Σχέδια βελτίωσης : βαθμολογία και δικαιολογητικά τι πρέπει να ξέρω ;

Διαβάστε εδώ  τι δικαιολογητικά θα χρειαστεί να μας τοροφοδοτήσετε για να βαθμολογήσουμε το Επενδυτικό Σχέδιο σας .

Έλεγχος Δικαιολογητικών και Βαθμολογίας για Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης

1. Μέχρι σήμερα  ευνοούνται τα Σχέδια βελτίωσης με προσανατολισμό Ζωικής Παραγωγής .Η  μέγιστη βαθμολογία ανέρχεται  σε 100 βαθμοί (ενδέχεται ν  αλλάξει μετα την Ζωοοτεχνία 2011)  και Παραδεκτές Αιτήσεις Ενίσχυσης βαθμολογούνται με τουλάχιστον 40 βαθμούς (ενδέχεται κι αυτό να χαμηλώσει ) εκ των οποίων οι 15 βαθμοί να προέρχονται  απο το κριτήριο  αξιολόγησης  των Αναπτυξιακών Στόχων (κριτ.4)

Με βάση τα μέχρι σήμερα  δεδομένα  που έχουν δημοσιοποιηθέι απο το ΥΠΑΑΤ  μπορούμε να βαθμολογήσουμε τις προτάσεις σας και να σχεδιάσουμε το Φάκελό σας .

Επικοινωνήστε μαζι μας  για να δείτε ανα είστε επιλέξιμος και να προετοιμάσουμε έγκαιρα τον φάκελο .

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής υποβολής Φακέλων  18/02/2011  μέχρι 18/04/2011  .(6977 239 066)

Κρατικό σήμα για Free GMOs Ζωοοτροφές τώρα !

Οι περισσότερες γαλακτοβιομηχανίες έχουν εξασφαλίσει ζωοτροφές καθαρές από μεταλλαγμένα προϊόντα, όπως προκύπτει από την έρευνα της Greenpeace για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2010.

Επίσης, στις αγορές κοτόπουλου και αλλαντικών, όπου φαίνεται να εισέρχονται περισσότερες μεταλλαγμένες ζωοτροφές, έχει σημειωθεί αισθητή βελτίωση. Η έρευνα αφορά τα βασικά συστατικά ζωοτροφής, που εισάγονται στην Ελλάδα, τη σόγια, το καλαμπόκι και τη βαμβακόπιτα.

Οι εταιρείες και η Greenpeace ζητούν να θεσπιστεί ένα κρατικό σήμα, με το οποίο να αναγράφεται πάνω στις συσκευασίες η μη χρήση μεταλλαγμένων ζωοτροφών.

Σχέδια Βελτίωσης : Διευκρινίσεις για το ύψος προϋπολογισμού

Περιορισμοί  στο ύψος του επιλέξιμου Προϋπολογισμού των Σχεδίων Βελτίωσης  – Διευκρινίσεις

1. Συνολικός  Προϋπολογισμός : Νοείται ο Προυπολογισμός  υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου που αιτείται ο δυνητικός δικαιούχος   με την Αίτηση Ενίσχυσης .

Ο Συνολικός Προυπολογισμός μπορεί να είναι μικρότερος ,μεγαλύτερος ,ή ίσος με τον επιλέξιμο  Προϋπολογισμό .(τις επενδύσεις που εγκρίνονται )

Η Ιδιωτική Συμμετοχή υπολογίζεται  επί του Συνολικού Προυπολογισμού

ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 1. Για  ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών : 50.000

Για δυνητικούς  δικαιούχους « λοιποί Δικαιούχοι »   που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιού < 3.100

 1. 180.000 για
  α. Για Μηχανολογικό και λοιπό  εξοπλισμό  για εκτέλεση  γεωργικών εργασιών
  β. Για μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού  αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης νερού
  γ. Για έγγειες βελτιώσεις
  δ. Για πολυετείς φυτείες

  Δεν συμπεριλαμβάνονται στις 180.000  :
  α)  Ο Εξοπλισμός των Σταβλικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή ζώων .Και ο εξοπλισμός για την αποθήκευση παραγωγή μεταφορά και διανομή  των ζωοτροφών
  β ) Ο  Εξοπλισμός διαχείρισης των αποβλήτων
  γ) Ο  Εξοπλισμός που απαιτείται για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις

 2. Για Επενδύσεις  Καθετοποίησης  της παραγωγής(μεταποίηση των προιόντων που παράγει η μονάδα )
  . Μέχρι 300.000 για Εργαλεία ,μηχανήματα και εξοπλισμό καθετοποίησης
 3. Για Επενδύσεις σε ΑΠΕ  μέχρι 200.000

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος   Γεωπόνος Σύμβουλος (6977 239 066)

Η Ενιαία διαδικτυακά: Αρκεί να μην έχει αλλαγές απ΄εκείνη του 2010 .

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ ανακοινώνουν από σήμερα 24.1.2011 την έναρξη της λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2011 και δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 χωρίς μεταβολές στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του προηγούμενου έτους 2010.

Σύντομα η εφαρμογή θα επεκταθεί για να επιτρέπει την διαδικτυακή υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 με μεταβολές αλφαριθμητικών στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης προηγούμενου έτους 2010. Θα υπάρξει σύντομα νέα ανακοίνωση μόλις θα είναι δυνατή και η υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2011 με μεταβολή αλφαριθμητικών στοιχείων.

Για την υποβολή της αίτησης σας χωρίς μεταβολές:

– Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opekepe.gr/ από οποιαδήποτε σημείο έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

– Ακολουθήστε τις απλές οδηγίες και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας και ακολούθως εκτυπώστε την σε δύο αντίγραφα.

– Καταθέστε υπογεγραμμένα εντός 15 ημερών τα αντίγραφα της αίτησής σας σε οποιοδήποτε γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΛΓΑ για επικύρωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας.

