Ενότητα-1

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΑ  ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΥΑ 79833/25-10-2011

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Πως τεκμηριώνεται   η νόμιμη κατοχή   για τα ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ αγροτεμάχια ;
  ΑΠ. Με αντίγραφα  του Κτηματολογίου  αν η περιοχή είναι ενταγμένη στο Κτηματολόγιο . (θεωρημένα ) 
  Με τα Συμβόλαια  ιδιοκτησίας και τα  Πιστοποιητικά  Μετεγγραφής  τους  στο Υποθηκοφυλακείο. (θεωρημένα ) 
  Με τα Συμβόλαια  όπου φαίνεται η επικαρπία και τα  Πιστοποιητικά  Μετεγγραφής  τους  στο Υποθηκοφυλακείο. (θεωρημένα ) 

  Με το Ε9  (θεωρημένο )  όπου Φαίνονται καταχωρημένα τα προς ένταξη αγροτεμάχια .

 2. Πως  τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή για ΕΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΑ αγροτεμάχια ;
  ΑΠ.
  Α. Με  ιδιωτικά  Συμφωνητικά ενοικίασης (θεωρημένα )  (δες φόρμα 1)
  – Πρέπει να έχουν οπωσδήποτε αναλυτικά για κάθε αγροτεμάχιο :
  Ι) Στοιχεία του Ιδιοκτήτη : Ονοματεπώνυμο- ΑΦΜ-ΑΔΤ .
  ΙΙ) Διάρκεια μίσθωσης  τουλάχιστον 6 ετών από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης ένταξης .Δηλαδή από Αυγ. 2011- μέχρι Αυγ. 2017 τουλάχιστον .
  ΙΙΙ) Δημοτικό Διαμέρισμα – Τοποθεσία-Χαρτογραφικό Υπόβαθρο –  έκταση.
  IV) Θεωρημένο από Δ.Ο.Υ αν η αξία του υπερβαίνει τα 1200 Ευρώ  .
  Αλλιώς  θεωρημένο από ΚΕΠ ή αστυνομία   για το γνήσιο των υπογραφών . 
  Β. Με παραχωρητήρια από  τον ΔΗΜΟ (θεωρημένα )   :
   Στην απόφαση παραχώρησης του ΔΗΜΟΥ για την  Δημοτική έκταση που παραχωρείται για  χρήση  από τον δικαιούχο να αναφέρονται αναλυτικά :
  η παραχωρούμενη έκταση – το Χαρτογραφικό υπόβαθρο  -ΑΦΜ του ΔΗΜΟΥ
  Υποβάλλεται και υπ. Δήλωση του Δικαιούχου  όπου θα αναφέρεται  η δέσμευσή του για ετήσια  ανανέωση του παραχωρητηρίου με δική του ευθύνη και ότι σε περίπτωση αδυναμίας ανανέωσης   η ευθύνη της διακοπής βαρύνει τον δικαιούχο .
 3. Πως τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή Βοσκοτόπων;
  Απ. Με απόφαση παραχώρησης ή Κατάσταση Νομέων  από ΔΗΜΟ όπου φαίνονται : Τα στοιχεία του Κτηνοτρόφου – Η έκταση που παραχωρείται –το χαρτογραφικό υπόβαθρο το έιδος του ζώου –και η διάρκεια μίσθωσης  .
  Ομοίως  υποβάλλεται Υπ.Δήλωση όπου ο δικαιούχος δεσμεύεται για την ετήσια ανανέωση του παραχωρητηρίου με δική του ευθύνη και σε περίπτωση αδυναμίας η ευθύνη διακοπής βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.
 4. Πως τεκμηριώνεται η ακριβής  έκταση  των  αγροτεμαχίων προς ένταξη ;
  Το ΟΣΔΕ 2011 –  τα Συμβόλαια Ενοικίασης – και το Απόσπασμα Τοπογραφικού   Χάρτη  πρέπει να συμφωνούν . Αν Όχι- καταχωρείται  η έκταση που έχει το απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη για το αγροτεμάχιο.
 5. Από πού παίρνω το Απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη ;

Το αιτείται ο παραγωγός  από την Δ/νση Τοπογραφικής  της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών  .
Ο δικαιούχος  πρέπει να φέρει στον Σύμβουλο Γεωπόνο τα εξής :
-ένα αποσπασμα Τοπογραφικού χάρτη  για κάθε αγροτεμάχιο προς ενταξη
– Το αντίστοιχο Συμφωνητικό Ενοικίασης ή Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας ή παραχωρητήριο .

O αγρός της κοινωνικής οικονομίας στο Ελληνικό .

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΓΡΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ο «Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός στο Ελληνικό» εντάσσεται στις δραστηριότητες της εναλλακτικής, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα πολιτών, σαν συλλογική προσπάθεια απάντησης στην κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία απαντώντας σε τέσσερις σοβαρές πτυχές της:

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Στην Αττική η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, όπως και τα περιαστικά δάση, κινδυνεύουν από την άναρχη διασπορά δραστηριοτήτων και από την χωρίς συγκροτημένο σχέδιο επέκταση της τουριστικής και οικιστικής δραστηριότητας. Στα Μεσόγεια, τεράστιες εκτάσεις γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας καταστράφηκαν για τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου. Η υπόσχεση για μητροπολιτικό πάρκο στο Ελληνικό, σαν αντίβαρο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του νέου αεροδρομίου, μπορεί να συνδυαστεί με την χωροθέτηση, στο χώρο του Ελληνικού, αστικών αγρών. Αυτή τη δημιουργία αστικών αγρών πρέπει να τη διαχειριστούμε οικολογικά. Γι’ αυτό επιλέξαμε την φύτευση βιολογικών σπόρων από το Πελίτι, αντί για υβρίδια, με στόχο την παραγωγή βιολογικών και ποιοτικών προϊόντων, αλλά και τη διάδοση των ντόπιων ποικιλιών σπόρων (φρούτων, λαχανικών κλπ). Η καλλιέργεια γίνεται με βάση τις αρχές της βιολογικής/ φυσικής καλλιέργειας με σεβασμό στους φυσικούς πόρους και στόχο να βοηθήσουμε στη διατήρηση και διάδοση των σπόρων αυτών. Η προσπάθειά μας εντάσσεται παράλληλα στην προσπάθεια διάσωσης του χώρου του πρώην αεροδρομίου από την εκποίηση, δείχνοντας το δρόμο για αξιοποίησή του με ήπιες κοινωνικές χρήσεις, που δεν ενέχουν περαιτέρω δόμησή του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Στη σημερινή εποχή, οι πολίτες βιώνουν έντονα προβλήματα ανεργίας και έχουν ανάγκη από διεξόδους επιβίωσης. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσουν τη λογική του “οικονομικού κλεφτοπόλεμου”, και να δημιουργήσουν όρους μιας παράλληλης οικονομίας μέσα από τοπικές συμμετοχικές διαδικασίες του πολίτη. Στόχος είναι η απασχόληση ανέργων ή πολιτών με χαμηλό εισόδημα στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων διατροφής μέσω της τοποφαγικής γεωργίας της εγγύτητας, η απελευθέρωση της γεωργικής παραγωγής από την εμπορική κερδοσκοπία και η καταναλωτική αυτάρκεια. Η αστική γεωργία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν σημαντικό πόρο για τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων.

 ΚΡΙΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Το μοντέλο της ανάπτυξης που βασιζόταν στο τσιμέντο και την υπερκατανάλωση έχει αποδειχθεί αδιέξοδο. Η κοινωνία έχει ανάγκη από μια ανάπτυξη βιώσιμη, βασισμένη σε παραγωγικές δραστηριότητες. Πρέπει δηλαδή ο καταναλωτής να μάθει να παράγει. Με αυτή την έννοια ο Αυτοδιαχει¬ριζόμενος Αγρός στο Ελληνικό έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, και θα επιδιώξουμε τη συμμετοχή μαθητών στην καλλιέργειά του, με στόχο το πέρασμα της αγροτικής λογικής στην εκπαίδευσή τους. Πρέπει τα νέα παιδιά να μάθουν τι σημαίνει παράγω και ποια είναι η σχέση παραγωγής και κατανάλωσης. Τα φυτά του αγρού και οι σπόροι θα χαριστούν στην συνέχεια σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη καθώς και σε μαθητές των σχολείων της περιοχής, για να τους φυτέψουν σε άλλους χώρους. Στόχος μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε αξίες που χάνονται λόγω της εμπορευματοποίησης της διατροφής μας. Αλλάζοντας το σύστημα διατροφής, ρίχνουμε τις δικές μας ρίζες στο χώμα. Οι γονείς και οι παππούδες μας έβοσκαν πρόβατα και είχαν μπαχτσέδες. Ακόμα και τώρα, ογδοντάρηδες, φτιάχνουν στα εξοχικά τους λαχανόκηπους. Πρέπει και οι επόμενες γενιές να δεθούν με τη γη, να κατανοήσουν τους φυσικούς κύκλους, και να διακοπεί η πορεία προς μία ολοένα πιο παθητική, αλλοτριωμένη ζωή στην πόλη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Με τον αυτοδιαχειριζόμενο αγρό εναντιωνόμαστε ενεργά σε ένα σύστημα που στηρίζεται στην διάσπαση και τον ατομισμό, στον υλικό πλουτισμό και την αλόγιστη κατανάλωση. Δραστηριοποιούμαστε με πολλή προσωπική εργασία και με μοναδικό μέλημα το συλλογικό όφελος. Η καλλιέργεια είναι δηλαδή μη κερδοσκοπική. Η δράση μας αυτή, μέσα από αρχές της συλλογικότητας, της συντροφικότητας, της ισονομίας και της συνεχούς εκπαίδευσης, μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα εργαστήριο έρευνας για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αστών και αγροτών και να φέρει κοντά στην φύση τον άνθρωπο της πόλης. Η ομαδικότητα, η συνεργατικότητα, η συντροφικότητα, το κοινό όνειρο, η θετική αισιόδοξη σκέψη και δράση, θα μας δείξουν έναν δρόμο για έξοδο από την κρίση, κυρίως την κοινωνική. Αντί της στείρας κριτικής του καναπέ, προχωράμε σε μια δράση που θα αναδείξει τις εσωτερικές μας δυνάμεις και ικανότητες, και θα δώσει διαφορετική οπτική στην έννοια του «κοινόχρηστου» και του «συνεργατικού». Ευχαριστούμε το δήμο Ελληνικού που μας έχει διαθέσει την έκταση του αγρού, τα μηχανήματα και την τεχνική υποστήριξή του. http: / agroselliniko.blogspot.com

Eπικοινωνία : agroselliniko@gmail.com

 

The Self-managed farm in the suburb of Helleniko The “Self-managed farm of Hellenikο» is based in the alternative, social and solidarity economy. The farm has been created by a group of citizens as a collective effort against the crisis that blights the Greek community. This attempt wants to answer in four major aspects:

• ENVIRONMENTAL CRISIS: In Attica the high productivity agricultural land and the suburban forests are threatened by unregulated proliferation of the activities as well as a without comprehensive plan extending tourist and residential activity. In Messogia area, vast areas of high productivity agricultural land were destroyed in order to create the new airport. The promise of a Metropolitan park in Helleniko area, as a counterweight to the environmental impact from the new airport, can be combined with urban fields in the Helleniko area. These urban fields are now been managed by the citizens ecologically. That’s why we chose seeds of organic plants from Peliti organization, instead of hybrids, in order to produce organic and quality products, and also to disseminate the local varieties of seeds (fruit, vegetables, etc.). Our culture is based on the principles of organic / natural farming with respect to natural resources and it aims to help maintain and disseminate the seed. Our effort is also a try to rescue the former airport from the sale, showing the way for exploitation with minor social uses, without further structuring.

• ECONOMIC CRISIS: Nowadays, people experiencing acute problems of unemployment and need ways for survival. So now more than ever we need to catch the «economic warfare», and to create conditions for a parallel economy through local participatory processes of citizenship. The objective is to give employment to the unemployed or low income citizens by producing quality food products through the proximity of local agriculture, the liberalization of agricultural production from commercial speculation and the sovereignty of the consumers. Urban agriculture can and should become an important resource for residents of large urban centers.

• EDUCATION CRISIS: The model of development based on the cement and the consumption has proved to a dead end. The society needs a sustainable growth based on productive activities. In other words, the consumer must learn to produce. In this sense the “Self-managed farm of Elliniko” has an educational character and we seek the participation of students in its cultivation, attempting to pass the sense of agriculture in their education. The young people should learn which is the meaning of producing and which is the relationship between the production and the consumption. The plants of the farm and the seeds will be given to anyone who is interested as well as to the students of local schools in order to plant them to other places. Our goal is to redefine lost values due to the commercialization of our diet. Changing the feeding system we put our roots into the soil. Our parents and grandparents used to tended sheep and they had kitchen gardens. Even now, 80 years old men have their vegetable gardens in the countryside. We ought to teach to the future generations the connection with the land and the understanding of the natural cycles. We ought to interrupt the increasingly passive and alienated city life.

