Η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου στις εκλογές των Α.Σ. προαπαιτούμενο για υγιείς Α.Σ

Οι ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ  (Π.Ε.Ν.Α) σύμφωνα και με τα διαχρονικά διατυπωμένα αιτήματα, εδώ και 18 χρόνια, προτείνουν:

  • Μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών να γίνονται μόνο οι επαγγελματίες     αγρότες (κατά κύριο επάγγελμα και ταυτόχρονα ενεργοί αγρότες), γιατί αυτοί μόνο μπορούν να στηρίξουν τα συμφέροντα τους με το να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους για το κοινό καλό, αφού αυτοί θα ωφεληθούν από το θετικό αποτέλεσμα της από κοινού προσπάθειας.

 

  • Οι ετεροεπαγγελματίες παραγωγοί, μπορούν να αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες του Συνεταιρισμού, να έχουν ως όφελος την εμπορία των προϊόντων τους μέσω του Συνεταιρισμού και τα οφέλη από την από κοινού προμήθεια αγροεφοδίων και άλλων υπηρεσιών, αλλά να μην έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων για τους στόχους και τις κατευθύνσεις παραγωγής, εμπορίας και αξιοποίησης των προϊόντων που θα διαχειρίζεται.

 

  • Να δημιουργηθούν Κλαδικοί Πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί, που στόχο θα έχουν την καλύτερη διαχείριση ενός μόνο ή μιας ομάδας ομοειδών προϊόντων και όχι του συνόλου των προϊόντων μιας περιοχής. Σε συνέχεια να δημιουργηθούν Κλαδικές Περιφερειακές ή και Δια περιφερειακές Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών για την καλύτερη διαχείριση και οργάνωση παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων αυτών.

 

  • Όλες οι εκλογικές διαδικασίες να γίνονται παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, με καθορισμό λογικού αντιτίμου για την παρουσία του.

 

  • Ως προς την σύσταση Συνεταιρισμού, έχοντας υπόψιν την δυσκολία που έχουν οι έλληνες αγρότες να συνεργαστούν και να συνεταιριστούν και την δεινή οικονομική θέση των περισσότερων αγροτών της χώρας, προτείνεται, η διατήρηση του ελάχιστου αριθμού μελών στα επτά (7) άτομα.

 

  • Η διεύρυνση του χώρου κατοικίας και επαγγελματικής δραστηριότητας στα όρια των νέων περιφερειών. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα εύρεσης των καταλληλότερων συνεργατών αγροτών, με την προϋπόθεση οι επενδύσεις να γίνονται σε χώρο που θα διευκολύνει στο μέγιστο δυνατό, την ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών του Συνεταιρισμού.

 

  • Ως προς το μετοχικό κεφάλαιο να είναι 150 ευρώ ανά μέλος, για την σύσταση και μόνο. Στην διαδικασία εμπορικής δραστηριότητας που θα αναπτύξει και τις επενδύσεις που θα κάνει, να υπάρξει ως όριο στο επιχειρηματικό σχέδιο που θα υποβάλει, η διασφάλιση κεφαλαίου από τους συνεταιριζόμενους πάνω από το 50% της επένδυσης και 100% για τις λειτουργικές του δαπάνες.

 

  • Πλήρη οικονομικό έλεγχο κάθε  συνεταιριστικής δομής εντός εξαμήνου από την ψήφιση του νέου νόμου περί Συνεταιρισμών, για την ένταξή του στο Μητρώο Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Για όσους δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες να οδηγούνται αυτόματα σε οικονομική εκκαθάριση και τα περιουσιακά τους στοιχεία να μεταβιβάζονται σε Συνεταιρισμούς και κλαδικές ΕΑΣ της περιοχής για αξιοποίησή τους για παραγωγικούς και εμπορικούς σκοπούς.

 

  • Διαφωνούν απόλυτα στην συμμετοχή με ψήφο επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο των συνεταιριστικών οργανώσεων κάθε επιπέδου, καθώς δεν συνάδει με τις αρχές του συνεταιρισμού και εγκυμονεί τον κίνδυνο της κηδεμόνευσής του. 

 

  • Τη δημιουργία Δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων, από τις υγιείς δυνάμεις του αγροτικού χώρου και των νέων Περιφερειών, με σύγχρονους κανόνες διαχείρισης, διακίνησης και εμπορίας, τα οποία θα έχουν άμεσα οφέλη για κάθε αγρότη και παραγωγό.

Αφήστε μια απάντηση