– Η μη έντυπη κατάθεση και έγκαιρη επικύρωση της αίτησης οδηγεί σε ακύρωση αυτής και απαιτεί την εκ νέου υποβολής της.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ στοχεύοντας στην έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων του έτους 2011, υλοποίησαν την παραπάνω εφαρμογή ως ανταπόκριση στην απαίτηση των δικαιούχων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία του πολίτη που απλοποιούν τις διαδικασίες και μειώνουν την γραφειοκρατία.

Διατροφική Σύμπραξη: Εμπλέκει τους αγροτικούς Δήμους με λόγο και ρόλο για το «καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας»,

 Σύμφωνα με το προσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση δημιουργούνται τρείς νέες μορφές συνεταιριστικής δράσης.

1. Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις

 Εδω το Α΄κέιμενο Διαβούλευσης  (ΑΣΟ),

Και εδω το Σχέδιο  Νόμου Σχέδιο Νόμου για ΑΣΟ τελικό 23-01-2011

2. οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) με τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας ΑΕ-ΕΠΕ και

3.  οι ομάδες παραγωγών (ΟΠ) σύμφωνα με το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο .

Στη νέα διάρθρωση όλοι οι συνεταιρισμοί αγροτικών προϊόντων θεωρούνται πρωτοβάθμιοι συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων.

Οι τρείς παραπάνω κατηγορίες συνεταιριστικών οργανώσεων καταχωρούνται στο εθνικό Μητρώο συλλογικών αγροτικών οργανώσεων, το οποίο δημιουργείται στο υπουργείο θα καταχωρηθούν σε δύο κατηγορίες.

Τους ενεργούς συνεταιρισμούς και τους μη ενεργούς.

Οι μη ενεργοί συνεταιρισμοί (όσοι δεν έχουν τζίρο) σε δύο εταιρικές χρήσεις θα διαγράφονται από το μητρώο και θα οδηγούνται σε εκκαθάριση.

Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει στη συγχώνευση των οργανώσεων.

Παράλληλα, ιδρύεται εποπτική Αρχή η οποία θα αξιολογεί, εποπτεύει και ελέγχει τους συνεταιρισμούς σε ετήσια βάση.

Εκτός από τις οργανώσεις αναμορφώνονται :

οι διεπαγγελματικές οργανώσεις και

συστήνονται εταιρίες μη κερδοσκοπικές για την προώθηση των προϊόντων που θα μετέχουν στο «καλάθι προϊόντων περιφέρειας«, με την επωνυμία Διατροφική Σύμπραξη.

Προωθείται τέλος, η συμβολαιακή γεωργία.

Το συμβόλαιο θα έχει τη νομική μορφή γραπτής σύμβασης και θα περιλαμβάνει το είδος, τον όγκο των προϊόντων την τιμή, τους χρόνους και τα σημεία παράδοσης τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής το παραγωγού

Αλλάζει και η ΠΑΣΕΓΕΣ.

Την διοίκηση της θα εκλέγουν οι οργανώσεις που μετέχουν στο μητρώο με καθολική ψηφοφορία των παραγωγών κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια. 

Διατροφική Σύμπραξη

Δίνεται η δυνατότητα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να συστήνει αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία

«Διατροφική Σύμπραξη……», ώστε:

 • να μη γίνεται αποσπασματικά και κατά περίπτωση η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων,
 • να ενισχύεται το «καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας», και
 • να προωθείται η διαπραγματευτική θέση των παραγωγών και των οργανώσεων τους με τους φορείς εμπορίας και μεταποίησης.

Μέλη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας – εκτός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης – μπορούν να είναι:

 • Δήμοι,
 • Συλλογικές αγροτικές οργανώσεις,
 • Περιφερειακές και κλαδικές επαγγελματικές οργανώσεις,
 • Περιφερειακοί φορείς της βιομηχανίας τροφίμων, ποτών, επεξεργασίας αγροτικών πρώτων υλών,
 • Φορείς του εμπορίου, της μαζικής εστίασης, των ξενοδοχείων, των καταναλωτών,
 • Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν στην Περιφέρεια και σχετίζονται με τους σκοπούς της σύμπραξης.

Στα μεγάλα νησιά, την ίδρυση και την εποπτεία παρόμοιας εταιρίας έχει ο Δήμος.

Διεπαγγελματική Οργάνωση

Επαναδιατυπώνεται με σύγχρονους όρους η Διεπαγγελματική Οργάνωση (Δ.Ο.), καθώς διαρθρώνεται σε εθνικό επίπεδο, κυρίως κατά προϊόν, ενώ – σε ειδικές μόνο περιπτώσεις – κατά ΚΟΑ ή κλάδο ή ομάδα ομοειδών προϊόντων.

Στη Δ.Ο. συμμετέχουν εκπρόσωποι:

 • παραγωγών, συνεταιρισμών, αγροτικών εταιρικών συμπράξεων, ομάδων παραγωγών,
 • εμπόρων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, μεταποιητών, συσκευαστών, μεταφορέων,
 • πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.
 • Οι Δ.Ε. έχουν τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και προσδιορίζονται αναλυτικά οι στόχοι τους.

Δημοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων

Επίσης στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρεται ότι:

 • Οργανώνεται με τη μορφή ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν:
 • η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση,
 • οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις,
 • έμποροι αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, καθώς και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες με ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 49%
 • Λειτουργεί κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και εντάσσεται με αυξημένα ποσοστά στους αναπτυξιακούς νόμους.

