Πανεπιστήμια: Νόμος είναι το δίκιο της συντεχνίας!

Η αναγγελία μιας προαποφασισμένης αντιμεταρρύθμισης

Ο νόμος 4009/11 αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη απόπειρα εδώ και δεκαετίες για την αναβάθμιση και τη μεταρρύθμιση, δηλαδή την προς όφελος της κοινωνίας ριζική βελτίωση, του δημόσιου πανεπιστημίου. Ο νόμος ψηφίστηκε με την συντριπτική πλειοψηφία των 4/5 από τη Βουλή ακριβώς πριν από έντεκα μήνες. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα με ολοκληρωμένη και συνεκτική φιλοσοφία, που δημιούργησε την προσδοκία, ότι επιτέλους το ελληνικό πανεπιστήμιο θα απαλλαγεί από τον κομματικό εναγκαλισμό και τις φατρίες κάθε είδους, εναρμονιζόμενο με τα όσα ισχύουν σε όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια της Ευρώπης των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, αλλά και σε πολλά ακόμη μέρη του κόσμου. Ο νόμος συνάντησε τη λυσσαλέα αντίδραση κομμάτων (κυρίως ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ), συνδικαλιστών (και της ΔΗΜΑΡ), ακραίων φοιτητικών ομάδων (ΕΑΑΚ) και βεβαίως των πρυτάνεων, ως των κατ’ εξοχήν εκφραστών του κομματικοποιημένου και φατριαστικού τμήματος του πανεπιστημίου. Με λίγα λόγια, ότι συνιστά το βαθύ πανεπιστήμιο.  Από την ψήφισή του μέχρι σήμερα οι ομάδες κρούσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΑΑΚ) με την βίαιη παρεμπόδιση και οι πρυτάνεις με σωρεία πράξεων ή παραλείψεων, απέτρεψαν την εφαρμογή το νόμου. Πάνω σε αυτή την κατάσταση, που οι δυνάμεις αυτές δημιούργησαν, αναπτύχθηκε η καινοφανής θεωρία περί «ανεφάρμοστου» και «μη λειτουργικού» νόμου.

Καθώς το λόμπυ του βαθέως πανεπιστημίου είναι εξαιρετικά ισχυρό, με σημαντικές κομματικές προσβάσεις, οι πολιτικές δυνάμεις που απαρτίζουν τη σημερινή κυβέρνηση προτίμησαν την άτακτη υποχώρηση, από την υπεράσπιση ενός νόμου που οι ίδιες πριν από ένα χρόνο ψήφισαν. Συνεπέστερη όλων φυσικά η ΔΗΜΑΡ. Το μόνο κόμμα από τα τρία, που καταψήφισε στη Βουλή το νόμο 4009/11. Όμως και στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ η εσωκομματική γεωγραφία είναι πολύ διαφορετική από ότι πριν ένα χρόνο. Είναι γνωστό στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, ότι ο και πανεπιστημιακός κ. Βενιζέλος με ιδιαίτερους δεσμούς με το πανεπιστημιακό κατεστημένο, ποτέ δεν είδε με καλό μάτι τη μεταρρύθμιση. Ένας άλλος πανεπιστημιακός, αυτός της ΝΔ, ο υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος ανέλαβε την κατεδάφιση της μεταρρύθμισης με τις τροπολογίες που φέρεται να προωθεί.

Ο νόμος 4009/11 στηρίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες. Ο πιο εμβληματικός είναι η εκλογή από τους καθηγητές κάθε ΑΕΙ ή ΤΕΙ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου, που έχουν την πλειοψηφία, και η επιλογή των εξωτερικών μελών από τα εσωτερικά. Το Συμβούλιο με σχετικά διευρυμένες αρμοδιότητες εξασφαλίζει τη σύνδεση, αλλά και τον έλεγχο της κοινωνίας στο πανεπιστήμιο.  Με τις τροπολογίες φαίνεται ότι το Συμβούλιο αποδυναμώνεται σημαντικά. Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ και άλλα ακαδημαϊκά προσόντα!  Πρακτικά μόνο συνταξιούχοι καθηγητές μπορούν, πλέον, να είναι εξωτερικά μέλη. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και ένας Έλληνας Bill Gates, ουσιαστικά αποκλείονται. Ο πρύτανης διορίζεται πλέον από τον υπουργό και όχι από τον (εξωτερικό) πρόεδρο του Συμβουλίου. Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου θα επιλέγονται από τα εσωτερικά με απλή πλειοψηφία των παρόντων! Έτσι ευνοείται η επιβολή των ομάδων και φατριών που επικρατούν στο ίδρυμα. Αντίθετα ο 4009/11 ενθαρρύνει τη σύνθεση των απόψεων και τη συναίνεση, καθώς προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία.

Ένας δεύτερος πυλώνας του νόμου είναι η κατάργηση των Τομέων, η αλλαγή της φυσιογνωμίας των Τμημάτων και η αναγόρευση της Σχολής σε βασική ακαδημαϊκή μονάδα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αποδυνάμωση των παγιωμένων γραφειοκρατικών δομών. Ενθαρρύνεται η οργάνωση διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών εντός της σχολής, η κινητικότητα και η δυνατότητα των νεοεισερχομένων φοιτητών να επιλέγουν τμήμα από το δεύτερο έτος. Με την πλήρη επαναφορά τμημάτων και τομέων με τις Γενικές τους Συνελεύσεις, τους Προέδρους και τους Διευθυντές τους και με τις αρμοδιότητές τους που αφαιρούνται από τον κοσμήτορα και την κοσμητεία επιχειρείται ολική αποκατάσταση του πανεπιστημίου της ακινησίας. Παράλληλα, τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία επιστρέφουν στην ευθύνη των τμημάτων αντί για τις σχολές, διαιωνίζοντας καθηγητικά φέουδα και σπατάλη πόρων. Η συγκρότηση των επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών επανέρχεται στις Γ.Σ. των Τμημάτων γεγονός, που ευνοεί το νεποτισμό, τη συναλλαγή, την αναξιοκρατία. Κορυφαία οπισθοδρόμηση η επαναφορά εκπροσώπων φοιτητικών παρατάξεων στις ΓΣ των Τμημάτων (και Τομέων), λιγότερων μεν από ό,τι ίσχυε πριν τον 4009, αλλά διορισμένων και πάλι από τις παρατάξεις και τα ΔΣ των φοιτητικών συλλόγων. Προωθείται έτσι η επιβίωση των κομματικών παρατάξεων, καθώς η ύπαρξή τους είναι πλέον απαραίτητη από τον ίδιο το νόμο!

Αλλάζει ριζικά η διαδικασία ανάδειξης των πρυτάνεων καθώς οι υποψήφιοι πρυτάνεις προεπιλέγονται μεν και πάλι από το Συμβούλιο και εκλέγονται μετά από όλους τους καθηγητές, αλλά  καταργείται η διεθνής προκήρυξη. Έτσι, διεθνώς καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες της διασποράς δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι. Καταργείται ακόμη η διαδικασία της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ακαδημαϊκών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων που προβλεπόταν να συστήνει το Συμβούλιο, για να βοηθηθεί στη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων. Την εκτίμηση επομένως των προσόντων των υποψηφίων για πρυτάνεις θα την κάνει πλέον το Συμβούλιο κατευθείαν, ακόμα και τα εξωτερικά μέλη, χωρίς κάποια γραπτή και τεκμηριωμένη εισήγηση.

Με βάση τον 4009/11 ο Κοσμήτορας αποτελεί σημαντικό κρίκο της διοίκησης. Ορίζει εκλεκτορικά επιλογής και προαγωγής καθηγητών, ορίζει επιτροπές ατομικής αξιολόγησης των μονίμων καθηγητών ανά 5ετία, κατανέμει τους πόρους της σχολής (εργαστήρια, αναλώσιμα, γραφεία, προσωπικό κλπ) ατομικά στους καθηγητές της σχολής, ορίζει επιτροπές κατάρτισης και αναθεώρησης προγραμμάτων σπουδών, αναθέτει μαθήματα σε καθηγητές, ελέγχει την τήρηση των κανονισμών, την τήρηση διδακτικών καθηκόντων από τους καθηγητές στις σχολές, αν δηλ. πηγαίνουν στο μάθημά τους οι ίδιοι ή διδάσκουν δι’ «αντιπροσώπων» ή πόσο χρόνο μένουν στον ίδρυμα οι ιπτάμενοι. Για να επιτελέσει τον τόσο σημαντικό ακαδημαϊκό του ρόλο ο Κοσμήτορας επιλέγεται από το Συμβούλιο και είναι ανακλητός από αυτό. Αυτό τώρα ανατρέπεται. Ο Κοσμήτορας θα εκλέγεται από τους καθηγητές της Σχολής με βάση μια προεπιλογή τριών υποψηφίων από το Συμβούλιο. Καταργείται η επιτροπή αξιολόγησης των ακαδημαϊκών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων. Με τη δυνατότητα και δεύτερης θητείας και με αφαίρεση των βασικών τους αρμοδιοτήτων που περνάνε και πάλι στις ΓΣ Τομέων και Τμημάτων οι κοσμήτορες με κίνητρο επανεκλογής από αυτούς που διοικούν δεν θα πειράξουν κανέναν και για τίποτα.

