Ενεργοί αγρότες-επιλέξιμη γη- γεωργική δραστηριότητα : Στη ΚΑΠ μετα το 2013

«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης στα πλαίσια της ΚΑΠ μετά το 2013», αναφέρει στο paseges.gr ο προϊστάμενος του γραφείου Βρυξελλών της ΠΑΣΕΓΕΣ. Ο κ. Γιάννης Κολυβάς εκπροσώπησε την ΠΑΣΕΓΕΣ στην παρουσίαση της έκθεσης στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη, από τον κ. Cretin – Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ειδική έκθεση συνοδεύεται από διάφορες συστάσεις προς εξέταση από την Επιτροπή,  στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής:

–  χορήγηση των ενισχύσεων σε «ενεργούς» γεωργούς,

–  αποσαφήνιση του όρου  «επιλέξιμη γη»

–  αποσαφήνιση του όρου  «γεωργική δραστηριότητα»

με σκοπό να αποκλείονται  δραστηριότητες που δεν προάγουν τη γεωργική παραγωγικότητα,  καθώς και τα αγροτεμάχια που δεν χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς. 

Πέραν αυτών,  συνιστά να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν θετικά στη διατήρηση ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος.  Συνιστά  επίσης,  η αξία των δικαιωμάτων να βασίζεται στις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της γεωργίας στις διάφορες περιφέρειες της ΕΕ και να επιδιωχθεί μια περισσότερο ισόρροπη κατανομή των ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΚΕΕ μεταξύ των γεωργών.

Η περίληψη της έκθεσης (σε μορφή PDF)

Αφήστε μια απάντηση