Ερώτημα : Τι είναι το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών;

Είναι ένα ειδικό καθεστώς για μικρούς γεωργούς. Το σκεπτικό είναι να λαμβάνουν μια ενίσχυση κατ αποκοπή και να απλουστευθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Continue reading

Σύγχρονο αγροτικό σχολείο .

https://www.askjim.gr

https://www.askjim.gr

Επισκέψιμο αγρόκτημα :Το αγροτικό σχολείο της υπαίθρου.
Το σύγχρονο αγροτικό σχολείο πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
1. Συγκέντρωση, επεξεργασία και πρόσβαση σε πληροφορίες. Βιβλιοθήκη, ταινιοθήκη, βιντεοθήκη, δισκοθήκη, τράπεζα πληροφοριών, πρόσβαση σε κέντρα παραγωγής πληροφοριών και γνώσεων κλπ
2. Χώρους ανάπτυξης εκπαιδευτικών διαδικασιών. Αίθουσες συναντήσεων, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες εκδηλώσεων, αίθουσες συνεδρίων. Continue reading

Περιβαλλοντική Ηθική : Μάθημα 2ο .

Περιβαλλοντική Ηθική -Mάθημα 2ο .

Η Ζωή βιώνεται ως μια γενική ιδιότητα που διέπει όλα τα όντα . H Ζωή όμως ως ροή ύλης και ενέργειας υπάρχει διάχυτη παντού στη Βιοποικιλότητα την συναντάμε σε ισορροπία στον πλανήτη ,σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς , σε όλα τα όντα σε κάθε προσπάθεια για ζωή με αξιοπρέπεια δίπλα μας .Για τούτο αξίζει τον σεβασμό να υπάρχει .
Για την Φύση δεν υπάρχει η λέξη θάνατος . Δεν την γνωρίζει τη λέξη αυτή η Φύση. Απλά όταν έρθει η ώρα ζητάει τα υλικά της πίσω στο τέλος του Βίου . Continue reading

Οι Γεωπόνοι Ελ.Επ. Αργολίδας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Ο Σύλλογός μας κοινοποιεί τις θέσεις και τις προτάσεις για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Επειδή επίκειται δημοσίευση της Ηλεκτρονικής εφαρμογής για την Συνταγογράφηση, θεωρούμε ότι πρέπει να παραθέσουμε τις όποιες προτάσεις και βελτιώσεις, για αλλαγές στην όλη προσπάθεια της Συνταγογράφησης.

Πρέπει να δούμε συλλογικά την μέθοδο και την διαδικασία για την εφαρμογή της Συνταγογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα:
http://www.webnode.gr

Ελληνικό σήμα για τα γαλακτοκομικά: ξεκίνησε

«Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε εφαρμογή του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ/Α’/2012) έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. Κ4-7838/φεκ β’/1432/04.06.14 ΚΥΑ ως φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα Γαλακτοκομικά Προϊόντα

Σήμερα ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει εκπονήσει τη «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» και είναι έτοιμος να δεχθεί, από κάθε επιχείρηση η οποία διαθέτει στην αγορά, με την επωνυμία της, τα εν λόγω προϊόντα και επιθυμεί να κάνει χρήση του Ελληνικού Σήματος, «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»

Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος 2014-2015

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (Τεύχος Β’. 3395/17-12-2014) που αφορά στην κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος περιόδου 2014-2015.

Αυτό αφορά τους εγκεκριμένους Νέους Γεωργούς του 2014 και του επενδυτές των σε εξέλιξη Σχεδίων Βελτίωσης, οι οποίοι πρέπει να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για αυτή την κατανομή είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Επαγγελματικά εργαστήρια γαλακτοκομικών στη φάρμα σας.

Οι λεπτομέρειες παραγωγής και διάθεσης παραδοσιακων γαλακτοκομικών

Με χρήση ιδιοπαραγόμενου γάλακτος που προέρχεται αποκλειστικά από την ίδια κτηνοτροφική εκμετάλλευση και δεν ξεπερνά τα 500 κιλά ημερησίως πρέπει να πραγματοποιείται η ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από τη μονάδα, σύμφωνα με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση : ΥΑ 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/Β/22-12-2014 ) Continue reading

Σχέδια Βελτίωσης : Παράταση Αιτήματος 1ης πληρωμής μέχρι 30-6-2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 23,

1. Για όλες τις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί πριν τις 30.9.2014 η πρώτη δόση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 30.6.2015.
Παράταση σε αυτή την προθεσμία δεν θα δοθεί και όσοι δεν υποβάλουν μέχρι τότε αίτημα για πρώτη δόση, θα απεντάσσονται. Continue reading

Βοσκότοποι: Προδιαγραφές Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

Ο καθορισμός των προδιαγραφών και του περιεχομένου των προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄), είναι ο στόχος κοινής υπουργικής απόφασης που τέθηκε σε ισχύ από τις 8 Ιανουαρίου. Continue reading

Δημόσιοι Βοσκότοποι: Κριτήρια επιλεξιμότητας

agros_2
Κριτήρια επιλεξιμότητας Βοσκοτοπων για το ΟΣΔΕσχετικά με τη κατανομή των επιλέξιμων εκτάσεων δημοσίων βοσκοτόπων σε γεωργούς που δηλώνουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση στο ΟΣΔΕ για το έτος 2014. Continue reading