 • SOCIAL CRISIS: Being citizens who participate in the “Self-managed farm of Elliniko” we oppose in an active way to a system based on fragmentation and the individualism, to the material wealth and the excessive consumption. We offer personal work and we have the only concern for a collective benefit. The cultivation is nonprofit. Our action, through the principles of the teamwork, the camaraderie, the equality and the continued education can both be a laboratory in developing a new type of social and economic activities, can also bridge the gap between city people and farmers and bring the citizens near to the nature. The team spirit, the cooperativeness, the companionship, the common dreams, the positive thinking and the optimistic action show us a way to exit from the social crisis. Instead of the stem criticism of the couch, we move to an action that gives us an option to our internal strengths and abilities, and also a different perspective on the concept of «shared» and «cooperative”.

We thank the Municipality of Elliniko-Argyroupoli that has provided us with the field, the machinery and the technical support.

http:/ agroselliniko.blogspot.com Contact: agroselliniko@gmail.com

Οι γυναίκες στην οικονομία

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 8-11-2011

Οι γυναίκες στην οικονομία

20 χρόνια προσφοράς στην γυναικεία επιχειρηματικότητα συμπλήρωσε το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης & της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών-ΕΡΓΑΝΗ, και το επεσήμανε με μια ημερίδα παλαιών και νεότερων στελεχών και συνεργατών την Δευτέρα, 7 Νοε 2011, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με τον συντονισμό της κας Πόπης Σουρμαϊδου, τον χαιρετισμό της κας Δέσποινας Καλϊτζή, την εισήγηση της κας Άννας Τριχοπούλου και του κ Παν. Κετικίδη, ενώ ακουστήκαν σκέψεις του κ. Μπελίδη, του κ. Θωμαϊδη, του κ. Παπαδόπουλου φίλων, στελεχών και μεντόρων (ήταν δύο μέντορες παρόντες η κα Δ. Καλαϊτζή αι ο κ. Δ. Μιχαηλίδης).

Το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με μέλη μεταξύ άλλων τον Δήμο Συκεών, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης, με δύο κύριες υπηρεσίες, την Υπηρεσία Απασχόλησης και την Υπηρεσία Επιχειρηματικότητας. Μερικές από τις πολύ χρήσιμες & σημαντικές ιδέες είναι:

Η επιχειρηματική εκπαίδευση διαμορφώθηκε προς τα τέλη της δεκαετίας 1990.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα καλείται να συνδυάσει στόχους επιχείρησης με ελεύθερο χρόνο, οικογενειακή, πολιτιστική & κοινωνική ζωή.

Οι γυναίκες επιζητούν περισσότερο την πρόσληψη εμπειρίας από τους αντίστοιχους άνδρες στους ίδιους τομείς.

Η δημιουργικότητα είναι το σημαντικότερο στοιχείο της επιχειρηματικότητας. «Σκοτώνουμε» την δημιουργικότητα μόλις το παιδί αρχίζει να πηγαίνει σχολείο.

Η κουλτούρα (καλλιέργεια) του ανθρώπου τον κάνει, όταν έχει προβλήματα να χαίρεται, διότι έχει μπροστά του ευκαιρίες.

Παρά το ότι συνήθως ακούγεται ότι η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα δεν διδάσκονται, ο προσκοπισμός είναι ένα πραγματικό ζωντανό βιωματικό παιχνίδι κοινωνικής διαπαιδαγώγησης που βελτιώνει πάρα πολύ την δημιουργικότητα των παιδιών και τα εκπαιδεύει στην διάθεση για επίλυση προβλημάτων που είναι η βάση για την επιχειρηματικότητα, ενώ τα εθίζει στην εθελοντική προσφορά.

Την επιχειρηματικότητα και βέβαια και την γυναικεία επιχειρηματικότητα δεν είναι «ιδιοκτησία» των ιδιωτών, καθόσον έχουμε και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την συλλογική επιχειρηματικότητα, ακόμα και την κρατική επιχειρηματικότητα. Η Επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο η ίδρυση μιας επιχείρησης, ή η επίτευξη κέρδους. Το επιχειρηματικό πνεύμα είναι απαραίτητο για όλους και όχι μόνο για τους επιχειρηματίες. Το επιχειρηματικό πνεύμα είναι η ανίχνευση και κινητοποίηση ταλέντων και δυνατοτήτων για έκφραση και δημιουργία. Είναι η διαχείριση του φόβου και η υπέρβαση των αναστολών μπροστά στο ενδεχόμενο της αποτυχίας. Είναι η αποδοχή του στοιχείου της αβεβαιότητας και η μετουσίωσή της σε δράση. Είναι οι επιστημονικές γνώσεις και οι έξυπνες ιδέες μεταμορφωμένες σε καινοτόμες εφαρμογές. Η επιχειρηματικότητα εκφράζεται και ως η τόλμη για ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

Αξίζει να αναφερθεί η γυναικεία αγροτική επιχειρηματικότητα, όπου η γυναίκα καλείται να επιτύχει να «διοικήσει» επιτυχώς την αγροτική οικογένεια, να την διατηρήσει σε καλή κατάσταση υγείας, να την θρέψει αποτελεσματικά και επαρκώς, να κάνει πάρα πολλές εργασίες και να συνθέσει τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συνδυασμό τους, όπως λέει η κα Γεωργία Δρόσου-Παγίδα από την Επιτροπή Αγροτισσών της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, καθ όσον φαίνεται οτι δίνεται μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη επιχειρήσεων της αγοράς και όχι της κοινωνικής οικονομίας.

Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά με αναδρομές και αξιολόγηση της προσφοράς από πολλά σημαίνοντα μέλη της τοπικής κοινωνίας που έκλεισε με πρόσκληση για την επίσημη γιορτή-γενέθλια 20ετίας του Κέντρου ΕΡΓΑΝΗ στις 12 Δεκ 2011. (τηλ 2310 621166)

 

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)

Από το πρόγραμμα «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (Ε.Π.Ε.Α.Α.) του ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ, ενισχύονται κατά 100% άνεργοι που θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση και νέοι που έχουν ήδη δημιουργήσει επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου του 2011.

 

ΑΝΕΡΓΟΙ – ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ: Το πρόγραμμα Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1η Ιανουαρίου του 2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα τη δική τους επιχείρηση.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% και επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ), δαπάνες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, για κατάρτιση, για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών, δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης, την απόσβεση παγίων κ.ά.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ΕΥΡΩ. Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ΕΥΡΩ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες. Τότε η ενίσχυση μπορεί να φτάσει στα 35.000 ΕΥΡΩ

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Αφορά όλους τους κλάδους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκτός συγκεκριμένων:

Όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.

Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως. 

Όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα, τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών. 

Πλανόδιες επιχειρήσεις. 

Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις. 

Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.). 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές. 

Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

• Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας). 

• Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 

• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Oσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τη 15η Νοεμβρίου 2011 έως τη 15 Ιανουαρίου 2012, οπότε και ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων για άμεση εκταμίευση.

 

ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Τα στάδια της διαδικασίας μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα για την υλοποίηση των έργων από τους δικαιούχους είναι:

1. Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης.

2. Ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr )

3. Αξιολόγηση

4. Eκδοση αποφάσεων ένταξης.

5. Δημοσιοποίηση και αποστολή των αποφάσεων ένταξης στους δικαιούχους

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Υποχρεωτικά, η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι ηλεκτρονική. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των ιστοσελίδων www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis

Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν την περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα

1. Δελτίο ανεργίας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ με επιλέξιμο ΚΑΔ

2. Φωτοτυπία ταυτότητας

3. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης

Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του και ΦΕΚ εκπροσώπησης

Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του και πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο περί μη τροποποίησης, νόμιμα δημοσιευμένο.

Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις τροποποιήσεις.

4. Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας:

Αδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία ένταξης ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3325/2005, περί άδειας λειτουργίας.

5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου:

Τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του σχεδίου (Ε9 επιχείρησης). Σε περίπτωση μίσθωσης απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ του οποίου η λήξη θα καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του σχεδίου.

6. Στοιχεία επιχειρηματία:

Α. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Β. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας (ένσημα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.)

Γ. Επαγγελματική κατάρτιση (βεβαιώσεις από πιστοποιημένους φορείς)

7. Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού: Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και αντίγραφο βιβλίου νεοπροσλαμβανομένου.

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα πρότασης:

• σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα. 

• η πρόταση ή μέρος της δεν έχει υποβληθεί και δε θα υποβληθεί προς έγκριση χρηματοδότησης, δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει χρηματοδοτηθεί και δεν θα χρηματοδοτηθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα. 

• έχει υποβληθεί μία μόνο πρόταση του έργου στον παρόντα κύκλο του Προγράμματος. 

• έλαβα σαφή γνώση του περιεχομένου του Οδηγού του Προγράμματος. 

αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές 

• η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί ανάκτηση επιχορήγησης 

• όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την ηλεκτρονική μορφή καθώς και τα αναγραφόμενα στοιχεία στην έντυπη μορφή με όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη, αληθή και ακριβή 

• συμφωνώ στη δημοσίευση της επωνυμίας της εταιρείας, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΕ, www.antagonistikotita.gr ) ή με άλλον τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΟι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα και το μέγιστο ποσοστό-ποσό τους στον προϋπολογισμό (Π/Υ) του επιχειρηματικού σχεδίου παρουσιάζονται παρακάτω:

1. ΕΝΟΙΚΙΑ (έως 50%): Περιλαμβάνει κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. (Θα απαιτηθεί εν ισχύ μισθωτήριο.)

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ (έως 40%): Περιλαμβάνει δαπάνες ηλεκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας-Διαδικτύου κ.λπ.

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (έως 10%): Αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης.

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έως 10%): Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής και λογιστικής υποστήριξης.

5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (έως 5%): Περιλαμβάνει την αμοιβή για τη σύνταξη του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου.

6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (έως 20%): Αφορά συμμετοχή εργαζομένου/-ων ή επιχειρηματία σε προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης.

7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ (έως 5%): Περιλαμβάνει αποσβέσεις εξοπλισμού που ΔΕΝ έχει επιχορηγηθεί από το παρόν πρόγραμμα.

8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (έως 10%): Περιλαμβάνει αγορά πάγιου εξοπλισμού και προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων.

9. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (έως 15.000 ευρώ): Περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας 12 μηνών του νέου εργαζομένου της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας

ΚΑΠ 2020 και Δήμοι: Σε μια νέα σχέση .

ΚΑΠ  2020 και ΟΤΑ

Πως μπορούν  να ανταποκριθούν οι ΟΤΑ στις Προκλήσεις τις ΚΑΠ ; με ποιες βελτιώσεις ;Τι αλλάζει  στη Νεα ΚΑΠ ;
Οι ενισχύσεις θα  κατανέμονται με βάση  το Περιφερειακό Μοντέλο . Δηλαδή τα  Δικαιώματα  ενιαίας ενίσχυσης  θα υπολογίζονται να Περιφερεια  για τους ενεργούς  αγρότες της  .
Ενεργός αγρότης θα είναι όποιος  θα έχει 5% γεωργικό εισόδημα  στο ατομικό του εισόδημα.  
Η ενιαία ενίσχυση θα υπολογίζεται  με βάση την επιλέξιμη γη που καλλιεργεί ο ενεργός αγρότης . Στην επιλέξιμη γη περιλαμβάνονται και οι Βοσκότοποι .
 Η τελική ενίσχυση θα υπολογίζεται με περιβαλλοντικά κριτήρια που σημαίνει   ότι πρέπει  το 30%  της τελικής ενίσχυσης  να είναι από  Βιολογικά ή Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή από άλλες περιβαλλοντικές πρακτικές . Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και εκείνες που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές  θα έχουν ευνοϊκή μεταχείριση .

Τι σημαίνουν όλα αυτά για έναν Δήμο πως μπορεί να αξιοποιήσει τις εξελίξεις ;
α. Να επιλύσει προβλήματα που σχετίζονται με τις υποδομές των Γ. Εκμεταλλεύσεων. Προβλήματα που σχετίζονται με τις εκτάσεις που λογίζονται ως βοσκότοποι.
Προβλήματα  που σχετίζονται με τις αδειοδοτήσεις των μονάδων και  τις χρήσεις γης .
β. Να  στοχεύει  οικολογικά  στη    Συμβολαιακή Γεωργία και Βιολογική   μέσα από  συλλογική διαχείριση σε επίπεδο Δήμου .

Γ. Να επιλύσει  σημεία  που προκύπτουν  ως ανάγκες από την  Πολλαπλή Συμμόρφωση : Διαχείριση υδάτων ,γεωτρήσεων , εδάφους ,οικοσυστημάτων ,  απορριμμάτων – συσκευασιών και αποβλήτων γεωργικής-κτηνοτροφικής  προέλευσης

δ. Αφού  στοχεύσει    σημεία της Πολλαπλής και   των εκτάσεων  να συμβάλει στην πρόσβαση των ενεργών αγροτών σε ένα Σύστημα παροχής Γεωργικών Συμβουλών  σε επίπεδο Δήμου .

Ε. Να ενθαρρύνει  την  δημιουργία  καθετοποιημένων  Μονάδων   με καινοτομία και κίνητρα  για επιστροφή  στη γεωργία  κυρίως Νέων  γεωργών  μέσα από την Δια Βίου Μάθηση

Πηγές : ΠΑΣΕΓΕΣ 

 

Αβεβαιότητες της ΚΑΠ 2020: Περιφερειακές-περιβαλλοντικές-οικονομικές

Αποδελτίωση απο την Σύσκεψη της ΠΑΣΕΓΕΣ για την ΚΑΠ 2020.

