Με εθνικό σήμα τα προιόντα ελληνικής μεσογειακής διατροφής

Τη δημιουργία ενός εθνικού σήματος για την Ελληνική Μεσογειακή Διατροφή με πολλαπλά οφέλη, όπως η εγγύηση της ποιότητας των προϊόντων, η συμβολή στην αναγνωρισιμότητα τους και βεβαίωση του τόπου προέλευσης και της χώρας καταγωγής που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της πολιτικής του, προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό μεταξύ άλλων τόνισε η υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή, μιλώντας σε εκδήλωση για τα προϊόντα Μεσογειακής Διατροφής στο Ζάππειο σήμερα 23-06-2010 .

Οι  10 δεσμεύσεις της Υπουργού :

1) Μέσα από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» και από το μέτρο 133 σχετικά με την «προώθηση των ποιοτικών προϊόντων» όσο και το μέτρο 132 σχετικά με «τη συμμετοχή γεωργών σε συστήματα ποιότητας τροφίμων», διασφαλίζεται ένα συνολικό ποσό 43 εκ. ευρώ.

2) Επιπλέον, μέσα από το ΕΠΑΛ 2007 – 2013 έχουμε επεξεργαστεί την εθνική πολιτική στο τομέα αυτό και σύντομα θα προκηρύξουμε καμπάνια για την προώθηση – προβολή των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Η καμπάνια αυτή στην Ελλάδα και επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού (Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, ΗΠΑ) θα δώσει έμφαση στην ανάδειξη της ποιότητας, της υγιεινής και των περιβαλλοντικών συνθηκών εκτροφής των ψαριών. Παράλληλα με την εκπόνηση σειράς ερευνών αγοράς, οι επιχειρήσεις του κλάδου θα βοηθηθούν ώστε να επωφεληθούν τα μέγιστα από τις εκστρατείες αυτές και να ανταποκριθούν επιτυχώς στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό στις συνθήκες παγκόσμιας κρίσης που διανύουμε.

3) Παράλληλα, με την προσέγγιση LEADER, δίνουμε τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα.

Το ύψος της δημόσιας δαπάνης που έχουμε εγκρίνει για τις περιοχές LEADER ανέρχεται στο ποσό των 295 εκ. ευρώ περίπου και αφορά δράσεις για:

  • Τη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
  • Τη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων
  • Την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
  • Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

Στο πλαίσιο LEADER υποστηρίζουμε τη δικτύωση (cluster) των επιχειρήσεων του αγροτικού τουρισμού, των ξενοδοχειακών φορέων, των χώρων εστίασης αλλά και των τοπικών παραγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Η τοπική δικτύωση συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια, στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

4) Στηρίζουμε τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας  που είναι εργαλείο.

Είναι ένας θεσμός που αξιοποιεί την τοπική ταυτότητα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας.

«Ο βαθμός ελληνικότητας/εντοπιότητας του ξενοδοχειακού πρωινού είναι πρωτίστως θέμα γαστρονομικής κουλτούρας κι όχι κόστους», όπως συμπεραίνεται και στη Μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Καλούμε, λοιπόν, τις τοπικές κοινωνίες, τους επιχειρηματικούς φορείς και τους  αγρότες,  μέσα από ισχυρές και ουσιαστικές συνέργειες, να μετουσιώσουν τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας σε δυναμικό πόλο έλξης διαφοροποιημένου τουρισμού.

5) Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ανακοινώσω ότι το αγρόκτημα του ΥΠΑΑΤ στη Βυτίνα θα είναι η έδρα μας για τη Μεσογειακή Διατροφή.

6) Επίσης, η εκπαίδευση των νέων μας, από την προσχολική ακόμη ηλικία, για την Ελληνική Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

7) Ξεκινούμε την προσπάθεια αυτή με το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Φρούτων και Λαχανικών στα σχολεία.

Στόχος να γνωρίσουν οι μικροί μαθητές την αξία των φρέσκων φρούτων και λαχανικών της Ελληνικής Μεσογειακής Διατροφής.

Μιας διατροφικής εκπαίδευσης που θα στηρίζεται στη συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και αγροτών. Μικρές και ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως :

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων, των εκπαιδευτικών και των παραγωγών μας, μέσα στις υπάρχουσες δομές.
  • Εισαγωγή του θέματος της Ελληνικής Μεσογειακής Διατροφής ως αγαθό πολιτισμού, παράδοσης και ιστορικής κληρονομιάς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
  • Διάθεση προϊόντων της Ελληνικής γης, τοπικών και παραδοσιακών, από τα σχολικά κυλικεία.
  • Ένταξη των αγροκτημάτων στους επιλέξιμους προορισμούς των μαθητικών εκδρομών.

Διαμορφώνοντας τις διατροφικές συνήθειες των νέων μας από τη μικρή ακόμη ηλικία, φέρνοντας τους κοντά στη φύση και στην αγροτική παραγωγή, προασπίζουμε την υγεία τους και δημιουργούμε τους νέους Πρεσβευτές της Διατροφικής μας Διπλωματίας.

8) Από τη στρατηγική προώθησης των προϊόντων της Ελληνικής Γης, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η σίτιση στο πλαίσιο ομαδικής τροφοδοσίας από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς (νοσοκομεία, στρατός, ιδρύματα, εκπαιδευτήρια κλπ).

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Η σημερινή συγκυρία είναι σημαντική για την Ελληνική Μεσογειακή Διατροφή για έναν επιπλέον λόγο.

9) Στις αμέσως επόμενες ημέρες, αναμένεται η εισήγηση της Ομάδας Εργασίας της Διακυβερνητικής Επιτροπής της Unesco για την ένταξη της Μεσογειακής Διατροφής στον κατάλογο της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.

Η εισήγηση της Επιτροπής ουσιαστικά θα καθορίσει και την οριστική απόφαση από το ανώτατο όργανο της UNESCO  τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Αισιοδοξούμε ότι, η κοινή πρόταση  Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και Μαρόκου για την αναγνώριση της Μεσογειακής Διατροφής ως άϋλο αγαθό της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, θα τύχει της αναγνώρισης που της αξίζει.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έχουν συνεργαστεί για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου, με την υποστήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Υγείας, και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

10) Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εισήγησης, τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού προετοιμάζουν εκδηλώσεις για τις αρχές Σεπτεμβρίου στη Κορώνη, όπου θα φιλοξενηθούν αντιπροσωπείες από την Ισπανία, την Ιταλία και το Μαρόκο.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε οφείλουμε ως πολιτικοί να παρουσιάσουμε ένα «στόχο» στην κοινωνία, μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία.

Η προσπάθειά μας αυτή θα υλοποιηθεί άμεσα.

Σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο διεκδικούμε τη διατροφική δημοκρατία που χτίζεται παράλληλα με τη περιβαλλοντική δημοκρατία.

Σε συνεργασία με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα κινήματα των καταναλωτών και των αγροτών.

Φίλες και φίλοι,

Επιτρέψτε μου να κλείσω με ένα ιδεολογικό μήνυμα:

Η βιοποικιλότητα είναι η δημοκρατία της Γης.

Η δημοκρατία της κοινωνίας εκφράζεται μέσα από την ποικιλομορφία  της διατροφής.

Αφήστε μια απάντηση