«Εναλλακτικός Τουρισμός». Προδημοσίευση Προγράμματος

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ II, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προδημοσίευσε το πρόγραμμα επιδότησης «Εναλλακτικός Τουρισμός».
Το πρόγραμμα αφορά επιδοτήσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον κλάδο του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια.
Στην πράξη επιλέξιμα θεωρούνται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων στον ελλαδικό χώρο με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 15.000 € έως 400.000 € και φυσικό αντικείμενο για την ανάπτυξη των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Αναμένεται η δημοσίευση της έναρξης υλοποίησης του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/news52c.pdf

Αφήστε μια απάντηση