Αγροτικές-δασικές εκτάσεις : φορολογία εισοδήματος .

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1069 για τη φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαϊδου, καθορίζεται η φορολόγηση του εισοδήματος που προκύπτει από ενοικίαση ακινήτων όπως οι δασικές και οι αγροτικές εκτάσεις. Continue reading

Ερώτημα για σταβλικές εγκαταστάσεις αγελάδων

Ερώτηση : Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει προγραμμα για κτηνοτροφικές μονάδες συγκεκριμένα για αγελάδες η για νέους αγρότες; Η για υπάρχουσες μονάδες; Ευχαριστω
Xristos Continue reading

Σε διαβούλευση ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για προστασία από τη Νιτρορύπανση

ΚΟΓΠ-
Σε δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο opengov.gr αναρτήθηκε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης».

Με την υπό διαβούλευση απόφαση προωθούνται ορθές γεωργικές πρακτικές και θεσπίζονται κανόνες ως προς την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, με στόχο την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης.

Ο κώδικας θεσπίζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης», και πρόκειται να αντικαταστήσει τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που έχει εγκριθεί με την 85167/820/06-04-2000 (ΦΕΚ Β’ 477) Υπουργική Απόφαση.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης και την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης, και με βάση το περιεχόμενο του Κώδικα, θα ακολουθήσει η κατάρτιση νέων ή αναθεωρημένων Προγραμμάτων Δράσης με μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος για τις περιοχές οι οποίες βάσει σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων έχουν χαρακτηριστεί «ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 9 Απριλίου 2015.

πηγή: eleftheria.gr
Αναδημοσίευση απο GAIA Επιχειρείν .12-03-2025

Αδειοδότηση κτηνοτροφικών Μονάδων: Πιθανή παράταση !

Από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία παρατείνεται η προθεσμία νομιμοποίησης των σταβλικών και εν γένει κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για 18 μήνες από τη λήξη της,
δηλαδή μέχρι τις 12 – 09 – 2016.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.
Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