Τάσος Χανιώτης: Σημαντικά τα χρήματα που προτείνει η Επιτροπή

Ο κ. Χανιώτης τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ήδη αλλαγή στον τρόπο προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων που διατίθενται σε αγορές του εξωτερικού.

Αναλυτικά ο κ. Χανιώτης είπε τα εξής στην εισήγησή του: «H σχέση ελληνικής γεωργίας και Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) αναδεικνύει ένα αντιφατικό παρελθόν, μερικές ελπιδοφόρες πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και διακριτές και σημαντικές δυνατότητες για ένα θετικό μέλλον, αν η ελληνική γεωργία καταφέρει να αξιοποιήσει κάποιες κρίσιμες παραμέτρους του μελλοντικού προσανατολισμού της ΚΓΠ προς το 2020.

Το αντιφατικό παρελθόν χαρακτηρίζεται αφενός από την σημαντικότατη εισροή πόρων μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), που ξεπερνούν σωρευτικά τα 100 δις ευρώ σε σημερινές τιμές, με συνέπεια τη σημαντική ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος, αφετέρου από σημαντικές αδυναμίες και καθυστερήσεις στη χρήση αυτών των πόρων ως μοχλού στήριξης των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών του τομέα.

Διακριτές συνέπειες  αυτών των καθυστερήσεων αποτελούν η υστέρηση του γεωργικού εισοδήματος σε σχέση με τις αντίστοιχες τάσεις άλλων Κρατών Μελών (ΚΜ) της ΕΕ και το παράδοξο μέρος της μεταφοράς των κοινοτικών πόρων για την ελληνική γεωργία να επιστρέφεται στα ταμεία της ΕΕ μέσω του ελληνικού προϋπολογισμού λόγω της χαλαρότητας του συστήματος ελέγχου.

Οι ελπιδοφόρες πρόσφατες εξελίξεις αφορούν τόσο στην ορατή βελτίωση που παρατηρείται στο σύστημα ελέγχων, που θα πρέπει να παραμείνει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες για κάθε μελλοντικό σχέδιο διαχείρισης της ελληνικής γεωργίας, όσο και στις ολοένα και περισσότερες ενδείξεις για κάποιες νέες τάσεις στην ελληνική ύπαιθρο και στη βιομηχανία τροφίμων.

Εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται παράδοξο να εμφανίζει η ελληνική γεωργία θετικές τάσεις εν μέσω των γενικότερων αρνητικών οικονομικών εξελίξεων.

Αλλά η είσοδος νέων προσώπων, η ανάδειξη νέων προϊόντων, η αύξηση των γεωργικών εξαγωγών, η παρουσία καινοτομιών στην παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, το ποσοστό απορρόφησης των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, όλα αυτά είναι αποσπασματικά ίσως, αλλά ενδεικτικά αλλαγών του τομέα που πρέπει να συνεχιστούν και διευρυνθούν.

Σε αντίθεση με άλλους τομείς που δέχονται εντονότατες δημοσιονομικές προκλήσεις, η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή με τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια σταθερή ροή πόρων μέχρι το 2020.

Το πώς μπορεί να γίνει αυτό συνδέεται άμεσα με το μέλλον της ΚΓΠ, που ορίζει το γενικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η ελληνική γεωργία και ταυτόχρονα αφήνει ένα ευρύτατο πεδίο ευελιξίας στα Κράτη μέλη να αναδείξουν τις ιδιομορφίες και να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματά τους.

Η αξιοποίηση αυτών των εξελίξεων και η μετατροπή τους σε μια νέα δυναμική τάση για την ελληνική γεωργία θα είναι η κύρια πρόκληση για την επόμενη δεκαετία.

Οι προκλήσεις της Ευρωπαϊκής γεωργίας προς το 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, στις 12 Οκτωβρίου, τις νομοθετικές της προτάσεις για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ) προς το 2020, έτος που αποτελεί επίσης και τον ορίζοντα μιας σειράς άλλων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάρτηση με τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2014-2020.

Η ιδιαιτερότητα της σημερινής συζήτησης για το μέλλον της ΚΓΠ έγκειται στο ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία των μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ, εμφανίζονται τόσες πολλές αβεβαιότητες που καλύπτουν όλο το πιθανό φάσμα προκλήσεων στον γεωργικό τομέα, είτε οικονομικής, είτε περιβαλλοντικής, είτε περιφερειακής φύσης.

Οι οικονομικές προκλήσεις σχετίζονται με την ιδιαίτερα αυξημένη διακύμανση και γενικευμένη έκρηξη των τιμών των γεωργικών προϊόντων, που έχουν αυξηθεί διεθνώς κατά 50% την περίοδο 2006-10, περίοδο κατά την οποία όμως οι τιμές των γεωργικών εισροών αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 160% στα λιπάσματα και 220% στην ενέργεια.

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις στο έδαφος, στον αέρα και στη χρήση των υδάτινων πόρων επεκτείνονται στις απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, και εντείνονται από την αύξηση του κόστους παραγωγής, που θέτει σε κίνδυνο τις ηπιότερες μορφές παραγωγικών πρακτικών των τελευταίων ετών.

Οι περιφερειακές προκλήσεις έχουν να κάνουν με την ανάγκη διατήρησης της θετικής συμβολής της ΚΓΠ στην εξασφάλιση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων στη ΕΕ με έναν τρόπο που είναι πολύ πιο ισορροπημένος περιβαλλοντικά και περιφερειακά από ότι θα ήταν αν δεν είχαμε την ΚΓΠ.

Από αυτές τις προκλήσεις έπονται και οι γενικοί στόχοι της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ: βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη.

Οι προτεινόμενοι δημοσιονομικοί πόροι για την ΚΓΠ

Στον τομέα της γεωργίας, η πρόταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της Επιτροπής είναι να παγώσουν οι πόροι της ΚΓΠ στα σημερινά ονομαστικά τους επίπεδα, με ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ να εξακολουθεί να επενδύεται στη γεωργία, με την ΚΓΠ να θεωρείται κοινή πολιτική στρατηγικής σημασίας. Σε τρέχουσες τιμές, προτείνεται να διατεθούν 317,2 δις ευρώ στον πρώτο πυλώνα και 101,2 δις ευρώ στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020.

