Μέτρο 1.3.2. «Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων». παράταση μέχρι 22/09/2009

Ως τις 22 Σεπτεμβρίου 2009 παρατείνεται τελικά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας για το Μέτρο 1.3.2. «Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων». Μία ημέρα νωρίτερα εκπνέει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή.

Σχετική απόφαση υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Θεσσαλός.

Την παράταση είχαν ζητήσει πάρα πολλοί συλλογικοί φορείς του αγροτικού κόσμου για να προετοιμαστούν πληρέστερα καθώς αρχικά, το υπουργείο έδινε προθεσμία μόλις ενός μήνα (22 Ιουλίου -21 Αυγούστου) για την υποβολή των αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρώτη αυτή πρόσκληση του μέτρου οι πιστώσεις ανέρχονται σε 10.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμονται ανά στηριζόμενο σύστημα ποιότητας ως εξής:

– 5.000.000 € για Βιολογική Παραγωγή

– 4.550.000 € για AGRO 2

– 450.000 € για AGRO 3.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 19.999.301 €.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η πίστωση για ένα στηριζόμενο σύστημα υπερκαλύπτει το σύνολο των επιλέξιμων Αιτήσεων Ενίσχυσης για αυτό το σύστημα, το υπερβάλλον μέρος της πίστωσης μπορεί να μεταφερθεί στις πιστώσεις άλλου συστήματος.

Αφήστε μια απάντηση