Αν και κουραστική για τον μη πανεπιστημιακό αναγνώστη, η παραπάνω περιγραφή επιλέχθηκε για να δείξει με συγκεκριμένα παραδείγματα, ότι οι φημολογούμενες προτάσεις του υπουργού συνιστούν κλασσική περίπτωση αντιμεταρρύθμισης. Τα ιστορικά προηγούμενα δείχνουν ότι χώρες σε βαθιά κρίση κατόρθωσαν να την ξεπεράσουν, όταν μεταξύ άλλων έκαναν βαθιές τομές στο εκπαιδευτικό τους σύστημα (Δανία, Φινλανδία, Τουρκία). Τηρουμένων των αναλογιών, τίθεται το ερώτημα, αν μια χώρα μπορεί να βγει από την βαθιά κρίση, όταν στο εκπαιδευτικό της σύστημα επιβραβεύονται οι θιασώτες της θεωρίας ότι «νόμος είναι το δίκιο της συντεχνίας».

Καθ Ορέστης Καλογήρου, ΑΠΘ. 29/07/2012, www.protagon.gr/i=protagon.el.post&id=17144

 

Ο ηθικός κίνδυνος της αντιμεταρρύθμισης
 
Tου Πασχου Μανδραβελη
 
 
 
Μία απορία υπάρχει: αν ο κ. Φωτόπουλος και οι συν αυτώ συνδικαλιστές κηρύξουν ανεφάρμοστο όποιο νόμο επιχειρήσει η κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση, μετοχοποίηση, εξορθολογισμό της ΔΕΗ, τι θα κάνουν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί; Την πάπια, όπως στα ΑΕΙ; Ποιο θα είναι το ηθικό πλεονέκτημα της τρικομματικής κυβέρνησης έναντι κάθε συντεχνίας που θα βρίσκει μύρια όσα ανεφάρμοστα για κάθε νομοθέτημα που θα τις ενοχλεί; Ποιο επιχείρημα θα φέρουν για την πάταξη της διάχυτης ανομίας στη χώρα, όταν ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος απέδειξε ότι η παρανομία επιβραβεύεται; Τι θα πουν στους πάσης φύσεως καταληψίες και άνομους; Οτι νόμος είναι το δίκιο του πρύτανη, αλλά όχι του εργάτη; Θα γελάσουμε! Πικρά, αλλά θα γελάσουμε…

Τρία χρόνια τώρα η χώρα βαδίζει στην καταστροφή. Με πιο αργούς ρυθμούς, από ό,τι στη μοιραία πενταετία 2004–2009, αλλά η τάση δεν ανακόπηκε. Με τις οριζόντιες περικοπές, που κάνει και τούτη η κυβέρνηση (άσχετα αν επιχειρεί ολόκληρη επικοινωνιακή σπέκουλα να τις βαφτίσει «κάθετες», «πλάγιες», «πλαγιαστές» κ.λπ.) η πορεία προς τον γκρεμό απλώς επιβραδύνεται· δεν αντιστρέφεται. Αυτό που κάνει και τούτη η κυβέρνηση είναι να διατηρεί το σύστημα ανέπαφο, αλλά σε όλο και χαμηλότερα επίπεδα.

Χειρότερα: η νυν κυβέρνηση καταστρέφει κάθε απόπειρα αλλαγής των μηχανισμών, που παράγουν τα ελλείμματα και την κακοδαιμονία της χώρας. Γκρεμίζει θεσμικές παρεμβάσεις που μακροχρόνια αποδίδουν. Οπως η κυβέρνηση Καραμανλή κατήργησε (μεταξύ άλλων) τη λίστα φαρμάκων, και τώρα τρέχουμε να συμμαζέψουμε τα ασυμμάζευτα στη φαρμακευτική δαπάνη, έτσι και η τρικομματική κυβέρνηση γκρεμίζει –πριν καν τη δούμε!– μια απόπειρα μεταρρύθμισης στον πολύπαθο χώρο των ΑΕΙ.

Αν δει κανείς τις αλλαγές που εισηγήθηκε ο κ. Αρβανιτόπουλος, θα διαπιστώσει ότι όλες οπισθοδρομούν για να διατηρηθούν τα παλιά βιλαέτια εξουσίας μέσα στα ΑΕΙ. Οι πρυτάνεις κρατούν την παλάμη, και ουχί το δάχτυλο, στο μέλι, παρά τα απανωτά σκάνδαλα κακοδιαχείρισης με κορυφαία εκείνα του Παντείου και του Αριστοτελείου· οι φοιτητικές παρατάξεις, που πριν από τον νόμο 4009 διαφέντευαν τα ΑΕΙ, αποκτούν πάλι λόγο στη διοίκηση· κάθε εξωτερική πρόκληση στις μετριότητες που απαρτίζουν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας εξαλείφεται. Τα ελληνικά ΑΕΙ θα παραμείνουν τριτοκοσμικά για να τα λυμαίνονται οι φοιτητοπατέρες και οι συναλλασσόμενοι με αυτούς πρυτάνεις. Οπως ορθώς έγραψε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βάσω Κιντή: «Τα πανεπιστήμια προσαρμόζονται στη μετριότητα των επιτελείων των κομμάτων και στη μετριότητα των συντεχνιών. Απομακρύνεται η ευρωπαϊκή προοπτική τους και καταδικάζονται τα δημόσια ιδρύματα σε αργό θάνατο. Η ελληνική νεολαία, οι φοιτητές, θυσιάζονται στον βωμό της συντεχνίας, που φοβάται την αξιολόγηση, τη διεθνή σκηνή, το βλέμμα της κοινωνίας» («Βήμα», 29.7.2012).

Το χειρότερο, δε, είναι ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα αρνείται να μάθει. Η κυβέρνηση επιθυμεί την επίτευξη του ελάχιστου κοινού παρονομαστή σε όλα τα επίπεδα. Δείχνει να μη θέλει να αλλάξει τίποτε από τις δομές της κακοδαιμονίας. Και φυσικά τον λογαριασμό θα τον πληρώσουμε όλοι μας…

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_31/07/2012_454642

 

 

Νέα αγροτική επιχειρηματικότητα

Εργαστήριο Γεωργικής Πολιτικής στον Αχελώο

 

Σε εργαστήριο Γεωργικής Πολιτικής εξελίχθηκαν οι παρουσιάσεις-συζητήσεις που οργάνωσε ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας στην Μεγαλόχαρη και το Αστροχώρι, το διήμερο 23-24 Ιουλίου 2012, στους πρόποδες του βουνού Άστρι, δίπλα στον ποταμό Αχελώο, με γενικό τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ & Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ανάπτυξη ΥΠΑΙΘΡΟΥ & Νέα Αγροτική Επιχειρηματικότητα».

Οι εκδηλώσεις έγιναν με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και την Ένωση Νέων Αγροτών Άρτας, Πρέβεζας και Θεσσαλονίκης, ενώ η «ψυχή» της διοργάνωσης ήταν ο κ. Αντώνης Κοσσυβάκης

Με πολύ σημασία επισημαίνεται η παρουσία στις εκδηλώσεις του διημέρου των: Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη, Ευρωβουλευτών Ελλάδος κκ Σπύρου Δανέλη, Νίκου Χρυσόγελου & Χαρ. Αγγουράκη, Ευρωβουλευτή Γερμανίας κ. Γεώργιου Χατζημαρκάκη, Δ/ντή στην Ευρ. Επιτροπή κ. Τάσου Χανιώτη, Δ/ντή Γραφείου ΕυρωΚοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Λεωνίδα Αντωνακόπουλου, καθώς και οι τηλεοπτικές/τηλεφωνικές παρεμβάσεις του Ευρωβουλευτή κ. Γ. Κουμπουτσάκου, του Προέδρου του ΕυρωΚοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σούλτς, του Υπουργού Γεωργίας της Γαλλίας κ. Στεφάν Λε Φόλ, του Αντιπεριφερφειάρχη Ηπείρου κ. Β. Ψαθά, των Δημάρχων Γ. Καραϊσκάκη-Δ. Γαλλίκα, Αργιθέας-Χ. Καναβού & Ν.Σκουφά-Ε.Γιαννούλη, βουλευτών (κα Ν. Φούντα, κ. Γ. Στύλος), κ. Δ. Μιχαηλίδη (Τεχνικού της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών), κ. Δ. Ρουκά (Συμβούλου ΠΕ Πιερίας), κ. Σ. Βογιατζή (Προέδρου Ένωσης Νέων Αγροτών Θεσσαλονίκης), κ. Λ. Ραβανού (Προέδρου Ένωσης Νέων Αγροτών Πρέβεζας), του πατέρα Κωνσταντίνου (από το Καταφύλιο) δημοσιογράφων (μεταξύ των οποίων και Μ. Παπαθεοδώρου-ARTTV, Λ. Παρασκευά-STAR Κεντρικής) και πολλών συμμετεχόντων.

