ΚΥΑ 262345/22.3.2010 για το Ποιοτικό πριμ

Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αγρότες για να είναι δικαιούχοι της ειδικής στήριξης, η οποία θα παρέχεται σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής σε γεωργία και κτηνοτροφία, περιέχει η ΚΥΑ 262345/22.3.2010 για την εφαρμογή των μέτρων ειδικής στήριξης του άρθρου 68 Καν. 73/2009.

 ΚΥΑ 262345/22.3.2010 για την εφαρμογή των μέτρων ειδικής στήριξης του άρθρου 68 Καν. 73/2009

 Με την παραπάνω ΚΥΑ προσδιορίζονται μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αγρότες για να είναι δικαιούχοι της ειδικής στήριξης, η οποία θα παρέχεται σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

1) Μέτρο βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων τομέα ελαιολάδου: Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κατά AGRO 2.1 και 2.2 ή της βιολογικής γεωργίας.

2) Μέτρο βελτίωσης της ποιότητας σκληρού σίτου: Κατά τα έτη 2011 και 2012 , δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν και παράγουν σκληρό σίτο υψηλής ποιότητας στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κατά AGRO 2.1 και 2.2 και χρησιμοποιούν κατ’ ελάχιστον 10 κιλά σπόρου σποράς ανά στρέμμα. Για το έτος 2010 ισχύει η προϋπόθεση χρήσης κατ’ ελάχιστον 8 κιλών πιστοποιημένου σπόρου σποράς ανά στρέμμα.

3) Προβλέπονται τρία μέτρα στον τομέα της Κτηνοτροφίας για την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους παρακάτω τομείς

3.1 Τομέας του βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής,

3.2 Τομέας του βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες 3.3. Τομέας του αιγοπρόβειου κρέατος

4. Προβλέπονται επίσης οι προϋποθέσεις χορήγησης νέων δικαιωμάτων σε γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όλων των τομέων παραγωγής, όπου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής όλων των παραπάνω μέτρων θα προσδιορισθούν με νεώτερες Υπ. Αποφάσεις.

Ολόκληρη η ΚΥΑ (σε μορφή PDF)

Αφήστε μια απάντηση