Επίσης σε ειδικό άρθρο του ν/σ προβλέπονται τα κίνητρα με βάση τα οποία συμμετέχουν οι παραγωγοί και ο οργανώσεις τους:

 • στον αναπτυξιακό νόμο,
 • στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,
 • στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλ. Μπαλτατζής»,
 • στα ευρωπαϊκά αγροτικά προγράμματα.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στη συνέντευξη τύπου ανέφερε τα εξής:

Η ελληνική γεωργία 2014 που επαγγελθήκαμε από την πρώτη μέρα, η υποστήριξη και προώθηση του «καλαθιού των προϊόντων της Περιφέρειας», η θετική ανατροπή στο αρνητικό για τη χώρα εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων, που ξεκινούν από την αδήριτη ανάγκη να στραφούμε στην παραγωγή, είναι οι λόγοι που επιβάλλουν αυτή την παρέμβαση.
Την παρέμβαση επιβάλλει ακόμη η βαθιά επίγνωσή μας ότι η χώρα δεν βγαίνει από την κρίση χωρίς την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και τη μεταποίηση των προϊόντων του.
Ανασυγκρότηση, που είναι αδύνατο να επιτευχθεί μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής ιδιομορφίας που συνιστούν η γεωγραφία της χώρας, ο μικρός κλήρος, οι πολυπεριβαλλοντικές συνθήκες και που καθιστούν την ανάπτυξη συλλογικών μορφών οργάνωσης της παραγωγής και τη συνεργασία των παραγωγών μονόδρομο για την επίτευξη του στόχου.
Την παρέμβαση επιβάλλει, τέλος, η αναζωογόνηση του συνταγματικού δικαιώματος του «συνεταιρίζεσθαι», δικαίωμα που ουσιαστικά έχει ατροφήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και η ταυτόχρονη υποχρέωση του κράτους να εποπτεύει, να προστατεύει και να μεριμνά για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Όπως ακριβώς υπαγορεύει το άρθρο 12 παρ. 5 του Συντάγματος, που θεμελιώνει την ελευθερία ίδρυσης και λειτουργίας του συνεταιρισμού, κατοχυρώνει την αυτοδιοίκησή του, προβλέπει την προστασία και εποπτεία του από το κράτος και επιβάλλει την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την ανάπτυξή του.
Εδώ υπάρχει μια προσεκτική απόσταση ανάμεσα στο συνεταιρισμό, που είναι μια εθελοντική οργάνωση των παραγωγών και οι οποίοι έχουν απόλυτο δικαίωμα να οργανώνονται συνεταιριστικά και στο συνεταιρισμό μέσω του οποίου ασκείται δημόσια πολιτική από το κράτος, διότι αναγνωρίζει κάποια κριτήρια το ίδιο το κράτος για τη λειτουργία του και την πορεία του. Δηλαδή, δεν παρεμβαίνει στα Καταστατικά των συνεταιρισμών, με τη λογική τη λεπτομερειακή, ούτε παρεμβαίνει επί της ουσίας σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και την απόφαση των παραγωγών να προχωρήσουν σε συνεταιριστικές οργανώσεις. Έχει σχέση, με τη σχέση του κράτους με τους συνεταιρισμούς, μια σχέση αυτονομίας και εποπτείας και έχει από την άλλη έχει σχέση με την ενδυνάμωση των συνεταιρισμών, στην αγορά και στη διακίνηση των προϊόντων.
Αν δούμε λίγο μακροσκοπικά τις εξελίξεις στο χώρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις δυο τελευταίες δεκαετίες κυρίως αφ’ ότου δημιουργήθηκε η ενιαία αγορά και θεσμοθετήθηκε η Κοινή Αγροτική Πολιτική, δηλαδή περίπου από το 1992 μετά το Μάαστριχτ, θα διαπιστώσουμε ότι τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά.
Το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάχυνε τις διαδικασίες συγκέντρωσης στο σύνολο του αγροτοδιατροφικού τομέα, ο οποίος ελέγχει κατά μέσο όρο άνω του 50% των αγροτικών εισροών και άνω του 60% της αξίας της αγροτικής παραγωγής.
Ειδικότερα στο συνεταιριστικό τομέα, στην πορεία αυτή δημιουργήθηκαν μεγάλα, βιώσιμα, επιχειρηματικά σχήματα, που ελέγχουν σημαντικό μέρος της εγχώριας παραγωγής αλλά και της διεθνούς παραγωγής. Σχήματα εξωστρεφή, συχνά διεθνικά, κάποια εισηγμένα στα χρηματιστήρια και κάποια με τεράστιες αλυσίδες επιχειρήσεων και διαδικασιών.
Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των σχημάτων που δούλεψε όλη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα χρόνια.
Αρχές και πρακτικές σύγχρονης διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρησιακού τύπου, κατά κανόνα εξειδικευμένα σε κλάδο ή στην παραγωγή διάθεση των εισροών, αξιοποίηση του νομοθετικού πλαισίου (κίνητρα, μορφές οργάνωσης) εθνικού και ευρωπαϊκού, δηλαδή όσο γίνεται περισσότερο και κυρίως αυτά τα σχήματα προήλθαν είτε από «οργανική μεγέθυνση», (υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων) είτε από διευρυμένες συγχωνεύσεις συνεργατικές και συνεταιριστικές, που υπήρχαν σε αυτές τις χώρες.
Ας ρίξουμε το βλέμμα πίσω και δούμε τι συνέβη στη χώρα μας όλο αυτό το διάστημα. Θέλω να δώσω μερικά στοιχεία.
Το 1984 οι συνεταιρισμοί διακινούσαν το 70% σε όγκο και το 40% σε αξία των φυτοφαρμάκων. Διακινούσαν το σύνολο σχεδόν των συμπυκνωμένων ζωοτροφών, παρήγαγαν το 50% των σύνθετων ζωοτροφών, διακινούσαν το σύνολο σχεδόν των ανόργανων λιπασμάτων, παρήγαγαν και εμπορεύονταν τη μεγαλύτερη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων και είχαν εξαγωγή 45% των τυποποιημένων προϊόντων οι Ενώσεις των Συνεταιρισμών και 25% οι Συνεταιριστικές Εταιρείες.
Σήμερα τα ποσοστά αυτά προφανώς δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ενώ η ιδιωτική βιομηχανία που επεξεργάζεται αγροτικά προϊόντα κατέκτησε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, ο συνεταιριστικός τομέας κατέρρευσε σχεδόν συνοδευόμενος από οικονομική και κοινωνική απαξίωση. Και πρέπει να πω εδώ, ότι ακόμα και σήμερα, παρά την κατάσταση του συνεταιρικού τομέα, το σύνολο της μεταποίησης των προϊόντων, ο διατροφικός τομέας, είναι ο πιο σημαντικός κλάδος της μεταποιητικής μας βιομηχανίας.

