Η έννοια του αποκλεισμού υπάρχει εσωτερικά και στα μυαλά των ανθρώπων

Αποκλεισμένος στο χωριό εδώ και μήνες  με  μια άλλη υπαρξιακή προσέγγιση  ξαναδιαβάζω παλιά πολιτικά (μου)  κείμενα αναζητώντας μέσα   το δικό μου σύστημα αξιών  ,την ηθική κλίμακα  εκέινη σύμφωνα με την οπόια  θα  διαμορφώσω  τις ηθικές επιλογές  και συμπεριφορές .

Βρίσκομαι μπροστά σε μα εσωτερική επανάσταση . Το πρώτο βήμα σ αυτή την κατεύθυνση είναι η απελευθέρωση απο τους φόβους ,τα αισθήματα ενοχής ,τις νευρώσεις τις προκαταλήψεις που οφέιλονται στην εκπαίδευση και στην εξάρτηση απο την παραδοσιακή  σχολική κουλτούρα .

Το δεύτερο βήμα είναι η ανάπτυξη μια μορφής αυτοπειθαρχίας που μου επιτρέπει να αναπτυξω  τις ιδιότητες ενος συνειδητού και προσεχτικού νού : την συναίσθηση και την προσοχή .
Το τρίτο και τολμηρότερο  βήμα είναι εκέινο που με οδηγει να απαλλαγώ  απο το εγώ και να υιοθετησω μια παγκόσμια αντίληψη για την ανθρώπνη υπαρξη .Το εγω να γίνει μέρος του Συνόλου και να μπορέι να κολυμπά ελέυθερα στη θάλασσα της πολυπολιτισμικότητας των πολλαπλών ταυτοτήτων .
Η  επιθυμία της συνεργασίας ,ο σεβασμός του διαφορετικού ,η ευελιξία της σκέψης και της δράσης όπως  και η αναζήτηση της αρμονίας μεταξύ ανθρώπου και φύσης  να παραγκωνίσουν τη βία τον ανταγωνισμό την  απληστία και την θέληση για έλεγχο .
Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό   να δημιουργήσω γύρω μου ενα σταθερό δίκτυο φίλίας  με πρόσωπα  και να διατηρήσω ζωντανές τις σχέσεις με τις ομάδες εργασίας με τις οποίες έχω  κοινά πολλά  στοιχεία .

Όσο ξεριζωμένος ,αποκομένος κι αν νοιώθω,   όσο πλάνητας  κι αν είμαι χρειάζεται να διαθέτω ενα σταθερο σημείο αναφοράς μεσα στη περιπλανησή μου .

Το καταφύγιό μου είναι ο τόπος καταγωγής το  σπιτι στο χωριό μου ,εδω σ αυτή τη φιλική γωνιά ανακτώ τις δυναμεις μου αποκρυσταλλώνω τις ιδέες μου ,κανω τον απολογισμό μου και ανανεώνω την ταυτότητά μου .

Αγαπητοί αναγνώστες μέθυσα με φτηνό  κρασί απόψε και θέλω να μοιραστω   σκέψεις για τον αποκλεισμό  μαζί σας ,εδω απο το επαρχιακό καφενείο του χωριού 
Πές πές απο τους στεναγμούς κάτι  καλό βγαίνει .

Ολόκληρο  το  πολιτικό κέιμενο  εδω :Προσεγγίζοντας τον αποκλεισμό και τις εθνικές φοβίες

 

Διευκρινίσεις για τα Βιολογικά ζητά ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας.

Απαντήσεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά ζητάει ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας (24/11/2011 12:01)

Μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα τα οποία αφορούν τους δικαιούχους διετούς παράτασης, διατυπώνει ο Γεωπονικός Σύλλογος, Ν. Λάρισας. Τα ερωτήματα έχουν αποδέκτες τόσο την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και τους βουλευτές του νομού και συντάχθηκαν από μια ομάδα εργασίας μελετητών του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας. Οι ερωτήσεις είναι χωρισμένες στις εξής κατηγορίες: α) Ερωτήσεις για δικαιούχους διετούς παράτασης της δράσης «Προστασία των ευαίσθητων νιτρικά περιοχών», β) Ερωτήσεις για νέους δικαιούχους της Δράσης «Προστασία των ευαίσθητων νιτρικά περιοχών» και γ) Ερωτήσεις για δικαιούχους της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία».

Αναλυτικά οι ερωτήσεις του Γεωπονικού Συλλόγου, Ν. Λάρισας ο οποίες ζητούν απαντήσεις είναι οι εξής:

Ερωτήσεις για δικαιούχους διετούς παράτασης της δράσης
«Προστασία των ευαίσθητων νιτρικά περιοχών»

1. Για ποιο λόγο στις περιπτώσεις οικογενειακών εκμεταλλεύσεων της προηγούμενης περιόδου δικαιούχος παράτασης θεωρείται ο σύζυγος ο οποίος έχει υπογράψει την σύμβαση και μόνο για τα αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στην ΑΕΕ του αιτούντος;

2. Στα κριτήρια ένταξης σελ. 4 της πρόσκλησης αναφέρεται ότι στην αίτηση ενίσχυσης δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν συνιδιόκτητα αγροτεμάχια; Τι εννοείτε με τον όρο συνιδιόκτητα και πως βεβαιώνεται;

3. Παραγωγοί που έχουν υπογράψει σύμβαση πριν τις 31/12/2006 με την περίοδο δέσμευσης τους να λήγει στις 17 Νοεμβρίου είναι δικαιούχοι παράτασης;

4. Ποιες είναι οι παραδοσιακά ξηρικές καλλιέργειες; Ποια είναι τα ποσά ενίσχυσης για τις καλλιέργειες αμειψισποράς και της αγρανάπαυσης, όταν κάποιος καλλιεργεί 4 διαφορετικές καλλιέργειες (αραβόσιτο, βαμβάκι, ζαχαρότευτλα και κηπευτικά);

5. Η βιομηχανική ντομάτα , η μηδική, ο ηλίανθος, είναι επιλέξιμες καλλιέργειες; Αν ναι με ποιο ποσό ενισχύονται;

6. Σε περίπτωση πρόσφατου θανάτου ποιος θα είναι ο δικαιούχος (ποιος κάνει αίτηση ένταξης;)

7. Σε περιπτώσεις πρόσφατων μεταβιβάσεων ποιος είναι δικαιούχος;

8. Επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις κατά τη διάρκεια της διετούς σύμβασης

9. Δικαιούχοι με διπλές συμβάσεις (2005,2006) είναι δικαιούχοι παράτασης; Για ποια αγροτεμάχια; Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης και ως δικαιούχοι παράτασης και ως νέοι δικαιούχοι;

10. Υπάρχουν Δικαιούχοι παράτασης για την δράση «προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και την δράση της «βιολογικής γεωργίας» σε διαφορετικά αγροτεμάχια. Μπορούν να ενταχθούν και στις 2 δράσεις;

11. Δικαιούχος παράτασης στην Μεθοδολογία Α μπορεί να επιλέξει άλλο αγροτεμάχιο για την εφαρμογή της αγρανάπαυσης από αυτό της προηγούμενης πενταετίας;

Ερωτήσεις για νέους δικαιούχους της Δράσης «Προστασία των ευαίσθητων νιτρικά περιοχών»

1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 της ΚΥΑ παράγραφος 2β , τομείς παρέμβασης; Έτος αναφοράς μπορεί να είναι το 2011 ή 2010 ή 2009 ή συνδυασμός τους

2. Μπορεί να ενταχθεί αγροτεμάχιο που δηλώνεται στην ΑΕΕ του 2011 εκτός του ενδιαφερομένου δικαιούχου;

3. Αγροτεμάχια τα οποία εντάχθηκαν στο προηγούμενο μέτρο «Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης είναι επιλέξιμα ανεξαρτήτου καλλιέργειας;

4. Σε περίπτωση οικογενειακής εκμετάλλευσης μπορούν να είναι και οι 2 σύζυγοι δικαιούχοι με ξεχωριστή αίτηση ένταξης;

5. Ο μελετητής πως μπορεί να πιστοποιήσει μηχανογραφικά το χαρακτηρισμό κάποιου αγροτεμαχίου ως NATURA 2000;

Ερωτήσεις για δικαιούχους της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία»

1. Σύμφωνα με την ΚΥΑ «Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης εφόσον συνοδεύεται από τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ»; Δεν αναφέρεται η παραπάνω στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Εφόσον υπάρχει σύμβαση για αγροτεμάχια που βρίσκονταν μεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου (π.χ. 30-10-2006, με καλλιέργεια αραβόσιτο για τον οποίο η καλλιεργητική περίοδος λήγει 31-10) ποιο έτος (2011 ή 2012;) θεωρείται ως λήξη της σύμβασης τους;

3. Ποιες είναι:

 • Οι λοιπές αροτραίες καλλιέργειες που αναγράφονται στον πίνακα της σελίδας 9 της πρόσκλησης και
 • Ποια είναι τα κτηνοτροφικά φυτά και λοιπές καλλιέργειες που δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου;

Παρακαλούμε αναφέρετέ μας αναλυτικά.

