Επενδύστε αγροτουριστικά

Διαβάστε  στο Πίνακα τις  Επιλέξιμες Δράσεις LEADER και επικοινωνήστε μαζί μας (6977 239 066)  για την Σύνταξη και υποβολή του φακέλου υποψήφιου επενδυτή . Σχεδόν μέχρι τον Δεκ 2010 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων . Η κάθε Ομάδα Έργου   ανάλογα με την πρόσκληση  ορίζει  και την καταληκτική ημερομηνία αλλά και πρόσθετους περιορισμούς σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές

Διαβάστε εδώ τις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ -LEADER AΞΟΝ-4.Δείτε αν η περιοχή που θα επενδύσετε ανήκει σε περιοχή LEADER ( ΑΞΟΝΑΣ 4)   

 ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-ΑΞΟΝ -3  (ΑΞΟΝΑΣ3)

Αφήστε μια απάντηση