Δυνατότητα αναστολής αδειοδοτήσεων για Α.Π.Ε

Την αναστολή της διαδικασίας αδειόδοτησης  για επενδυτικά Α.Π.Ε   με απόφαση του ΥΠΕΚΑ  μετα απο εισήγηση  της Υπηρεσίας Α.Π.Ε  ,εφόσον η η συνολική ηλεκτρική ισχύς  των έργων  που έχουν υπογράψει  σύμβαση  πώλησης ηλεκτικής ενεργειας με τον αρμόδιο διαχειριστή αν υπερβούν την εγκατεστημένη ισχύ του Πίνακα Αρθρου 1  της Αρθ. Α.Υ /Φ1/οικ.19598 (ΦΕΚ .Πιν 1 . )

Με δυό λόγια αυτό σημαίνει  τέλος για τα Φωτοβολταικά  όταν η εγκατεστημένη ισχύς   αγγίξει τα 1500 MW !

Αφήστε μια απάντηση