Προϊόντα Περιφερειακής Ταυτότητας

Το «καλάθι των αγροτικών προϊόντων» είναι μια κεντρική πολιτική του αρμόδιου Υπουργείου που προωθείται για κάθε μία Περιφέρεια χωριστά. Η βασική του φιλοσοφία αφορά στον εντοπισμό μιας ομάδας προϊόντων που είναι τα χαρακτηριστικά που παράγει η κάθε Περιφέρεια και τα οποία θα υποστηριχθούν από μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων προκειμένου να «βγουν» με επιτυχία στο ράφι αλλά και στις διεθνείς αγορές.

Τα προϊόντα του καλαθιού θα κινηθούν στο τρίπτυχο «ταυτότητα-ποιότητα-αειφορία»  και αναφέρονται σε ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα που διαθέτουν  ταυτότητα και φήμη . Τα προϊόντα αυτά βασίζονται σε συγκεκριμένους τρόπους παραγωγής που αποδίδονται σε γεωγραφικές ιδιότητες  για παράδειγμα  :  Αρβίτια Κατάκαλης στα Γρεβενά .

 Προιόντα που μπορεί να προέρχονται από τους τομείς αγροτικής και γεωργικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας.

Η καλή φήμη των προιόντων  μιας Περιφέρειας δεν ανήκουν σε κανένα ειδικά . Η διαχείριση τους λοιπόν πρέπει να είναι συλλογική μεσα απο εθελοντικές συλλογικές δομές ανα Δημο .
«Δίχως τις πρωτείνες των οσπρίων η Ευρώπη δεν θα είχε φτάσει ούτε μεχρι το Μεσαίωνα, αν δεν τρέφονταν  οι φωχοί εργάτες της Ε.Ε με τις  φυτικές πρωτείνες των οσπρίων ..» Ουμπέρτο Έκο .
Δίχως τις πρωτείνες των οσπρίων οι φωχοι αγρότες της Κατάκαλης δεν θα είχανε μέλλον . Αυτό το νήμα  ψάχνουμε να πιάσουμε σήμερα με τα Καλαθια προιόντων της Περιφέρειας . Το νήμα που άφησαν ι παπούδες μας , να μελετήσουμε πως  αναπτυχθηκανε με βάση τα προιόντα της γης των Χασίων .
Να επιβιώσουμε στηριγμένοι στις δικές μας δυνάμεις .

  Καλλιέργεια Οσπρίων (αρβίτια )  στην  Κατάκαλη του Δήμου Δεσκάτης (Καλλικρατικός Δήμος)

Οι ΕΑΣ απέτυχαν  να εκπληρώσουν αυτόν το ρόλο .Για τούτο πρέπει να ανοίξει ο κύκλος των εμπλεκομένων  με πιο δραστήρια μέλη .
Οι Δήμοι καλούνται να διαμορφώσουν  αυτό το παραγωγικό πλάισιο και  να μεταβιβάσουν μια κουλτούρα ποιότητας  στη περιοχή τους .
Οι προδιαγραφές στην παραγωγή και η σύνδεση με τον αγροτουρισμό  είναι  αρμοδιότητα  ειδικών Συμβούλων Γεωπόνων .Ενω η  πιστοποίηση έχει περάσει ως αρμοδιότητα στην Περιφέρεια .
Το ζήτημα δεν είναι  μονο τεχνικό αλλά αφορά και την εμψύχωση των Ομάδων Παραγωγών  ,τον τροπο που θα επιλέξουν τα μέλη για να συνεργαστούν αρμονικά με συναντίληψη για την ποιότητα και το κοινό συμφέρον .
Αρχικά θα πρέπει να συναποφασίσει μια περιοχή,ενας Δημος ότι έχει κοινά αγροτικά κά προβλήματα και ναζητεί κοινα αποδεκτές μεθόδους επίλυσης .

Αυτο το στοίχημα δεν πρέπει να χαθεί για τους Δήμους .Είναι η ευκαιρία να αναδείξουν την Περιφεραική ταυτότητα των προιόντων τους και να διασφαλίσουν εισοδήματα για  την τοπική οικονομία.

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης Γεωπόνος – Σύμβουλος 

(6977 239 066)

Αφήστε μια απάντηση