Την πρώτη ημέρα προσεγγίσθηκε κυρίως η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 και οι τάσεις και εξελίξεις, καθώς και οι διαφαινόμενες προοπτικές σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο. Επισημάνθηκε από τους περισσότερους η ανάγκη για ουσιαστική αλλαγή και για στήριξη στους Νέους Αγρότες, όπως αναφέρθηκε από τον κ. Σ. Δανέλλη και τον καθ Α. Τσαυτάρη για την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών.

Θα πρέπει στον Έλληνα αγρότη να επιτραπεί να αναπτύξει όλες του τις δυνατότητες και να τις διαφοροποιήσει, ώστε να αυξήσει το μερίδιο της συμμετοχής του στην τελική τιμή καταναλωτή. Σ. Δανέλλης, Ευρωβουλευτής.

Παρότι πίσω από την λέξη Δημόσια Διοίκηση υπάρχουν και άνθρωποι και οικογένειες θα πρέπει όσοι θέλουν να έχουμε μέλλον μαζί (και όχι μόνο η συντεχνία τους) να ενεργοποιήσουν όλους, για να εκμεταλλευτούμε τα αδιάθετα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής και του Κοινωνικού Ταμείου (για την Κοινωνία, όχι για το Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση) και να τα επενδύσουμε στις περιφέρειες της Ελλάδος, για παράδειγμα εκεί όπου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο, στην ορεινή Άρτα. (αποσπάσματα από την παρέμβαση του Προέδρου Σούλτς).

Από όσα ακούσαμε από τον ΥπΑΑΤ καθ Α. Τσαυτάρη επισημαίνουμε:

 1. την ανάγκη να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, στον εγγενή μας πλούτο, στη γεωργία και στους ανθρώπους της, που αποτελούν την πιο αξιόπιστη βάση για την επανεκκίνηση της χώρας, με το ποιο υγιές κομμάτι της πραγματικής οικονομίας.
 2. την ανάγκη να αναστρέψουμε το αρνητικό μας εμπορικό ισοζύγιο και να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία & απασχόληση στις τοπικές οικονομίες.
 3. την ανάγκη για την αξιοποίηση αποτελεσματικά των πόρων που διαθέτουμε, με τρόπο που να αποκτούν πολλαπλασιαστική αξία, όπως συμβαίνει στην ύπαιθρο, που δίνει ώθηση και τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.
 4. Την ανάγκη για ένα φιλικό προς τον αγρότη κράτος, με συγκροτημένες πολιτικές για την τοπική ανάπτυξη, με συμπράξεις στην αγροδιατροφική αλυσίδα, με στροφή στην εφαρμοσμένη έρευνα, υποστηρίζοντας μια αειφόρα αγροτική ανάπτυξη.
 5. την ανάγκη για δημιουργία Πειραματικών Αγροκτημάτων, όπως σχεδιάζεται στον Δήμο Εμμ Παπά, το Ινστιτούτο Αρωματικών Φυτών και την Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών (κ. Π. Γκιοργκίνης), καθώς και στον Δήμο Επιδαύρου, το Ινστιτούτο Αρωματικών Φυτών και την Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας (κα Γ. Δρόσου-Παγίδα) με τον Ασκληπιείο Βοτανικό Κήπο.
 6. την ανάγκη να επιτραπεί η διέξοδος των αγροτών προς τον καταναλωτή με αμοιβαίο όφελος, όπως μπορεί να γίνει μόνο με Farmers Market (Αγορές Αγροτών) στις παρυφές των πόλεων, μια φορά την εβδομάδα, μόνο από αγρότες (Α, Β & Γ ζώνη).
 7. την ανάγκη να ενιαιοποιηθεί ο αγροτικός επαγγελματικός χώρος σε ένα συντονιστικό Υπουργείο (μαζί με τον ΕΦΕΤ, μαζί με τα νερά, μαζί με τα δάση, μαζί με την αλιεία, μαζί με τον αγροτουρισμό, μαζί όλοι οι παραγωγοί αγροτικού πραγματικού πλούτου)
 8. την ανάγκη να σηματοδοτηθεί, εκτός από λόγια, με πράξεις η σημαντικότητα του αγροτικού τομέα για την Ελλάδα και η ανάγκη για ανανέωσή του
 9. την ανάγκη να γίνουν όλα τα όμορφα παραπάνω ακούσματα διότι πλέον φθάσαμε σε πραγματική ανάγκη και πραγματική αδυναμία «παιχνιδιών» και στήριξης συντεχνιών.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, κ. Β. Γιαννόπουλος, σημειώνει με ικανοποίηση ότι

 • ήδη ο ΕΦΕΤ αποτελεί τμήμα του ΥπΑΑΤ με την πρώτη πράξη της νέας κυβέρνησης,
 • το ΥπΑΑΤ, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποτελεί μαζί με το Υπ Εξωτερικών, Εσωτερικών, Άμυνας & Οικονομίας την νέα Κυβερνητική Επιτροπή της Ελλάδος,
 • εξαγγέλθηκε ότι θα επιδιωχθεί (2014-2020) να διατίθενται κάθε έτος τακτικά και κανονικά από 80 εκ € για το πρίμ πρώτης εγκατάστασης Νέων Αγροτών (18-40 ετών) και μάλιστα με 50.000€ /αγρότη, ενώ άλλα 20 εκ € ετησίως για όσους έρχονται στην αγροτική παραγωγή (40-50 ετών).
 • Η ΠΕΝΑ-Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών περιμένει να φανούν οι προθέσεις της νέας διοίκησης με συγκεκριμένες αποφάσεις που θα θέτουν την αγροτική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τους Νέους Αγρότες στο επίκεντρο των μελλοντικών σχεδιασμών. Άλλωστε οι Νέοι Αγρότες χωρίς καμιάς μορφής στήριξη, και μάλιστα με ισχυρή απαξίωση, πραγματοποίησαν το 2011 182 δημόσιες εκδηλώσεις και 107 μέχρι σήμερα το 2012, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα στην άλλη Ελλάδα.

Ο Δημήτρης Μιχαηλίδης από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών επισήμανε τις τέσσερις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας: 1- πώληση των προϊόντων, 2- έρευνα που θα οδηγεί σε εφαρμογή, 3- αγροτικά σχολεία για εκπαίδευση των αγροτών και 4- υποστήριξη με ανταλλαγές εμπειριών, μεταφορά τεχνογνωσίας, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια, δημιουργία αγροτικών αγορών και δημοπρατηρίων και Επιμελητηριακή υποστήριξη.

Ο Δημήτρης Ρουκάς, ζωοτέχνης, παρουσίασε δυνατότητες καθετοποίησης αγροτικής παραγωγής με μικρά οικογενειακά εργαστήρια τυριού, μυζήθρας ή άλλων παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων (μαρμελάδας, νερού κλπ) για την τοπική αγορά.

Ο Δήμαρχος Γ. Καραϊσκάκη κ. Δ. Γαλλίκας πρόσφερε στους εισηγητές από ένα ελληνικό καλάθι με τοπικά προϊόντα από οικοτεχνίες, όπως: Τσίπουρο, μέλι Αμβρακία, Τραχανά, Τσάι βουνού, Θυμάρι και Σύκο γλυκό, και ο κ. Δ. Ρουκάς πρόσφερε στους προσκεκλημένους στο 19ο Συνέδριο ομιλητές και τον δήμαρχο από ένα βιβλίο της ορεινής Πιερίας, ως μια μορφή πρόσκλησης στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, 6-9 Σεπ 2012, στο ορεινό Ελατοχώρι Πιερίας, με τις πολύ σημαντικές Παρουσιάσεις Πραγματικών Πετυχημένων Ιστοριών από πραγματικούς αγρότες, σε πραγματικές συνθήκες στην ελληνική ύπαιθρο και θέμα «Νέες μορφές συνεργασίας στην ΥΠΑΙΘΡΟ». info@neoiagrotes.gr

 Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση απο Γεωπόνους Συμβούλους.

Το άρθρο 36 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/27-1-2012) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 36

Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων – Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Ηλεκτρονική Καταγραφή της διακίνησης

1. Θεσπίζεται Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων το οποίο περιλαμβάνει τα σκευάσματα των γεωργικών φαρμάκων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και τις πληροφορίες που αναγράφονται στις άδειες αυτών.

2. Το Εθνικό Συνταγολόγιο έχει τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Αρμόδια για τη σύνταξη, ενημέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Εθνικού Συνταγολογίου ορίζεται η ΣΕΑ.

