Τροποποίηση ΚΥΑ για Αγροτουρισμό

Αλλαγές στα κριτήρια χρηματοδότησης των αγροτουριστικών επιχειρήσεων φέρνει η νέα τροποποιημένη υπουργική απόφαση την οποία υπέγραψε η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κα. Κατερίνα Μπατζελή. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις, η απόφαση αφορά δράσεις για την προώθηση του αγροτικού τουρισμού οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή και εθνικών προγραμμάτων αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ.

Ειδικότερα με την απόφαση που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» (ΦΕΚ Β’ 670), ορίζεται επακριβώς το νομοθετικό πλαίσιο για τον αγροτουρισμό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην σχετική Υπουργική Απόφαση:

Αφήστε μια απάντηση