Ποια είναι η κατάσταση του συνεταιρισμού σήμερα με πολύ απλά λόγια:

Αν πάρουμε τα στοιχεία της Αγροτικής Τράπεζας, υπάρχουν 28 επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 12 εκατ. Ευρώ. Από αυτές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών, οι 12 έχουν θετικές προοπτικές.
Με τζίρο μικρότερο από 12 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχουν 65 επιχειρήσεις. Από αυτές οι 16 έχουν αρνητικά αποτελέσματα και αρνητική καθαρή θέση, οι 22 αρνητικά αποτελέσματα αλλά όχι αρνητική καθαρή θέση, δηλαδή έχουν προοπτική και είναι βιώσιμες και οι 27 έχουν θετικές προοπτικές. Αυτός είναι ο βαθμός συγκέντρωσης όχι μόνο σε συνεταιριστικό αλλά σε επιχειρηματικό επίπεδο.
Προσπάθησα να βρω την ποσότητα των Συνεταιρισμών που τυπικά στα χαρτιά βρίσκονται μέσω των Μονομελών Πρωτοδικείων και των Μητρώων της ΠΑΣΕΓΕΣ. Είναι περίπου 6.200 πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις, 115 ΕΑΣ, 22 Κοινοπραξίες, 11 συνεταιριστικές εταιρείες και 7 κεντρικές συνεταιριστικές Ενώσεις. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, περιορισμένη παρέμβαση στην αγορά, με κάποιες ΕΑΣ να συμμετέχουν μόνο στη συμπλήρωση των στοιχείων του ΟΣΔΕ, κυρίως συνδικαλιστικές και όχι παραγωγικές επιχειρήσεις και βέβαια με αθρόα συμμετοχή στις εκλογές των οργάνων του συνεταιριστικού κινήματος.
Ζητήσαμε, με 5 επιστολές από την αρχή του καλοκαιριού, στοιχεία μέσω των ΕΑΣ, για τους πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς. Από τους 6.200 Συνεταιρισμούς καταγράφονται οι 3.266. Από τις 115 ΕΑΣ έδωσαν στοιχεία οι 80. Και το κυριότερο απ’ όλα, μόνο περίπου 1.000 δεν έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών την προηγούμενη χρονιά.
Θέλω να είμαι καθαρός: Η κύρια ευθύνη βαρύνει την πολιτική εξουσία. Μια πολιτική εξουσία, μιλώ για την πολιτική εξουσία στο σύνολό της εννοώντας και διαφορετικές κυβερνήσεις, που ενώ θέσπισε λεπτομερειακό θεσμικό πλαίσιο, με πλήθος θετικών διατάξεων, που δεν εμποδίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλίας από τους Συνεταιρισμούς ή αν θέλετε και την ανάπτυξη πολιτικών στους Συνεταιρισμούς, δεν είχε μια κατευθυντήρια γραμμή και σταθερή πολιτική που να υπερβαίνει τον κομματισμό, τον κρατισμό και την επιλεκτική σχέση. Δεν υπήρχε πουθενά αξιολόγηση, εποπτεία και έλεγχος παρά την εξαιρετικά ενισχυμένη αρμοδιότητα του Υπουργού Γεωργίας να παραγγέλνει ελέγχους χρησιμοποιώντας και τον τελευταίο οικονομολόγο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Και δεν υπάρχει αυθεντική εκπροσώπηση των παραγωγών που αδύναμοι να διαπραγματευθούν το προϊόν τους γίνονται έρμαιο των διαθέσεων της αγοράς και των εμπόρων.
Θα σας δώσω ένα στοιχείο: Η Norton, η εταιρεία που αξιολογεί τις επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, θεωρεί ότι η επένδυση στην πρωτογενή παραγωγή και στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα είναι ο τρίτος κατά σειρά τομέας με τεράστιες δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας μετά τον τουρισμό και την ενέργεια. Θέλω να πω δηλαδή, ότι έχουμε όλη τη δυνατότητα να ρίξουμε το βάρος πάνω στην αγροτική ανασυγκρότηση, γιατί όπως επανειλημμένα έχω πει, στην ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα, μπορεί να στηριχθεί η έξοδος της οικονομίας μας από την κρίση.