Οι πόροι αυτοί συμπληρώνονται με την πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 17,1 δις ευρώ σε άλλες κατηγορίες του προϋπολογισμού, (5,1 δις ευρώ για έρευνα και καινοτομία, 2,5 δις ευρώ για την ασφάλεια τροφίμων και 2,8 δις ευρώ για επισιτιστική βοήθεια στους απόρους, 3,9 δις ευρώ για ένα νέο απόθεμα αντιμετώπισης κρίσεων στον γεωργικό τομέα, και έως 2,8 δις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση), για ένα συνολικό προϋπολογισμό 435,6 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

Οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Επιτροπής για την ΚΓΠ

Η  μεγάλη αλλαγή στο μέλλον της ΚΓΠ δεν βρίσκεται τόσο στο μέγεθος των διαθέσιμων πόρων (το πάγωμα των πόρων της ΚΓΠ ισχύει για τον πρώτο πυλώνα από τα μέσα της δεκαετίας του 1990), όσο στη χρήση τους.

Διατηρούνται τα βασικά χαρακτηριστικά του πρώτου και δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, με τον πρώτο πυλώνα (άμεσες ενισχύσεις και τα λίγα εναπομείναντα μέτρα αγορών) να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, σε ετήσια βάση, ενώ το δεύτερο να συγχρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη και να στηρίζεται σε πολυετή προγράμματα. Στις αγορές, που με το σημερινό επίπεδο τιμών, οι παραδοσιακοί μηχανισμοί έχουν χάσει πλέον τον ρόλο τους, διατηρείται ως έσχατο δίκτυ ασφαλείας ο μηχανισμός παρέμβασης, ενώ συνεχίζεται η κατεύθυνση της στήριξης του γεωργικού εισοδήματος κυρίως από τις άμεσες ενισχύσεις.

Αλλά ο ρόλος των τελευταίων αλλάζει σε δύο σημαντικούς άξονες.

 

·         Πρώτον, σταδιακά θα εξισωθούν ανά εκτάριο, και θα καθορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, με την κάθε χώρα να επιλέγει την περιφερειοποίηση  με δικά της αντικειμενικά κριτήρια, πρωτίστως σχετιζόμενα με αγρονομικές παραμέτρους, ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια.

 

·         Δεύτερον, θα ενισχυθεί ο περιβαλλοντικός τους προσανατολισμός με την υποχρεωτική σύνδεση του 30% της ενίσχυσης με την υποχρεωτική τήρηση συγκεκριμένων απλών περιβαλλοντικών πρακτικών σε όλα τα Κράτη μέλη, με τη παράλληλη διατήρηση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης και την ενίσχυση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του δεύτερου πυλώνα.

Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο, τα Κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν προαιρετικά εκείνη τη δέσμη μέτρων που θα  τους επιτρέπει με τον πιο ομαλό τρόπο τη μετάβαση σε ένα πιο ισορροπημένο περιφερειακά επίπεδο βοήθειας διατηρώντας, όπου τα ίδια κρίνουν απαραίτητο, το σημερινό επίπεδο συνδεδεμένης βοήθειας, ενισχύοντας στην εσωτερική αναδιανομή τις πλέον μειονεκτικές περιοχές.

Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμόσουν υποχρεωτικά τη δέσμη μέτρων που ενισχύει τους νέους και τους μικρούς παραγωγούς, επιβάλει ανώτατο όριο στο επίπεδο ενισχύσεων, και επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα σύστημα συμβουλών σε όλους τους παραγωγούς που το επιθυμούν.

Η σημασία των προτάσεων της ΚΓΠ για την Ελληνική Γεωργία

Συνοψίζοντας, ο γενικός προσανατολισμός των προτάσεων της Επιτροπής για τη μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΓΠ είναι να προωθήσει την:

 

·         καλύτερη στόχευση των άμεσων ενισχύσεων με τη μετάβαση από το ιστορικό μοντέλο σε μοντέλο ενισχύσεων με ενιαίο επίπεδο στήριξης σε κάθε περιφέρεια και παράλληλα σταδιακή σύγκλιση του επιπέδου στήριξης με αναδιανομή των πόρων ανάμεσα στις χώρες-μέλη, αν και μικρότερη σε έκταση από ότι διάφορες νέες Χώρες Μέλη επιθυμούσαν.

 

·         μεγαλύτερη οικολογική στόχευση σε σχέση με τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ. Μετά τη στροφή από τον προϊόν στον παραγωγό, η ΚΓΠ πλέον στρέφεται προς τη γη, με αποτέλεσμα ο στόχος να μην είναι μόνο το 2% της οικονομίας, αλλά το 50% της έκτασης των εδαφών.

 

·         καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, με στόχο την καλύτερη σύνδεση της έρευνας και της υπάρχουσας γνώσης γύρω από τις προκλήσεις της γεωργίας με τις ανάγκες προσαρμογής των παραγωγών, μέσω δικτύων παρακολούθησης και αξιολόγησης της γεωργικής πολιτικής. Η καινοτομία, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή θα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές μίας πιο ευέλικτης πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’.

Το πώς αυτές οι προτάσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας είναι βεβαίως υπόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προσδιορίσει μέσα από τις διαδικασίες που η ίδια θα επιλέξει. Υπό μορφή επιλόγου, αναφέρω εδώ κάποιες προσωπικές σκέψεις με βάση και τα συμπεράσματα των αναλύσεων της Επιτροπής για τις πιθανές επιπτώσεις διαφόρων επιλογών για το μέλλον της ΚΓΠ.

Και οι τρεις προηγούμενες προτεραιότητες της ΚΓΠ προς το 2020 μοιάζουν να δένουν καλά με τις μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής γεωργίας, ιδίως με την ανάγκη να στραφεί περισσότερο στη παραγωγή τροφίμων και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα για την παραγωγή και της αγοράς υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα διατροφής.

Η ανακατανομή της στήριξης, κεντρική επιλογή στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, επιτρέπει στα κράτη μέλη να σχεδιάσουν την περιφερειακή κατανομή της στήριξης με τέτοιο τρόπο ώστε στην Ελλάδα να δίνεται τη δυνατότητα αναδιανομής την στήριξης προς όφελος εκείνων των περιοχών όπου θα κριθεί αυτό επιθυμητό. Κεντρικό σημείο σε αυτή την αλλαγή θα είναι η συμπερίληψη του ένα σημαντικό μέρος της γεωργικής έκτασης που στο παρελθόν ήταν εκτός του συστήματος δικαιωμάτων (βοσκότοποι).

Η οικολογική στόχευση συνδέεται με το παραπάνω αφού η διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων είναι ένα από τα τρία υποχρεωτικά μέτρα της νέας ΚΑΠ. Οι άλλες δύο είναι η διαφοροποίηση των καλλιεργειών και ένα 7% οικολογικό χώρο εστίασης που περιλαμβάνει χαρακτηριστικά του τοπίου, και οι δύο ουσιαστικά μέτρα για να αντιστραφεί η κατάσταση σε ορισμένα περιβαλλοντικά τόνισε ελληνικές περιφέρειες.

