Διαδικτυακή Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης Έτους 2013

Αίτηση Εγγραφής για τη Διαδικτυακή Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης Έτους 2013
20/2/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα πλαίσια της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης 2013, θα δοθεί η δυνατότητα διαδικτυακής υποβολής της, η οποία εκτός της Αίτησης Ενίσχυσης διαφόρων καθεστώτων προς ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνει την Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του ΕΛΓΑ και την ετήσια ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Continue reading

Πρωτοβουλία Συστημικής Καινοτομίας SYSTEMIC INNOVATION ZONE – HELLAS (SIZ-HELLAS)

Ως πρωτοβουλία Συστημικής Καινοτομίας SYSTEMIC INNOVATION ZONE – HELLAS (SIZ-HELLAS) δουλεύουμε με βάση τη συμμετοχή και τη συνεργασία δημιουργώντας τις συνθήκες
έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να χτίσουν μία τέτοια
οικολογία μεταξύ τους για να αναδειχθούν οι
δεξιότητες τους, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και
να συν-δημιουργήσουν projects που αφορούν
κοινωνικές επιχειρήσεις.
Continue reading