Ποιες είναι οι κατευθύνσεις μας:

α. Αξιόπιστες δημόσιες πολιτικές εποπτείας και στήριξης της συνεταιριστικής δράσης, της υγιούς συνεταιριστικής δράσης.
β. Διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να διευκολύνονται εκτός από την παραγωγή και τη συγκέντρωση των προϊόντων, η τυποποίηση, μεταποίηση, πιστοποίηση, προώθηση, προβολή.
γ. Να κάνουμε επιτέλους μια πραγματική καταγραφή- αξιολόγηση, για να υπάρξει εν τέλει νομιμοποίηση των Συνεταιρισμών σε σχέση με το κράτος. Επαναλαμβάνω, όχι με την ελευθερία που έχουν οι παραγωγοί να συνεταιρίζονται, ν’ ανατραπούν οι σχέσεις με την αγορά ώστε να υπάρξουν θεσμοί και κίνητρα που θα καταστήσουν ανταγωνιστικό το διατροφικό, αγροδιατροφικό τομέα και να εκδημοκρατιστούν οι δομές ώστε να υπάρχει αυθεντική εκπροσώπηση του αγροτικού κόσμου.
Από την αρχή τέθηκε ένα ερώτημα: Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει γίνει ένας μεγάλος διάλογος πάνω στην τροποποίηση και βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Εμείς πιστεύουμε ότι πολλές από αυτές τις προτάσεις που το τροποποιούν και το βελτιώνουν, που προήλθε μέσα από μια συζήτηση που γίνεται, στην οποία συμμετείχαν και τα όργανα του συνεταιριστικού κινήματος και υπήρξε διαβούλευση τους προηγούμενους μήνες από το Υπουργείο, όπως και μελέτη επιστημόνων για το ποιες πρέπει να είναι οι βελτιώσεις, είναι αναγκαίες και πρέπει να γίνουν.
Πιστεύουμε όμως ότι το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι το θεσμικό πλαίσιο αυτό που δίνει την ελευθερία στους Συνεταιρισμούς, αλλά το κεντρικό πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην εποπτεία, την αξιολόγηση και τη δυνατότητα να ωθηθούν από τις δημόσιες πολιτικές οι παραγωγικοί Συνεταιρισμοί, αυτοί δηλαδή που μπορούν να προσφέρουν σ’ αυτή τη διαδικασία. Επίσης, να δοθεί η δυνατότητα σε όλους όσους από τους μη ενεργούς Συνεταιρισμούς υπάρχουν και θέλουν να μπουν σ’ αυτή τη διαδικασία, να κάνουν ένα καινούργιο ξεκίνημα. Άρα χρειαζόταν ένα άλλο πλαίσιο. Γι’ αυτό, λοιπόν, η νομοθετική μας πρωτοβουλία έχει ουσιαστικά δύο μεγάλα κεφάλαια και ένα τρίτο, που θα σας πω, και θα υπάρχει πιθανά και στις λοιπές διατάξεις καθώς κι ένα τέταρτο.
Σας τα λέω αμέσως: Ξεκινά από μηδενική βάση για να καταγράψει τους Συνεταιρισμούς. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην οργάνωση και εποπτεία τους. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη σχέση τους με την αγορά και τη σταθεροποίηση των τιμών. Tο τρίτο θα είναι τροποποίηση, συμπληρώσεις, προσθήκες στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του 2810/2000.
Στις «λοιπές διατάξεις», εάν προκύψει μέσα από τη διαβούλευση, γίνεται μια προεργασία για το κατά πόσο χρειαζόμαστε 2-3 άρθρα για τον αγροτικό συνδικαλισμό χωρίς να κατεβάζουμε ξεχωριστό νομοσχέδιο.
Μέσα σε μια εβδομάδα θα έχουμε κάνει και τις βελτιώσεις και προσαρμογές του Νόμου 2810. Για τα δύο κεφάλαια, που τα βασικά τους σημεία είναι στο κείμενο που σας δώσαμε, θα ξεκινήσει διαβούλευση για ένα μήνα περίπου και στη συνέχεια θα έρθει σε δεύτερη ανάγνωση στο Υπουργικό Συμβούλιο για να κατατεθεί στη Βουλή.

Το περιεχόμενο της νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥπΑΑΤ αναφέρει τα εξής:

Α. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η παρέμβαση στο χώρο των συνεταιρισμών και, εν γένει, των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων επιδιώκει να ανατρέψει μια εξαιρετικά δυσάρεστη και απαξιωμένη κατάσταση. Μια κατάσταση που οδήγησε σε ουσιαστική ατροφία ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, για την υιοθέτηση του οποίου χρειάστηκαν σκληροί αγώνες και θυσίες.
Η σημερινή κατάσταση των συνεταιρισμών «σφραγίδων», της κακοδιοίκησης και της υπερχρέωσης δεν προκάλεσε μόνο ένα σοβαρό πλήγμα στην αγροτική μας οικονομία. Κατασπατάλησε, επιπλέον και ένα τεράστιο κεφάλαιο αλληλεγγύης και συνεργασίας που κάποτε γέννησε ελπίδες δυναμικής ανάπτυξης και ευημερίας.
Ο συνεταιρισμός είναι ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα.
Το άρθρο 12 παράγραφος 5 του Συντάγματος:
θεμελιώνει την ελευθερία ίδρυσης και λειτουργίας του,
κατοχυρώνει την αυτοδιοίκησή του,
προβλέπει την προστασία και εποπτεία του από το κράτος,
επιβάλλει την υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την ανάπτυξή του.

Η νομοθετική μας πρωτοβουλία και παρέμβαση ξεκινά από το γράμμα και το πνεύμα της συνταγματικής διάταξης. Κι αυτό γιατί φτάσαμε στο κρίσιμο εκείνο σημείο όπου ένα δικαίωμα των πολιτών και μια σύστοιχη υποχρέωση του Κράτους έχουν δυστυχώς αδρανήσει.
Επιζητούμε την αναζωογόνηση του δικαιώματος και τη θεσμική επικαιροποίηση της υποχρέωσης του Κράτους.
Υπάρχει, όμως, και ένας άλλος λόγος εξίσου σημαντικός και ιδιαίτερα κρίσιμος για την πορεία της χώρας και την έξοδό της από την οικονομική κρίση.

Αν λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι:
· Ο αγροτικός τομέας με τη στροφή στην παραγωγή και τη μεταποίηση προϊόντων και τροφίμων αποτελεί μαζί με τον Τουρισμό και την Καινοτομία την αιχμή της παραγωγικής ανασύνταξης του τόπου και της πράσινης ανάπτυξης.
· Η γεωγραφική ιδιομορφία, ο μικρός κλήρος και η επένδυση στην Ταυτότητα, την Ποιότητα, την Αειφορία είναι μονόδρομος.

