Οι Νέοι Αγρότες Θεσσαλονίκης για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-4-2010

Οι Νέοι Αγρότες Θεσσαλονίκης για  το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών,

το Μητρώο Αγροτών & τα αγροτικά επαγγέλματα

Οι Νέοι Αγρότες Θεσσαλονίκης ενημερώνουν και επιζητούν την συμπαράσταση της κοινωνίας στο θέμα της προσέλκυσης νέων στα αγροτικά επαγγέλματα (Πρόγραμμα Νέων Γεωργών, Μέτρο 112, ΠΑΑ-Α.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 2007-2013), στην νομοθετική ρύθμιση προσδιορισμού του ΑΓΡΟΤΗ και στην αναγνώριση του ρόλου των αγροτικών επαγγελμάτων στην ζωή, τον πολιτισμό & την οικονομία.

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 1. Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 από την ΕΕ μετά από υποβολή ολοκληρωμένου προγράμματος από την Ελληνική Κυβέρνηση, με δικαίωμα αναθεώρησης τον Ιουν 2010 (στο οποίο προβλέπεται κονδύλιο 305.000.000 € για προσέλκυση νέων στα αγροτικά επαγγέλματα, με χρηματοδότηση 75% από την ΕΕ και 25% από Ελληνική Κυβέρνηση. Υπάρχει πρόβλεψη ότι πρώτα θα εκταμιευθούν τα 75% της ΕΕ και όταν εξαντληθούν θα προσθέσει η Ελλ. Κυβέρνηση τα 25%).
 2. Υπεγράφη η ΚΥΑ 704/2008 (Οκτ 2008) για τους όρους διάθεσης και τα κριτήρια για τα 305.000.000 €
 3. Έγινε η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1424/27-1-2009 για υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών, με ξεκάθαρο όρο ότι θα εξετάζονται ανά μήνα, μέχρι Δεκ 2009, και θα απαντηθούν όλες μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή τους.
 4. Έγιναν πολλές διαμαρτυρίες και ερωτήσεις στην Βουλή με αίτημα, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να καλυφθεί όλη η αυξημένη ζήτηση, που οδήγησαν στο κλείσιμο του Προγράμματος τον Ιουλ 2009, με 8.500 περίπου αιτήσαντες.
 5. Με απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ (11316/3-9-2009) διατίθενται τελικά 275.000.000 € (από τα 305.000.000€) για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων του 2009.
 6. Τον Σεπ 2009 αναρτήθηκαν οι πίνακες των «εν δυνάμει δικαιούχων» στις Περιφέρειες και στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών.
 7. Σε μερικές Περιφέρειες υπέγραψαν Συμβάσεις από τον Ιουλ 2009 (Ήπειρος).
 8. Γίνονται πολλές διαβουλεύσεις, συζητήσεις, ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου ΥπΑΑΤ, δηλώσεις στην Βουλή κτλ χωρίς αποτέλσμα.
 9. Σε κάποιες Περιφέρεις παρέλαβαν οι αιτήσαντες τις συμβάσεις που έπρεπε να αποδεχθούν, πάντα με οροφή τις 40.000 €.
 10. Δελτίο Τύπου ΥπΑΑΤ 18/3/2010 ανακοινώνει την απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥπΑΑΤ να ενταχθούν όλοι οι 8.500 Νέοι Αγρότες μέσα στα 160.000.000.
 11. Υπογράφηκε από την κα ΥπΑΑΤ Απόφαση (2655/30-3-2010) για διάθεση συνολικά 155.000.000 € σε 8.500 αιτήσαντες με οροφή τα 20.000 €
 12. Δελτίο Τύπου ΥπΑΑΤ 9/4/2010 ανακοινώνει ότι υπογράφηκε από το ΥπΑΑΤ σχέδιο ΚΥΑ για 155 εκ € με νέα κριτήρια για τους ήδη αξιολογηθέντες.
 13. Πρόκειται να ζητηθεί από τις Υπηρεσίες να γίνουν νέες Συμβάσεις με οροφή τις 20.000 €
 14. Πιθανολογείται ότι η επόμενη πρόσκληση για προσέλκυση νέων στα αγρ. επαγγέλματα θα γίνει το 2017 (όχι πριν από το 2012, για τα υπόλοιπα του 2013)

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ για το Πρόγραμμα Νέων γεωργών

 1. Μετά από 15 μήνες από την Πρόσκληση (27/1/2009) δεν μπόρεσε η Δημόσια Διοίκηση να τηρήσει τον όρο που η ίδια έβαλε, για απάντηση κάθε αίτησης μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή της αίτησης.
 2. Δεν μπορεί να επανακαθορίζονται τα κριτήρια 7 μήνες μετά την τελική αξιολόγηση και την δημόσια ανάρτηση των πινάκων των συμμετεχόντων.
 3. Είναι αχαρακτήριστο να ζητάνε πίσω τις αρχικές Συμβάσεις για να τις αλλάξουν από 40.000 σε 20.000 € (με τις ανάλογες διαβαθμίσεις δηλ από 10.000 €). Μερικοί Νέοι με βάση την Σύμβαση τους, που παρουσίασαν σε Τράπεζες, πήραν δάνειο για να προχωρήσουν, και τώρα μένουν ακάλυπτοι.
 4. Οι αιτήσαντες υπαγωγή στο Πρόγραμμα παραιτήθηκαν από άλλες δουλειές, έμειναν ανασφάλιστοι (στην ποιο τεκνοποιητική περίοδο της ζωής τους), έμειναν χωρίς άλλα εισοδήματα, δανείστηκαν για να υποβάλλουν την αίτηση (διότι το ΥπΑΑΤ καθόρισε με βάση τις 40.000€ αμοιβή 1.800€ για κάθε μελετητή), δανείστηκαν για να αγοράσουν γη και για να αποκτήσουν ζωικό κεφάλαιο κλπ.

ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ (για τους Νέους Γεωργούς)

 1. Δημόσια συγνώμη από την Δημόσια Διοίκηση (Κυβέρνηση) για την προσβολή των Ελλήνων πολιτών από την μη απάντηση εντός 4μήνου.
 2. Τρόπος ικανοποίησης της βλάβης που υπέστησαν οι αιτήσαντες από την μη έγκαιρη απάντηση και την απώλεια ευκαιριών απασχόλησης, πριν το ΔΝΤ, και για μια 10ετία, καθώς και από την στέρηση εισοδήματος επί 10 τουλάχιστον μήνες, με δανεισμούς επιβίωσης.
 3. Επιδίωξη αύξησης των διαθέσιμων κονδυλίων από 305 εκ € σε 535.500.000 € στο δικαίωμα αναθεώρησης του Ιουν 2010 {8.500+(4×1700=)6.800=15.300x 535.000.000}, ώστε
 4. να τηρηθεί ο ρυθμός των 1700 Νέων Γεωργών ανά έτος, όπως προέβλεπε το αρχικά εγκριθέν ΠΑΑ 2007-13 (7 χρόνια x1.700~12.000),. Ενώ τώρα κινδυνεύουμε να μειωθεί ο αριθμός από 12.000 σε 8.500 μόνο.
 5. να διατηρηθούν τα κριτήρια στο ύψος των 40.000 (20.000-40.000~35.000€), διότι το πρόγραμμα είναι επιτυχέστερο όλων των άλλων κοινοτικών προγραμμάτων και το χρειάζεται η Ελλάδα.

Ö        Το Πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια παρουσίασε απεντάξεις 16% και πιθανολογείται από τους ελέγχους της 10ετιας μια απόρριψη 20% ακόμη

Ö        Τα ανάλογα προγράμματα του ΕΟΜΜΕΧ δίνουν 50% κλείσιμο νέων επιχειρήσεων στην 5ετία και εκτίμηση αποτυχίας 75% στην 10ετία.

Ö        Σήμερα τα προγράμματα Γυναικείας επιχειρηματικότητας δίνουν 24.000 € για 3ετή δέσμευση για μικροεπιχειρήσεις υπηρεσιών, χωρίς σοβαρές επενδύσεις, στον αστικό χώρο

Ö        Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι με «ανοικτή οροφή» και με τις απρόβλεπτες κλιματικές αλλαγές

Ö        Η 10ετής δεύσμευση είναι η μακροχρονιότερη που υπάρχει

Ö        Οι αιτήσαντες που επέλεξαν τα αγροτικά επαγγέλματα γνωρίζουν ότι για να έχουν μια στοιχειωδώς βιώσιμη εκμετάλλευση θα χρειασθεί να κάνουν επένδυση τουλάχιστον 120-150.000 €, που πιθανόν την περιέγραψαν στην αρχική αίτηση.

 1. Να γίνει πρόβλεψη για Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον με 120-150.000 € ανά νέα επένδυση.
 2. Να αποδοθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ στην εθνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη ότι

Ö              Ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης του αγρ. Τομέα είναι περίπου 5 (4,7 στην καπνοπαραγωγή, δηλαδή για κάθε θέση εργασίας που χάνεται από την καπνοπαραγωγή, χάνονται από την συνολική ελληνική απασχόληση 4,7 θέσεις εργασίας σε άσχετους με τα καπνά τομείς της ελληνικής οικονομίας),

Ö              Ο πολλαπλασιαστής στο ΑΕΠ είναι πάλι περίπου 5. Δηλαδή με 4% περίπου απευθείας ποσοστό του αγρ. τομέα στο ΑΕΠ, η τελική του συμβολή είναι 20% στο ΑΕΠ και στην οικονομία της Ελλάδος (καθ Κ. Μάττας, ΑΠΘ).

Ö              Η Σύμβαση της Καρθαγένης επιτρέπει για λόγους διατροφικής αυτάρκειας την μη τήρηση οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας. Η Ελλάδα από αγροτική χώρα, κατάντησε εισαγωγέας 3,5 δις € τροφίμων από τα 5,5 δις € που τρώμε. Σήμερα εξαρτώμεθα από τις εισαγωγές.

Ö              Ο αγροτικός τομέας είναι ο γρηγορότερος τρόπος παραγωγής εθνικού πραγματικού πλούτου για την εθνική οικονομία (Πρόεδρος Δημ, 3/3/2010).