Τέλος η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα είναι απαραίτητη για τη στροφή από μη ανταγωνιστικά προϊόντα προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συχνά εδώ το πρόβλημα δεν είναι τόσο η απουσία τεχνικών γνώσεων και καινοτόμων ιδεών – ενδείξεις για το αντίθετο είναι άφθονες τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Το πρόβλημα συνδέεται κυρίως με την έλλειψη μηχανισμών που θα διευκολύνουν τη μεταφορά γνώσης και της καινοτομίας, μειώνοντας το χάσμα γνώσεων μεταξύ παραγωγού, και βέλτιστων πρακτικών παραγωγής, περιβαλλοντικών και οικονομικών προτεραιοτήτων, ή παραγωγού και καταναλωτή».

Γεωργία Μπαζώτη: Έμφαση σε αγροδιατροφικά προϊόντα

Η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε στην εισήγησή της ότι «πρέπει να δώσουμε έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα μέσα σ’ ένα πλαίσιο. Θέλουμε ΚΑΠ ισχυρή, με σταθερή χρηματοδότηση».

Η κα Μπαζώτη αναφέρθηκε διεξοδικά στις προτάσεις της επιτροπής εστιάζοντας σε διάφορα σημεία: Για τη χρηματοδότηση είπε ότι η απώλεια φτάνει το 5%. Για την ανακατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών – μελών τόνισε ότι έχουμε καλή μεταχείριση με βάση την πρόταση της Κομισιόν. Σχετικά με τις πράσινες ενισχύσεις, ανέφερε ότι αφορά σε μεγάλο ποσοστό δράσεις που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στην Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε «χαλαρή» την πρόταση για τον ορισμό του ενεργού αγρότη. «Επιθυμούμε παραγωγικό μοντέλο για τον αγρότη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Γιάννης Κολυβάς: Επισημάνσεις ΠΑΣΕΓΕΣ επί των προτάσεων της Επιτροπής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ σε πρόσφατη συνεδρίασή του ασχολήθηκε με την πρόταση της Επιτροπής της ΕΕ για την ΚΑΠ μετά το 2013 και διαπίστωσε ότι η πρόταση αυτή δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη και την δημιουργία νέου πλούτου, δεν συμβάλλει στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και στη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας, δεν προωθεί την απασχόληση και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο, ενώ, παρά το γεγονός ότι θέτει οροφή ύψους 300.000 ευρώ ανά δικαιούχο, δεν αμβλύνει τη μεγάλη ανισότητα, μια και μόλις το 1,6% του συνολικού αριθμού των δικαιούχων με ενισχύσεις άνω των 50.000 ευρώ στην ΕΕ-27 απορροφά σήμερα το 32% της συνολικής αξίας των ενισχύσεων αυτών.

Ειδικότερα, ως πρώτη αντίδραση στην πρόταση της Επιτροπής   κατέληξε στις παρακάτω επισημάνσεις:

1) Με την πρόταση της Επιτροπής οι ετήσιες εισροές στη χώρα μας μειώνονται σταδιακά (5,3% το 2014 για να φτάσει η μείωση στο 9,1% το 2019). Κατά την άποψη της ΠΑΣΕΓΕΣ η μείωση αυτή είναι απαράδεκτη, γιατί έρχεται σε μια στιγμή που το αγροτικό εισόδημα συμπιέζεται και η ΚΑΠ βρίσκεται αντιμέτωπη με την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως είναι η διατροφική επάρκεια, η διατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο, η αστάθεια των αγορών και η κλιματική αλλαγή. Ο μόνος τρόπος για την αποφυγή της μείωσης των εισροών στη χώρα είναι η συνολική αύξηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ και η επίκληση ότι η χώρα μας έχει από τις χαμηλότερες ανά δικαιούχο κατανομή της στήριξης. Οι συνολικές δαπάνες για την ΚΑΠ αν δεν καταφέρουμε την αύξησή τους θα πρέπει να μη μειωθούν και να παραμείνουν τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα του 2013.

2) Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την “πράσινη ενίσχυση” με το υποχρεωτικό-ανελαστικό ποσοστό του 30% είναι πολύπλοκες, γραφειοκρατικές, δύσκολα διαχειρήσιμες και δαπανηρές που δυσχεραίνουν την ανταγωνιστική θέση των αγροτών και διευκολύνουν τις εισαγωγές προϊόντων τρίτων χωρών στην ΕΕ. Η εισαγωγή της πράσινης συνιστώσας, αν είναι αναπόφευκτη, πρέπει να γίνει σε χαμηλότερο ποσοστό με απλό και κατανοητό τρόπο, χωρίς αύξηση της γραφειοκρατίας για τους παραγωγούς και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

3) Η προτεινόμενη για το 2014 περιφερειοποίηση των ενισχύσεων είναι κοινωνικά δίκαιη. Τα κριτήρια διαχωρισμού των περιφερειών πρέπει να δημιουργούν τους λιγότερους δυνατούς κλυδωνισμούς και να ωθούν την παραγωγική διαδικασία αποφεύγοντας ψυχρούς λογιστικούς υπολογισμούς κερδών-ζημιών.

4) Οι προτεινόμενες διατάξεις για τους νέους αγρότες και τους μικρούς παραγωγούς κινούνται στη σωστή κατεύθυνση του απλοποιημένου συστήματος, αρκεί να προσδιορίσουμε τα μεγέθη του ορισμού του μικρού παραγωγού στη σωστή τους διάσταση.

5) Ο προτεινόμενος ορισμός του ενεργού αγρότη με μόνο 5% του εισοδήματος από γεωργική δραστηριότητα είναι απαράδεκτος και ο ακριβής ορισμός πρέπει να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους-μέλους. Θέση της ΠΑΣΕΓΕΣ ήταν και παραμένει η στήριξη να κατευθύνεται στους ενεργούς αγρότες δηλ. σε όσους παράγουν γεωργικά προϊόντα. Παράγουν για την οικονομία και την κοινωνία και  δίνουν προστιθέμενη αξία στην επιδότηση.

6) Η λογική της οροφής των ενισχύσεων κινείται στη σωστή κατεύθυνση και μας βρίσκει σύμφωνους. Εντούτοις πιστεύουμε ότι τα όρια πρέπει να τεθούν σε πολύ χαμηλότερο ύψος και για την εξοικονόμηση των πόρων να ισχύσουν οι διατάξεις της δυναμικής διαφοροποίησης δηλ. μέρος των πόρων που εξοικονομούνται να ανακατανέμεται σε όλες τις χώρες με κριτήρια σύγκλισης και συνοχής.

