«Νέα -Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Τριάντα εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Νέα -Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» που αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων.

Οι ενισχύσεις αφορούν επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές: – την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών – την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους – τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν Από το πρόγραμμα, ενισχύονται κατά 50% έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 300.000 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης ή από 20.000 έως 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους.
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis από τις 15.07.2011, μέχρι τις 30.09.2011. Λεπτομέρειες για το προγραμμα που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.startupgreece.gov.gr, στην κατηγορία «Χρηματοδοτήσεις».

Αφήστε μια απάντηση