Οι εξαγωγές προς τη Ρωσία πληρώνουν την ανοχή μας στις ελληνοποιήσεις

Ελληνικά μήλα και φράουλες βρέθηκαν με αυξημένα υπολείμματα φυτοφαρμάκων με αποτέλεσμα οι Ρώσοι να κατατάξουν πλέον και αυτά τα φρούτα, μαζί με εκείνα που ήδη είχαν κατατάξει, στα «υψηλής επιτήρησης». Οι εξαγωγικοί φορείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και επισημαίνουν ότι οι εξαγωγές προς Ρωσία θα μειωθούν δραματικά εάν δεν τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Όπως συνάγεται από τα έγγραφα των Ρώσων, βρέθηκε αυξημένη υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων σε μήλα και φράουλες κατά την εισαγωγή τους στη Ρωσική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα να συγκαταλεγούν μαζί με τα σταφύλια, τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια, τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια στο άρθρο 6 του Μνημονίου της ρωσικής φυτοϋγειονομικής υπηρεσίας Rosslkhoznadzor, δηλαδή σε εκείνα που για να εισαχθούν στη Ρωσική αγορά πρέπει να έχουν ελεγχθεί με συγκεκριμένο, αυστηρότερο τρόπο.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σχετικό του έγγραφο ενημερώνει για τις εξαγωγές των αγροτικών μας προϊόντων φυτικής προέλευσης στην αρμόδια Ρωσική υπηρεσία, καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται σχετικά με τα επίπεδα υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η Incofruit από την πλευρά της κρούει τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας ότι ελλοχεύει κίνδυνος μείωσης των εξαγωγών, από τη στιγμή που η Ρωσική αγορά τα έχει κατατάξει σε προϊόντα υψηλού κινδύνου.

Για να αποφευχθούν και άλλα τέτοια «κρούσματα» στην ελληνική αγορά ο κ. Γ. Πολυχρονάκης, ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών Incofruit, τονίζει την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Με το από 2.5.2009 υπόμνημα μας έχουμε ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ επί των απόψεών μας για το «Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οπωροκηπευτικών Προϊόντων» που εξάγονται προς την Ρωσία. Επαναλαμβάνουμε ότι οι παραγωγοί της χώρας μας καλλιεργούν με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2-1/2-2) ενώ τα περισσότερα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή είναι πιστοποιημένα κατά το προτιμώμενο από τις αγορές πρωτόκολλο GLOBALGAP.

Επομένως αν θέλαμε να διασφαλιστούμε πλήρως επιβάλλεται όπως:

Η λήψη δειγμάτων και η πραγματοποίηση αναλύσεως υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων κατά παρτίδα σύμφωνα με τον κατ εξαίρεση ορισμό (Είναι το προϊόν που προέρχεται από ένα αγροτεμάχιο κατά ποικιλία και κατά παραγωγό και ημερομηνία συγκομιδής.) (χρειάζεται πρόσθετη οδηγία στους Επιβλέποντες / Τεχνικούς Συμβούλους των παραγωγών των προτύπων) και ανάλυση μόνο σε εργαστήριο που είναι αναγνωρισμένο (από την Ρωσία) για το σύνολο των δραστικών ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο αγροτεμάχιο.
Η δειγματοληψία πρέπει να πραγματοποιείται, κατά τα οριζόμενα από τους Κανονισμούς περί δειγματοληψίας, 2-3 ημέρες προ της συγκομιδής της κάθε ποικιλίας, αν όχι κατά την προσκόμιση του συγκομισθέντος προϊόντος (ποικιλίας) στο συσκευαστήριο, από τον Τεχνικό Σύμβουλο-Υπεύθυνο του Συσκευαστηρίου.
Οι παραγωγοί με την εποπτεία και βοήθεια του Επιβλέποντος / Τεχνικού Συμβούλου συντάσσουν την Δήλωση για χρήση φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της καλλιέργειας των προϊόντων και την ημερομηνία της τελευταίας εφαρμογής τους, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και η οποία συνοδεύει την παρτίδα μαζί με την Ανάλυση μέχρι το συσκευαστήριο (συνιστάται προ της αποστολής εκ μέρους των παραγωγών των δειγμάτων για ανάλυση να υπάρχει συνεννόηση με τον εξαγωγέα-συσκευαστή για την αποστολή τους, κατά προτίμηση, στο συμβεβλημένο, με τον εξαγωγέα εργαστήριο).
Στο συσκευαστήριο λαμβάνεται δείγμα από τον υπεύθυνο του συσκευαστηρίου* κατά την ολοκλήρωση της παραλαβής και επεξεργασίας των παρτίδων και τον διαχωρισμό τους σε φορτία , με κριτήρια καθορισμένα από την εταιρεία (ακόμη και από παρτίδες που έχουν προσκομίσει Ανάλυση) δειγματοληπτικά και προς επιβεβαίωση για όλα τα προϊόντα περιστασιακά ανά 3-5 φορτία αλλά υποχρεωτικά ανά φορτίο για τα προϊόντα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του άρθρου 6 του memorandum ΕΕ-Ρωσίας, και το αποστέλλει πάραυτα στο εργαστήριο προς ανάλυση
Στην περίπτωση που το προϊόν έχει υπαχθεί στο άρθρο 6 του memorandum ΕΕ-Ρωσίας ‘όπως π.χ. τα ροδάκινα, ο εξαγωγέας υπογράφει και προσαρτά στα συνοδευτικά έγγραφα το εκδοθέν «Πιστοποιητικό Ασφαλείας» συνυπογεγραμμένο από το Εργαστήριο Αναλύσεως υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.
Οι ανησυχίες μας σε περίπτωση μη τήρησης των προταθέντων είναι ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος μείωσης των εξαγωγών ροδακίνων, νεκταρινιών και μήλων προς την υψηλής σημασίας για τα προϊόντα αυτά Ρωσική αγορά και υπαγωγής και άλλων προϊόντων στο καθεστώς επιτήρησης του άρθρου 6 του Memorandum.

Περικλείει τον κίνδυνο απαγόρευσης εισαγωγών στην Ρωσία προϊόντων ή χώρας γενικώς η μη υπογραφή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου μεταξύ Ε.Ε. και Ρωσίας, αλλά και αντίστοιχα η μη υπογραφή διμερούς Addendum που, για φορτία με υπέρβαση των υπολειμμάτων που προβλέπει η Ρωσική Νομοθεσία, θα εξασφάλιζε τον επιμερισμό της ευθύνης και την επιβολή ποινής επί του υπευθύνου εξαγωγέα και όχι επί του προϊόντος ή της χώρας»

Αφήστε μια απάντηση