4. Τα σκευάσματα, η άδεια των οποίων έχει λήξει ή ανακληθεί, αναγράφονται στο Εθνικό Συνταγολόγιο με την ένδειξη «Ανακλήθηκε» και παραπομπή στη σχετική απόφαση. Σε περιπτώσεις χορήγησης, ανανέωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της άδειας, ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει το Εθνικό Συνταγολόγιο άμεσα και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

5. Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων μόνο μετά την ηλεκτρονική έκδοση σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από σύμβουλο που έχει άδεια συνταγογράφησης. Απαγορεύεται η πώληση γεωργικών φαρμάκων σε επαγγελματία χρήστη χωρίς την προηγούμενη έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

6. Με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης άδειας συνταγογράφησης, η αρμόδια για την έκδοση αρχή, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι σύμβουλοι για να αποκτήσουν άδεια συνταγογράφησης λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄ 297), τα όρια και οι προϋποθέσεις της αμοιβής για την έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η διαδικασία ελέγχου της συνταγογράφησης καθώς και οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στη συνταγογράφηση.

7. Απαγορεύεται να έχει άδεια συνταγογράφησης ο σύμβουλος ο οποίος είναι και διανομέας γεωργικών φαρμάκων ή έχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με διανομέα γεωργικών φαρμάκων ή είναι υπάλληλος της αρμόδιας αρχής για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στη συνταγογράφηση.

8. Η αρμόδια για την έκδοση άδειας συνταγογράφησης αρχή, υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με τις απαιτήσεις για την έκδοση της άδειας, τις χορηγηθείσες άδειες συνταγογράφησης, τη διεύθυνση των συμβούλων που διαθέτουν άδεια συνταγογράφησης και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδομένα στη ΣΕΑ το αργότερο εντός 15 ημερών.

9. Με απόφαση των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών ορίζονται οι υπάλληλοι που διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους σε θέματα συνταγογράφησης.

10. Οι κάτοχοι αδειών συνταγογράφησης οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να παρέχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους αρχείο και σε κάθε σχετικό στοιχείο με τη συνταγογράφηση.

11. Στο ΥΠΑΑΤ δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι συνδεδεμένη με το Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων, με σκοπό την ηλεκτρονική έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης. Η καταχώρηση της ηλεκτρονικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων γίνεται από τους συμβούλους που έχουν άδεια συνταγογράφησης, ενώ της ηλεκτρονικής καταγραφής της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων από τα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της άδειας πρόσβασης και του προσωπικού κωδικού χρήστη στους συμβούλους που έχουν άδεια συνταγογράφησης και στους υπεύθυνους επιστήμονες των καταστημάτων λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι εμπιστευτικά και εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της συνταγογράφησης και της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Η ΣΕΑ δύναται να τα αξιοποιεί για την παραγωγή στατιστικών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης.

12. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου είναι έγγραφη οδηγία – πρόταση προς τον επαγγελματία χρήστη μετά από μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της καλλιέργειάς του προκειμένου να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη δραστική ουσία γεωργικού φαρμάκου ή συνδυασμό δραστικών ουσιών και εκδίδεται με την ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 11 μόνο από σύμβουλο που διαθέτει την άδεια συνταγογράφησης της παραγράφου 6. Η συνταγή είναι αποτέλεσμα μακροσκοπικής εξέτασης δείγματος προσβεβλημένου τμήματος του φυτού, ή επιτόπιας επίσκεψης και αυτοψίας στο χωράφι, ή εργαστηριακού ελέγχου, ή συμβουλευτικής παρακολούθησης της καλλιέργειας, ή των οδηγιών των σταθμών γεωργικών προειδοποιήσεων, ή αναλύσεων – γνωματεύσεων επιστημονικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων και εκδίδεται είτε για προληπτική, είτε για θεραπευτική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

13. Η συνταγή θα πρέπει να είναι συμβατή με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τις αρχές της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και το σύστημα καλλιέργειας που ο επαγγελματίας χρήστης δηλώνει ότι παρακολουθεί. Η επιλογή των δραστικών ουσιών γίνεται με βάση την αποτελεσματικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρμογής, τα αναμενόμενα υπολείμματα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειμματική διάρκεια, την τοξικολογική σήμανση, τη συμβατότητα με τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την πιθανή επίδραση στην επόμενη καλλιέργεια.

14. Δίνεται προτεραιότητα στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με εκλεκτική δράση, δηλαδή αυτών που έχουν μέγιστη αποτελεσματικότητα για τον οργανισμό-στόχο, ελάχιστη επίδραση στους οργανισμούς-μη στόχους (χειριστές, καταναλωτές, μέλισσες, ωφέλιμα αρθρόποδα, πτηνά, ψάρια κλπ.), μικρό βαθμό έκπλυσης στα νερά και ταχύ ρυθμό αποδόμησης. Επίσης, απαγορεύεται η εφαρμογή τοξικών για τις μέλισσες φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά την περίοδο της άνθησης.

15. Για την έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, ο σύμβουλος που έχει άδεια συνταγοράφησης καταγράφει σε ειδικό έντυπο συνταγής ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε επαγγελματία χρήστη:

α) Τα στοιχεία και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελματία χρήστη.

β) Την τοποθεσία/περιοχή αγροτεμαχίου.

γ) Τον κωδικό αγροτεμαχίου και την έκταση σε εκτάρια από την αίτηση-δήλωση της Ενιαίας Ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει) του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣΔΕ).

δ) Το είδος και την ποικιλία της καλλιέργειας ή του φυτικού προϊόντος.

ε) Το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας.

στ) Τη διάγνωση του αιτίου της προσβολής.

ζ) Τη μέθοδο διάγνωσης.

η) Την προτεινόμενη δραστική ουσία γεωργικού φαρμάκου ή συνδυασμό δραστικών ουσιών από τις εγκεκριμένες για τη σχετική χρήση που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων.

θ) Τον προτεινόμενο χρόνο εφαρμογής και τη συχνότητα εφαρμογής όπως προκύπτουν από τις συνθήκες της προσβολής και τα στοιχεία του Εθνικού Συνταγολογίου Γεωργικών Φαρμάκων.

ι) Το χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής του προϊόντος.

ια) Τον αριθμό τιμολογίου/απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

ιβ) Τον ειδικό κωδικό του συμβούλου με άδεια συνταγογράφησης που εκδίδεται από τη ΣΕΑ.

Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων στο ειδικό έντυπο συνταγής γίνεται αποθήκευση του ειδικού εντύπου συνταγής στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 11 από την οποία εκδίδεται μοναδικός κωδικός αριθμός του ειδικού εντύπου συνταγής. Το ειδικό έντυπο συνταγής με το μοναδικό κωδικό αριθμό εκτυπώνεται σε χαρτί και υπογράφεται από τον υπεύθυνο σύμβουλο που το εξέδωσε για να αποτελέσει τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων της παραγράφου 12. Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων παραδίδεται στον επαγγελματία χρήστη για εκτέλεση σε κατάστημα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Ο εκδώσας τη συνταγή σύμβουλος τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για πέντε χρόνια.

16. Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται τα σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων μόνο από καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν άδεια για το σκοπό αυτό. Το κατάστημα λιανικής πώλησης αφού παραλάβει τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων καταγράφει σε ειδικό έντυπο πώλησης ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε επαγγελματία χρήστη:

α) Το μοναδικό κωδικό αριθμό της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

β) Τον ειδικό κωδικό του συμβούλου με άδεια συνταγογράφησης που εξέδωσε τη συνταγή.

γ) Τα στοιχεία και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελματία χρήστη.

δ) Την τοποθεσία/περιοχή αγροτεμαχίου.

ε) Τον κωδικό αγροτεμαχίου και την έκταση σε εκτάρια από την αίτηση-δήλωση της Ενιαίας Ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει) του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣΔΕ).

στ) Το είδος και την ποικιλία της καλλιέργειας ή του φυτικού προϊόντος.

ζ) Τη διάγνωση του αιτίου της προσβολής.

η) Το χορηγούμενο σκεύασμα που περιέχει τη δραστική ουσία ή τις δραστικές ουσίες της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

θ) Την ποσότητα και τη δοσολογία του χορηγούμενου σκευάσματος.

ι) Τον αριθμό τιμολογίου/απόδειξης

ια) Τον ειδικό κωδικό του καταστήματος που εκδίδεται από την ΣΕΑ.

Προκειμένου για ερασιτέχνες χρήστες στο ειδικό έντυπο πώλησης αναγράφονται τα ίδια στοιχεία εκτός των στοιχείων α), β) και ε).

17. Απαγορεύεται η λιανική πώληση σκευασμάτων χωρίς τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου πώλησης.

18. Αντίγραφο του ειδικού εντύπου πώλησης δίδεται στον επαγγελματία χρήστη.

19. Απαγορεύεται η χορήγηση σκευασμάτων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων ή δεν είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα.

20. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ο φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 11 καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά τον τύπο και το περιεχόμενο του Ειδικού Εντύπου Συνταγής και του Ειδικού Εντύπου Πώλησης.

