Μέτρο 226 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης».

Επιστολή ενημέρωσης στους αρμόδιους φορείς, τα δασαρχεία, τις διευθύνσεις δασών και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποστέλλει ο ειδικός γραμματέας δασών, Γιώργος Αμοργιανιώτης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 226 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης».

Το Μέτρο αυτό αφορά τη Δράση 2: «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών» και τη Δράση 3: «Έργα Αναδάσωσης – Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων (δημόσια έργα) του μέτρου 226:

Για τη Δράση 2: Φυτοτεχνικά και τεχνικά έργα, όπως προσδιορίζονται στο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου

Για τη Δράση 3: Αναδασώσεις – φυτοτεχνικά και τεχνικά έργα αποκατάστασης, όπως προσδιορίζονται στο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου, εκτός του εδαφίου 1.

Οι προτάσεις, που θα επιλεγούν προς ένταξη, θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (εθνική και κοινοτική συμμετοχή), που διατίθεται για τη χρηματοδότηση πράξεων με την παρούσα επιστολή, είναι 22.500.000 ευρώ για τη Δράση 2 και 93.600.000 ευρώ για τη Δράση 3.

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Διαβάστε τη σχετική Πρόσκληση για αίτηση χρηματοδότησης για αναδασώσεις

Αφήστε μια απάντηση