Φορείς Πστοποίησης των Προτύπων Agro 2

Αναγνωρίστηκαν οι 14 πρώτοι ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Πρότυπα AGRO 2 ) στη φυτική παραγωγή.

Οι φορείς αυτοί εντάσσονται στο Σύστημα Επίβλεψης του ΟΠΕΓΕΠ, με σκοπό την εξασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 2 και της εθνικής νομοθεσίας και εγγράφονται στο επίσημο μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ.

Στην επισήμανση των Πιστοποιημένων Γεωργικών Προϊόντων καθιερώνεται η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης, με στόχο να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα πιστοποιημένα προϊόντα και οι εγγυήσεις που συνδέονται με αυτά.

 Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ένδειξης Προϊόν Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης καθώς και η Επωνυμία του Φορέα Πιστοποίησης

Όλοι οι Φορείς Πστοποίησης του  Προτύπου Agro 2

http://www.agrocert.gr/photos/home/cfiles/_19-03-2010__foreis_epivlepshs_agro.pdf

Ενημερωτικά  για το Πρότυπο  Agro -2 

(ρωτήστε μας στο  maxo (a) grevenanet.gr )

Tα πρότυπα   AGRO 2.1 & AGRO 2.2,   περιγράφουν τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην παραγωγή των προϊόντων της. AGRO 2-1 Προδιαγραφή
Περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που είναι εφαρμόσιμο σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.
AGRO 2-2 Απαιτήσεις για την εφαρμογή
Περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, εφαρμόζεται είτε σε συλλογική βάση από Ομάδες Παραγωγών, είτε σε ατομική βάση από μεμονωμένους παραγωγούς, με επιστημονική υποστήριξη και παρακολούθηση από επιβλέποντα τεχνικό σύμβουλο.

Αφήστε μια απάντηση