Χάρτα του Δημότη : Γνωρίστε τα δικαιώματα σας για να τ ασκείτε

  Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αναφορά για τον Συνήγορο του Πολίτη :

    • Συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
    • Ποια είναι η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
    • Τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί
    • Τα αποτελέσματά τους
    • Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος

Διαβάστε τη Χάρτα του Δημότη :

xarta_dhmoth 

 

Αφήστε μια απάντηση