Τότε οι συλλογικές και συνεταιριστικές μορφές οργάνωσης της αγροτικής οικονομίας και η ανάπτυξη τους αναδεικνύονται σε επείγουσα και πρωταρχική υπόθεση, καθώς ταυτίζονται με την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτουμε.

Το αγροτικό ζήτημα είναι κυριολεκτικά ένα εθνικό ζήτημα στις μέρες μας και η αντιμετώπισή του θα κρίνει το μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας τα επόμενα δέκα χρόνια.

Όπως σε πολλούς άλλους τομείς που αφορούν στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής, έτσι και στην αγροτική ανάπτυξη δεν λείπουν νόμοι και ντιρεκτίβες. Οι ισχύοντες νόμοι – είτε πρόκειται για τον ν. 2810/2000 περί συνεταιρισμών, είτε πρόκειται για τον ν. 2732/1999 περί διεπαγγελματικών οργανώσεων στον αγροτικό χώρο, είτε πρόκειται για ΚΥΑ εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ περί ομάδων παραγωγών στα οπωροκηπευτικά προϊόντα – είναι λεπτομερειακοί, διαθέτουν πλήθος θετικών διατάξεων και, σε καμία περίπτωση, δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη πολιτικών και πρωτοβουλιών. Ωστόσο, δεν εφαρμόζονται σχεδόν σε όλη τους την έκταση, αν δεν στρεβλώνονται ή δεν παραποιούνται.

Οι παθογόνες αιτίες είναι προφανείς και ομολογημένες:
Δεν υπάρχει κατευθυντήρια γραμμή και σταθερή πολιτική ολοκληρωμένης εφαρμογής προς κάθε κατεύθυνση, που να υπερβαίνει το πλαίσιο των κατεστημένων πελατειακών σχέσεων, τον «κομματισμό» και τον «κρατισμό».
Δεν υπάρχει πουθενά και ποτέ ουσιαστική αξιολόγηση, εποπτεία και έλεγχος παρ’ ότι προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Δεν υπάρχει αυθεντική εκπροσώπηση των πραγματικών παραγωγών, με αποτέλεσμα αδύναμοι να διαπραγματευτούν και να υποστηρίξουν το προϊόν τους, γίνονται έρμαιο των διαθέσεων της αγοράς και των εμπόρων.

Έτσι, σε μια εποχή τεραστίων προκλήσεων για την ελληνική γεωργία και τις συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, οι φορείς, τα φυσικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, κλείνονται αμυντικά στην προστασία του εισοδήματος και την πολιτική των επιδοτήσεων. Αυτό πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει ριζικά.

Η συγκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία και οι ριζικές αλλαγές που θα επιφέρει στην οργάνωση της παραγωγής και στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα δεν αποτελεί μόνο μια οργανωτική επιλογή. Συνδέεται άρρηκτα με τους τις προϋποθέσεις της θετικής ανατροπής στο εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων, με την ανάδειξη, υποστήριξη και προώθηση του «καλαθιού της Περιφέρειας», καθώς και τους στόχους της Ελληνικής Γεωργίας 2014.

Οι Κατευθύνσεις μας

Για να ανατρέψουμε ριζικά και άμεσα τις παθογόνες αιτίες, δεν έχουμε ανάγκη από έναν ακόμη συνεταιριστικό νόμο πιο λεπτομερειακό που να διορθώνει τις ατέλειες και να περιπλέκει τα πράγματα. Θέλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο, χωρίς να παρεμβαίνει πατερναλιστικά στο συνταγματικό δικαίωμα του «συνεταιρίζεσθαι» των παραγωγών, να ανατρέπει αναβαθμίζει τις σχέσεις των συνεταιρισμών με το κράτος, να κατοχυρώνει την εποπτεία του, να εξυγιαίνει το χώρο, να διαμορφώνει νέες σχέσεις με την αγορά και την αγροτική ανάπτυξη.

α. Σημείο εκκίνησης είναι για μας η αποκατάσταση αξιόπιστων και αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών εποπτείας και στήριξης της συνεταιριστικής λειτουργίας, η οποία επιδιώκουμε να κινηθεί δραστήρια, αποφασιστικά και με αυτοπεποίθηση προς τις προκλήσεις της εποχής μας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της χώρας.

β. Παράλληλα, διευρύνουμε το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης των αγροτών μας, το οποίο διαρθρώνεται και κλιμακώνεται γύρω από υγιείς και αποτελεσματικούς Συνεταιρισμούς που καλούνται να προσαρμόσουν το πολύτιμο συνεταιριστικό πνεύμα στη σύγχρονη εποχή, τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τη νέα ΚΑΠ,

Έτσι, αναγνωρίζονται μορφές Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ομάδες Παραγωγών, οι οποίες καλούνται να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στους τομείς παραγωγής, τυποποίησης, πιστοποίησης, μεταποίησης και εμπορίας στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

γ. Γύρω από το θεσμικό πυρήνα της κρατικής εποπτείας, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη και ενίσχυση ισχυρών συνεταιρισμών, εταιρικών συμπράξεων και ομάδων παραγωγών, κατοχυρώνουμε δημόσιες πολιτικές με δημοκρατικό και προοδευτικό πρόσημο.

Αξιοποιούμε τη δοκιμασμένη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέθοδο του Μητρώου, το οποίο καθίσταται σύνθετο εργαλείο καταγραφής, αξιολόγησης και, εν τέλει, νομιμοποίησης των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων σε σχέση με το κράτος και τις δημόσιες πολιτικές. Έτσι παρακολουθείται συνέχεια η δράση τους και αξιολογούνται τα αποτελέσματά τους.

