Απλοποίηση στην αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Μονάδων

Η ριζική απλοποίηση της αδειοδότησης αγροτικών – κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει ως το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου, όπως τις έθεσε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με επιστολές που έστειλε σε όλα τα μέλη της κυβέρνησης, στις 27 Ιουλίου. Στις λοιπές προτεραιότητες που έθεσε για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων είναι το πλάνο αναδιάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής και αλλαγής του αγροτικού ισοζυγίου, η χρήση αξιοποίησης της γεωργικής γης και σχέδιο για ίδρυση σχολής για αγροτικά στελέχη.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο κ. Παπανδρέου και στη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου, της 26 ης Ιουλίου, ζητώντας από τους υπουργούς του μεγαλύτερη ταχύτητα στην προώθηση του νομοθετικού έργου και στην εφαρμογή των νόμων που ψηφίζονται.

Ο κ. Παπανδρέου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, καθώς, όπως είπε, «η τύχη μας είναι στα χέρια μας».

Αναλυτικότερα, οι ι προτεραιότητες που έθεσε ο πρωθυπουργός για  το  Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Πλάνο αναδιάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής και αλλαγής του αγροτικού ισοζυγίου.

2. Ριζική απλοποίηση της αδειοδότησης αγροτικών – κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

3. Χρήση αξιοποίησης της γεωργικής γης

4. Σχέδιο για ίδρυση σχολής για αγροτικά στελέχη

Αφήστε μια απάντηση