Ö              Στον αγροτικό-πρωτογενή τομέα παράγεται ο πλούτος, αλλά οι πλούσιοι βρίσκονται στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Ö        Ο αγρότης είναι ταυτόχρονα

Ö        Προμηθευτής ποιοτικών πιστοποιημένων ασφαλών τροφίμων,

Ö        Παραγωγός πρώτων υλών για την βιομηχανία,

Ö        Παραγωγός ενέργειας (βιομάζα, φωτοβολταϊκά, ΑΠΕ),

Ö        Κατακρατητής αέριων ρύπων, στο σύγχρονο εμπόριο ρύπων,

Ö        Μεταποιητής των αγροτικών επώνυμων προϊόντων του

Ö        Παροχέας υπηρεσιών αγροτουρισμού (φιλοξενία, ξεναγήσεις) και αργοτικών εργασιών

Ö        Και κυρίως είναι ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ του περιβάλλοντος, τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού και του κοινωνικού

Ö        Ενώ, αν θέλουμε ισοτιμία και ισονομία, πρέπει να αποτιμηθεί η αξία των δωρεάν δημόσιων αγαθών που προσφέρει ο αγρότης στην κοινωνία & οικονομία

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ

Το ΤΕΕ δέχεται μέλη μόνο τους 100% μηχανικούς (ούτε τους υπομηχανικούς). Το ΓΕΩΤΕΕ δέχεται μέλη μόνο τους 100% γεωπόνους (ούτε καν τους τεχνολόγους γεωπόνους). Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος δέχεται μέλη του μόνο τους 100% ξενοδόχους (ούτε τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ούτε τα κάμπιγκ). Γιατί ο νομοθετικός ορισμός του επαγγελματία αγρότη θα έπρεπε να δεχθεί κάτι λιγότερο από 100%?

Τι σημαίνει το 35% που ακούστηκε? Γιατί όχι 20%. Ή μήπως μόνο μια «γλάστα» δίνει την ιδιότητα του αγρότη? Εάν εξυπηρετεί μονό εισπρακτικούς λόγους από την ΕΕ, δεν μπορεί να αποτελεί πολιτική θέση, αλλά διαχειριστικό εκμαυλισμό, και μια ακόμα «δημιουργική» αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών σε ψευδή βάση, που μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν στο μέλλον του αγροτικού κόσμου.

Εάν μπουν μέσα στο αγρ. εισόδημα, και θεωρηθούν αγροτικό εισόδημα, όλες οι δυνατότητες του πολυλειτουργικού αγρότη, όπως η μεταποίηση της δικιάς του παραγωγής, η εμπορία των δικών του προϊόντων (τροφίμων ή τεχνημάτων), η παροχή υπηρεσιών αγροτουρισμού (ταβέρνες, καφενεία, φιλοξενίες, ξεναγήσεις, δραστηριότητες κλπ), η παραγωγή ενέργειας, η παροχή αγροτικών υπηρεσιών κλπ, χωρίς να αλλάζει Ασφαλιστικό φορέα στις μικρές αγροτικές περιοχές (όπως καθορίζεται από τους ορισμούς αγροτικών περιοχών, με βάση την πυκνότητα κατοίκων, απασχόληση κλπ) τότε μπορεί το  ποσοστό να αγγίζει το 100%.

Μήπως τελικά πρέπει να προχωρήσουμε μαζί με όσους έχουν πραγματικά ενδιαφέροντα στον αγροτικό τομέα (και όχι μόνο εκχρηματισμένα), στην δημιουργία και ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ?

Ο επαγγελματίας αγρότης, όχι μόνο παραγωγός, Νομοθετικά πρέπει  να είναι ο 100% αγρότης.

Στα διάφορα προγράμματα θα καθορίζεται από Υπουργικές Αποφάσεις.

ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ Αγροτικών Επαγγελμάτων

Οι Νέοι Αγρότες αισθάνονται ότι υφίστανται μια αφόρητη πίεση απαξίωσης οι αξίες και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, με τα οποία επιβίωσε η αγροτική κοινωνία και το ελληνικό έθνος, με ταυτόχρονη ισχυρή προβολή από όλα τα μέσα ενημέρωσης μοντέλων και τρόπων ζωής, που με κύριο παρονομαστή το χρήμα, προσπαθούν να αποβάλλουν την κοινωνία. Επιβάλλεται να υποστηριχθούν οι αξίες και ο τρόπος ζωής των αγροτών για να μην καταρρεύσει ο αγροτικός κοινωνικός ιστός. Και αυτή η ταυτότητα, ο αγροτικός πολιτισμός οι παραδόσεις, η λαϊκή θυμοσοφία, η καλλιτεχνία, η γαστρονομία, η λατρεία, ο τρόπος ζωής και η παραγωγή φημισμένων αγροτικών προϊόντων αξίζει μεγαλύτερης προσοχής. Αυτήν την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ θα προσπαθήσει να επισημάνει το Συνέδριο «Νέοι Αγρότες & Πολιτισμός», 27-28/6/2010 στην Αρχαία Επίδαυρο

Αφήστε μια απάντηση