Με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων πρόκειται να κινηθεί η διάθεση των οικονομικών, φορολογικών και αναπτυξιακών κινήτρων.

δ. Οι πολιτικές μας κατευθύνονται, επίσης, προς μια ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας οι δημόσιες πολιτικές θέτουν αξιόπιστους κανόνες υγιούς επιχειρηματικότητας, διαφάνειας και προνοιακής στήριξης του αγροτικού κόσμου. Θεσμοί και διαδικασίες, όπως οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, η Συμβολαιακή Γεωργία, τα Δημοπρατήρια Αγροτικών Προϊόντων, οι Διατροφικές Περιφερειακές Συμπράξεις, που σπερματικά και αποσπασματικά ξεκίνησαν και ουδέποτε αναπτύχθηκαν ουσιαστικά στη χώρα μας, αποκτούν σύγχρονο πλαίσιο και οργανώνονται με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και με τη συνεργασία των παραγωγικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων του χώρου.

ε. Τέλος, μια παρόμοια παρέμβαση δημοκρατικού συνταγματισμού, που ενισχύει το κοινωνικό κεκτημένο της συνεταιριστικής δράσης και προστατεύει το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί παρά να ολοκληρωθεί με τον εκδημοκρατισμό των δομών και την αυθεντική εκπροσώπηση του αγροτικού κόσμου και των πραγματικών παραγωγών. Οι διαδικασίες άμεσης Δημοκρατίας στην εκλογή των συνεταιριστικών οργάνων και της ΠΑΣΕΓΕΣ μέσα από καθολική ψηφοφορία των παραγωγών, γίνεται αποφασιστική και απαρέγκλιτη προϋπόθεση της όποιας αξιολόγησης και νομιμοποίησης. 

Β. 1 Θεσμικό πλαίσιο για τις Συλλογικές Οργανώσεις και την Επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του κράτους

1. Ξεκαθαρίζει πλήρως το τοπίο και αποσαφηνίζονται οι συγχύσεις που κυριαρχούν στο ποιες είναι και τι νομική μορφή έχουν οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις:
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) με τη μορφή του συνεταιρισμού/μεριδιούχοι.
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) με τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας ΑΕ ή ΕΠΕ.
Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), αποκλειστικά όσες πληρούν το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, τους περιορισμούς και τις οριοθετήσεις του, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

2. Για το σκοπό αυτό:
Όλοι οι συνεταιρισμοί αγροτικών προϊόντων θεωρούνται πρωτοβάθμιοι και διέπονται από τους ίδιους κανόνες συμπεριλαμβανομένων και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών.
Οι κάθε μορφής συνεταιριστικές ενώσεις, κοινοπραξίες συνεταιρισμών και συνεταιριστικές εταιρίες, που συγκροτούνται από παραγωγούς ή και συνεταιρισμούς και έχουν τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας, θεωρούνται Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και είναι ανεξάρτητες από τη λειτουργία των συνεταιρισμών.
Αναγνωρίζονται Ομάδες Παραγωγών, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση σε κίνητρα, καθώς και σε χρηματοδοτήσεις τους από διαχειριστικά ή άλλα επιχειρησιακά προγράμματα μόνο εφόσον πληρούν το προαναφερθέν πλαίσιο.

3. Στο Υπ.ΑΑ-Τ συνίσταται:

 • Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων
 • Οι τρεις κατηγορίες οργανώσεων καταχωρούνται και ως εκ τούτου αναγνωρίζονται στη σχέση τους με το κράτος, με βάση πολύ συγκεκριμένα και διαφοροποιημένα κριτήρια.
 • Με βάση τα κριτήρια αυτά αξιολογούνται σε ενεργές και μη ενεργές.

4. Ιδρύεται στο Υπ.ΑΑ-Τ, Εποπτική Αρχή για τη λειτουργία του Μητρώου και της εποπτείας, ως αυτοτελής διοικητική μονάδα συνεπικουρούμενη από το Εποπτικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν υπηρεσιακοί, ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων.

5. Στα κριτήρια αξιολόγησης των ΑΣΟ, συμπεριλαμβάνονται:

 • Άμεση εκλογή των οργάνων τους με καθολική ψηφοφορία των μελών τους,
 • Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ,
 • Αποτελεσματική συνεταιριστική και εταιρική διακυβέρνηση,
 • Οικονομική βιωσιμότητα με βάση τον κύκλο εργασιών και τα περιουσιακά στοιχεία,
 • Όροι και προϋποθέσεις διαφάνειας.

Η αξιολόγηση γίνεται σε ετήσια βάση.

Μη ενεργές ΑΣΟ για δυο (2) συνεχή έτη οδηγούνται σε αναγκαστική εκκαθάριση και διαγράφονται από το Μητρώο.

6. Κατά την πρώτη εγγραφή και αξιολόγηση:
Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, οι ΑΣΟ προσκομίζουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην Εποπτική Αρχή για την εγγραφή στο Μητρώο. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν τα στοιχεία, δεν αναγνωρίζονται.
Οι αρχικά καταχωρούμενες ως μη ενεργές, σε περίπτωση που δεν συγχωνευθούν με ενεργές ΑΣΟ έως τις 31-12-2011, οδηγούνται σε αναγκαστική εκκαθάριση.

7. Εξειδικεύονται οι σκοποί των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας που αφορούν:

 • στην οργάνωση της παραγωγής,
 • στην προμήθεια εισροών και εφοδίων,
 • στην παροχή υπηρεσιών (συγκέντρωση – τυποποίηση – αποθήκευση – διάθεση),
 • στην εμπορία και τη μεταποίηση.

