«Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες»

Ένα νέο πρόγραμμα μηδενικών εκπομπών και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης για τις πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες παρουσιάστηκε στις 24 Μαΐου σε συνάντηση που είχαν η υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης και ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Μάνθος Σανταμούρης με εκπροσώπους των 13 Περιφερειών της χώρας.

Ενδεικτικά, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις: • Ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. • Αποθήκευση περίσσειας ενέργειας από ΑΠΕ, όπως παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης και επαναχρησιμοποίησης σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. • Έξυπνα δίκτυα (πχ. βελτιστοποίηση ροών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ πηγών ενέργειας, υποδομές δομημένης καλωδίωσης) • Ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στον κτηριακό τομέα (πχ αναβάθμιση κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση εξοπλισμού, κ.α.) • Ηλεκτροκίνηση. • Ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων (πχ αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, κ.α.) • Σταθμός συμπαραγωγής με βιομάζα • Δημοτικός φωτισμός (λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, επιδεικτικά αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα φωτισμού) • Διαχείριση αστικών στερεών απορριμμάτων (διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση συσκευασιών) Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί τέλος Ιουλίου, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει η κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας από τις ενδιαφερόμενες Κοινότητες και τέλος Νοεμβρίου θα υπογραφούν τα συμβόλαια. Το ΚΑΠΕ ως ενδιάμεσος φορέας είναι υπεύθυνος για την προκήρυξη, επιλογή Κοινοτήτων , παρακολούθηση και αξιολόγηση.
 Πρόκειται για μία νέα πρόκληση για την ανάπτυξη της χώρας η οποία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, εισροή κεφαλαίων για νέες επενδύσεις και θα ενισχύσει την τοπική και εθνική επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Αφήστε μια απάντηση