«Τα καινοτόμα προϊόντα, οι νέες καλλιέργειες και οι προοπτικές για την Βιολογική Γεωργία»

Η επιχειρηματικότητα είναι η τόλμη για ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Είναι η αποδοχή του στοιχείου της αβεβαιότητας και η μετουσίωσή της σε δράση. Και οι αγρότες είναι επιχειρηματίες με την παραπάνω έννοια, διότι με πολλές αβεβαιότητες-κινδύνους τολμούν να παράγουν πλούτο, μόνο που οι πλούσιοι βρίσκονται στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Η γεωργία, γενικά, είναι μια παραγωγική δραστηριότητα υψηλού βαθμού αβεβαιότητας, η οποία επιτείνεται τώρα τελευταία από την Κλιματική Αλλαγή, και τις επιλογές της ΕΕ για την εξωτερική της πολιτική. Σε συνδυασμό με τον διατροφικό και οικολογικό της ρόλο, τεκμηριώνει την υποχρέωση της πολιτείας για στοχευμένη υποστήριξη ως παρέμβαση «Δημοσίου Συμφέροντος», πράγμα που δεν συμβαίνει.

Για να αναπτυχθεί κάποιας μορφής επιχειρηματικότητα απαιτούνται τουλάχιστον τρία βασικά στοιχεία, Έρευνα & ανάπτυξη-εφαρμογές, Εκπαίδευση & κατάρτιση και Υποστήριξη. Η Αγροτική Έρευνα και οι Γεωργικές Εφαρμογές δεν είναι ορατές δίπλα στον αγρότη, ο οποίος μένει έρμαιο σε κάθε επιτήδειο έμπορο ή αδύναμος μπροστά στο επιστημονικό μάρκετινγκ των εταιριών της οικονομίας της αγοράς. Ο αγρότης, αν και επιχειρεί με πολύ μεγαλύτερους κινδύνους, από οποιονδήποτε άλλον επιχειρηματία, δεν γίνεται δεκτός στα τοπικά Επιμελητήρια, ούτε έχουν δημιουργηθεί ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ.

Περισσότερα στο   δελτιο τύπου

Συγκρίνατε τιμές γεωργικών εφοδίων σε Ελλάδα και Βουλγαρία !

Νιτρική Αμμωνία : 34-0-0

Βουλγάρικη 370 €/τόνο παραδοτέα (Θεσσαλία).

Συσκευαστήριο στο Βόλο 415€/τόνο παραδοτέα (Θεσσαλία).
Ίσως η ίδια νιτρική, σε άλλη συσκευασία!

 

 

Axial (syngenta)

Βουλγαρία: 1 λιτ, 5% σε δ.ο., 35 ευρώ (τα δύο λίτρα 70€ για 20 στρέμματα)

Ελλάδα: 1 λιτ, 10% σε δ.ο, 100 € (20 στρέμματα) (περιθώριο κέρδους 13% μεικτό). Η syngenta πουλάει 30-40% ακριβότερα στην Ελλάδα απ’ ότι στη Βουλγαρία. Παλιά λέγανε ότι φταίει η μεγάλη πίστωση που κάνουν στην Ελλάδα, τώρα είναι μετρητά …

Πηγή: Αγρονέα .

Αι Σιχτίρ!  Μετά απορούμε γιατί  μειώθηκαν  60% για φέτος οι αρδευόμενες καλλιέργειες  αραβοσίτου σε περιοχές   των ΤΟΕΒ !  Παντού ηλιόσπορος σε όλα τα αρδευόμενα αγροτεμάχια !  Με τέτοιες τιμές λιπασμάτων και ΦΠΠ!  Και πληρωμή μετρητοίς ! Δύσκολες μέρες προβλέπω για την αγροτική οικονομία .

Εκδήλωση στο Δήμο Δεσκάτης: Ν.4056/2012 ρυθμίσεις για τις κτηνοτρ.εγκαταστάσεις .

Η Επιτροπή σταβλισμού της Π.Ε Γρεβενών θα αναλύσει τις διατάξεις του Ν.4056/2012 στους κτηνοτρόφους του Δήμου Δεσκάτης την Τρίτη 19-06-2012 .

Ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 52Α/12-3-2012)

Ο Νόμος 4056/2012 αφορά

1. Τη νέα κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με βάση τα είδη των κτηρίων και τη δυναμικότητά τους:

 

¨Πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Αποτελούνται από υλικά όπως πέτρες, λαμαρίνες, τσιμεντόλιθους, ξύλα, κλαδιά ή λαμαρίνες και δεν έχουν δομικό σκελετό από σκυρόδεμα, χάλυβα ή δομική ξυλεία.

 

¨Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου, απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης πρότυπων κατασκευών από την Πολεοδομία.
 
¨Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών, απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης πρότυπων κατασκευών από την Πολεοδομία.
¨Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
 
2. Επιτροπή Σταυλισμού
Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας συνιστάται τριμελής επιτροπή σταυλισμού που αποτελείται από:

 

α) Έναν γεωπόνο ή κτηνίατρο των υπηρεσιών του υποτομέα Γεωργίας της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ως Πρόεδρο.

 

β) Έναν ιατρό – υγιεινολόγο ή επόπτη δημόσιας υγείας των υπηρεσιών του τομέα Υγείας της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

 

γ) Έναν υπάλληλο των υπηρεσιών του τομέα Έργων−Χωροταξίας−Περιβάλλοντος της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας είναι αρμόδια να αποφασίζει επί των γνωμοδοτήσεων της επιτροπής σταυλισμού

3. Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τρόπος μέτρησης αυτών

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΖΩΩΝ
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650
Επαρχιακοί δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές 50 μέτρα 100 μέτρα 100 μέτρα 100 μέτρα 100 μέτρα 100 μέτρα
Εθνικοί δρόμοι 100 μέτρα 150 μέτρα 150 μέτρα 150 μέτρα 150 μέτρα 150 μέτρα
Οικισμοί και χωριά μέχρι 500 κατοίκους 50 μέτρα 100 μέτρα 150 μέτρα 250 μέτρα 400 μέτρα 550 μέτρα 800 μέτρα 800 μέτρα 800 μέτρα
Οικισμοί και χωριά από 501 έως 2000 κατοίκους 100 μέτρα 150 μέτρα 250 μέτρα 400 μέτρα 550 μέτρα 750 μέτρα 800 μέτρα 800 μέτρα 800 μέτρα
Πόλεις και κωμοπόλεις 2001-5000 κατοίκουςΛίμνες ακτές και παραδοσιακοί οικισμοί 200 μέτρα 250 μέτρα 400 μέτρα 550 μέτρα 750 μέτρα 800 μέτρα 800 μέτρα 800 μέτρα 800 μέτρα
Πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5000 κατοίκων 300 μέτρα 400 μέτρα 550 μέτρα 750 μέτρα 1000 μέτρα 1000 μέτρα 1000 μέτρα 1000 μέτρα 1000 μέτρα
Ποτάμια συνεχούς ροής 50 μέτρα 100 μέτρα 150 μέτρα 200 μέτρα 250 μέτρα 250 μέτρα 250 μέτρα 250 μέτρα 250 μέτρα
 
3. Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τρόπος μέτρησης αυτών
Για τη μέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων ως πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ορίζεται το πλησιέστερο σημείο των κτηριακών εγκαταστάσεων αυτής (χώροι στέγασης ζώων, αποθήκες κλπ), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (αποχέτευσης).
 
nΜε ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού, επιτρέπεται σε συγκεκριμένη περίπτωση να μειωθούν μέχρι και 25% οι αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες.

      Κριτήρια για την έκδοση της παραπάνω απόφασης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, οι ειδικές γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από τη συγκεκριμένη μονάδα, καθώς και η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής.

 
 

Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού, επιτρέπεται να μειωθούν μέχρι και 50% οι αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες όταν ανάμεσα στους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεσολαβούν λόφοι, χαράδρες, κοιλάδες ή άλλες σοβαρές μεταβολές του ανάγλυφου του εδάφους.

 
4. Ίδρυση και λειτουργία τυροκομείων, αλλαντοποιείων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και διάθεση προϊόντων στις λαϊκές αγορές
nΕπιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, όπως τυροκομεία και αλλαντοποιεία, εντός ή σε όμορο ακίνητο με τις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για την επεξεργασία αποκλειστικά ομοειδών προϊόντων ιδιοπαραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας υγειονομικής ή άλλης νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις αυτές και ότι εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.
 
 

Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται να διαθέτουν ιδιοπαραχθέντα γαλακτοκομικά προϊόντα εντός των λαϊκών αγορών, τηρουμένων, κατά τη μεταφορά και τη διαδικασία πώλησης αυτών, των ισχυουσών υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων, καθώς και των διατάξεων του ισχύοντος κάθε φορά Κώδικα Ποτών και Τροφίμων και αφού εφοδιαστούν προηγουμένως με την απαραίτητη άδεια, που εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα,

 
Με το παρόντα νόμο αντικαθίσταται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με την άδεια εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 

Συμπερασματικά απο τη εκδήλωση προέκυψε ότι:

Μέχρι 30 /6  /2012 μπορούν να πάρουν εξάιρεση απο την κατεδάφιση για κτιρια που υπάρχουν πριν το 2003 .

Εντός τριετίας οι κτηνοτρόφοι μπορούν δίχως την επιβολή προστίμων να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους και να προσαρμοστούν  με τις απαιτησεις του νέου νόμου για την κτηνοτροφία . 

 

Και οι αγρότες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας .

Και οι αγρότες μπορούν να προσληφθούν με πεντάμηνη απασχόληση στον οικείο δήμο , μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους του ΟΑΕΔ, αλλά και σε αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ το οικονομικό έτος 2010.

Οι αγρότες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση πρέπει να προσκομίσουν ειδική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού πρώτα καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση δηλαδή την εγγραφή τους στο μητρώο αγροτών του Οργανισμού.

Ανάλογα τον τόπο κατοικίας τους, μπορούν να απευθυνθούν στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ προσκομίζοντας φωτοαντίγραφα του εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2010, αστυνομικής ταυτότητας και βιβλιαρίου ασθένειας ΟΓΑ.

Η ΓΕΣΑΣΕ να λογοδοτήσει για την χρηματοδότηση της λίγο πριν τις εκλογές

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολλή συζήτηση εάν ότι είναι νόμιμο είναι κατ’ ανάγκη και ηθικό. Δεν είναι έτσι. Τα κριτήρια του νόμιμου υπάρχουν στους νόμους, αλλά την ηθική διάσταση το κρίνει το δικαστήριο. Ηθική είναι το σύνολο των κανόνων για την επιβίωση μιας κοινωνίας. Και η επιβίωση μιας κοινωνίας προσδιορίζεται κάθε φορά τόσο από τις πανανθρώπινες αξίες όσο και από τις συγκεκριμένες καταστάσεις στην περιοχή και τον χρόνο.

Το να διατεθούν σήμερα χρήματα από το κράτος σε αυτές τις συνθήκες έλλειψης στο κράτος (σε σημείο να μην το κάνουν πίστωση ούτε οι φαρμακευτικές εταιρείες …) και με αυτό το πλέγμα δυσκολιών και προβλημάτων είναι μια περίπλοκη απόφαση και σίγουρα απλά η ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν δημιουργεί … ηθική.

Αν μάλιστα συνδυασθεί με διαχείρισή αυτών των χρημάτων από «νομότυπες» οργανώσεις, που όμως δεν διαθέτουν δημοκρατική νομιμοποίηση, δηλαδή απλά, δεν κάνουν απολογισμό των δραστηριοτήτων και δεν έχουν δημοκρατικά συμμετοχικά εκλεγμένη διοίκηση, τότε η πράξη είναι εξόφθαλμα ΑΝΗΘΙΚΗ.

Έχει σημασία ακόμα και ο χρόνος που λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις, που τους προσδίδουν άλλο «χρώμα». Η ίδια «νόμιμη» ενέργεια σε άλλες μη προεκλογικές περιόδους ίσως θα μπορούσε να δεχθεί ψήγματα ηθικής και αποδοχής από την κοινωνία. Από την άλλη όταν σε προεκλογικές περιόδους «λύνεις» τις απολύτως παράνομες χρηματοδοτήσεις φορέων ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, αφού σε περίοδο έντασης, «υποκλάπηκε» η αποδοχή-ανοχή-συνενοχή βουλευτών στην παράτυπη και παράνομη χρηματοδότηση, τότε η πράξη δεν είναι απλά δυνητικά «ανήθικη», αλλά πλήρως ΑΝΗΘΙΚΗ.

Η επιδίωξη «νόμιμης» χρηματοδότησης από το κράτος, ενώ διανύουμε προεκλογική περίοδο και ταυτόχρονα η επιδίωξη δημιουργίας «άλλοθι» ενιαίας «τάχα» δράσης στο αγροτικό συνδικαλιστικό χώρο, εκτινάσσουν την πράξη στα παραδείγματα ανηθικότητας. Προβληματίζει αν η ανηθικότητα των πράξεων προσδίδει την ίδια ιδιότητα και στους εμπνευστές και υλοποιητές τους.

Στις 21 Μαρτίου 2012, με αριθ. Πρωτ. 346/33759ο Υφυπουργός Ι. Δριβελλέγκας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να εξοφλήσει την οικονομική ενίσχυση της ΓΕΣΑΣΕ από τον ΕΛΓΑ για το οικ. έτος 2009 (διαχείριση 2008) ύψους 566.266,68€ με άμεση πληρωμή 6.266,68€ (καθ’ όσον είχαν ήδη καταβληθεί άλλα 560.000,00€ προηγουμένως).

Στις 21 Μαρτίου 2012, με αριθ. Πρωτ. 347/33760ο Υφυπουργός Ι. Δριβελλέγκας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να εξοφλήσει την οικονομική ενίσχυση της ΓΕΣΑΣΕ από τον ΕΛΓΑ για το οικ. έτος 2010 (διαχείριση 2009) ύψους 862.719,52€ με άμεση πληρωμή 407.719,52€ (καθ’ όσον είχαν ήδη καταβληθεί άλλα 455.000,00€ προηγουμένως).

Στις 21 Μαρτίου 2012, με αριθ. Πρωτ. 348/33761ο Υφυπουργός Ι. Δριβελλέγκας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να εξοφλήσει την οικονομική ενίσχυση της ΓΕΣΑΣΕ από τον ΕΛΓΑ για το οικ. έτος 2011 (διαχείριση 2010) ύψους 854.235,91€ με άμεση πληρωμή 704.235,91€ (καθ’ όσον είχαν ήδη καταβληθεί άλλα 150.000,00€ προηγουμένως).

Δηλαδή στην ΓΕΣΑΣΕ, σύμφωνα με τα παραπάνω) μεταφέρθηκαν από τον ΕΛΓΑ  6.266,68€ +407.719,52€ +704.235,91€ = 1.118.222,11 Ευρω στις 27/4/2012 με την υπ. Αριθ. Πρωτ 4981 Εντολή του ΕΛΓΑ ή/& άλλες.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή έγινε στις 27/4/12, η δημοσίευση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγινε στις 28/4/2012 και οι εκλογές ήταν στις 6/5/12.

Είναι ανήθικο σε περίοδο προεκλογική, με τεράστια οικονομικά προβλήματα της κυβέρνησης (ακόμα και σε θέματα φαρμάκων) η πρώτη προτεραιότητα του ΥπΑΑΤ να είναι η οικονομική στήριξη-πληρωμή της ομοϊδεάτης ΓΕνικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος-ΓΕΣΑΣΕ.

Αλήθεια τι τα κάνει η ΓΕΣΑΣΕ?, Από ότι γνωρίζει κάθε Έλλην πολίτης έχει διορισμένη από το Πρωτοδικείο Διοίκηση διότι δεν έκανε εκλογές και Γενικές Συνελεύσεις. Η «μη Γενική Συνέλευση» σημαίνει ότι δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Και η «Διορισμένη» σημαίνει ότι δεν έχει εκλεγεί και άρα δεν μπορεί να έχει τα νομιμοποιητικά χαρτιά που κάθε σύλλογος προσκομίζει σε όποιον έχει συναλλαγές για να αποδείξει την σωστή διαχείριση τους.

Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί παραμονές εκλογών έπρεπε να πληρωθεί για την διαχείριση 2008, για την διαχείριση 2009 και για την διαχείριση 2010? Και γιατί όλα αυτά μαζί?

Οι επιλογές του ΥπΑΑΤ, έπρεπε τον Απρίλιο 2012, με όλες τις ελλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης, να είναι η «τακτοποίηση» της ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ?

Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ευτυχώς που υπάρχει και αυτή) βρίσκεται πληρωμή 100.302,03€ στις 9 Απρ 2012 από τον ΕΛΓΑ προς την ΣΥΔΑΣΕ (που πρόσκειται ιδεολογικά στις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας). Τι ακριβώς συμβαίνει προεκλογικά? Υπάρχουν και άλλες πληρωμές? Η αυτή η πληρωμή έγινε μόνο για την εξασφάλιση της «ηθικότητας» και της «ισονομίας»?

Στα πρακτικά της Βουλής, 7 Σεπ 2011, όταν συζητιόταν η επιχορήγηση θεσμικών Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ακούστηκαν πολλές θετικές εισηγήσεις για την ενίσχυση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ. Και ο Υπουργός Κ. Σκανδαλίδης ανέφερε ότι θα υποστηριχθούν οι Νέοι Αγρότες και η ανεξάρτητη Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών. Τι έγινε από τότε?

Το 2011 καταγράφηκαν 182 δημόσιες εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις κλπ) της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και των Ενώσεων Νέων Αγροτών, δημοσιευμένες στις εφημερίδες και το internet.

Το 2012 μέχρι σήμερα η ΠΕΝΑ και οι κατά τόπους ΕΝΑ δημοσιοποίησαν στα ΜΜΕ και πραγματοποίησαν περίπου 95 δραστηριότητες, πάντα χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Συσκέψεις, χωρίς καμιάς μορφής οικονομική ενίσχυση στις λειτουργικές τους δαπάνες, οι οποίες καλύπτονται από εθελοντισμό και από τα ίδια τα μέλη.

Ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, εξέφρασε την βαθειά δυσαρέσκεια των οργανωμένων Νέων Αγροτών για την συστηματική απαξίωση των μόνων δραστήριων δομών των αγροτών, αλλά ακόμα και των ίδιων των εκφρασθέντων θέσεων στην Βουλή, και των θετικών εισηγήσεων των Βουλευτών, και πολύ περισσότερο για την απαξίωση του ρόλου των θεσμικών οργανώσεων. Κάνει ιδιαιτέρως μεγάλη εντύπωση ότι μετά τις δεσμεύσεις του Υφυπουργού Ι. Δριβελέγκα στην Βουλή, κάποιοι αδιαφανείς (αλλά ορατοί …) μηχανισμοί συμφερόντων, έξω από την θεσμική δημόσια διοίκηση, άλλαξαν τις δεσμεύσεις, και ώθησαν σε «Αν» ήθικες πρακτικές.

Τελικά Νόμιμο ή Ηθικό?

Απαξιώνουν την δράση και χρηματοδοτούν την «απουσία»?

Ή μήπως απλά και νόμιμο και ανήθικο,

ακόμα και από τους τέως υπουργούς και υφυπουργούς?

 Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Επιτροπή Ελληνικού Σήματος για προϊόντα

Συγκροτήθηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος, η οποία έχει ως έργο τη θέσπιση των κανονισμών απονομής της χρήσης αυτού. Υπενθυμίζεται ότι, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών αγορών και την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα, θεσπίστηκε με τον νόμο 4072/2012 το «σήμα ελληνικού προϊόντος». Στόχος της δράσης αυτής είναι η προώθηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής επιχειρηματικότητας, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων. Το λογότυπο για το σήμα ελληνικού προϊόντος θα δημιουργηθεί μέσα από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους δημιουργούς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα δοθούν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού καθώς και των διατάξεων περί προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, προστασίας του καταναλωτή και σήμανσης των προϊόντων. Το καινοτόμο και μοναδικό στην Ευρώπη σύστημα απονομής δικαιώματος χρήσης του σήματος το οποίο έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέκυψε από νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με προεδρεύοντα τον Γιώργο Γιαννόπουλο, λέκτορα του Τμήματος Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η χρήση του σήματος θα είναι προαιρετική για τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα και τα οποία συμμορφώνονται συστηματικά με προδιαγραφές που θα καθοριστούν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας. Μέλη της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος, με προεδρεύοντα τον γενικό γραμματέα Εμπορίου, είναι στελέχη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Νικητοπούλου Μαρία, Δημάκης Αθανάσιος και Χρηστάκης Δημήτριος, οι Κουρεντά Ευαγγελία και Αλεξάκη Αικατερίνη, γεωπόνοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι Νικολούτσος Κωνσταντίνος, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Χαζάπη Πίττα, μέλος Δ.Σ του ΕΒΕΑ και Σιαμίδης Μιχάλης, μέλος του Δ.Σ του ΕΒΕΑ, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Πρωτονοταρίου-Γεωργούλη Μαρία, Χημικός, επιστημονική συνεργάτης του ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ, Φρυσαλάκης Γεώργιος προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Σαριδάκης Ιωάννης, χημικός μηχανικός του ΕΛΟΤ, Σκορδάκη Αλεξάνδρα προϊσταμένη Β΄ Τμήματος της Δ/νσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και η Λουκά Σταματίνα του ΕΦΕΤ ενώ γραμματέας της Επιτροπής, η Κορδέλα Μαρία, υπάλληλος της Δ/νσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Το νέο που θέλουμε «χωρίς λόγια»

Καθώς η συζήτηση για το «νέο» φουντώνει, ο κίνδυνος να αυτοπυρποληθεί εξ αιτίας μιας αόριστης «νέο-λογίας» αυξάνεται με την ίδια ταχύτητα.

Είτε αφορά στη δημιουργία νέων συλλογικών πολιτικών προτάσεων είτε στην αναδόμηση των ήδη υπαρχόντων, το «νέο» θα διασωθεί μόνο εάν ορισθεί με συγκεκριμένο τρόπο και από άποψη προσώπων που θα το εκπροσωπούν και από την άποψη του περιεχομένου του.

Το «νέο» πρέπει να ορίσει συγκεκριμένα «ποια Ελλάδα θέλουμε τα επόμενα 10 χρόνια». Με συγκεκριμένες παραγράφους και λέξεις:

– Να απεγκλωβιστεί από παλαιά διλήμματα όπως «μνημόνιο – αντιμνημόνιο» ή από διελκυστίνδες τύπου «κρατισμός – ελεύθερη αγορά» τονίζοντας ότι πρόκειται για τεχνητής φύσεως ανταγωνισμούς, που βοηθούν πια μόνον στην παραγωγή κλισαρισμένου κομματικού λόγου.

– Να περιγράψει το άμεσο αλλά και μακρόπνοο σχέδιό του για την ύπαρξη της Ελλάδας και να το συνδυάσει με τον πολιτικό του προσανατολισμό έχοντας υπ’ όψιν του ότι ο διαχωρισμός δεξιάς-αριστεράς θα συνεχίσει να υφίσταται. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κόμματα τοποθετούνται ακόμα με σημείο αναφοράς αυτόν τον διαχωρισμό. Να επιλέξει ανάμεσα στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά αποφασίζοντας ποια από τις δύο προάγει τον σχεδιασμό που έχει για την Ελλάδα του αύριο. Οι πολιτικές έχουν δοκιμασθεί, ας μην κρυβόμαστε.

– Μέσα από αυτό, να ορίσει τη σχέση του με τις ελληνικές παθογένειες που αφορούν στο κράτος, στο Δημόσιο, στην επιχειρηματικότητα, κ.ο.κ. αλλά και με τα κοινωνικά κεκτημένα που χαρακτήρισαν τον δυτικό τρόπο ζωής.

– Να ορίσει τη σχέση του με την Ευρώπη. Οποιαδήποτε τοποθέτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με την διεξοδικά αιτιολογική τοποθέτηση για τη σημασία που θα έχει για την Ευρώπη η παραμονή μας αλλά και για τη ρόλο που θα διεκδικήσουμε να έχουμε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

– Να ιεραρχήσει και να ορίσει την παραγωγικότητα, το παραγωγικό μας μοντέλο, τους τομείς στους οποίους θα είναι ανταγωνιστική η Ελλάδα αλλά και τον τρόπο που θα επιτευχθεί αυτή, τις μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν, αριθμώντας τη σειρά και υπολογίζοντας την αποτελεσματικότητά τους.

– Να αναπτύξει τη Δημοκρατία όχι δικαιολογώντας ες αεί τα λάθη της αλλά υπογραμμίζοντας ότι οι αδυναμίες της συμμετέχουν στη συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωσή της υποστηρίζοντας τις αποχρώσεις που επιβάλλει η λειτουργία της. Να την αναπτύξει επιδιώκοντας την ανάσχεση της υποχώρησης της πολιτειακής συνείδησης των πολιτών, διεκδικώντας την αναστροφή της αδιαφορίας ή της απάθειας και δημιουργώντας τις συνθήκες για ενεργητική και δημιουργική εμπλοκή τους.

– Να δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν δομείται –ειδικά αυτήν την περίοδο– από μια ομάδα ελίτ που κατέχει κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους πολίτες αλλά προτάσσοντας το αίτημα της αναδιανομής της γνώσης και πρωτοστατώντας στην προσπάθεια για τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης της αλήθειας.

Η σημερινή συγκυρία αποτελεί ένα πρωτοφανές ιστορικό ορόσημο με συγκεκριμένες εικόνες τέλους. Το «νέο» είναι περισσότερο μια άσκηση φαντασίας και λιγότερο μια άσκηση διαχειριστικής ικανότητας. Γι’ αυτό και θα πρέπει να οριοθετήσει τον σχεδιασμό του για το αύριο της χώρας με σημείο αναφοράς τις ανάγκες των πολιτών απομακρυνόμενο από τη λογική της διαχείρισης των σημερινών προβλημάτων ως πρόταση per se.

Όποιο «πρόσωπο» δεν μπορεί να συλλάβει τον καινούριο κόσμο, να απέχει. Θέλοντας κάποιος να συμμετάσχει ή ακόμα περισσότερο να δημιουργήσει το «νέο», δεν αρκεί να προσανατολιστεί στη λύση των προβλημάτων αλλά πρέπει να ξέρει τι θα κάνει και το πηλίκο της λύσης. Σπανίως δε αυτό είναι μηδενικό. Και είναι αυτό που μένει για το μέλλον και της όποιας νέας συλλογικής πρότασης αλλά και της χώρας.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Θερινό σχολείο Βιολογικής Γεωργίας .

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει

(α) από τις 2 Ιουλίου έως τις 13 Ιουλίου 2012 (02/07/12 – 13/07/12) και

(β) από τις 20 Αυγούστου έως τις 31 Αυγούστου (20/08/12 – 31/08/12), στην Κεφαλονιά, Θερινό Σχολείο με θέμα: Βιολογική Γεωργία .

Ο σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα παραγωγής γεωργικών προϊόντων με μεθόδους βιολογικής γεωργίας.

Καλύπτοντας κύρια και επίκαιρα θέματα γεωργικής παραγωγής σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, επιδιώκεται οι συμμετέχοντες –ως καταρτισμένα μέλη του εργατικού δυναμικού που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης γεωργικών προϊόντων– να συμβάλουν στην αναβάθμιση του γεωργικού τομέα και την ποιοτική επιστροφή στη γεωργία που συνεχώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

Η συνολική διάρκεια κάθε ενός από τα δύο Θερινά Σχολεία Βιολογικής Γεωργίας θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα Απουσιών: 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά: 240 € κατ’ άτομο)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

1. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

2. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με ευρύτερο υπόβαθρο στην γεωπονική επιστήμη, στα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, στις περιβαλλοντικές επιστήμες και επιστήμες επεξεργασίας τροφίμων.

 3. Εκπαιδευτικούς Β’-βάθμιας και Γ’-βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα βιολογικής γεωργίας.

4. Επιχειρηματίες από τον χώρο παραγωγής και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.

5. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. που ασχολούνται με θέματα παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας βιολογικά παραγόμενων γεωργικών προϊόντων.