4. Σε περίπτωση συγκαλλιέργειας ποιο θα είναι το ύψος της ενίσχυσης;

Διευκρινίσεις για την μίσθωση αγροτικής γης.

Σειρά διευκρινίσεων δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την διαδικασία μίσθωσης αγροτεμαχίων μέσω της ιστοσελίδας του, τονίζοντας πως πρόκειται για γη που θα διανεμηθεί σε ανέργους, νέους αγρότες, πτυχιούχους Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής και επαγγελματίες αγρότες με αντίτιμο 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο και ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά φυσικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση ((ΦΕΚ 2290/Β/2011) Τροποποίηση της αριθ. 2358/29.6.2004 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) στα 100 στρέμματα συμπεριλαμβάνεται η γη που έχει ή μισθώνει σήμερα ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει από την διαδικασία μίσθωσης δημόσιας γης.

Αναλυτικότερα, με την μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων οι διευκρινίσεις έχουν ως εξής:

Ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο της απόφασης – λεπτομέρειες της διαδικασίας

Ποιες καλλιέργειες/προϊόντα εντάσσονται στο καλάθι της περιφέρειας και το στρατηγικό σχεδιασμό;

Για τα τρόφιμα εντός ή εκτός στρατηγικού σχεδιασμού, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής ενότητας  που σας ενδιαφέρει. Ενδεχομένως ο στρατηγικός σχεδιασμός να μην έχει καθοριστεί ακόμη, αλλά σε ότι σας αφορά, αν στην εφαρμογή δηλώσετε την δέσμευση σας για καλλιέργεια τροφίμου εντός στρατηγικού σχεδιασμού θα πρέπει μελλοντικά να επιλέξετε ένα από τα τρόφιμα από τη λίστα που θα καταρτιστεί από την περιφέρεια σας.

Μπορεί κάποιος να κάνει περισσότερες από μία αιτήσεις για περισσότερα από ένα αγροτεμάχια;

Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να κάνει παραπάνω από μια αιτήσεις και σε κάθε αίτηση να συμπληρώσει παραπάνω από ένα αγροτεμάχιο υπό τον όρο (για τα φυσικά πρόσωπα) ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων και του/των υπό εκμίσθωση αγροτεμαχίου/χίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 στρέμματα.

Τα αγροτεμάχια που έχουν στο κωδικό τους την ένδειξη «Κ» προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για κτηνοτροφική χρήση;

Ναι.

Αν κάποιος μισθώσει αγροτική γη είναι υποχρεωμένος κάθε χρόνο να παρουσιάζει τιμολόγια πώλησης των αγροτικών προϊόντων που θα παράγει.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εμπορικής / επιχειρηματικής / αναπτυξιακής αγροτικής δραστηριότητας. Αυτό θα αποδεικνύεται από την ετήσια «Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ» .

Σε περίπτωση μίσθωσης αγροτικής γης, ο αγρότης δεσμεύεται να διατηρήσει τη δηλωμένη καλλιέργεια, και αν ναι για πόσο χρονικό διάστημα;

Στην Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. 2556 / 20.9.2011, στο άρθρο 3, αναφέρεται πως στην περίπτωση μονοετών καλλιεργειών, ο αγρότης δεσμεύεται να διατηρήσει τη δηλωμένη καλλιέργεια για 5 έτη. Στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών: (α) αν  ο αγρότης είναι κάτω των 35 ετών, η δέσμευση διατήρησης της δηλωμένης καλλιέργειας ισχύει για 25 έτη, (β) αν ο αγρότης είναι άνω των 35 οφείλει να διατηρήσει την καλλιέργεια για 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης άλλα 5.

Έχει δικαίωμα ο αγρότης να αιτηθεί γεωργική γη και αργότερα να τη χρησιμοποιήσει σαν κτηνοτροφική ή και το αντίθετο;

Τα προς μίσθωση αγροτεμάχια προορίζονται είτε για γεωργική χρήση είτε για κτηνοτροφική. Ο χαρακτηρισμός τους και η χρήση τους δεν αλλάζει.

Τι γίνεται μετά την ανανέωση της μίσθωσης (5 ή 25 χρόνια αντίστοιχα), υπάρχει συνεχής ανανέωση;

Μετά την ανανέωση της μίσθωσης και την παρέλευση των ετών που ορίζονται από αυτή, τα αγροτεμάχια μπαίνουν ξανά στη διαδικασία απευθείας μίσθωσης.

Ποιο πολεοδομικό καθεστώς ισχύει; Υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης μικρής αποθήκης, προς αποθήκευση αγροτικού ή κτηνοτροφικού εξοπλισμού;

Ισχύει ότι προβλέπεται στην σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης για τη μίσθωση αγροτεμαχίων (έχουν και άνεργοι γραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους στρέμματα ή κάποια σχέση με το επάγγελμα του αγρότη);

Δικαίωμα αίτησης μίσθωσης αγροτεμαχίων έχουν οι παρακάτω κατηγορίες:

 • Νέοι έως 35 ετών
 • Νέοι αγρότες σύμφωνα με τον άρθρο 22 του ΚΑΝ. 1698/2005 της ΕΕ
 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΟΑΕΔ
 • Επαγγελματίες αγρότες
 • Νομικά Πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης

Μπορεί κάποιος να δηλώσει αγροτεμάχια από 2 νομούς;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τη χωροθέτηση των δηλωμένων, από τον υποψήφιο μισθωτή, αγροτεμαχίων. Μπορεί να είναι από τον ίδιο ή διαφορετικούς νομούς. Μπορεί να είναι από τον νομό κατοικίας του ή από διαφορετικό νομό. Ο μόνος περιορισμός έχει να κάνει με το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων και του/των υπό εκμίσθωση αγροτεμαχίου/χίων το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 στρέμματα. Επίσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2556/20.9.2011, αν το υπό μίσθωση αγροτεμάχιο είναι όμορο με υπάρχουσα αγροτική εκμετάλλευση του αιτούντα αυτό δίνει 50 βαθμούς στον υποψήφιο.

Μπορώ να μισθώσω γη για πολυετή καλλιέργεια μικρότερη των 25 ετών;

Όχι. Η διάρκεια μίσθωσης για τις πολυετείς καλλιέργειες είναι 25 χρόνια και αυτό είναι δεσμευτικό για νέους ηλικίας κάτω των 35 ετών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μισθωτής είναι άνω των 35 ετών, τότε η διάρκεια μίσθωσης γης για μια πολυετή καλλιέργεια είναι στα 5 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μια πενταετία.

Όταν εκπνεύσει η προθεσμία της εκάστοτε φάσης και συγκεκριμένα μετά τις 18/11/2011 οι υπάρχουσες αιτήσεις ακυρώνονται;

Οι αιτήσεις αφορούν κάθε φορά συγκεκριμένα αγροτεμάχια με ορισμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης. Μετά την ημερομηνία αυτή οι αιτήσεις αξιολογούνται διοικητικά και είτε υπάρχει εκμίσθωση αγροτεμαχίου, είτε το αγροτεμάχιο τίθεται ξανά στη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης.

Ποιες θα είναι οι κυρώσεις του παραγωγού εάν αθετήσει την συμφωνία (πρόωρη καταγγελία μίσθωσης);

Για κάθε νομική διαφορά η οποία θα προκύψει από την πρόωρη καταγγελία της μίσθωσης εκ μέρους του παραγωγού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά Κώδικα Εμπορικών Μισθώσεων, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αν κάποιος έχει ενεργοποιήσει δικαιώματα με βοσκοτόπια >100 στρεμ. δικαιούται να κάνει αίτηση;

Όχι διότι η εκμετάλλευση που ήδη κατέχει είναι μεγαλύτερη από τα 100 στρ. και βάσει της Υπουργικής Απόφασης «Για τα φυσικά πρόσωπα το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων και του υπό εκμίσθωση αγροτεμαχίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 στρέμματα».

Πότε τσεκάρει ένας υποψήφιος μισθωτής ένα αγροτεμάχιο ως «Μισθωμένο τουλάχιστον για 2 έτη με βάση την Π.Υ.Σ. 98/1975»;

Εφόσον ο ίδιος το είχε μισθώσει σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 95/1975 (ΦΕΚ 180/Α/1979).

Πώς μπορώ να επισκεφτώ άμεσα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στις κατά τόπους περιφερειακές ενότητες ώστε να σας δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την τοποθεσία των αγροτεμαχίων.