21. Μέχρι τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 11 κατά τα οριζόμενα με την απόφαση της παραγράφου 20 του παρόντος, οι σύμβουλοι με άδεια συνταγογράφησης υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της παραγράφου 15 και τα καταστήματα λιανικής πώλησης υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της παραγράφου 16 με εξαίρεση το στοιχείο α).

22. Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της παραγράφου 6 του παρόντος, η πώληση των σκευασμάτων των γεωργικών φαρμάκων στους επαγγελματίες χρήστες πραγματοποιείται από τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν άδεια για το σκοπό αυτό χωρίς τη χρήση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Σε αυτήν την περίπτωση, εξαιρούνται τα στοιχεία α) και β) από την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του ειδικού εντύπου πώλησης της παραγράφου 16 του παρόντος.

 

Στο άρθρο 45 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/27-1-2012) προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι:

 • Σε όποιον κατέχει άδεια λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων και διαθέτει γεωργικά φάρμακα στον επαγγελματία χρήστη χωρίς την προσκόμιση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
 • Επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ στο σύμβουλο με άδεια συνταγογράφησης και μπορεί να αναστέλλεται για τουλάχιστον ένα (1) έτος η άδεια συνταγογράφησης όταν η προτεινόμενη δραστική ουσία δεν είναι εγκεκριμένη στο Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων για τη χρήση για την οποία προορίζεται και όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής του προϊόντος που αναγράφεται στη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων δεν είναι το προβλεπόμενο από το Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων.
 • Επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στο σύμβουλο με άδεια συνταγογράφησης και μπορεί να αναστέλλεται για τουλάχιστον έξι (6) μήνες η άδεια συνταγογράφησης όταν δεν τηρούνται κατά τη συνταγογράφηση τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 12 – 14 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.
 • Στον επαγγελματία χρήστη που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς την έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στη σχετική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

 

Στο άρθρο 46 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/27-1-2012) προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι:

 • Τιμωρείται και με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, όποιος διαθέτει γεωργικά φάρμακα στον επαγγελματία χρήστη χωρίς την προσκόμιση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος νόμου.
 • Τιμωρείται και με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, όποιος σύμβουλος με άδεια συνταγογράφησης προτείνει δραστική ουσία η οποία δεν είναι εγκεκριμένη στο Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής της προτεινόμενης δραστικής ουσίας και της συγκομιδής του προϊόντος που αναγράφει ο σύμβουλος στη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων δεν είναι το προβλεπόμενο από το Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων.

 

Στο άρθρο 50 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/27-1-2012) η παρ. 1, εδ. η΄ αντικαθίσταται ως εξής:

η) Ο φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Συνταγής και των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων (άρθρο 36 παρ. 20).

 

Στο άρθρο 50 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/27-1-2012) προστίθεται 6η παράγραφος ως εξής:

6. Με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης άδειας συνταγογράφησης, η αρμόδια για την έκδοση αρχή, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι σύμβουλοι για να αποκτήσουν άδεια συνταγογράφησης λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄ 297), τα όρια και οι προϋποθέσεις της αμοιβής για την έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, οι ελεγκτικές διαδικασίες και οι Αρμόδιες Αρχές (άρθρο 36 παρ. 6).

 

 

Αιτιολογική Έκθεση

για την αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/27-1-2012)

και τη θέσπιση ενός Εθνικού Συνταγολογίου Γεωργικών Φαρμάκων με Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και Ηλεκτρονική Καταγραφή της Διακίνησης των Γεωργικών Φαρμάκων

 

Σκοπός της αντικατάστασης του άρθρου αυτού είναι ο έλεγχος και η επιβολή της ορθής επιλογής και χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, καθώς και της παρακολούθησης της διακίνησης των εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων στην Ελλάδα, μέσω της δημιουργίας ενός Εθνικού Συνταγολογίου Γεωργικών Φαρμάκων και της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και της Ηλεκτρονικής Καταγραφής της Διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων.

Η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα σε προσωπικό και η μείωση της δυνατότητας μετακίνησης εκτός έδρας των δημοσίων υπαλλήλων για επιτόπια επίσκεψη στο χωράφι, σε συνδυασμό με τη συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα στα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, αλλά και την ανάγκη αποκλεισμού οιασδήποτε σκοπιμότητας εμπορικού κέρδους ενάντια στην ορθή επιλογή και χρήση των δραστικών ουσιών, καθιστά απαραίτητη και ωφέλιμη την ανάπτυξη ενός δικτύου συμβούλων με άδεια συνταγογράφησης ανεξάρτητων από τους διανομείς γεωργικών φαρμάκων και υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών.

Οι σύμβουλοι με άδεια συνταγογράφησης θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων και θα εκδίδουν ηλεκτρονική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων που θα αφορά στη δραστική ουσία και στην ορθή χρήση της. Η επιλογή ενός συγκεκριμένου εμπορικού σκευάσματος που θα περιέχει τη συνταγογραφείσα δραστική ουσία θα γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

Ο τερματισμός της μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτης αγοράς και χρήσης γεωργικών φαρμάκων και η εφαρμογή των κανόνων της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων λόγω: (α) της μείωσης των αχρείαστων, άκαιρων ή άστοχων επεμβάσεων φυτοπροστασίας με αγροχημικά και (β) της ελαχιστοποίησης της ανάγκης επέμβασης με γεωργικά φάρμακα ως συνέπεια της χρήσης των κατάλληλων καλλιεργητικών μέτρων για τον περιορισμό των επιβλαβών οργανισμών, της προστασίας των επωφελών οργανισμών και της διαχείρισης της εμφάνισης ανθεκτικότητας στις δραστικές ουσίες. Παράλληλα, η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων θα διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την παραγωγή προϊόντων χωρίς επικίνδυνα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και συνεπώς θα οδηγήσει στην αυξημένη εμπιστοσύνη των εγχώριων και ξένων αγορών στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, στην αύξηση των εξαγωγών σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές και στη βελτίωση της τιμής του παραγωγού.

Είναι αυτονόητο ότι η επιδιωκόμενη μείωση των επεμβάσεων με γεωργικά φάρμακα και η εξορθολόγηση αυτών θα ωφελήσει σημαντικά τόσο τον καταναλωτή, όσο και το περιβάλλον, καθιστώντας την αγροτική ανάπτυξη αειφόρο και «πράσινη».

Η τεχνολογική δυνατότητα της ηλεκτρονικής εφαρμογής της συνταγογράφησης και της καταγραφής της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον αποτελεσματικό έλεγχο του συνόλου τους συστήματος από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και την επιβολή των αναγκαίων κυρώσεων όπου χρειαστεί

Μανούλα, θα φύγω, μην κλάψεις για μένα.Παιδί μου, ώρα σου καλή!

Μανούλα, θα φύγω, μην κλάψεις για μένα.

Παιδί μου, ώρα σου καλή!

Του ΣΤΑΘΗ ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΥ

 

Ένα 25χρονο παιδί με ταλέντο ήρθε να μου πει ότι δεν μπορεί να δουλεύει πια στην Ελλάδα και φεύγει. Πληρώνεται καλά, πληρώνεται στην ώρα του – αλλά δεν αντέχει, λέει, αυτήν την ατμόσφαιρα τρόμου.

 

«Αισθάνομαι ότι από στιγμή σε στιγμή θα πέσει το ταβάνι να με πλακώσει», λέει. Θα πάει, λοιπόν, στην Αγγλία, θα τον φιλοξενήσουν αρχικά κάτι φίλοι του κι ελπίζει, με λίγο πείσμα, να βρει τη θέση του.

 

Κι έπειτα, είναι η πόλη. Όταν έρχονται τα δύσκολα, χρειάζεσαι εκτόνωση. Στον απόηχο του κραχ του 1929 γεννήθηκε μια κουλτούρα εξωστρεφής, τζαζ και αρχοντορεμπέτικη που δεν είχε ανάλογο. Στα χρόνια του μπλιτζ οι Λονδρέζοι γλένταγαν σαν να μην υπάρχει αύριο. Στη χρεοκοπημένη Αθήνα, τι να κάνει; Να ξημεροβραδιάζεται μιλώντας για τη δόση; Είναι 25 χρόνων και θέλει ζωή, όχι λογιστική – ούτως ή άλλως, ποτέ ο άνθρωπος δεν άντεχε πολλή πραγματικότητα. 

 

Δεν είναι ο πρώτος που φεύγει από τη σαστισμένη πόλη. Όσοι δεν τολμούν να μεταναστεύσουν γυρνάνε στις επαρχίες τους: ανοίγουν πάλι τα παιδικά δωμάτια, οι μάνες δεν ξέρουν αν πρέπει να χαρούν, που ξανάχουν τα παιδιά τους, ή να λυπηθούν, που τα βλέπουν έτσι ηττημένα.

