Υπομέτρο 6.1: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2016

Σύμφωνα με τη σημερινή προκύρηξη του ΥΠΠΑΤ, η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα , ξεκινά 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως τις 30 Νοεμβρίου.
Η Ενίσχυση θα δοθεί σε 12.000 Νέους Γεωργούς και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 241εκ. ευρώ. Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας / εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης.

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr

Η ένταξη των νέων γεωργών στο μέτρο μπορεί να συνδυαστεί με την ενίσχυσή τους και από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 -2020, όπως:

ΜΕΤΡΟ 4.1 Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης,
ΜΕΤΡΟ 1.1 Επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων με δράση κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς,
ΜΕΤΡΟ 3.1 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
ΜΕΤΡΟ 2.1 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών,
ΜΕΤΡΟ 9.1 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 20/04/2016 Προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1.«Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς», ο υποψήφιος νέος γεωργός για να κριθεί επιλέξιμος δικαιούχος για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) εντός του 2016, έτος υποβολής της αίτησης.

Πληροφορίες -τεχνική Υποστήριξη : Τ.6977 239 066, 210 3457184.