Πήρε παράταση το ΟΠΑΑΧ

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας

στα Μέτρα 311-312-313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013

με νέα καταληκτική ημερομηνία την  1η Νοεμβρίου 2010,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ. 

Πηγή:  ΥΠΑΑ&Τ

Αφήστε μια απάντηση