 

Κι εδώ, τι θα γίνει; Ποιοι θα μείνουν στ’ άδεια σπίτια; Ποια ταλέντα θα δουλέψουν και θα δημιουργήσουν τη νέα ιστορία μας;

 

Αλλά δεν είναι μόνο οι φευγάτοι. Είναι και τα μικροθηρία που στην αναμπουμπούλα χαίρονται. Οι αψιμαχίες των μπαχαλάκηδων. Ο νεκρός του ΠΑΜΕ. Το αλληλοφάγωμα που άρχισε (όπως ακριβώς είχαμε προβλέψει πριν από πέντε μήνες) και θα γιγαντωθεί. Είναι τα σπασμένα νεύρα κάθε προσώπου που συναντάς, το (δίκαιο) παραλήρημά του εναντίον της νοσηρής δράκας που μας κυβερνά, το οποίο καταλήγει να γίνεται παραλήρημα εναντίον όποιου στέκεται δίπλα του.

 

Κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν, διότι κοινωνία (με την κυριολεκτική έννοια) δεν υφίσταται και ο καθένας αισθάνεται μόνος κι έρημος κι εξαπατημένος! Ένας μυστικός εμφύλιος σέρνεται κάτω από τη σκέψη των Ελλήνων. Η «Διχόνοια» του Σολωμού, ο Κολοκοτρώνης στην Ακροναυπλία. Υπό πίεση, οι Έλληνες γίνονται πάλι κλέφτες κι αρματολοί στις σπηλιές του άτακτου αγώνα (εναντίον ποιου;), καθένας το μπαϊράκι του, πόλεις-κράτη, άνθρωποι-νησιά. Θα φαγωθούμε μεταξύ μας! (Κι οι κλέφτες υπουργοί θα πίνουν το κοκτέιλ τους στο Μανχάταν, ατιμώρητοι!)

 

Συνεπώς, είδα το παιδί με συμπάθεια. Του ευχήθηκα να πετύχει, χωρίς εθνικούς δεκάρικους. Η Ελλάδα δεν του φέρθηκε καλά, δεν της χρωστάει τίποτα. Ας φύγει, τουλάχιστον αυτό να ζήσει τα ωραία χρόνια του ωραία.

 

Εμείς εδώ. Στη μοιραία πόλη. Φύλακες ερειπίων. Μοιραίοι κι εμείς – με τον δικό μας τρόπο.

 

Πηγή : http://www.lifo.gr/mag/columns/4331

 

ΕΛΓΑ: Μέχρι 15/09 οι Αιτήσεις για αντιχλαζιακά .

 

Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για αντιχαλαζικά

 

Με την προσθήκη της αντιβρόχινης μεμβράνης στις κερασιές και των αντιχαλαζικών διχτυών σε ροδιές εμπλουτίζεται το πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας του ΕΛΓΑ για το 2013.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΕΛΓΑ.Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΕΛΓΑ.

Μετά από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, που συνεδρίασε το βράδυ της Πέμπτης 19 Ιουλίου, ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων η 15η Σεπτεμβρίου 2012.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΛΓΑ, φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ και έχει ήδη υπογραφεί από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμ΄ςο αναφέρει τα εξής: «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΕΛΓΑ αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στα προγράμματα πρόληψης και προστασίας της αγροτικής παραγωγής από φυσικούς κινδύνους.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. έχοντας σαν γνώμονα την αρχή ότι «η πρόληψη αποτελεί επένδυση» στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα, ενέκρινε το πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας για το έτος 2012 συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος είναι η διεύρυνσή του και σε νέους κινδύνους, καθώς και η πρόβλεψη για χορήγηση πρόσθετων χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος.
Ειδικότερα, για το 2012 τα μέσα Ενεργητικής Προστασίας που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. είναι :
α) Η πρόληψη ζημιών στα εσπεριδοειδή από παγετό, με την εγκατάσταση αντιπαγετικών ανεμιστήρων, καθώς και τη μετατροπή των υφιστάμενων πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε ηλεκτροκίνητους. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροιζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας.
β) Η πρόληψη ζημιών από χαλάζι στα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα ακτινίδια, τα αμπέλια και τις κερασιές, με την κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων με αντιχαλαζικά δίχτυα. Το πρόγραμμα αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσ/νίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λαρίσης, Λασιθίου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης ( για πρώτη φορά) Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλωρίνης, Χαλκιδικής και Χανίων.
γ) Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση αντιβρόχινης μεμβράνης για την προστασία της κερασιάς από τη βροχή. Το πρόγραμμα αυτό γίνεται συνδυαστικά με το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιχαλαζικών διχτυών και επομένως αφορά την προστασία της κερασιάς από τη βροχή και το χαλάζι σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας.
δ) Η προστασία της καλλιέργειας της ροδιάς από το χαλάζι και τη βροχή. Η ένταξη της καλλιέργειας αυτής στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί με νέα απόφαση του ΕΛΓΑ που θα ληφθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης για την καταλληλότητα του προγράμματος για την καλλιέργεια αυτή, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στον ΕΛΓΑ στις αρχές του Φθινοπώρου.
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι με το νέο πρόγραμμα προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, καθώς και η δυνατότητα τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης των συστημάτων ενεργητικής προστασίας.
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες του προγράμματος που πραγματοποιούνται από αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.»

Πηγή : Αγρονεα

Καραμίχας: Να καταργηθεί ο Ν.4015/2011 !

Στη γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ ο Πρόεδρος κ.Τζ. Καραμ’ιχας ζήτησε την κατάργηση του Ν.4015/2011 για τις ΑΣΟ ! !!!

Οι χαρακτηρισμοί που εκφράζω για το νόμο 4015/2011, μετά λόγου γνώσεως, δεν είναι ούτε επιεικείς, ούτε αυστηροί. Είναι ακριβείς. Και εξηγούμαι :
Ο νόμος 4015/2011 καταργεί την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Πώς;
Με την απαγόρευση στους συνεταιρισμούς να συμπράττουν και να συνιστούν μεταξύ τους ενώσεις.
Καταργεί τον ίδιο τον «συνεταιρισμό». Πώς;
Όταν τον υποχρεώνει να μετατραπεί σε Ανώνυμα Εταιρεία.
Καταργεί τη συνεταιριστική αυτονομία. Πώς;
Όταν υποχρεώνει μια συνεταιριστική επιχείρηση, θέλει δεν θέλει να συγχωνευθεί.
Καταργεί την αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματική ελευθερία. Πώς;
Όταν επιβάλει την παρέμβαση του κράτους στον έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στον έλεγχο σκοπιμότητας των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, είτε αυτό είναι δαπάνες είτε είναι παράδοση της παραγωγής του μέλους σε ποσοστό 80%. Στον έλεγχο των οικονομικών και επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, με την θέσπιση κριτηρίων, η μη πλήρωση των οποίων, παρέχει το Δικαίωμα στον εκάστοτε Υπουργό, μετά από προσφυγή του στο αρμόδιο Δικαστήριο, να προβαίνει σε διάλυση του Συνεταιρισμού.
Τους ελέγχους αυτούς, έχουν νόμιμο δικαίωμα, όπως σε όλες εξάλλου τις επιχειρηματικές δράσεις, να κάνουν μόνο τα μέλη των συνεταιρισμών.
Τέλος θέτει τους συνεταιρισμούς κάτω από αυστηρό κρατικό έλεγχο. Πώς; Με τις προϋποθέσεις που θέτει για την εγγραφή στο μητρώο. Με τον κρατικό έλεγχο, κάθε διετία, στο συνεταιρισμό, ώστε να προβεί σε διαγραφή, αυτών που δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις.

Προσωπικά Σχόλια :
Με τις Α.Σ.Ο  να εγγράφονται  στο Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων δεν διαφωνεί κανείς . Νομίζω ότι η διαφωνία βρίσκεται γιατί το Μητρώο να ελέγχεται απο το ΥΠΑΑΤ!  Αν η ΠΑΣΕΓΕΣ  πρότεινε το Μητρώο να είναι μια Ανεξάρτητη  Αρχή  θα έπειθε περισσότερο!  Αντ αυτού τι προτείνει ο Πρδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ   να μην αλλάξει τίπτα απο το καθεστώς των ΑΣΟ σφραγίδων που εκλέγουν εθνικά και Κοινοτικά  όργανα   !
Τι μας  λέει η ΠΑΣΕΓΕΣ;  να μην αλλάξει τίποτα στη λειτουργία των ΑΣΟ ! Δεν έπεισε ούτε τους πιο πιστούς αντιπροσώπους  .

Καλά! καλά ! να περάσει ο επόμενος !

