Σε ΦΕΚ οι τροποποιήσεις του ΥΠΑΑΤ για την Κτηνοτροφία .

Διαβάστε στο ΦΕΚ 145/Β/29-07-2020 τις τροποποιήσεις του ΥΠΑΑΤ κ. Βορίδη για την «Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων .
Εγκαταστάσεις στην Υποκατηγορία Β ανήκουν οι κάτω :
Αιγοπρόβατα : εκτος περιοχών NATURA απο 800-2750
Εντός περιοχών NATURA απο 300-1800

Αγελάδες γαλακτ/γης Εκτός NATURA απο 20-200

Αγελάδες ελευθέρας βοσκής : Εκτος NATURA απο 40-400

Ωοτόκες όρνιθες : απο 200- 12.000

Για Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις κάτων των ορίων της Β τα αντίστοιχα Δικαιολογητικά περιγράφονται στο Άρθρο 6Γ
Απαιτείται η έγκριση ίδρυσης και για την λειτουργία απαιτείται η Γνωστοποίηση λειτουργίας .

Για την χορήγηση Έγκριση ίδρυσης απαιτείται :

Αίτηση στην οικεία ΔΑΟΚ με τα πιο κάτω δικαιολογητικά
α. βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης για το αν στο γήπεδο της υπο μελέτης Μονάδας υφίστανται δεσμεύσεις χωρικού σχεδιασμού
β.Πράξη χαρακτηρισμού της οικοπέδου ή πως απεικονίζεται σε αναρτημένους ή θεωρημένους δασικούς χάρτες
γ. έγκριση απο τις οικείες αρχαιολογικές υπηρεσίες εφόσον για την περιοχή απαιτείται
δ. Νόμιμη κατοχή του γηπέδου της Μονάδας .
ε. Ζωοτεχνική μελέτη απο τον γεωπόνο Μελετητή .