κερασιά:Αντιμετώπιση εχθρών

  ΡΑΓΟΛΕΤΗΣ: (Σκουλήκι των κερασιών)
Φαινολογικά         στάδια: Πρώιμες ποικιλίες: Γυάλισμα.Οψιμες ποικιλιές:   Δέσιμο καρπού.
Συστάσεις,Φάρμακα: Στις πρώιμες ποικιλίες που συνήθως δεν προσβάλλονται από το Ραγολέτη δεν χρειάζεται καμιά επέμβαση.Στις όψιμες ποικιλίες να γίνει καταπολέμηση του εντόμου στις παρακάτω ημερομηνίες:17 – 22 Μαΐου με ένα ακμαιοκτόνο, όπως:
  Δελταμεθρίνη                                                  15 ημ. πριν τη συγκομιδή
 Συμπτώματα:Συστάσεις: Στις πιο όψιμες περιοχές η επέμβαση στις κερασιές μπορεί να γίνει στο γυάλισμα ή το αργότερο 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή με το παραπάνω εντομοκτόνο.Στις βιολογικές καλλιέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σκεύασμα Μποβέρια Μπασιάνα μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Λάρισας απαγορεύεται η χρήση των εντομοκτόνων σκευασμάτων με δραστική ουσία dimethoate για την καλλιέργεια της κερασιάς.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: Από 7-6- 2010 εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1097/2009 της επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2009 που αφορά στα ανώτατα όρια καταλοίπων διάφορων δραστικών ουσιών μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και η δραστική ουσία dimethoate.

Η ομάδα αξιολόγησης υπολειμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επαναξιολόγησε το υφιστάμενο φάσμα δράσης του dimethoate στη χώρα μας και σύμφωνα με το πόρισμα της αξιολόγησής της, η χρήση των εντομοκτόνων σκευασμάτων με δραστική ουσία dimethoate πρέπει να απαγορευθεί για την καλλιέργεια της κερασιάς.

Από 23-4-2010 προωθήθηκε νέο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση των εγκρίσεων των εντομοκτόνων σκευασμάτων με δραστική ουσία dimethoate, ώστε να απαγορευτεί η χρήση τους και στην παραπάνω καλλιέργεια και αναμένεται η υπογραφή του.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία υπολειμμάτων, δεν είναι δυνατή η διατήρηση των υφιστάμενων εγκρίσεων στην καλλιέργεια της κερασιάς.

Το dimethoate είχε μέχρι σήμερα έγκριση στην κερασιά για την αντιμετώπιση των εχθρών: Ραγολέτιδα, Αφίδες, Ρυγχίτης και Ακάρεα Panonychus ulmi, με τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 28 ημέρες.

Για τους ανωτέρω εχθρούς υπάρχουν εγκεκριμένα και άλλα σκευάσματα, τα εξής:

1. Ραγολέτιδα : Bauveria basiana, cypermethrin, DECIS (deltamethrin), ACTARA (thiamethoxam)

2. Αφίδες : MOSPILAN, PROFIL (acetamiprid), CALYPSO (thiaclorid), ACTARA (thiamethoxam)

3. Ρυγχίτης : phosmet

4. Ακάρεα Panonychus ulmi: propargite.

Αφήστε μια απάντηση