Πώς μπορώ να επιλέξω κωδικούς αγροτεμαχίων;  

Τα διαθέσιμα αγροτεμάχια και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους ανά περιφερειακή ενότητα είναι αναρτημένα στην εφαρμογή «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ» και πιο συγκεκριμένα μέσω της επιλογής «ΑΡΧΕΙΑ .kmz». Τα αρχεία .kmz περιέχουν το σύνολο των διαθέσιμων αγροτεμαχίων ανά περιφερειακή ενότητα και είναι αναγνώσιμα μέσω της εφαρμογής Google Earth, η οποία πρέπει να είναι εγκαταστημένη ήδη στον υπολογιστή σας. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι δωρεάν και μπορείτε να το κατεβάσετε από το διαδίκτυο, στη σελίδα http://www.google.com/earth/index.html

Η διάρκεια μίσθωσης για τις πολυετείς καλλιέργειες ορίζεται σε 25 έτη. Θα πρέπει να διατηρήσω την ίδια καλλιέργεια και για τα 25 έτη ή έχω δικαίωμα αλλαγής;

Η διάρκεια μίσθωσης για τις πολυετείς καλλιέργειες ορίζεται στα 25 έτη εφόσον ο μισθωτής είναι ηλικίας έως 35 ετών. Στο διάστημα αυτό ο μισθωτής δεν μπορεί να αλλάξει ούτε το προϊόν καλλιέργειας, ούτε τη χρήση της γης από γεωργική σε κτηνοτροφική και αντίστροφα.

Ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή – συμπλήρωση αίτησης

Αίτημα Διαγραφής Προφίλ

Σε περίπτωση που υποψήφιος μισθωτής, ο οποίος έχει δημιουργήσει προφίλ αλλά δεν έχει υποβάλλει αίτηση, επιθυμεί να διαγράψει το προφίλ του και να δημιουργήσει από την αρχή ένα καινούριο, θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

 • Να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διεύθυνση www.opekepe.gr
 • Να επιλέξει το πεδίο κάτω αριστερά «Έντυπο Παραπόνων – Ερωτημάτων – Ικανοποίησης»
 • Να επιλέξει το Έντυπο Ερωτημάτων – Παραπόνων
 • Να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας που ζητούνται
 • Στο πεδίο Παρουσίαση Ερωτήματος – Παραπόνου – Ένστασης Δικαιούχου να συμπληρώσει την εξής φράση: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΙΛ, καθώς και τα παρακάτω στοιχεία:
  • Όνομα χρήστη με το οποίο έγινε η εγγραφή στο σύστημα Μίσθωσης Γης
  • Κωδικό αίτησης που πρέπει να διαγραφεί
  • Email που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή στο σύστημα
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή στο σύστημα
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Αιτιολογία Διαγραφής Προφίλ

Αίτημα Διαγραφής Αίτησης

Σε περίπτωση υποψήφιου μισθωτή που επιθυμεί να διαγράψει την υποβεβλημένη αίτηση του η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 • Επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διεύθυνση www.opekepe.gr
 • Επιλέγει το πεδίο κάτω αριστερά «Έντυπο Παραπόνων – Ερωτημάτων – Ικανοποίησης»
 • Επιλέγει το Έντυπο Ερωτημάτων – Παραπόνων
 • Συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας που ζητούνται
 • Στο πεδίο Παρουσίαση Ερωτήματος – Παραπόνου – Ένστασης Δικαιούχου να συμπληρώσει την εξής φράση: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, καθώς και τα παρακάτω στοιχεία:
  • Όνομα χρήστη με το οποίο έγινε η εγγραφή στο σύστημα Μίσθωσης Γης
  • Κωδικός αίτησης που πρέπει να διαγραφεί.
  • Email που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή στο σύστημα
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή στο σύστημα
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Αιτιολογία Διαγραφής Αίτησης

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος μισθωτής ούτε κατέχει ούτε ενοικιάζει αγροτική εκμετάλλευση, τι συμπληρώνει στην αίτηση;.

Υποψήφιοι μισθωτές αγροτικής γης, οι οποίοι ούτε κατέχουν ούτε μισθώνουν κάποιο αγροτεμάχιο, στο πεδίο «Συνολικά (ιδιόκτητη ή μισθωμένη) εκμεταλλευόμενη έκταση», τσεκάρουν την πρώτη επιλογή:     

    0 έως 4 στρέμματα (100 μόρια)

Αλλαγή στοιχείων μέσα σε μια αίτηση γίνεται. Και αν  ναι ποιων στοιχείων και μέχρι πότε;

Αλλαγή στοιχείων προσωπικών ή αγροτεμαχίων μπορεί να γίνει όσο η αίτηση σας βρίσκεται στο σύστημα  σε κατάσταση  «ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ». Το μόνο στοιχείο το οποίο δεν τροποποιείται είναι το ΑΦΜ. Μετά την υποβολή της αίτησης, κανένα στοιχείο της δεν τροποποιείται.

Τι σημαίνει το κριτήριο «Δέσμευση Καλλιέργειας Υποψηφίου»;

Ως «Δέσμευση Καλλιέργειας Υποψηφίου» νοείται η δέσμευση από πλευράς του υποψηφίου εκμισθωτή για το είδος της καλλιέργειας που θα καλλιεργήσει εντός του αγροτεμαχίου που θα μισθώσει.

Τι σημαίνει το κριτήριο «Συνολική Ιδιόκτητη ή Μισθωμένη Εκμεταλλευόμενη Έκταση»;

Ως συνολικά (ιδιόκτητη ή μισθωμένη) εκμεταλλευόμενη έκταση νοείται η έκταση που ο υποψήφιος μισθωτής έχει στην κατοχή του, είτε ιδιόκτητη, είτε μισθωμένη.

Τι σημαίνει «Σειρά Κατάταξης Χ»;

Αυτό σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο που επιλέξατε είστε Χος στην βαθμολογική κλίμακα μέχρι στιγμής. Η βαθμολογική κατάταξη προκύπτει ανά αγροτεμάχιο και σε αντιπαραβολή με όλους τους υπόλοιπους αιτηθέντες για το ίδιο αγροτεμάχιο, κατ’ επέκταση σε κάποιο άλλο αγροτεμάχιο μπορεί να είστε πρώτος σε σειρά κατάταξης έναντι κάποιου άλλου υποψηφίου.

Ερωτήματα σχετικά με νέα προς μίσθωση αγροτεμάχια

Πότε αναμένεται να ανέβουν τα προς μίσθωση αγροτεμάχια για τις υπόλοιπες (πλην των ήδη αναρτημένων) περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας;

Κάθε Πέμπτη θα αναρτώνται νέα τεμάχια (από τις ήδη αναρτημένες και μη περιφερειακές ενότητες) προς μίσθωση. Οι ημερομηνίες ανάρτησης ανά νομό δεν είναι καθορισμένες. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει άμεση ενημέρωση για τους νομούς που αναρτώνται , αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ» και πιο συγκεκριμένα μέσω της επιλογής «ΑΡΧΕΙΑ .kmz», μετά την επίσημη ημερομηνία ανάρτησης. Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς (2011) οπότε και θα έχουν ανέβει στην εφαρμογή όλα τα διαθέσιμα προς μίσθωση αγροτεμάχια από όλη την ελληνική επικράτεια.

Στις περιφερειακές ενότητες που έχουν ήδη αναρτηθεί υπάρχει περίπτωση μελλοντικά να προστεθούν προς μίσθωση και άλλα αγροτεμάχια πέρα από αυτά που υπάρχουν τώρα;

Αν στις περιφερειακές αυτές ενότητες υπάρχουν κι άλλα διαθέσιμα προς μίσθωση αγροτεμάχια αυτά θα έχουν αναρτηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος (2011) έτους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

Αίτηση Μίσθωσης Δημόσιας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Γης

Διαδικασίες ίδρυσης νέας επιχείρησης

Διαβάστε τα βήματα  για να σχεδιάσετε την δική σας επιχείρηση.
Η κρίση κρύβει ευκαιρίες  για όσους τολμούν να  ρισκάρουν επιχειρηματικά .

Διαβάστε τις διαδικασίες ίδρυσης της δικής σας μονάδας εδώ : Διαδικασίες ίδρυσης Μικρής ΜΜΕ

Δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές «

Όσοι από τους καπνοπαραγωγούς και τέως καπνοπαραγωγούς, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης στις Δράσεις 1.4 και 2.3 του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013, θα πρέπει με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την εφαρμογή των προβλεπόμενων δεσμεύσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

Α. Οι τέως καπνοπαραγωγοί για τη Δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές», στις περιοχές παρέμβασης[1], θα πρέπει:

 1.Από τα αγροτεμάχια που καλλιέργησαν το 2011 με αρδευόμενο αραβόσιτο, αρδευόμενο βαμβάκι και αρδευόμενη μηδική και τα δήλωσαν στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2011, να επιλέξουν σε ποια από αυτά επιθυμούν να εφαρμόσουν αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες. Η έκταση αυτή θα είναι η επιλέξιμη έκταση.

2.Η έκταση που θα καλλιεργηθεί με ξηρικά θα είναι:

•80% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν αραβόσιτος,

•65% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν βαμβάκι,

•70% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν μηδική.

Εφόσον ο παραγωγός επιλέξει αγροτεμάχια στα οποία το 2011 καλλιέργησε περισσότερες της μίας επιλέξιμης καλλιέργειας, τότε το σύνολο της έκτασης που θα καλλιεργηθεί με ξηρικά θα είναι το σύνολο των επιμέρους ποσοστών.

