geodata.gov.gr: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς περιορισμούς, σε γεωχωρικά δεδομένα μέσω της εθνικής πύλης γεωχωρικών πληροφοριών geodata.gov.gr, που συμπλήρωσε πρόσφατα δυο μήνες λειτουργίας, έχοντας δεχθεί πάνω από 65.000 επισκέπτες, από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για έναν δικτυακό τόπο, όπου συγκεντρώνονται για πρώτη φορά και διατίθενται ελεύθερα σε όλους τα γεωχωρικά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης από τους πολίτες, την ενεργή τους συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ανάπτυξη νέων, έξυπνων εφαρμογών και υπηρεσιών.

Το αντικείμενο

Η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών που θα χρησιμοποιούν ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα της δημόσιας διοίκησης, αποτελεί και το αντικείμενο της πρώτης συνάντησης GeoDataCamp, που ξεκίνησε την Παρασκευή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ολοκληρώνεται το Σάββατο.
Πρόκειται για μια ανοικτή συνάντηση εθελοντών, χρηστών και πολιτών, οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν τα ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα (geospatial data) και την αξιοποίησή τους στη χώρα μας. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η ωφέλεια και η οικονομία κλίμακας που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, τα οποία η δημόσια διοίκηση ήδη διαθέτει, καθώς επίσης να αναδειχθούν κατευθύνσεις, ιδέες και υπηρεσίες που η Δημόσια Διοίκηση θα μπορούσε να προσφέρει στους Ελληνες πολίτες.

Ενωμένοι καλύτερα
Η εκδήλωση διοργανώθηκε παράλληλα με σχετική διημερίδα του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, με αντικείμενο τη «Δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών», ώστε οι ιδέες και εφαρμογές της πρώτης ημέρας του GeoDataCamp να παρουσιαστούν στη δεύτερη μέρα της εκδήλωσης του ΟΚΧΕ.
To geodata.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες, να απεικονίσουν ή να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους ελεύθερα δεδομένα, μεταξύ άλλων, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), των υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Προστασίας του Πολίτη και Περιβάλλοντος. Ο χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να βρει τις λίμνες και τα ποτάμια, τα εθνικά πάρκα, τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας, λίστες με όλα τα σχολεία, εφορίες, αστυνομικά τμήματα κ.λπ., καθώς και ανοικτά δημόσια δεδομένα εγκληματικότητας.

Στόχοι
Στόχος είναι τους επόμενους μήνες να εμπλουτιστεί η πύλη με περισσότερα δεδομένα, να προσφέρονται επιπλέον υπηρεσίες προς τους πολίτες και να ξεκινήσει η διόρθωση των δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης με τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Ήδη, αρκετοί πολίτες έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να συνεισφέρουν ενεργά στην επεξεργασία και τον καθαρισμό των δεδομένων. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι του δικτυακού τόπου έχουν δεχθεί αιτήματα από δημοσίους υπαλλήλους, προκειμένου να διαθέσουν τα δεδομένα των υπηρεσιών τους ανοικτά.
Μέχρι ώρας, μόνο οκτώ χώρες σε όλο τον κόσμο (ΗΠΑ, Μεγ. Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Νορβηγία, Εσθονία και Ελλάδα) προσφέρουν ανοικτά δεδομένα Δημόσιας Διοίκησης (www.data.gov/community).

Κτηματολόγιο

Το geodata.gov.gr χρησιμοποιεί ως υπόβαθρα τους ορθοφωτοχάρτες της Κτηματολόγιο Α.Ε και τους ελεύθερους χάρτες της κοινότητας OpenStreetMaps. Αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (ΙΠΣΥΠ/ΕΚ «Αθηνά»), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), το ΥΠΕΚΑ και την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου Πρωθυπουργού, αποκλειστικά με λογισμικό ανοικτού κώδικα και στηρίζεται σε ανοικτά πρότυπα. Η πρωτοβουλία αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την «Εθνική Γεωπύλη» που θα δημιουργηθεί από τον ΟΚΧΕ σύμφωνα με το νέο νόμο για την «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών» (ΕΥΓΕΠ).

Συνεχής ενημέρωση

Ο διαδικτυακός τόπος θα ενημερώνεται συνεχώς με δεδομένα από περισσότερους δημόσιους φορείς, με στόχο να προσφέρει, σε μερικούς μήνες, όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση. ν όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, τότε θα μπορούν να ελέγξουν την ορθότητα και εγκυρότητα των αποφάσεων του Δημοσίου.
Παράλληλα, θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, συνδυάζοντας την πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες της χώρας με άλλα γεωχωρικά δεδομένα, όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές, ο αιγιαλός, οι αναδασωτέες περιοχές, κ.λπ.
Επιπλέον, η πύλη αυτή, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς θα διατεθούν στο κοινό δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης που είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη βελτίωση των υπηρεσιών των επιχειρήσεων, τη μείωση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών, την αξιολόγηση επενδύσεων στη χώρα, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς.
Τέλος, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η Εθνική Γεωπύλη στοχεύει στη μείωση της σπατάλης πόρων, καθώς έως τώρα η Δημόσια Διοίκηση δεν γνώριζε ποια γεωχωρικά δεδομένα είχε στην κατοχή της, με αποτέλεσμα να τα επαναπρομηθεύεται, ενώ δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις όπου φορείς του Δημοσίου αρνούνταν να διαθέσουν τα γεωχωρικά δεδομένα τους σε άλλους φορείς

Αφήστε μια απάντηση