Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΚΑΠ 23- 27: Θέσεις της ΕΘΕΑΣ

Διαβάστε εδω το Ενδιάμεσο κείμενο Διαβούλευσης του Στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ 23-27

Διαβάστε εδω το Κείμενο Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ΚΑΠ 23-27
Η ΕΘΕΑΣ θεωρεί ότι:

I. Είναι μοναδική η ευκαιρία, πραγματικά και εννοιολογικά με την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ 2021-2027 μέσα στην πανδημία, για ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο με διαθρωτικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη. Η πανδημία έφερε το προσκήνιο την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας και την τοπική παραγωγή και αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, που θα θέτει στο επίκεντρο ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο για την αγροτική μας οικονομία, τις αγροτικές μας περιοχές σε συνδυασμό πάντα με τις δράσεις για το περιβάλλον.

II. Η αξιοποίηση των κοινοτικών εισροών (ΚΑΠ και Ταμείο Ανάκαμψης) είναι κρίσιμες για το αγροτικό εισόδημα και την προστασία του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού και των υποδομών του αγροτοδιατροφικού τομέα της χώρας. Για να είναι αποτελεσματική η χρήση των κοινοτικών εισροών, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο οφείλει να κινείται σε πέντε άξονες που θα περιλαμβάνουν την: Continue reading

Νέο Μέλι ΠΟΠ

Εγκρίθηκε η καταχώριση της ονομασίας «Μέλι Κισσούρι» στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της ΕΕ ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.
Το αίτημα είχε καταθέσει ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Καρύστου, με έδρα τα Πηγάδια Καρύστου.

Το φθινοπωρινό ερεικόμελο

Το «Μέλι Κισσούρι» είναι μέλι ανθέων και πιο συγκεκριμένα είναι το φθινοπωρινό ερεικόμελο το οποίο παράγεται στην περιοχή της Καρυστίας από μέλισσες που τρυγούν τα άνθη της πορφυρούς ερείκης (Εrica manipuliflora ή Erica verticillata) που φύεται στην περιοχή.

Παρουσιάζεται σε υγρή ή κρυσταλλωμένη μορφή

Η προστασία της ονομασίας «Μέλι Κισσούρι» ζητείται για το σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Καλλικρατικού Δήμου Καρύστου της ΠΕ Εύβοιας (η οποία περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Καρύστου, Καφηρέως, Μαρμαρίου και Στυρέων).
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Continue reading

Προστασία Προϊόντων ΠΟΠ με νέο νομοσχέδιο


Κυρώσεις και ποινές με το νέο το Νομοσχέδιο για την προστασία των ΠΟΠ προϊόντων

Κωδικοποιημένα οι αλλαγές που θα φέρει το νέο νομοσχέδιο
– Αποτελεσματική και άμεση επιβολή κυρώσεων σε παραβάτες των ΠΟΠ προϊόντων.
– Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων σε βαριές και χαμηλές ε ανάλογα πρόστιμα επι του τζίρου της επιχείρησης
– Θεσπίζονται δείκτες απόδοσης γάλακτος ανα τυροκομικό προϊόν και καταργείται η υπερδιήθηση ως τεχνική για τα ΠΟΠ Continue reading

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα

Περισσότερα εδω
Γιατί χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο πιστοποίησης για τις απορροφήσεις άνθρακα και ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη;

Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα θα επέτρεπε τον διαφανή και αξιόπιστο εντοπισμό λύσεων για αποτελεσματική και βιώσιμη απορρόφηση άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Ο καθορισμός κοινών προτύπων και κανόνων για υψηλής ποιότητας απορροφήσεις άνθρακα θα συνέβαλε στη βιώσιμη και αποδοτική από άποψη κόστους εφαρμογή λύσεων απορρόφησης στην Ένωση και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου απάτης και σφαλμάτων. Continue reading

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ


Νέος Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ
Διαβάστε εδώ :
Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων