Εγγυοδοτικό κεφάλαιο για τον αγροτικό τομέα ζήτησε ο ΥΠΑΤ κ. Ν.Μαραβέγιας

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί συνάντηση με το προεδρείο της ΠΑΣΕΓΕΣ, προκειμένου να δοθεί συνέχεια σε θέματα αγροτικής πολιτικής, τα οποία είτε είναι σε εξέλιξη, είτε πρέπει να δρομολογηθούν ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσες ανάγκες. Ο υπουργός ζήτησε από το προεδρείο της ΠΑΣΕΓΕΣ να υποβάλλει τις προτάσεις της για τον αγροτικό τομέα, και μάλιστα το ταχύτερο δυνατόν.

 

Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές συζήτησαν σειρά θεμάτων που άπτονται του αγροτικού τομέα, όπως είναι το «πρασίνισμα» και η περιφερειοποίηση της ΚΑΠ, οι επενδύσεις στον αγροτικό χώρο, οι αρδεύσεις, το ΟΣΔΕ, ο νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς κ.ά.

 «Όπως μας επισήμανε ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της θητείας της υπηρεσιακής Κυβέρνησης θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στο κυβερνητικό έργο ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στη λειτουργία του Κράτους. Δεν πρέπει να δοθεί η αίσθηση ότι το κράτος δεν λειτουργεί. Πρέπει να επεξεργαστούμε εναλλακτικές λύσεις για την επόμενη Κυβέρνηση.

Ενόψει του επικείμενου Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, εκτός από τις συναντήσεις με τις επαγγελματικές οργανώσεις των αγροτών που θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, θα καλέσουμε τα Κόμματα να εκθέσουν τις απόψεις τους για την ΚΑΠ στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για τον αγροτικό τομέα της χώρας μας», δήλωσε ο κ. Μαραβέγιας στο πλαίσιο της συνάντησης, ενώ ζήτησε από το Προεδρείο της ΠΑΣΕΓΕΣ να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ τις προτάσεις της για θέματα αγροτικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων:

 

-στρατηγικός στόχος του αγροτικού τομέα,

 

-εγγυοδοτικό κεφάλαιο για τον αγροτικό τομέα,

 

-κριτήρια ενίσχυσης επενδύσεων στον αγροτικό τομέα,

 

-περιφερειοποίηση των επιδοτήσεων της ΚΑΠ,

 

-διαχείριση υδατικών πόρων.

Το πιο κλειστο αγροτικό επάγγελμα: Αμπελουργός

Η βαρύνουσα σημασία της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της ΚΟΑ Οίνου έχει επισημανθεί με την αρχή των διαβουλεύσεων από την ΚΕΟΣΟΕ. Με τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γαλλία υπέρ του F. Holland, εστιάζεται το ενδιαφέρον στη στάση της Γαλλίας στο θέμα της διατήρησης ή όχι αφού για τους σοσιαλδημοκράτες τα δικαιώματα φύτευσης νέμονται μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων, των γαλλικών συνεταιρισμών και των αμπελουργών.

 

Ήδη συνεδρίασε στις 19/4/2012 στις Βρυξέλλες η ομάδα υψηλού επιπέδου για την μελέτη επί του θέματος.

 

Στη συνεδρίαση αυτή τα Κράτη – Μέλη που τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης ή κατά έδωσαν τη νότα τους στη συγκεκριμένη συνεδρίαση με κεντρικό τρόπο, που αντικατοπτρίζει την πολιτική θέση τους ως εξής:

 

Βουλγαρία

Ανοιχτή στη μελέτη, αλλά τονίζει τη σημασία της διατήρησης του συστήματος για λόγους ελέγχου της ποιότητας και σχεδιασμού.

 

Τσεχική Δημοκρατία

Τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί το Αμπελουργικό Μητρώο. Τα δικαιώματα φύτευσης είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ποιότητας, επίσης για λόγους προγραμματισμού και ελέγχου και για τον οινοτουρισμό

 

Γερμανία

Το σύστημα λειτουργεί, υπάρχει αρκετή ευελιξία, η εφαρμογή είναι διαφορετική σε διαφορετικές χώρες, η ευελιξία είναι εφικτή με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις

 

Ελλάδα

Ανάγκη να διατηρηθούν τα δικαιώματα, αλλά ανάδειξε τα προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείριση

 

Ισπανία

Σαφώς υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης, σημαντικό να διατηρηθεί η καλλιέργεια της αμπέλου σε περιοχές όπου καμία άλλη γεωργική δραστηριότητα είναι δυνατή. Να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου! Το σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης λειτουργεί υπέρ αυτών των κατευθύνσεων.

 

Γαλλία

Σαφώς υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης για όλες τις κατηγορίες των κρασιών. Έτοιμοι να συζητήσουν για τη βελτίωση της διαχείρισης των δικαιωμάτων φύτευσης? Πιθανώς επίσης και για την χορήγηση νέων δικαιωμάτων φύτευσης στην ΕΕ για τις χώρες που παραδοσιακά παράγουν κρασί και για τις νέες χώρες (όπως οι βόρειες χώρες της Ευρώπης).

Ιταλία

Σαφώς υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης, το σύστημα λειτουργεί

 

Λουξεμβούργο

Να διατηρηθούν, τουλάχιστον μέχρι το 2020. Επιθυμεί περισσότερη ευελιξία

 

Ουγγαρία

Σαφώς υπέρ του συστήματος των δικαιωμάτων φύτευσης. Φόβος για αρνητικές συνέπειες εάν υπάρξει απελευθέρωση. Παρανόηση: κατ’ αρχάς πριμοδότηση εκρίζωσης, και στη συνέχεια δικαίωμα να φυτέψει κανείς ελεύθερα τις ίδιες επιφάνειες

 

Πορτογαλία

Σαφώς υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης. Κοινωνικοοικονομική σημασία. Επιθυμητές βελτιώσεις και η απλούστευση.

 

Αυστρία

Με σαφήνεια υπέρ των δικαιωμάτων φύτευσης

 

Ρουμανία

Πολύ καθαρά υπέρ της διατήρησης

 

Σλοβενία

Σαφώς υπέρ

 

Σλοβακία

Σαφώς υπέρ

 

Φινλανδία

Κανένα ενδιαφέρον για την αμπελουργία, αλλά και συμπάθεια προς τους κανόνες της αγοράς (όπως τα δικαιώματα φύτευσης)

 

Κύπρος

Υπέρ

β. Τα κράτη μέλη κατά της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης ή των οποίων η θέση είναι ανοικτή:

 

Βέλγιο

Ανοικτή θέση, ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή επιχειρημάτων

 

Δανία

Γενικά κατά της διατήρησης. Υπέρ της αυστηρής εφαρμογής της απόφασης του 2007, αλλά ανοιχτή στα επιχειρήματα

Εσθονία

Σε γενικές γραμμές περισσότερη φιλελευθεροποίηση, αλλά δεν έχει ακόμα αποφασίσει

Ιρλανδία

Δεν είναι εναντίον των εργαλείων διαχείρισης της αγοράς, είναι έτοιμοι προς συζήτηση, αλλά επιφυλακτικοί έναντι των δικαιωμάτων φύτευσης, συνδέσεις με άλλους κανόνες που αφορούν ποσοστώσεις

Λετονία

Κατά των δικαιωμάτων φύτευσης πλειοψηφικά να μην δημιουργηθούν εμπόδια για τη δημιουργία μιας μικρής βιομηχανίας οίνου στη Λετονία

Λιθουανία

Κατά των δικαιωμάτων φύτευσης, θέλει να επιτραπεί μια μικρή εθνική παραγωγή

Μάλτα

Έτοιμη για συζήτηση, αλλά με σκεπτικισμό σχετικά με τα δικαιώματα φύτευσης

Ολλανδία

Ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός μικρού κλάδου οίνου. Από οικονομική άποψη, μια στάση σκεπτικισμού που αντιμετωπίζει αρνητικά τα δικαιώματα φύτευσης

Πολωνία

Θέλει να δημιουργήσει το δικό της αμπελοοινικό κλάδο. Ο στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,σε βάρος των δικαιωμάτων φύτευσης. Διατήρηση των αποφάσεων της τελευταίας μεταρρύθμισης, αναφορά στις άλλες ποσοστώσεις

Σουηδία

Αναφέρεται σε μικρή εγχώρια παραγωγή, εναντίον των ποσοστώσεων, υπέρ της διατήρησης των αποφάσεων του 2007, ανοίχτή για συζήτηση στο πλαίσιο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου

Βρετανία

Υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία της δικής της βιομηχανίας κρασιού, η οποία πρέπει να συνεχίσει να αυξάνονται. Να διατηρηθούν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

Δηλώσεις επαγγελματικών οργανώσεων

Comité Vins

Υποστηρίζει το πακέτο του 2007. Έναρξη συνομιλιών για άλλα θέματα (λεπτός υπαινιγμός για ζάχαρη)
Τα δικαιώματα φύτευσης αποτελούν εμπόδιο για τις προκλήσεις της αγοράς.
Ανοικτή για συζήτηση για νέα εργαλεία οργάνωσης της αγοράς (π.χ. διεπαγγελματικές)

COPA COGECA, EFOW, Via Campesina

Σαφώς υπέρ των δικαιωμάτων φύτευσης (είναι γνωστά τα επιχειρήματα)

 

Το έργο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2012. Υπάρχουν τέσσερις προγραμματισμένες συναντήσεις, η επόμενη στις 6 Ιουλίου

Πως κατανέμεται η ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος την περίοδο 2011-2012

Η κατανομή της ποσόστωσης Τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος για την περίοδο 2011-2012 σε τρεις κατηγορίες γαλακτοπαραγωγών ορίζει η απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Δριβελέγκας.
Η κατανομή της ποσόστωσης μοιράζεται σε τρεις κατηγορίες γαλακτοπαραγωγών, σύμφωνα με την απόφαση.

Σύμφωνα με αυτή, η κατανομή της ποσόστωσης μοιράζεται σε τρεις κατηγορίες γαλακτοπαραγωγών, τους νεοεισερχόμενους στον τομέα, τους επιλέξιμους ενεργούς παραγωγούς με υπέρβαση και τους παραγωγούς με νέα επενδυτικά σχέδια.
Να θυμίσουμε ότι απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2891/Β/20 – 12 – 2011, έδινε τη δυνατότητα στους αγελαδοτρόφους να υποβάλλουν τα χαρτιά τους για την κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα για το γαλακτοκομικό έτος 2011−2012, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 201899/2011 (Β΄2891) υπουργική απόφαση για την «Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από το γαλακτοκομικό έτος 2011/2012 για δικαιούχους», ισχύουν τα εξής:
A Π O Φ A Σ I Z O Y M E
1. Κατανέμονται από το Εθνικό Απόθεμα, από τη γαλακτοκομική περίοδο 2011-2012, ατομικές ποσοστώσεις, σε δικαιούχους που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των κατηγοριών εν δυνάμει δικαιούχων της υπ΄ αριθ. 201899/2011 (Β΄2891) απόφασης, ως εξής: Continue reading

Βεβαίωση απαλλαγής αγροτικών αποθηκών απο το χαράτσι

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 14921/23-03-2012 έγγραφο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μετά από πολλές παραστάσεις αγροτών οι οποίοι υφίστανται οικονομική επιβάρυνση με το «ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος», για κτίσματα τα οποία χρησιμοποιούν ως αγροτικές αποθήκες, τις οποίες χρησιμοποιούν προκειμένου να διευκολύνονται στις πάσης φύσης αγροτικές εργασίες τους, μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα τα κτίσματα αυτά να εξαιρεθούν από την καταβολή του παραπάνω ειδικού τέλους. Continue reading

e-Βεβαίωση απο ΟΓΑ για φορολογική χρήση

Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, προκειμένου να εκτυπώσει Βεβαίωση για οποιαδήποτε φορολογική χρήση περιγράφει αναλυτικά ο Οργανισμός. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εκτύπωση της Βεβαίωσης είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) του ασφαλισμένου.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, αν ο ΑΜΚΑ δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ ή δεν έχει καταχωρηθεί ο σωστός ΑΜΚΑ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).

Οδηγίες χρήσης
Η διαδικτυακή εφαρμογή (web application) επιτρέπει την εκτύπωση των Βεβαιώσεων καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση, απευθείας από τους ενδιαφερόμενους Ασφαλισμένους του Κλάδου Κυρίας Ασφάλισης του ΟΓΑ, μέσω του ιστότοπου (web site) του ΟΓΑ.
Προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής
Για τη χρήση της εφαρμογής, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει διαθέσιμες τις εξής πληροφορίες:
Continue reading