 

ΠΕΝΑ: Με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-7-2012

Με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον

Με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον, αλλά πατώντας στερεά στον παραγόμενο από τους ίδιους πλούτο, στα πλαίσια της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει σκέψεις με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, στις 18 Ιουλίου 2012, στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ κ. Βασίλης Γιαννόπουλος (Περβόλα Πάτρας), ο κ. Λεωνίδας Πολυμενάκος (Λάγι Λακωνίας), ο κ. Παναγιώτης Γκιοργκίνης (Ν.Σκοπός Σερρών), ο κ. Βασίλης Κόλλιας (Ακραίφνιο Βοιωτίας), ο κ. Γιάννης Τσιφτίδης (ΕΝΑ Πιερίας) και η κα Κερασία Παπούλια (19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, 6-9/9/2012) συνάντησαν τον Υπουργό.

Η ΠΕΝΑ χαιρετίζει με ενθουσιασμό τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας, όπως εκφράσθηκαν από τον Υπουργό καθ Α. Τσαυτάρη, αλλά διατηρεί την επιφύλαξη ότι τελικά οι πολιτικές κρίνονται από το αποτέλεσμα και όχι από τις εξαιρετικά ορθές θέσεις, όπως ακουστήκαν, προθέσεις και δηλώσεις.

Η ΠΕΝΑ, παρότι είναι θεσμική Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση, υφίσταται μια απαράδεκτη διάκριση και ουσιαστικό αποκλεισμό από τα κέντρα λήψεως των αποφάσεων για το μέλλον του αγροτικού κόσμου, ενώ προτάσεις και θέσεις της υιοθετούνται και υλοποιούνται, ως απροσδιορίστου πηγής, χωρίς την ΠΕΝΑ, που πιθανόν οδηγούν σε κακέκτυπα αποτελέσματα.

Η προσγειωμένη στην πραγματικότητα ΠΕΝΑ, χωρίς καμιά χρηματοδότηση στις λειτουργικές της δαπάνες, οι οποίες καλύπτονται από τους ίδιους, από προσωπικές εισφορές και από εθελοντική προσφορά, εστιάστηκε:

 1. Από παντού απευθύνεται η απαίτηση μιας Ενιαίας Φωνής στον Αγροτικό Συνδικαλισμό, χωρίς «καπελώματα». Η σημερινή πραγματικότητα με τα συνεχή παράτυπα «βέτο» της ΓΕΣΑΣΕ (με ποια ιδιότητα?) στην CEJA, και με την άνεση της απαράδεκτα απλόχερης κρατικής-κομματικής χρηματοδότησης της ΓΕΣΑΣΕ, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της απαραίτητου κλίματος αλληλοαναγνώρισης και εμπιστοσύνης, μεταξύ των σημερινών υπαρκτών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ υπάρχουν και αγροτικές δυνάμεις που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να αποκτήσουν οργανωτική δομή.

Η ΠΕΝΑ προτείνει να αναγνωρισθεί η πραγματικότητα και να συσταθεί μια πλατφόρμα, «Συμβούλιο Επαγγελματιών Αγροτών», το οποίο θα είναι ο συνομιλητής της πολιτείας και θα εκπροσωπεί όλους τους επαγγελματίες αγρότες, και στο οποίο θα συμμετέχουν όλες οι υπαρκτές αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται πανελληνίως.

 1. Φαίνεται ότι ωριμάζει η ιδέα για ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ μόνο από αγρότες, όπως λειτουργούν σε όλες τις άλλες χώρες (farmers market). Οι επονομαζόμενες «Λαϊκές Αγορές» ολοκλήρωσαν τον κύκλο των πελατειακών τους σχέσεων στην Ελλάδα, και κινδυνεύουν προσεγγίζουν τις «Ασύδοτες» Αγορές ή ακόμα και «Αγορές ελεύθερου Λαθρεμπορίου», που πωλούν ακόμα και φάρμακα, και ρούχα και ότι άλλο μπορεί να φαντασθεί κάποιος, χωρίς να πετυχαίνουν να βοηθούν ούτε καν τους καταναλωτές

Η ΠΕΝΑ υποστηρίζει την οργάνωση ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ μόνο από τοπικούς αγρότες, όπως πιλοτικά έχει οργανώσει και λειτουργεί κάθε Σάββατο (06.30-14.00) η Ένωση Νέων Αγροτών Πρέβεζας, στις παρυφές της Πρέβεζας (λεωφόρος Ιωαννίνων 354) και όπου γίνονται αποδεκτοί αγρότες (πιστοποιημένοι) και από άλλες περιοχές μέχρι ποσοστό 20%. Επισημαίνεται ότι με την ίδια λογική λειτουργεί και ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΩΝ στον Δήμο Αγρινίου, με πιστοποιημένη μείωση τιμών κατά 40% και ταυτόχρονο αμοιβαίο όφελος και των αγροτών και των καταναλωτών.

 1. Η τραγική έλλειψη έρευνας και γεωργικών εφαρμογών έχει ωθήσει την αγροτική παραγωγή στα όρια της επιβίωσης, ενώ επέτρεψε σε ποικιλώνυμους «επιχειρηματίες» της γνώσης να λανσάρουν «νέες και θαυματουργές» καλλιέργειες και εκτροφές με καταπληκτικές οικονομικές αποδώσεις, κατασπαταλώντας τα ελάχιστα αποθέματα εμπιστοσύνης και οικονομικών πόρων του αγροτικού κόσμου.

Η ΠΕΝΑ προωθεί την δημιουργία επιδεικτικών πιλοτικών αγροκτημάτων σε κάθε Δήμο, όπου με συλλογικές κοινές προσπάθειες των επαγγελματιών αγροτών και προγραμματικές συμβάσεις με αξιόπιστους φορείς γνώσης, θα δοκιμάζονται ή θα φυλάσσονται ως παρακαταθήκη, καλλιέργειες ή εκτροφές με στοιχεία ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ αποτελεσμάτων. Ήδη η Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών προωθεί με τον Δήμο Εμμ. Παππά και το Ινστιτούτο Αυτοφυών Αρωματικών Φυτών την δημιουργία Πειραματικού Αγρού και η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας προωθεί την δημιουργία Ασκληπιείου Βοτανικού Κήπου με τον Δήμο Επιδαύρου και το Ινστιτούτο Αυτοφυών Αρωματικών Φυτών.

 1. Η ανάπτυξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, αλλά και οι συμπολίτες μας, στην δύσκολη οικονομική συγκυρία-κρίση που βρισκόμαστε, απαιτούν επαρκή Έρευνα (ή μεταφορά τεχνογνωσίας), αγροτική εκπαίδευση (ή αγροτική επαγγελματική κατάρτιση & πληροφόρηση) και κατάλληλη υποστήριξη.

Η ΠΕΝΑ το 2012 πραγματοποίησε 182 δημόσιες ανοικτές εκδηλώσεις σε όλη της Ελλάδα και μέσα στο 2012 έγιναν ήδη 107 εκδηλώσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-προβληματισμού. Η ΠΕΝΑ είναι πρόθυμη να συμβάλει σε ένα σύστημα Ελληνικών Γεωργικών Εφαρμογών, και στην εξασφάλιση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ Πιστοποιητικού, ως απαραίτητου για την άσκηση του αγροτικού επαγγέλματος (παράγει και διαχειρίζεται τροφές και δηλητήρια …), ενώ η αδυναμία ολοκλήρωσης των «150ωρών» κινδυνεύει να γίνει «βόμβα» στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών της προκήρυξης του 2009, για τους Νέους Αγρότες.

 1. Η πανθομολογούμενη γενικότητα της ανυπαρξίας αγροτικής πολιτικής και εθνικού προσανατολισμού απομακρύνει τις επενδύσεις στον αγροτικό τομέα αλλά και τους αγρότες (ήδη μέσα στους τελευταίους 12 μήνες εγκατέλειψαν τα αγροτικά 31.000 επαγγελματίες αγρότες).

     Η ΠΕΝΑ στα πλαίσια της ΕΥΡΩΠΗ2020, της Biodiversity2020, της ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ2020, της «Ελλάδα 10 χρόνια μετά» και άλλων συντάσσει την πρόταση ΥΠΑΙΘΡΟΣ2020, που αφορά στην δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών αγροτών, ικανής, με οργανωμένη συλλογική δράση κα, με την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ΑΠΕ, να προσφέρει αγροτικά προϊόντα πιστοποιημένων προδιαγραφών και ανταγωνιστικού κόστους, τα οποία θα προσδιορίζουν, ανά μονάδα προϊόντος την μικρότερη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση και την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή δημόσιων αγαθών.

 1. Η έλλειψη καταξίωσης αγροτικών κοινωνικών προτύπων, αλλά και προβολής επιτυχημένων αγροτικών ιστοριών, επιτρέπει την βίαιη εισβολή μοντέλων της οικονομίας της αγοράς στις αγροτικές κοινωνίες, με αντίστοιχη καταστροφή του αγροτικού κοινωνικού ιστού και την βιώσιμης υπαίθρου.

Στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, Ελατοχώρι Πιερίας, 6-9 Σεπ 2012, με τίτλο «Νέες μορφές συνεργασιών στην ΥΠΑΙΘΡΟ» η κυρίαρχη πλειοψηφία του χρόνου θα είναι Παρουσιάσεις Επιτυχημένων Ιστοριών (Demonstration Sussex Stories) από πραγματικές καλλιέργειες ή εκτροφές Νέων Αγροτών, με πραγματικά αποτελέσματα, που βοήθησαν στην επιβίωση υπαρκτών αγροτικών οικογενειών.

 1. Αν η Ελλάδα αντιλαμβάνεται τον ρόλο του αγροτικού τομέα στην ανάπτυξη και ότι η ύπαρξή της στο μέλλον εξαρτάται απολύτως και ευθέως από την γεωργία, από την βιομηχανία τροφίμων και από τον τουρισμό της (έκθεση ΣΕΒ, ΕΕΤ & ΤτΕ), πάντα σε συνδυασμό με την διατροφική της αυτάρκεια (food Security), τότε αυτή η σημαντικότητα θα έπρεπε να αποτυπωθεί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και σε κυβερνητικές επιλογές.

Η ΠΕΝΑ θέτει στην διάθεση της εκτελεστικής εξουσίας τις προτάσεις και τις «φρέσκιες» ιδέες της, ενώ αποζητά την συμμετοχή της και την καταξίωση του ρόλου των Νέων Αγροτών (όπως σε όλη την Ευρώπη) σε οτιδήποτε αφορά το μέλλον του αγροτικού κόσμου. Διότι οι Νέοι Αγρότες, θέλουν και μπορούν να έχουν, ή ακόμα και αν χρειασθεί, να δημιουργήσουν μέλλον, για τον τόπο τους και για την ύπαιθρο, σε μια Ελλάδα, που θα αναγνωρίζει το δικαίωμα των Νέων Αγροτών στην ζωή, και στο Υπουργείο Αγροτικής Α&Τ.

Κατά το Διεθνές Έτος Συνεργατισμού η ΠΕΝΑ διακηρύσσει την πίστη της στις συνεργατικές προσπάθειες και στις συλλογικές κοινωνικές προσπάθειες, με όραμα πάντα την ολιστική προσέγγιση του συνόλου της κοινωνίας. Η αλυσίδα της πραγματικής ζωής με «βιοποικιλότητα» αποξενώνει όσους «ξεκόβουν» και όσους προσανατολίζονται σε μεμονωμένους «κρίκους» ή ομάδες συμφερόντων.

 

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Η άλλη «αξιοποίηση» της δημόσιας περιουσίας

 Η άλλη «αξιοποίηση» της δημόσιας περιουσίας

Του Πασχου Μανδραβελη

Ενα είναι σίγουρο: αν είχε ενδιαφερθεί επενδυτής για να αξιοποιήσει το παραλιακό μέτωπο του Κατάκωλου στην Ηλεία θα είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες. Οι αριστεροί θα μιλούσαν για «ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας». Οι βουλευτές όλων των κομμάτων -«τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»- θα δήλωναν με τον γνωστό στόμφο «δεν θα επιτρέψουμε τον βιασμό της Ηλείας από ιδιωτικά συμφέροντα». Οι οικολόγοι θα ξεσηκώνονταν για τον «φυσικό πλούτο που κινδυνεύει να χαθεί»· δεν μπορεί, κάποια περιοχή Natura θα υπάρχει κι εκεί! Οι τοπικοί παράγοντες θα έβρισκαν το δικό τους «Οβριόκαστρο», το οποίο -όπως κάθε πέτρα σ’ αυτήν τη χώρα- άλλαξε τον ρουν της παγκόσμιας ιστορίας. Οι ακροδεξιοί θα ανακάλυπταν εβραϊκές ρίζες στα μέλη του Δ.Σ. της επενδυτικής εταιρείας και θα επεσήμαιναν τους «θανάσιμους εθνικούς κινδύνους στο στρατηγικής σημασίας Ιόνιο Πέλαγος»· έχει κι έξω από την Ηλεία «αμύθητης αξίας» πετρέλαια. Τέλος, το Συμβούλιο της Επικρατείας θα έδινε τη χαριστική βολή: κάποια δένδρα ή έστω πουρνάρια θα υπήρχαν στην περιοχή, οπότε -με δεδομένο το «άπαξ δάσος, πάντοτε δάσος»- θα απαγόρευε την επένδυση.

Και ενώ, λοιπόν, σύσσωμο το έθνος φυλάει καραούλι μην τυχόν και περάσει κανένας βδελυρός επενδυτής και μαγαρίσει το ελληνικό τοπίο, οι εγχώριοι αετονύχηδες ιδιωτικοποίησαν παρανόμως, αδαπάνως, χωρίς σχέδιο και υποδομές ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Κ» (15.7.2012) όταν οι τεχνικοί ελεγκτές του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων επισκέφθηκαν την Ηλεία για επιθεώρηση των δημόσιων ακινήτων «όχι μόνον δεν βρήκαν κενή γη, ως όφειλε να υπάρχει, αλλά ανακάλυψαν ολόκληρους οικισμούς με χιλιάδες αυθαίρετες κατοικίες…». Ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο ήταν κατειλημμένο: Από 20.000 στρέμματα δημόσιας γης δεν είναι αξιοποιήσιμα ούτε τα 2.000. «Η αξιοποίηση αυτών θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι μη καταπατημένες εκτάσεις αντιστοιχούν στις… τρύπες μιας γραβιέρας».

Κάπως έτσι γίνεται η μάχη κατά των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα. Ενώ οι αριστεροί ταγοί κραυγάζουν για φαντάσματα πολυεθνικών, που δήθεν κάνουν ουρά στα σύνορα για «να μας πιουν το αίμα», εντός της χώρας γίνεται πάρτι της λούμπεν ιδιωτικοποίησης. Εμείς, σκιαγμένοι από το «επάρατο Μνημόνιο», αντί να συζητάμε τους όρους αξιοποίησης της κοινής περιουσίας, έχουμε εγκλωβιστεί σε μανιχαϊστικά διλήμματα «ναι ή όχι στις ιδιωτικοποιήσεις». Και όσο εμείς φυλάμε τις Θερμοπύλες για να αποκρούσουμε τον «νεοφιλελευθερισμό», στα μετόπισθεν τρώνε τα φιλέτα που κινδυνεύουν. Οι αετονύχηδες ιδιωτικοποιούν τις δημόσιες εκτάσεις, οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ κάνουν τα πολυτελή τους ταξιδάκια, οι πρυτάνεις «αξιοποιούν» με τον καλύτερο για τους ίδιους τρόπο τα ερευνητικά κονδύλια, οι γιατροί εμπορευματοποιούν την υγεία με τα φακελάκια κ.λπ.

Εμείς όμως παραμένουμε ακλόνητοι στις Θερμοπύλες. Κραυγάζουμε «Νο Πασαράν» στους ιδιώτες επενδυτές, ίσως για να διευκολύνουμε τους εγχώριους μπαταχτσήδες να ολοκληρώσουν το έργο τους.

Πηγή : Καθημερινή 19-07-2012

«Η Ευρώπη στην περιοχή μου» Διαγωνισμός Φωτογραφίας .

Η ΕΕ διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» και έπαθλο εξοπλισμό ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής αξίας μέχρι 1.000 EUR & ένα ταξίδι για δυο στις Βρυξέλλες.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 9 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου και θα φιλοξενηθεί στη σελίδα facebook της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποβάλουν φωτογραφίες σε δυο κατηγορίες:

– «Το Έργο μου» ανοιχτό σε οργανισμούς που έχουν λάβει ευρωπαϊκή περιφερειακή χρηματοδότηση (δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής)

– «Αυτόπτης μάρτυρας», ανοιχτό σε οποιονδήποτε κάτοικο της ΕΕ που εντοπίζει ένα έργο είτε στην περιοχή του/της ή όταν επισκέπτεται άλλη περιφέρεια.

Το μόνο που χρειάζεται για να συμμετάσχει κάποιος είναι να φωτογραφίσει ένα έργο που περιλαμβάνει μια ένδειξη ευρωπαϊκής περιφερειακής χρηματοδότησης (π.χ. η προβολή σε πίνακα ανακοινώσεων, ταμπέλα, πλάκα κ.λπ., με τη σημαία της ΕΕ και πληροφορίες για τη χρηματοδότηση στις εικόνες).

Δυο νικητές θα επιλεγούν σε κάθε κατηγορία. Ένας με λαϊκή ψήφο και ένας από κριτική επιτροπή που θα επιλέξει μεταξύ των υπολοίπων πιο δημοφιλών συμμετοχών. Οι φωτογραφίες θα κριθούν για την αισθητική τους ποιότητα, τη δημιουργικότητα και τη σχετικότητα με την πολιτική της ΕΕ.

Για περισσότερα νέα μπείτε στο @EU_Regional στο Twitter και τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook https://www.facebook.com/EuropeanCommission

(συνημμένα θα βρείτε τους όρους και προυποθέσεις συμμετοχής στα Αγγλικά)