Γεωργικό Σχολείο στην Καλαμάτα

Γεωργικό Σχολείο Καλαμάτας
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος;

Η ιδέα ξεκίνησε λίγο καιρό πριν, όταν συμμετέχοντας σε μια διαδικτυακή συνάντηση με παραγωγούς εξέφρασαν την ανάγκη τους για κατάρτιση. Συγκεκριμένα, ένας από τους παραγωγούς τόνισε πως «ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνουμε στο καφενείο από τους μεγαλύτερους και μας τα μαθαίνουν λάθος».

Λίγο αργότερα κατανοήσαμε ότι αυτό είναι μια γενικότερη άποψη των παραγωγών του τόπου μας, κι αυτό φυσικά μας ενεργοποίησε να πάρουμε θέση, αφού αποστολή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος δεν είναι μόνο να μεταφέρει τη γνώση στους φοιτητές, αλλά παράλληλα να κάνει έρευνα και να συνδέεται μέσω συνεργειών με την τοπική κοινωνία.

Άρα, όσον αφορά στους παραγωγούς μας, πόσω μάλλον σε μια αγροτική περιοχή σαν τη Μεσσηνία, οφείλουμε να συνεργαστούμε, να μάθουμε και να μάθουν από εμάς. Continue reading

Αγροτική εκπαίδευση : Η Μαθητεία άγνωστη έννοια !

Από όσες παιδαγωγικές μεθόδους εντοπίσθηκαν σε διάφορες πηγές καταγράφηκαν:
1. Η Εισήγηση – διάλεξη,
2. Η Επίδειξη,
3. Η Διήγηση,
4. Η Ατομική μελέτη,
5. Η Παρακολούθηση διδασκαλιών,
6. Ο διάλογος,
7. Η μαιευτική (κατευθύνεται από το δάσκαλο),
8. Οι ερωταποκρίσεις,
9. Ο ελεύθερος διάλογος,
10. Το στρογγυλό τραπέζι-πάνελ,
11. Η ιδεοθύελλα-brain storming,
12. Διερευνητική μέθοδος,
13. Μελέτη περίπτωσης,
14. «Λύση προβλήματος»,
15. Λήψη απόφασης (Συμβούλια),
16. Σχέδια εργασίας (μέθοδος project),
17. Ομάδες εργασίας μαθητών,
18. Μικροδιδασκαλία,
19. Η Προσομοίωση,
20. Τα Παιχνίδια ρόλων,
21. Η βιωματική μάθηση,
22. Η μέθοδος project,
23. Η λύση προβλήματος,
24. Οι ομάδες εργασίας,
25. Η πειραματική μέθοδος,
26. Η δραματοποίηση,
27. Η μίμηση ρόλων,
28. Το παιγνίδι,
29. Η έρευνα,
30. Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
31. Συνεντεύξεις με επιστήμονες, καλλιτέχνες, πολιτικούς κλπ,
32. Η διδασκαλία με ηλεκτρονικά μέσα,
33. Η θεατρική παράσταση,
34. Η δραματοποίηση,
35. Οι ομάδες συνάντησης,
36. Η Συμβουλευτική,
37. Η κριτική διδασκαλία &
38. Ο κριτικός στοχασμός-reflection

Πουθενά η μαθητεία σε αγροκτήματα στην εκπαίδευση των Αγροτών! .Άγνωστη έννοια
Πιθανόν οι αστοί θεωρούν την ΜΑΘΗΤΕΙΑ ανυπόληπτη παιδαγωγική μέθοδο, ή προσπαθούν να αποστασιοποιήσουν τα νεότερα μέλη της κοινωνίας από τις αρχές και την ηθική της τοπικής αγροτικής κοινωνίας, που είναι ενσωματωμένες στην τοπική εκπαίδευση όταν γίνεται με την μέθοδο της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ! …
Αγρονέα -Δημ Μιχαηλίδης / 27-09-2021