Παπανδρέου-ΠΑΣΕΓΕΣ: Να ξανακερδίσουμε το στοίχημα της αγροτικής οικονομίας

Eν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της σχετικής πρόσκλησης που απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προς τους κοινωνικούς εταίρους , έγινε συνάντηση του προεδρείου της Συνομοσπονδίας (ΠΑΣΕΓΕΣ) με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργο Παπανδρέου συμμετείχανε επίσης, οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ κ.κ. Μιχάλης Βουμβουλάκης και Γρηγόρης Αλεξιάδης, καθώς και ο Ταμίας κ. Σταύρος Μπαμπατσούλης

Ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ αναφέρθηκε

1. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καταναλωτές και παραγωγοί με την αγορά και την νοθεία στα τρόφιμα, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ιχνηλασιμότητας-ηλεκτρονικού εμπορίου των αγροτικών διατροφικών προϊόντων, ικανό να διασφαλίζει τη διαφάνεια στην προώθηση και την εμπορία τους και να κατοχυρώνει την ποιότητα από τον τόπο παραγωγής έως τον καταναλωτή
2. Στις κρίσιμες πολιτικές επιλογές που πρέπει να γίνουν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο πλαίσιο του «Έλέγχου Υγείας» της ΚΑΠ. Κυρίως στην υιοθέτηση των ομόφωνων αποφάσεων της ΠΑΣΕΓΕΣ που αφορούν στην κατεύθυνση των ενισχύσεων προς τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, στην επιλογή του προταθέντος ύψους κατωφλίου εγγύησης των ενισχύσεων των παραγωγών , στην υιοθέτηση, από το 2011, του περιφερειακού μοντέλου των ενισχύσεων με σταδιακή προσέγγιση και ήπια εφαρμογή. Ενώ τόνισε ότι παράλληλα πρέπει να διαμορφωθούν όροι και προϋποθέσεις στρατηγικής στην κατεύθυνση της πλήρους αποσύνδεσης και των ενισχύσεων του βάμβακος.
3. Στην μελέτη του Ινστιτούτου Αγροτικής Συνεταιριστικής Οικονομίας της ΠΑΣΕΓΕΣ, που έχει ήδη προωθηθεί σε κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα και φορείς, για την εφαρμογή ενιαίου μοντέλου διαχείρισης του νερού στην ελληνική γεωργία. Η οποία αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στρατηγικής, μια και αναγνωρίζει και αναλύει υφιστάμενα προβλήματα, προδιαγράφει τους κύριους άξονες δομής, οργάνωσης και λειτουργίας σύγχρονων φορέων διαχείρισης, ιεραρχεί τις ανάγκες εξοικονόμησης και προσδιορίζει περιοχές προτεραιότητας των απαιτούμενων παρεμβάσεων, με ανάλυση και αξιολόγηση της χρηματοδότησής τους.

Αφήστε μια απάντηση