Δηλαδή, αν έχουμε : Α= 30 στρ. αρδευόμενο αραβόσιτο Β= 20 στρ. αρδευόμενο βαμβάκι Γ= 50 στρ. αρδευόμενη μηδική Η έκταση που αντιστοιχεί σε ξηρικά είναι: (Α x 80%) + (B x 65%) + (Γ x 70%) = (30 x 80%) + (20 x 65%) + (50 x 70%) = 72 στρ.
Η έκταση αυτή των ξηρικών είναι η ελάχιστη, που πρέπει ο δικαιούχος να καλλιεργεί κάθε έτος και για όλη τη διάρκεια της πενταετίας.

 Στην υπόλοιπη επιλέξιμη έκταση, η οποία δεν καλύπτεται με ξηρικές καλλιέργειες, ο παραγωγός καλλιεργεί αραβόσιτο ή/και βαμβάκι ή/και μηδική.
Ωστόσο, το ποσοστό αμειψισποράς δύναται να φτάσει και το 100% της επιλέξιμης έκτασης για ένα ή περισσότερα έτη.
Ως καλλιέργειες αμειψισποράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκείνες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές και συγκεκριμένα: σίτος μαλακός/σκληρός, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, φαγόπυρο, λοιπά σιτηρά, τριτικάλε, κεχρί, φούλια, γλυκά λούπινα, κουκιά ξερά, μπιζέλια ξερά (πισσα), πρωτεϊνούχοι σπόροι διάφοροι, βίκος, ρόβη, σμίγος καρπός, σανός κριθαριού/βρώμης/βίκου, κουκιά (καρπός), ρεβύθια, φακές, κάρδαμο, δίκταμο, μάραθο, ρίγανη, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, γλυκάνισο, δενδρολίβανο, θυμάρι, κορίανδρος, λεβάντα, μαντζουράνα, σλάβια σκλαρέα, υσσωπός, γλυκόριζα.

Εξαιρούνται ο ξηρικός αραβόσιτος, ξηρικό βαμβάκι και ξηρική μηδική.

3.Στο 20% της έκτασης που θα καλλιεργηθεί ο αραβόσιτος ή το βαμβάκι, να καλλιεργηθεί χειμερινό ψυχανθές (βίκος, κτηνοτροφικά κουκιά, λαθούρι, πίσσα, ρόβη, βίκος ενσωμάτωσης, ψυχανθή ενσωμάτωσης, τριφύλλι, μηδική, λούπινα), το οποίο θα ενσωματωθεί στο έδαφος για χλωρά λίπανση και μετά την ενσωμάτωση θα καλλιεργηθεί ο αραβόσιτος ή το βαμβάκι ως επίσπορη καλλιέργεια. Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται:

 •Όσοι καλλιεργούν ετησίως στο σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων τους τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες.

•Τα αγροτεμάχια στα οποία αποδεδειγμένα το έδαφός τους περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

•Τα αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργείται μηδική.

 

 Β. Οι καπνοπαραγωγοί για τη Δράση 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» στις περιοχές παρέμβασης1, θα πρέπει, επίσης, ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ να ξεκινήσουν την εφαρμογή των σχετικών δεσμεύσεων που προβλέπονται.

Ειδικότερα, θα πρέπει:

1.Από τα αγροτεμάχια που καλλιέργησαν το 2011 με καπνό και τα δήλωσαν στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2011, να επιλέξουν σε ποια από αυτά επιθυμούν να εφαρμόσουν Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού (AGRO 2). Αυτή θα είναι η επιλέξιμη έκταση.

2.Να καλλιεργήσουν ψυχανθές, τουλάχιστον στο 20% της επιλέξιμης έκτασης. Το ψυχανθές αυτό θα ενσωματωθεί την κατάλληλη χρονική περίοδο, για να παρέχει το μέγιστο των θρεπτικών και η έκταση αυτή δεν θα καλλιεργηθεί με καπνό. Τέτοιο ψυχανθές μπορεί να είναι κουκιά, πικρά λούπινα, κύρια ψυχανθή εκτός οσπριοειδών, φασόλια ξερά, ψυχανθή ενσωμάτωσης, λαθούρι, φούλια, φούλια-ζωοτροφές, γλυκά λούπινα-ζωοτροφές, κουκιά ξερά, κουκιά ξερά-ζωοτροφές, μπιζέλια ξερά (πίσσα), μπιζέλια ξερά (πίσσα) -ζωοτροφές, σανός μηδικής-ζωοτροφές, τριφύλλι-ζωοτροφές.

3.Να εφαρμόσουν ακαλλιέργητο περιθώριο πλάτους κατ’ ελάχιστον ενός μέτρου περιμετρικά σε όλα τα επιλέξιμα αγροτεμάχια. Το σύνολο της έκτασης του ακαλλιέργητου περιθωρίου θα πρέπει να αθροίζει τουλάχιστον στο 5% της επιλέξιμης έκτασης.

4.Στην επιλέξιμη έκταση που καλλιεργείται με καπνό γίνεται χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων.

5.Στο 20% της έκτασης που θα καλλιεργηθεί ο καπνός, να καλλιεργηθεί χειμερινό ψυχανθές, το οποίο θα ενσωματωθεί στο έδαφος για χλωρά λίπανση και μετά την ενσωμάτωση θα καλλιεργηθεί ο καπνός ως επίσπορη καλλιέργεια. Τέτοιο ψυχανθές μπορεί να είναι βίκος, κουκιά κτηνοτροφικά, λαθούρι, πίσσα, ρόβη, βίκος ενσωμάτωσης, ψυχανθές ενσωμάτωσης, τριφύλλι, μηδική λούπινα. Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται τα αγροτεμάχια στα οποία αποδεδειγμένα το έδαφός τους περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

6.Τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους, από 1-1-2012, έχουν την υποχρέωση να μην καλλιεργούνται σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους.

——————————————————————————–

 [1] Νομοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας

ΚΥΑ Καπνού m214_kya_kapnos

Εναλλακτική οικονομία: Η απάντηση στην κρίση .

Γεννήθηκε το Δίκτυο Εναλλακτικής Οικονομίας Ιεράπετρας .

 Στη γενική συνέλευση του Δικτύου Εναλλακτικής Οικονομίας Ιεράπετρας, την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011, αποφασίστηκαν οι σκοποί του τοπικού δικτύου ανταλλαγών, οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες και οι κανόνες λειτουργίας καθώς και η ονομασία του κοινωνικού νομίσματος,
Επίσης συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας όπως η Συντονιστική, η Διαχειριστική και η ομάδα προώθησης και ενημέρωσης.Η ιστοσελίδα του Δικτύου, που ξεκίνησε να λειτουργεί, είναι η  http://kaereti.gr/krt/

Σκοπός και Οργανωτικές Αρχές του Δικτύου Εναλλακτικής Οικονομίας Ιεράπετρας.

Σκοπός του Τοπικού Δικτύου Ανταλλαγών: Η κοινωνική αλληλεγγύη μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών και η ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικά κοινωνικών ομάδων.

Η υποστήριξη της τοπικής οικονομίας μέσα από θετικές δράσεις που ενθαρρύνουν την δημιουργία και τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών στα πρότυπα του διεθνούς συστήματος ανταλλαγών LETS.

Θεμελιώδεις μας αρχές και αξίες είναι:. η κοινωνική αλληλεγγύη. η ποιότητα ζωής. η ατομική και κοινωνική ευθύνη. ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. η άμεση και συμμετοχική δημοκρατία. η μη βία. η βιωσιμότητα. η οικολογική σοφία

Τι είναι το τοπικό δίκτυο ανταλλαγών;Είναι μια μορφή συναλλαγής κι ένα ανεξάρτητο σύστημα ανταλλαγής υπηρεσιών χωρίς τόκο και κέρδος, που βοηθάει τις τοπικές κοινωνίες να αναπνεύσουν, να ζήσουν και να αναπτυχθούν μέσα σε δύσκολες οικονομικά εποχές.

Είναι με λίγα λόγια ένας τρόπος να ζεις και να εργάζεσαι χωρίς χρήματα.

Τα τοπικά δίκτυα ανταλλαγών στηρίζονται στην αυτοοργάνωση των ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο (γειτονιά, πόλη, χωριό), οι οποίοι, αφού καταγράψουν τις ανάγκες και τις ειδικότητες του καθενός που συμμετέχει, ανταλλάσσουν μεταξύ τους προϊόντα ή υπηρεσίες ανεξαρτητοποιημένοι από το χρήμα και τις τιμές της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς, φτιάχνοντας έτσι ένα τοπικό δίκτυο.

Σ’ αυτό ο καθένας δηλώνει τι μπορεί να προσφέρει και τι έχει ανάγκη.

