«ΙΣΙΔΑ» παρουσίαση

Παρουσίαση
Η « ΙΣΙΔΑ» ΚοινΣΕπ είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας καταχωρημένη στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
(Α.Γε.Μ.Κ.Ο ): 000014403010 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4430/2016 (Α’ 205) με τροποποίηση και μετάπτωση στο νέο θεσμικό πλαίσιο .
Βιογραφικό της «ΙΣΙΔΑ» ΚοινΣΕπ
Πέντε εταίροι λόγω κρίσης συνένωσαν τις δυνάμεις τους και μοιράζονται ένα κοινό πλαίσιο αξιών για την Κοινωνική Οικονομία και τα Ανοικτά Σχολεία

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος : Πρόεδρος
Γεωπόνος Επιστήμης τροφίμων ,από Γρεβενά . Τεχνική εμπειρία στην εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας ISO 22000/HACCP , Συντάκτης Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Π.Α.Α (Σχέδια Βελτίωσης ,Νέοι Γεωργοί ,LEADER,Μεταποίηση ) .Διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μητρώο ΕΟΠΠΕΠ ,ΕΦΕΤ, ΛΑΕΚ. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ .
Ιωαννίδου Ζωή : Ταμίας
Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας από Αθήνα . Τεχνική εμπειρία Μελετητή έργων Πρασίνου Εγκατάστασης πολυετών φυτειών , δημιουργίας επισκέψιμων αγροκτημάτων .Συντάκτης Επιδοτούμενων έργων Π.Α.Α (Σχέδια βελτίωσης –Νέοι Γεωργοί )
Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων .Μητρώο ΕΟΠΠΕΠ ,ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ .
Καρασαχινίδου Χρυσαυγή : Γραμματέας
Διοικητική Υπάλληλος Γραφείου από Ασπρόπυργο . Εμπειρία στην οργάνωση και υλοποίηση έργων
Παπακωνσταντίνου Τηλέμαχος : Μέλος
Τεχνολόγος Τροφίμων ΑΤΕΙ από Νέα Σμύρνη . Δόκιμος Μελετητής ISO 22000/HACCP. Εκπαιδευτική εμπειρία Δράσεων σε Σχολεία και σε διαδικασίες αδειοδότησης Μονάδων .
Καλλιανιώτου Αναστασία : Μέλος
Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας από Ν. Ηράκλειο. Διδακτική εμπειρία σε Εκπαιδευτικές Δράσεις για Σχολεία και για Ενήλικες .Τεχνική εμπειρία σε έργα Πρασίνου

Δραστηριότητες –Εξειδίκευση
Η «ΙΣΙΙΔΑ» είναι εξειδικευμένη στην Εκπαίδευση και στην Αγροτική Συμβουλευτική
Εκπαίδευση
Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις σε Σχολεία για παιδιά και ενήλικες, στην περιβαλλοντική αγωγή στην θεραπευτική κηπουρική και στην αγροδιατροφή.

Αγροτική Συμβουλευτική
Η «ΙΣΙΔΑ» Παρέχει Υπηρεσίες Γεωπόνου Συμβούλου για την ένταξη σε επιδοτούμενα Προγράμματα του Π.Α.Α. 2014-2020 . Αναλαμβάνει να μορφοποιήσει την επενδυτική σας ιδέα για Μεταποίηση ή Αγροτουρισμό σε τελικό προϊόν .
Δεσμεύεται για ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην Οικοτεχνία και στα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα .Ενημερώνει και εκπαιδεύει για τις Υγειονομικές απαιτήσεις λειτουργίας .Συντάσσει τον φάκελο αδειοδότησης / γνωστοποίησης , το Διάγραμμα Ροής, την μελέτη HACCP, και την ετικέτα.
Παρέχει υπηρεσίες Γεωπόνου Μελετητή : Νέοι Γεωργοί , Σχέδια Βελτίωσης , έργα LEADER , Μεταποίηση και υπεργολαβίες μεγάλων έργων.
Προσφέρει τεχνικές υπηρεσίες για Έργα Πρασίνου, θεματικά Πάρκα αναψυχής , εγκατάσταση και συντήρηση κηποτεχνικών έργων , δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων, για ΟΤΑ και ιδιώτες .
Σχεδιάζει και οργανώνει εκπαιδευτικές εκδρομές – επισκέψεις μελέτης , ημέρες γαστρονομίας και παρουσίασης τοπικών προϊόντων, γιορτές αγροτικής παράδοσης σε ΟΤΑ ( μέσω του LEADER)
Επικοινωνία
Έδρα : Αριστείδου 235 ,17673 Καλλιθέα
Τ. 210 3457 184
Τ. 6977 239 066 Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
Τ. 69 48 744 421 Ιωαννίδου Ζωή
e-mail: ecogrev@gmail.com
www.askjim.gr

Αφήστε μια απάντηση