7) Η πρόταση αυτή για τη νέα ΚΑΠ, που θα σφραγίσει τις εξελίξεις της ελληνικής γεωργίας μέχρι το 2019, πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Υπουργείων, Πολιτικών Κομμάτων και Αγροτικών Οργανώσεων προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εθνική συνεννόηση και να διαμορφωθεί εθνική στρατηγική διαπραγμάτευσης στις δύσκολες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, έτσι ώστε να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και διασφαλίζουν τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ μελετά προσεκτικά την πρόταση, θα διαβουλευτεί με τα μέλη της πριν διαμορφώσει την αναλυτική της πρόταση, θα παρακολουθήσει από πολύ κοντά τις διαπραγματεύσεις σε όλη τη φάση της μακρόχρονης διαβούλευσης και θα παρεμβαίνει δημόσια οπότε το κρίνει αναγκαίο.

Προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών η πολύχρονη γνώση και εμπειρία της ΠΑΣΕΓΕΣ σε θέματα αλλαγών στην ΚΑΠ είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Μπορούμε να αντέξουμε τις υποχρεώσεις του ευρώ! Το πραγματικό ερώτημα

Το πραγματικό ερώτημα

Tου Πασχου Μανδραβελη

Ακούστηκε ωμό και κάποιοι ελληνοπώλες ήδη μίλησαν για πλήγμα στην εθνική κυριαρχία. Φυσικά δεν είναι ευχάριστο να ακούς από τους ηγέτες των δύο μεγάλων χωρών, οι οποίες μάλιστα είναι ο πυλώνας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ότι «οι Ελληνες πρέπει να αποφασίσουν: ναι ή όχι στο ευρώ;».

Αλλά, όπως και να το δούμε, αυτό ήταν το ερώτημα εξαρχής. Οχι όταν ο κ. Παπανδρέου ανέλαβε την πρωτοβουλία για το δημοψήφισμα. Ούτε καν το 2010, όταν υπογράψαμε το πρώτο Μνημόνιο. Το «ναι ή όχι στο ευρώ» ήταν το ερώτημα από το 2001, τη στιγμή που μπήκαμε στο ευρώ. Και είναι ένα ερώτημα στο οποίο κανένα δημοψήφισμα δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Η απάντηση δίνεται καθημερινά από την πρακτική των κυβερνήσεων, των πολιτικών ηγεσιών, των υπουργών, των βουλευτών (συμπολιτευόμενων και αντιπολιτευόμενων) των συντεχνιών, όλων μας.

Η ρητορική δοξολογία του ευρώ με πολιτικές της δραχμής δεν μπορούσε να μας πάει μακριά. Κάποια στιγμή κάποιος θα μάς ρωτούσε: «Θέλετε πραγματικά να είστε στη Ζώνη του Ευρώ;» Αυτό κάναμε ότι δεν ακούγαμε τον προηγούμενο καιρό. Μας ρώτησαν οι αγορές, μετά κάποιοι ξένοι οικονομολόγοι και τώρα οι Μέρκελ και Σαρκοζί.

Το δημοψήφισμα για το ευρώ δεν έχει καμιά σημασία. Θα βγει θετικό και πιθανώς με συντριπτική πλειοψηφία. Το θέμα είναι η επομένη του θετικού αποτελέσματος ενός δημοψηφίσματος ή μιας πολιτικής απόφασης. Διότι, δεν αρκεί ο όρκος πίστης στο ευρώ ακόμη και δοθεί από το 100% του πληθυσμού. Πρέπει να αλλάξουν κι όλα τ’ άλλα που κάνουν μια χώρα πραγματικό μέλος του ευρώ. Πρέπει να μειώσουμε τα ελλείμματά, τον δημόσιο τομέα, να ανοίξουμε τα επαγγέλματα, να μπούμε σε τροχιά παραγωγικής αναδιάρθρωσης. Πρέπει να κάνουμε όλα τα δύσκολα που τόσο καιρό αποφεύγαμε, για να μην συμβούν τα καταστροφικά που έρχονται. Το ερώτημα για την Ελλάδα είναι απλό: μπορεί να γίνει μια ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τις χαριτωμένες ιδιαιτερότητες των τεραστίων ελλειμμάτων και των πάσης φύσεως ανορθολογισμών;

Η ατυχής πρωτοβουλία του πρωθυπουργού μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα, χωρίς καν να ολοκληρωθεί. Ισως να συνειδητοποιήσουμε αυτό που δεν θέλαμε να ακούσουμε τόσο καιρό. Οτι τα κεκτημένα, μαζί με το ευρωπαϊκό, δεν κατοχυρώνονται με κραυγές, αλλά με δουλειά και παραγωγή. Οτι τίποτε δεν δίδεται δωρεάν, επειδή είμαστε καλά παιδιά, ή κάνουμε τσαμπουκά. Οτι οι διαπραγματεύσεις και επαναδιαπραγματεύσεις έχουν όρια, δύο μέρη στο τραπέζι και πάρε-δώσε. Οτι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας έχει απολαβές μετά πολλές υποχρεώσεις. Οτι η επιτυχία έπεται της δουλειάς, ακόμη και στα λεξικά.

Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θέλουμε να παραμείνουμε στο ευρώ. Θέλουμε. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αντέξουμε τις υποχρεώσεις του ευρώ. Σ’ αυτό λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε χωρίς τον φερετζέ της ρητορικής πίστης στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πρέπει να το απαντήσουν όλοι – πολίτες και πολιτικοί. Και είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντάμε καθημερινά. Οχι με λόγια και δημοψηφίσματα. Αλλά με τη δύσκολη παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας.

Το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μάς έβαλε στην Ευρώπη πεπεισμένος ότι θα αναγκαστούμε να κολυμπήσουμε. Ηρθε η ώρα να το κάνουμε. Στα σοβαρά, όμως…

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_04/11/2011_461414

ΚΑΠ μετα το 2013: Κρίσιμα σημεία για συζήτηση .

Κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, του ευρωκοινοβουλίου, και του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, με θέμα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2013

Η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί σε ορισμένα σημαντικά σημεία των προτάσεων της Επιτροπής και συγκεκριμένα σε αυτά που αφορούν:

•Άμεση στήριξη στους γεωργούς: άμεσες πληρωμές για «οικολογικό συντελεστή» και «ανώτατο όριο», ειδικά προγράμματα στήριξης και σύγκλιση·

 •Ρύθμιση των αγορών: παρέμβαση και άλλα μέσα, οργανώσεις παραγωγών, τομεακές πτυχές·Αγροτική ανάπτυξη: στρατηγικό πλαίσιο και προτεραιότητες, μετρήσιμοι στόχοι, μέσα διαχείρισης των κινδύνων·

•Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση: πολλαπλή συμμόρφωση, έλεγχοι και οργανισμοί πληρωμών·