Η ανταλλαγή αφορά αγαθά, υπηρεσίες ή γνώσεις. Όλοι προσφέρουν και όλοι έχουν κάποια στιγμή κάτι ανάγκη.

Στο δίκτυο μας π.χ. προσφέρονται υπηρεσίες ηλεκτρολόγου, υδραυλικού, ράπτη, τοποθέτησης πλακιδίων, ελαιοχρωματισμού, ξυλουργικών εργασιών, κηπουρικών εργασιών, ιατρικές υπηρεσίες, γραφιστικές εργασίες, μοντάζ ήχου – εικόνας, εκμάθηση ξένων γλωσσών, χορού, υπολογιστών, μαθημάτων γυμνασίου – λυκείου, τοπογραφικές συμβουλές, νομικές συμβουλές, λογιστικές υπηρεσίες αγροτικές εργασίες και αγαθά και πολλά άλλα.

Κάποιοι από τα μέλη, έχουν και αυτοκίνητο και μπορούν να μεταφέρουν ανθρώπους σε διάφορους προορισμούς, ή έχουν ελεύθερο χρόνο να προσέξουν το παιδί κάποιου, ή ακόμα και να πληρώσουν λογαριασμούς, που κάποιος δεν έχει το χρόνο να τρέξει να πληρώσει.

Ας υποθέσουμε, ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα, που ζει με μια μικρή σύνταξη, έχει πρόβλημα με τα υδραυλικά του σπιτιού της και δεν έχει τα χρήματα να πληρώσει κάποιον υδραυλικό.

Έρχεται ένα μέλος του συστήματος και κάνει τη δουλειά και η γυναίκα χρεώνεται σε κοινωνικό νόμισμα και θα αποπληρώσει κάνοντας κάποιες δουλειές σε κάποια μέλη του συστήματος.

Μπορεί να μαγειρέψει για κάποιους ή να διαβάσει και να προσέξει τα παιδιά κάποιων άλλων.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι κάθε υπηρεσία έχει διαφορετική αξία. Όταν καλέσεις κάποιον να βάψει το σπίτι σου ή να φτιάξει μια βλάβη στο αυτοκίνητό σου, δεν την ξεχρεώνεις με το να προσέξεις μία ώρα το παιδί κάποιου. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης του κοινωνικού νομίσματος, η διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ υπηρεσιών και προϊόντων που έχουν διαφορετική αξία.

Με τα τοπικά δίκτυα ανταλλαγών, απλά κρατάς ζωντανό το εισόδημά σου, δεν πληρώνεις το κέρδος που θέλουν οι επαγγελματίες και φυσικά εξαφανίζεις από τη ζωή σου όλους τους κρυφούς και φανερούς φόρους που υπάρχουν παντού.

Μια πρόσφατη γερμανική έρευνα έδειξε ότι οι φόροι, που κρύβονται παντού, φτάνουν στο 75% του ενοικίου που πληρώνουμε για ένα καλό σπίτι.

Στα συστήματα τοπικών δικτύων ανταλλαγών μπορείς να μπεις χωρίς κανένα κεφάλαιο, μπορείς να ξεκινήσεις από το μηδέν.Τα κοινωνικά νομίσματα δεν εκδίδονται από κάποια τράπεζα αλλά από το ίδιο το άτομο κατά τη διαδικασία της συναλλαγής και του εμπορίου. Αυτό κάνει τα κοινωνικά νομίσματα να ξεχωρίζουν από όλες τις άλλες μορφές συναλλαγής.

 

Στην πραγματικότητα έχεις ένα μπλοκάκι όπου καταγράφονται πόσα κοινωνικά νομίσματα κοστίζουν οι υπηρεσίες που προσφέρεις και που δέχεσαι και αυτό, μετά, μεταφέρεται και καταγράφεται στην «τράπεζα» του συστήματος.

Το σύστημα είναι ένας τέλειος ενδιάμεσος μεταξύ της προμήθειας υπαρκτών αγαθών και της ζήτησης. Τα μέλη σε τακτά χρονικά διαστήματα κάνουν συνελεύσεις για διάφορα θέματα και έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν κάποιο μέλος, αν αυτό δεν ανταποδίδει τις υπηρεσίες που δέχεται.

Πρέπει ακόμα να αναφερθεί ότι το κοινωνικό νόμισμα δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Όσοι χρησιμοποιούν το σύστημα, δεν αφήνουν το τοπικό νόμισμα και τις δουλειές τους, αλλά έχουν έναν παράλληλο δρόμο, που βοηθάει το εισόδημά τους και στην πράξη είναι σαν να γίνεται μεγαλύτερο.Οι συναλλαγές γίνονται με τον τρόπο που κάθε Σύστημα αποφασίζει με ισότιμες συλλογικές διαδικασίες.

 Χρησιμοποιείται μια συμβολική μονάδα (το κοινωνικό νόμισμα) για τη μέτρηση της αξίας της συναλλαγής. Υπάρχει μία κεντρική μονάδα που χρεώνει και πιστώνει το λογαριασμό κάθε μέλους, όπως μια τράπεζα κρατάει λογαριασμό των αναλήψεων και καταθέσεων.

Υπάρχουν όμως όρια στο ανώτατο και κατώτατο ποσό κοινωνικών νομισμάτων έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση του (ανώτατο όριο) και να δίνεται ένα κίνητρο σε αυτόν που είναι στο κατώτατο όριο για προσφορά εργασίας προκειμένου να αποκτήσει κοινωνικά νομίσματα.

Για να συμμετέχει κανείς πρέπει να είναι μέλος, δηλαδή χρειάζεται να εγγραφεί στον κατάλογο των συναλλασσόμενων, να δηλώσει τι προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρει και τι χρειάζεται και να ανοίξει λογαριασμό στο Σύστημα.

Τα μέλη έχουν πρόσβαση στον κατάλογο με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και επιλέγουν από εκεί με ποια μέλη θα συναλλαγούν.Οι συναλλαγές καταγράφονται (π.χ. ηλεκτρονικά, σε υπολογιστή του Συστήματος) και τα μέλη εκτός απο τον ηλεκτρονικό τρόπο συναλλαγής (μέσο ιστοσελίδας) μπορούν με ένα τηλεφώνημα να αναφέρουν τη συναλλαγή.

Με το σύστημα των τοπικών ανταλλαγών μπορεί να αξιοποιηθεί η προσφορά του καθενός, είτε αυτός είναι εργαζόμενος είτε είναι άνεργος, άντρας ή γυναίκα, νέος ή ηλικιωμένος, ντόπιος ή μετανάστης. Γιατί το συμβολικό χρήμα που χρησιμοποιείται δεν προσφέρεται για δημιουργία κέρδους αλλά αντιπροσωπεύει απλώς και μόνο την αξία των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή τους μεταξύ των μελών.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτιμώνται με βάση την εργασία που περιέχουν και όχι με βάση την εμπορευματική τους αξία. Τα κοινωνικά νομίσματα δεν τοκίζονται, δεν παράγουν πληθωρισμό, δεν δίνουν κέρδος. Δεν μπορείς να γίνεις πλούσιος με τακοινωνικά νομίσματα.

Παράλληλα, δεν πρέπει να υποτιμάται και η συμβολή του συστήματος αυτού στην επανατοπικοποίηση της οικονομίας, επομένως και η κοινωνική σημασία του.Με το σύστημα αυτό οι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας γνωρίζονται μεταξύ τους, αναπτύσσονται φιλίες στη βάση της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και όχι του κέρδους και της εκμετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα ξαναζωντανεύει η τοπική παραγωγή.

Κανόνες λειτουργίας του Τοπικού Δικτύου ανταλλαγών Ιεράπετρας:

Κοινωνικό Νόμισμα και Συναλλαγές:

1) Oνομασία νομίσματος: Καερέτι

2) Το κοινωνικό νόμισμα έχει την ισοτιμία του ευρώ.

3) Το κοινωνικό νόμισμα δεν φορολογείται και δεν τοκίζεται.

4) Κάθε νέο μέλος αποκτά αυτόματα έναν νέο ηλεκτρονικό λογαριασμό για την αποταμίευση του κοινωνικού νομίσματος του και μια κάρτα μέλους με τον αντίστοιχο αριθμό.

5) Όλοι οι λογαριασμοί ξεκινάνε από το μηδέν και ο λογαριασμός κάθε μέλους κινείται με μέγιστο πιστωτικό όριο +300 νομίσματα και μέγιστο χρεωστικό όριο -300 δηλαδή το κάθε μέλος έχει περιθώριο συναλλαγής συνολικό 600 νομισμάτων .

Σε περίπτωση που υπάρχουν ανάγκες αύξησης ή μείωσης των ορίων αυτό πραγματοποιείται έπειτα από γενική συνέλευση.

Έτσι δεν χρειάζεται να χει κανείς κεφάλαιο για να συναλλαχθεί (χρεωστικό όριο),και κανείς δεν μπορεί να συσσωρεύσει το νόμισμα αφού ο σκοπός του είναι να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων. (Πιστωτικό όριο)

6) Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά και οι λογαριασμοί των μελών είναι ορατοί από όλους.

7) Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.

8) Η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να αρνηθεί να καταχωρήσει αγγελία προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντι περιβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. Σε περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του μέλους η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να τη διαγράψει.

9) Στην ιστοσελίδα του Δικτύου δημοσιεύονται αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα αυτών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη.

10) Οι συναλλαγές των μελών εκτός της άμεσης ανταλλαγής γίνονται αποκλειστικά με κοινωνικό νόμισμα. Καμία πρόσμιξη με το ευρώ δεν επιτρέπεται διότι θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για το δίκτυο. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις , όπως το κόστος βενζίνης που χρησιμοποιείται από μια υπηρεσία που παρέχεται. Το ποσό της φορολογίας ενός ιδιοκτήτη ακινήτου εφόσον το ενοικιάζει σε κοινωνικό νόμισμα και διάφορες άλλες που θα αποφασιστούν σε γενική συνέλευση.

11) Τα μέλη του Δικτύου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με άλλα μέλη του Δικτύου.

12) Όταν κάποιος θέλει να αποχωρήσει από το δίκτυο πρέπει να επαναφέρει το λογαριασμό του στο 0.

Τρόποι Συναλλαγής κοινωνικού νομίσματος:

1) Ηλεκτρονικές συναλλαγές:
Α) Αυτός που δέχτηκε την προσφορά, μπορεί να μεταβιβάσει απευθείας από τον υπολογιστή του το ποσό της συναλλαγής.
Β) Αυτός που πρόσφερε το αγαθό ή την υπηρεσία μπορεί να στείλει ηλεκτρονική αίτηση πληρωμής σ αυτόν που τα δέχτηκε και όταν γίνει δεκτή μεταβιβάζονται αυτόματα και τα νομίσματα.
2) Συναλλαγή χωρίς υπολογιστή:
Α) Ένα μπλοκάκι συναλλασσομένων και κόβεις ένα αντίτιμό από την προσφορά που δέχτηκες με υπογραφή σου. Το αντίτιμο πηγαίνει στα κέντρα εξυπηρέτησης όπου ο διαχειριστής μεταβιβάζει το ποσό της συναλλαγής.
Β) Τηλεφωνική μεταβίβαση: Αυτός που πρέπει να πληρώσει , δηλώνει τηλεφωνικά στο διαχειριστή του κέντρου εξυπηρέτησης το ποσό της μεταβίβασης , τον αριθμό ταυτότητας του και τους αριθμούς κάρτας μέλους των συναλλασσομένων και ο διαχειριστής μεταβιβάζει το ποσό.

Αυτός ο τρόπος εξυπηρέτησης ισχύει για ποσά μέχρι 100 μονάδων. (για λόγους ασφαλείας)Εξυπηρέτηση δικτύου:Κέντρα εξυπηρέτησης και διαχειριστές:Εθελοντικά για το ξεκίνημα του δικτύου μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε υπεύθυνα τις ώρες που θα δηλώσει.

Ομάδες Εργασίας:Επιθυμητές και αναγκαίες ομάδες λειτουργίας:
1) Διαχειριστική ομάδα: Περιλαμβάνει τους δημιουργούς και συντηρητές του συστήματος καθώς και τα κέντρα εξυπηρέτησης.
Α) Οι διαχειριστές των κέντρων εξυπηρέτησης: Δεν έχουν πρόσβαση στις δομές του δικτύου αλλά μόνο στους λογαριασμούς των μελών για να μπορούν να πραγματοποιούν τις μεταβιβάσεις.
Β) Οι διαχειριστές του συστήματος: Έχουν πρόσβαση στις δομές του και φροντίζουν την καλή του λειτουργία και τις αλλαγές που χρειάζονται έπειτα από απόφαση της συντονιστικής ομάδας και της Γενικής Συνέλευσης.

2) Ομάδα προώθησης και ενημέρωσης: Περιλαμβάνει την οργάνωση και προώθηση έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης για το τοπικό δίκτυο ανταλλαγών. Επικοινωνία με φορείς , συλλόγους, συνεταιρισμούς , επαγγελματικών ομάδων παραγωγών ή υπηρεσιών , και την συνολική προώθηση τους μέσα στο δίκτυο. Φροντίζουν να ακροάζονται τις ανάγκες, επιθυμίες ,προβληματισμούς του δικτύου για την περαιτέρω ανάπτυξη του και να ενημερώνουν ταυτόχρονα την συντονιστική ομάδα ώστε το δίκτυο να αποκτήσει λειτουργικότητα . Φτιάχνουν λίστες με τις ανάγκες που συναντούν και προωθούν να εισάγουν στο τοπικό δίκτυο τις ομάδες ενδιαφέροντος.

3) Δημιουργία ανάπτυξης και διάδοσης τοπικών αγαθών: ομάδα πρωτοβουλίας και συνεργασίας με σκοπό την διάδοση και οργάνωση ανάπτυξης τοπικών αγαθών για τις ανάγκες ή επιθυμίες του δικτύου και όχι μόνο αλλά και της παροχής τους στο τοπικό δίκτυο.

4) Διασύνδεση τοπικών δικτύων ανταλλαγής: Ομάδα που έχει να κάνει με έρευνα και άμεσες ανταλλαγές αγαθών με άλλες πόλεις ώστε να μπορούν να παρέχονται εντός δικτύου αγαθά που δεν παράγονται τοπικά.Λειτουργία συντονιστικής ομάδας πέραν καταστατικού:Να ανακαλύπτει και εφευρίσκει ομάδες ενδιαφέροντος βοηθώντας στην συγκρότηση τους αφήνοντας τις ανεξάρτητες να συνεδριάζουν και να δρουν , ανανεώνοντας το ενδιαφέρον τους αν αυτές εξασθενίσουν .

Λειτουργία του χώρου:Ο χώρος μπορεί να οργανωθεί και να λειτουργεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει να κάνει με την εναλλακτική οικονομία και το τοπικό δίκτυο ανταλλαγών.
Α) Γραφείο εξυπηρέτησης
Β) Χαριστικό παζάρι και χώρος φύλαξης των αντικειμένων
Γ) Πίνακες ανακοινώσεων , ενημέρωσης ,
Δ) Συνεδριάσεις συντονιστικής και ομάδων εργασίας
Ε) Χώρος ανταλλαγής αγαθών
Ζ) Χώρος αποθήκευσης υλικών που χειρίζονται οι ομάδες εργασίας και η συντονιστική.Η φιλοξενία στο χώρο οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας πέραν της εναλλακτική οικονομίας θα αποφασίζεται έπειτα από ψηφοφορία γενικής συνέλευσης με πλειοψηφία αυτής.Δίκτυο Εναλλακτικής Οικονομίας Ιεράπετρας http://kaereti.gr/krt/

«Καλλιέργεια -Τυποποίηση- Προώθηση». 21/1 στο Ζάππειο .

Στις 21 Ιανουαρίου 2012 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο, το 1ο  αγροτικό επιμορφωτικό Συνέδριο με τίτλο «Καλλιέργεια -Τυποποίηση- Προώθηση».
 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η κατάρτιση των αγροτών, νέων και παλαιοτέρων, για τις πιο προσοδοφόρες και με μεγαλύτερη εμπορική προοπτική καλλιέργειες, και για την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσδώσουν στα τελικά προϊόντα η κατάλληλη τυποποίηση και οι νέοι τρόποι προώθησης τους.
 
«Είναι γεγονός ότι η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων είναι υψηλή αλλά υστερούν στις προτιμήσεις των παγκόσμιων καταναλωτών λόγο τυποποίησης και προβολής. Στην νέα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία είναι σημαντική η εθνική προσπάθεια για ανάδειξη της ποιοτικής σημασίας της διατροφικής αξίας και γενικότερα των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής γεωργίας και της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, ώστε τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει», αναφέρουν στο μήνυμα τους οι διοργανωτές.
 
Ομιλητές στο Συνέδριο θα είναι:
Στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για θέματα καλλιεργειών.
Στελέχη του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών για τις δράσεις που έχουν προγραμματίσει για την προώθηση των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
Στελέχη Marketing εταιρειών τροφίμων για την στρατηγική προώθησης διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
Πανεπιστημιακοί με εξειδίκευση στο αγροτικό Marketing.
Στελέχη διαφημιστικών εταιρειών και δημιουργικών γραφείων με εμπειρία στην συσκευασία.
Εταιρείες διαδυκτιακού Marketing με εξειδίκευση σε νέα μέσα (Google Ads, Social Networks, κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Βασίλη Γιαννίκο στο τηλέφωνο 210 924.5577 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.yannikos@verticom.gr

«Αλληλέγγυον » Ανταλλακτήριο αγροτικών προιόντων: Ανακαλύψτε το!

Ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες, οι εργασίες προετοιμασίας του Ανταλλακτηρίου Αγροτικών και Ελληνικών προϊόντων «Αλληλέγγυον», έτσι ώστε να αρχίσει να υποδέχεται τα πρώτα αγροτικά/ελληνικά προϊόντα, τα οποία θα τα διαθέτει ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΕΡΔΟΣ στους καταναλωτές της Αθήνας.
Το «Αλληλέγγυον» βρίσκεται στην εύκολα προσβάσιμη – τόσο για τους κατοίκους της Αττικής όσο και για τους αγρότες της περιφέρειας – περιοχή  του Κολωνού και συγκεκριμένα πίσω από τον Σταθμό Λαρίσης και στην διεύθυνση Αγίας Σοφίας 50 και Διδυμοτείχου, με συνολικό εμβαδόν χώρου για την πώληση των προϊόντων, 200 τετραγωνικά μέτρα .
Καλούνται οι εθελοντές, οι αγρότες και οι καταναλωτές, να δηλώσουν συμμετοχή – ο καθένας φυσικά από την δική του πλευρά και τη δική του διάθεση και δυνατότητα –  στον υπεύθυνο του Ανταλλακτηρίου κ. Γιάννη Γαλανόπουλο, στο τηλέφωνο 6975646728.
Να υπενθυμίσουμε πως ήδη έχει οργανωθεί η πρώτη ροή αγροτικών προϊόντων (όπως φασόλια, ρύζια, φακές, μακαρόνια, τσίπουρα, κρασιά, μέλια, αλεύρι κλπ) και τα οποία θα πωλούνται σε τιμές «χωραφιού», στους καταναλωτές, ενώ παράλληλα οργανώνεται δίκτυο τροφοδοσίας μόνο ελληνικών προϊόντων καθετοποιημένης παραγωγής (100% δηλαδή ελληνικά) αλλά και προϊόντων που δεν παράγονται στην Ελλάδα, αλλά θα εισαχθούν από ομοειδούς τύπου συνεταιριστικές-μη κερδοσκοπικές οργανώσεις του εξωτερικού.
Οι στόχοι του «Αλληλέγγυου» είναι: α) στις σκοτεινές εποχές που βιώνουμε και στις σκοτεινότερες που έρχονται, να μην πεινάσει κανείς, β) να φθάσουν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στον καταναλωτή σε τιμές «χωραφιού» γ) να υπάρξει μια δυναμική απάντηση στην άγρια κερδοσκοπία των πολυεθνικών και των σκουπιδιών που μας ταΐζουν, δ) να γνωρίσουν επιτέλους οι καταναλωτές των αστικών κέντρων τους απλούς καθημερινούς έλληνες αγρότες και τα προϊόντα τους και ε) να κοπεί ο δρόμος για τους «μαυραγορίτες» οι οποίοι «ακονίζουν τα μαχαίρια τους», για την περίπτωση που η Ελλάδα, εισέλθει στον εκβιασμό του διατροφικού εφιάλτη.Οι πολίτες από την πλευρά τους, οι εθελοντές που έχουν ελεύθερο χρόνο και θέλουν να βοηθήσουν, οι αγρότες που θέλουν να φθάσουν στους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες και και οι καταναλωτές που επιθυμούν να προμηθευθούν καλά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα σε τιμές χωριού και χωραφιού, ας βάλουν και αυτοί το δικό τους λιθαράκι. Γιατί όπως έλεγε και ο μπαμπα-Γιάννης ο Μακρυγιάννης, «για να φκιάξωμεν χωρίον, πρέπει να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς».

Απο τον » Αγρό Ελληνικού «

Φορέας Δικτύωσης Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ  ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Οι συνεχείς αναφορές εμπλεκομένων στην παραγωγή και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, έχει δημιουργήσει μια σύγχυση στους καταναλωτές και τους αγρότες σχετικά με τον τρόπο που διατίθενται αυτά στους καταναλωτές.

        Τα διατροφικά σκάνδαλα μικρά ή μεγάλα διαδέχονται το ένα μετά το άλλο και ο λόγος είναι απλός, διότι αυτός που παράγει το προϊόν (αγρότης), δεν το προωθεί στην αγορά ταυτοποιημένο και πιστοποιημένο, με αποτέλεσμα, στην πορεία το προϊόν να αλλάζει πολλές ταυτότητες και στο τέλος να βρίσκεται στο ράφι με ιδιωτική ετικέτα  αλυσίδας πολυκαταστημάτων, κυρίως πολυεθνικών.

Συχνά, επίσης, παρατηρείται το γεγονός να τοποθετείται στο ράφι του πολυκαταστήματος με προϊόντα αμφιβόλου ποϊότητας και προέλευσης και η προστιθέμενη αξία του να είναι πολλαπλάσια της αρχικής του, δηλαδή αυτής του χωραφιού.

Το γεγονός λοιπόν, ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ασκήσουν καμία ουσιαστική επίδραση στον τρόπο και στην τιμή που διατίθενται τα  προϊόντα τους, δημιουργεί ένα εργασιακό αδιέξοδο που τους οδηγεί στην εγκατάλειψη του επαγγέλματός τους και στη στροφή στα αστικά κέντρα για ανεύρεση εργασίας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, ότι η χώρα μας εισάγει τα 2/3 των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που καταναλώνει.

       Η αιτία της κατάστασης αυτής είναι σχετικά δύσκολο να βρεθεί, γιατί στο κύκλο παραγωγής και διάθεσης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων εμπλέκονται πολλοί. Είναι πασιφανές ωστόσο, ότι ένα μέρος της ευθύνης βαραίνει τους αγρότες. 

 Οι Συνεταιριστικές  Οργανώσεις που γι’αυτούς αποτελούσαν το βασικό φορέα για την παρουσία τους στις αγορές, αφέθηκαν στην τύχη τους και σήμερα αποτελούν γκρίζα σελίδα στην ιστορία του αγροτικού κινήματος της χώρας μας.Το μόνο διαπραγματευτικό όπλο που έμεινε στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους είναι τα μπλόκα στους δρόμους.

       Η διεθνής εμπειρία δείχνει όμως ότι η ιδέα του Συνεργατισμού παραμένει  κυρίαρχη και επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε στις σύγχρονες οικονομικές   και   κοινωνικές  συνθήκες   πρέπει   όμως   να   αναζητή –

σουμε συνεργατικά και συνεταιριστικά μοντέλα που δε θα έχουν όλα εκείνα τα αρνητικά στοιχεία που χαρακτήριζαν το συνεταιριστικό παράδειγμα των προηγούμενων 30-40 χρόνων.

Η βασική κατεύθυνση δεν πρέπει να είναι η παραγωγή για την επιδότηση, αλλά  η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Η ΑΓΟΡΑ.

Αυτό υποδηλώνει μια παραδειγματική μετατόπιση σε ένα μοντέλο συνεταιρισμού που περικλείει και άλλες επαγγελματικές ομάδες που έχουν άμεση σχέση με την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Τα εταιρικά αυτά επιχειρηματικά σχήματα πρέπει να έχουν στους κόλπους τους και επιστήμονες διατροφής και εμπορίας προϊόντων. Τα σχήματα αυτά πρέπει να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στην ανάδειξη και αξιοποίηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

      Στο ερώτημα όμως , αν ο αγρότης είναι έτοιμος για μια τέτοια μετατόπιση, η απάντηση είναι μάλλον αρνητική. Η έρευνα δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των αγροτών δεν έχει εκπαιδευτεί στη σύγχρονη τεχνολογία και δεν μπορεί να αντιληφθεί τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά και στο περιβάλλον σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

 Οι λίγες εξαιρέσεις δείχνουν ακριβώς την αναγκαιότητα να υπάρξει μια μεγάλη στροφή στην αντίληψη που έχουμε για την έννοια του συνεταιρισμού.

     Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει ο  Φορέας της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Δικτύωσης και Καινοτομίας, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ γεωργών-κτηνοτρόφων και σύγχρονης επιχειρηματικής γνώσης.

 Προσπαθεί δηλαδή, να απαντήσει όχι μόνο στο ερώτημα, πώς θα παραχθεί ένα προϊόν, αλλά και πώς θα διατεθεί αυτό στις αγορές, εθνικές ή παγκόσμιες.

 

               Ο Φορέας έχει ως κύριο σκοπό του να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, έτσι ώστε αυτά να τύχουν μιας καλύτερης μεταχείρισης και αναγνώρισης από όλους τους καταναλωτές, εγχώριους και ξένους.  

               Για να γίνει αυτό ο Φορέας είναι έτοιμος να οργανώσει και να δικτυώσει ομάδες γεωργών και κτηνοτρόφων σε συλλογικά επιχειρηματικά σχήματα τα οποία θα αποτελέσουν τα αρχικά κύτταρα του Οργανισμού.

 Τα Συλλογικά αυτά Συνεργατικά Επιχ/κά Σχήματα   θα πλαισιωθούν με επιστήμονες διατροφής και εμπορίας προϊόντων.

 Κάθε τέτοιο Συνεργατικό Επιχειρηματικό Σχήμα θα έχει το δικό του κατάστημα λιανικής πώλησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.  Το κάθε προϊόν που θα μπαίνει στο ράφι του καταστήματος αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο  με τις ενδείξεις Π.Ο.Π-Π.Γ.Ε ή ΒΙΟ ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ.