6. Ερασιτέχνες ενδιαφερόμενους για εκμάθηση των βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να: Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και Να έχουν ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία: γεωπονίας, βιολογίας, χημείας, φυτικής ή ζωικής παραγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 22 Ιουνίου 2012 (22/06/12). 1.Τρόπος Λήψης Αιτήσεων: 

 Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου: http://www.teiion.gr/index.php/el/anaouncements/482-2012-05-18-14-48-19.html 

Από τη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Δ/νση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Τηλέφωνο: 26710-27101)

2.Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:

 Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 13:00, στη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Δ/νση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Τηλέφωνο: 26710-27101)

 Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη «Για το Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Γεωργία», με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ έως 22/06/2012. Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

Πληροφορίες :

Γιώτης Χαρίλαος: τηλ. 6937090567, e-mail: hgiotis@teiion.gr

Ειρήνη Κατσαλήρου: τηλ. 6982799360, 26710-26270,
e-mail: ekatsal@teiion.gr Και από τον ιστότοπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr)
και συγκεκριμένα:

 http://www.teiion.gr/index.php/el/anaouncements/482-2012-05-18-14-48-19.html

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερα εδώ : ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού : Προβλήματα με τον νεο φορέα ΔΕΔΔΗΕ.

«Ένα καθαρά διαδικαστικό θέμα που αφορά τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, καθυστερεί το πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού, που έχει εκπονήσει η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας». Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Και προσθέτει: «Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού με βάση την αλλαγή Επωνυμίας της ΔΕΗ, θα πρέπει πλέον να το εφαρμόσει ο νέος φορέας που ονομάστηκε ΔΕΔΔΗΕ. Πρόκειται για μια γραφειοκρατικού χαρακτήρα μεταβολή, η οποία όμως μέχρι στιγμής έχει σταματήσει την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς θα πρέπει να αλλάξουν (με ευθύνη της ΔΕΗ) όλα τα σχετικά έγγραφα.

Την Τρίτη 5 Ιουνίου ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ Βασίλης Τσιάκος μαζί με τον αρμόδιο τμηματάρχη κ.Μιχόπουλο , μετά από σχετική συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό, επισκέφτηκε το τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ και συζήτησε με τον Διευθυντή κ Κολοβό, το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί. Ο κ Τσιάκος ζήτησε από τον κ Κολοβό, οι υπηρεσίες της επιχείρησης να προχωρήσουν άμεσα στη διευθέτηση του ζητήματος, ώστε να προχωρήσει το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού. Ο κ Τσιάκος υπογράμμισε με έμφαση στον κ. Κολοβό, το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έχει δεσμεύσει εδώ και καιρό, σημαντικά κονδύλια για να καταφέρουν οι αγρότες μας να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Σχολιασμός : Η Π.Ενότητα Γρεβενών και η  ΠΔΜ με άλλες Περιφέρειες   δεν έχουν  εκπονήσει ούτε έχουν καταθέσει σχετικό Πρόγραμμα  αγροτικού εξηλεκτρισμού  . !! Επιλέγουν  άριστες σχέσεις με ΔΕΗ εις βάρος των αγροτικών συμφερόντων !  Οι επιλογές  αυτές έχουν και το ανάλογο κόστος . Και  καταγράφεται εκλογικά

 

ΕΛΓΑ: Μέσω ιντερνετ ο υπολογισμός της εισφοράς υπερ ΕΛΓΑ

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ, ο κάθε αγρότης μπορεί να υπολογίζει την εισφορά του με τη βοήθεια του ίντερνετ. Αρχικά ο παραγωγός επιλέγει τον νομό και την καλλιέργεια του αγροτεμαχίου του και κατόπιν εισάγει τα στρέμματα, που έχει στην κατοχή του. Στην περίπτωση των κτηνοτρόφων, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το είδος της εκτροφής του και εισάγει τον αριθμό των ζώων του.

Στην περίπτωση που ο αγρότης έχει περισσότερα από 3 αγροτεμάχια ή εκτροφές, με τα (+) και (–) της τελευταίας στήλης του αντίστοιχου πίνακα μπορεί να τα προσθέσει ή να τα αφαιρέσει. Τέλος, πατώντας το κουμπί «Υπολογισμός» εμφανίζεται ένας ενδεικτικός υπολογισμός της εισφοράς του καθενός.

Πατήστε εδώ να ξεκινήσει η διαδικασία