Το σκεπτικό είναι ότι μ’αυτό τον τρόπο ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος είναι υπόλογος και υπεύθυνος απέναντι στον καταναλωτή, διότι το προϊόν έχει την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ.

Δημιουργείται, έτσι, μια άμεση σχέση παραγωγού-καταναλωτή, η οποία, όπως ο καθένας  αντιλαμβάνεται, είναι κομβικής σημασίας για την προώθηση ενός προϊόντος.

Ο παραγωγός θα έχει για πρώτη φορά λόγο στο τρόπο και στη τιμή που διατίθεται το προϊόν του

Το κάθε προϊόν, λοιπόν, θα φέρει ονοματεπώνυμο παραγωγού, τόπο παραγωγής και ένα  ΕΘΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ.

Το κατάστημα μπορεί να έχει στις προθήκες του και προϊόντα άλλων τέτοιων Συνεργατικών Επιχειρηματικών Σχημάτων.

Η διάθεση τέτοιων προϊόντων θα αποτελεί και το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι της ανωνυμίας που έχουν η πλειονότητα των προϊόντων που διακινούνται από τα πολυκαταστήματα.

        Ο  παραγωγός έχει αποφασιστικό ρόλο στο πόσο θα πουλήσει το προϊόν που αυτός παράγει, γιατί αμείβεται με βάση ένα              ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ.  

Αυτό θα γίνει με προσύμφωνο ανάμεσα σε αυτόν και στο ΦΟΡΕΑ      

Η αμοιβή του μπορεί να γίνεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής εντολής.

       Ο Φορέας έχει την τεχνογνωσία να αναπτύξει σε πειραματικό στάδιο 5-6 τέτοια συνεργατικά, επιχειρηματικά σχήματα.

 Τα συμπεράσματα από ένα τέτοιο εγχείρημα θα αποτελέσουν το βιωματικό εργαστήρι και την ερευνητική και πειραματική βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί μελλοντικά η εξακτίνωση του φιλόδοξου αυτού συνεργατικού παραδείγματος, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει και να εδραιώσει μια νέα σχέση ανάμεσα στον παραγωγό και καταναλωτή.

Η αντίληψη ότι οι αγρότες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον είναι μάλλον πεσιμιστική και δεν αντιλαμβάνεται τη δυναμική που κρύβει το αγροτικό και κτηνοτροφικό δυναμικό της χώρας μας.

          Ο ΦΟΡΕΑΣ φιλοδοξεί να αποτελέσει τη γέφυρα δικτύωσης της παραγωγής με τη γνώση και την έρευνα.

 Ένας από τους κύριους στόχους είναι η δημιουργία αυτόνομων ομάδων και σχημάτων, στις οποίες η κάθε μια θα έχει το δικό της ρόλο.

Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύει  να δημιουργήσει μια  πυραμιδωτή οργάνωση, τύπου Ανωνύμων Εταιριών ή να αντιγράψει τις αποτυχημένες οργανωτικές δομές των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

           Ο ΦΟΡΕΑΣ με τα Σ.Ε.Σ, τις ερευνητικές και επιστημονικές ομάδες υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας, η εφαρμογή του οποίου δεσμεύει όλους τους εμπλεκόμενους.

Η μη τήρησή του από κάποιο μέλος θα οδηγεί αυτόματα στην αποβολή του  από αυτό το οργανωτικό συνεργατικό σχήμα.

Αυτό, όπως ο καθένας καταλαβαίνει, δημιουργεί μια πρωτόγνωρη σχέση ανάμεσα στα μέλη ενός συνεργατικού σχήματος και δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν παραγωγικές σχέσεις που της χαρακτηρίζει η υπευθυνότητα και το συνεργατικό πνεύμα.

Σάρρος Γιάννης
Μέλος του Φορέα  Δικτύωσης και Αγροτικής  Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
Τηλ. 6977 214095    dimatal1@yahoo.gr

Ενότητα-2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. ΟΣΔΕ 2011
 2. Συμφωνητικά Ενοικίασης (τουλάχιστον 6 ετία )  για τα Ενοικιασμένα αγροτεμάχια προς ένταξη
 3. Συμβόλαια Ιδιοκτησίας με το Πιστοποιητικό Μετεγγραφής για τα Ιδιόκτητα .
 4. Παραχωρητήρια με Υπ Δήλωση για δέσμευση   του δικαιούχου  για ετήσια ανανέωση
 5. Απόσπασμα τοπογραφικού Χάρτη  για κάθε αγροτεμάχιο
 6. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 7. Ε1  με ετήσιο γεωργικό εισόδημα τουλάχιστον 35 % του συνολικού ατομ. για Φ.Π
 8. Ε3 για Νομικά Πρόσωπα με γεωργικό εισόδημα τουλ.50% του συνολικού για Ν.Π
 9. Σύμβαση ένταξης στο Προηγούμενο Πρόγραμμα  (2006-2012)  σε ισχύ  για δικαιούχους  παράτασης δυο ετών .

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βεβαίωση Οργανισμού Πιστοποίησης για ενταγμένα αγροτεμάχια όπου:
  – βεβαιώνεται ανά ενταγμένο αγροτεμάχιο ο χρόνος έναρξης,
  οι βιολογικές ζωοτροφές , και οι μη βιολογικές καλλιέργειες .
 2. Σύμβαση με Οργανισμό Πιστοποίησης (μπορεί να υποβληθεί και μετά )
 3. Για ΠΟΠ & ΠΓΕ Παραστατικά παράδοσης προιόντων σε  μεταποιητική μονάδα
 4. Βεβαίωση Οργανισμού Πιστοποίησης ότι παράγει βιολογικά Ζωικής .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
1. Τα προς ένταξη αγροτεμάχια να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ 2011.

2. Να τεκμηριώνεται  η Νόμιμη κατοχή των  αγροτεμαχίων  προς ένταξη .
3. Δεν εντάσσονται αγροτεμάχια :
– Που είναι μικρότερα ΑΠΟ 1 ΣΤΡ
– που είναι ήδη ενταγμένα σε άλλο Μέτρο.(Δάσωση κ.α)
– Που είναι παγετόπληκτες φυτείες ή καμένες εκτάσεις 
– Που είναι εγκαταλειμμένα και απλά συγκομίζονται οι καρποί .

– Που έχουν καλλιέργειες για ενεργειακούς σκοπούς
-Που είναι επιβαρυμένες εκτάσεις και για περιβαλλοντικούς λόγους δεν μπορεί να ασκηθεί  η Βιολογική  γεωργία

4. Σύμβαση σε ισχύ με Οργανισμό Πιστοποίησης  όπου :
Ο Δικαιούχος δεσμεύεται με Υπ. Δήλωση  να τηρεί τις απαιτήσεις του Καν.(ΕΚ) 834/2007

5.Τα αγροτεμάχια να είναι άνω του 1 στρ .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ –Βαθμολογία

 1. Βεβαίωση  εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών à 50 Βαθμοί
 2. Απόφαση  ένταξης Νέου Γεωργού (2009) à 30
 3. Ε1 με γεωργικό  εισόδημα. Πάνω από 50% à 20
 4. Βεβαίωση οικείου  Δήμου ότι οι  υπό  ένταξη εκτάσεις   σε ποσοστό πάνω απο  50%  ανήκουν σε περιοχή NATURA 2000à 20
 5. Βεβαίωση  οικείου Δήμου ότι οι  υπό  ένταξη εκτάσεις   σε ποσοστό  10%-  50%  ανήκουν σε περιοχή NATURA 2000à 10
 6. Βεβαίωση οικείου Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης
   ότι ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος -à 10
 7. Βεβαίωση οργανισμού Πιστοποίησης ότι παράγει συγκεκριμένα Βιολογικά προιόντα  ΦΥΤΙΚΗΣ-à 30 .
 8. Σύμβαση με Οργανισμό Πιστοποίησης  σε ισχύ à30
 9. Μέγεθος εκμετάλλευσης ανω των 40 στρ à 15
 10. Μέγεθος εκμετάλλευσης 20-  40 στρ à 10
 11. Βεβαίωση οργανισμού Πιστοποίησης ότι παράγει συγκεκριμένα Βιολογικά προιόντα
  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:à 5
 12. Βεβαίωση οργανισμού Πιστοποίησης ότι παράγει  προιόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ à 10
 13. Βεβαίωση οργανισμού Πιστοποίησης ότι παράγει συγκεκριμένα Βιολογικά προιόντα
  βιολογικές ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ-à 10

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ
(εκτος από ελιά ,αμπέλι ,αρωματικά ,κρόκο)  

 1. Το 100%  την περίοδο  προσαρμογής   υποχρεωτικά  τίθεται  σε αγρανάπαυση  μια φορά  στη διετία προσαρμογής.
 2. Μέχρι   50%   ανα  έτος μετά την περίοδο προσαρμογής  προαιρετικά  μπορεί να τίθεται σε αγρανάπαυση