8. Στα κριτήρια αξιολόγησης των ΑΕΣ συμπεριλαμβάνονται:

 • Ο αριθμός των μελών,
 • Το ποσοστό συγκέντρωσης παραγωγής σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,
 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων,
 • Ο κύκλος εργασιών και το ύψος συναλλαγών,
 • Το μερίδιο αγοράς για το συγκεκριμένο προϊόν.

Η αξιολόγηση γίνεται σε ετήσια βάση.

Στο Μητρώο καταγράφονται μόνο ενεργές ΑΕΣ.

Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις που μεταπίπτουν σε μη ενεργές επί τρία (3) έτη θα διαγράφονται από το Μητρώο.

9. Διαλύεται η σύγχυση που αφορά στις Ομάδες Παραγωγών, τον κατακερματισμό τους, καθώς και στην τάση που έχουν να υποκαθιστούν τους συνεταιρισμούς χωρίς να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που θέτει το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να διαχειριστούν προγράμματα. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση προσαρμογής στο σημερινό ευρωπαϊκό τοπίο.

10. Ριζική αλλαγή στη δομή και λειτουργία της ΠΑΣΕΓΕΣ που μετατρέπεται σε:

Πανελλήνια Ένωση Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΠΕΣΑΓΟ)

Την ΠΕΣΑΓΟ εκλέγουν οι οργανώσεις και των τριών κατηγοριών που συμμετέχουν στο Μητρώο και των οποίων αποτελεί τη συντονιστική οργάνωση.

Η εκλογή των μελών της Γενικής Συνέλευσης, που αποτελεί το κορυφαίο της όργανο, γίνεται κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια, με καθολική ψηφοφορία όλων των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι μέλη των οργανώσεων που ανήκουν στην περιφέρεια.

Θέλουμε η ΠΑΣΕΓΕΣ να γίνει πραγματικά όργανο όλων των συλλογικών μορφών οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής για να έχει κύρος και η δυναμική της να εκφράζει τις αγροτικές οργανώσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να κάνει έρευνες, να κάνει συνεργασίες διεθνείς και εγχώριες, να εκφράζει όλο τον συνεταιρισμένο και συνεργαζόμενο αγροτικό κόσμο, στο σύνολο της χώρας.. Να αναβαθμιστεί δηλαδή ο ρόλος της.
Είναι μια πρόταση, την οποία κάναμε, επειδή στο Ν. 2810 υπάρχει ολόκληρο άρθρο που αναφέρεται στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Είναι μια θέση για συζήτηση. Εξυπακούεται ότι σε εκλογές μετέχουν για την ΠΑΣΕΓΕΣ μόνο οι οργανώσεις που είναι καταγραμμένες στο μητρώο.

Β.2 Δημόσιες πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς αγροτικών προϊόντων και της σταθερότητας των τιμών τους

1. Επαναδιατυπώνεται με σύγχρονους όρους η Διεπαγγελματική Οργάνωση (Δ.Ο.), καθώς διαρθρώνεται σε εθνικό επίπεδο, κυρίως κατά προϊόν, ενώ – σε ειδικές μόνο περιπτώσεις – κατά ΚΟΑ ή κλάδο ή ομάδα ομοειδών προϊόντων.

Στη Δ.Ο. συμμετέχουν εκπρόσωποι:

 • παραγωγών, συνεταιρισμών, αγροτικών εταιρικών συμπράξεων, ομάδων παραγωγών,
 • εμπόρων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, μεταποιητών, συσκευαστών, μεταφορέων,
 • πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Οι Δ.Ε. έχουν τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και προσδιορίζονται αναλυτικά οι στόχοι τους.

2. Δίνεται η δυνατότητα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να συστήνει αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διατροφική Σύμπραξη……», ώστε:

 • να μη γίνεται αποσπασματικά και κατά περίπτωση η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων,
 • να ενισχύεται το «καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας», και
 • να προωθείται η διαπραγματευτική θέση των παραγωγών και των οργανώσεων τους με τους φορείς εμπορίας και μεταποίησης.

Μέλη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας – εκτός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης – μπορούν να είναι:

 • Δήμοι,
 • Συλλογικές αγροτικές οργανώσεις,
 • Περιφερειακές και κλαδικές επαγγελματικές οργανώσεις,
 • Περιφερειακοί φορείς της βιομηχανίας τροφίμων, ποτών, επεξεργασίας αγροτικών πρώτων υλών,
 • Φορείς του εμπορίου, της μαζικής εστίασης, των ξενοδοχείων, των καταναλωτών,
 • Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν στην Περιφέρεια και σχετίζονται με τους σκοπούς της σύμπραξης.

Στα μεγάλα νησιά, την ίδρυση και την εποπτεία παρόμοιας εταιρίας έχει ο Δήμος.

3. Θεσμοθετείται η Συμβολαιακή Γεωργία προκειμένου να προστατευτούν οι παραγωγοί και να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους θέση, να ρυθμίζονται και να σταθεροποιούνται οι τιμές των προϊόντων, καθώς και να ομαλοποιηθεί η αγορά.
Το Συμβόλαιο έχει τη νομική μορφή γραπτής σύμβασης, που απαιτεί ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας και με την οποία μπορεί να ρυθμίζεται η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων ή τροφίμων.
Περιλαμβάνει το είδος και τον όγκο των προϊόντων, το είδος της καλλιέργειας, την τιμή, τους χρόνους και τα σημεία παράδοσης, τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής, την ποιότητα και την πιστοποίηση, τις ρήτρες και τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης.
Τέλος, προβλέπονται ποινές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Παρέχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο η δυνατότητα να ιδρύει σε επίπεδο Περιφέρειας:

Δημοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων

Οργανώνεται με τη μορφή ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν:
η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση,
οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις,
έμποροι αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, καθώς και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες με ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 49%

Λειτουργεί κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και εντάσσεται με αυξημένα ποσοστά στους αναπτυξιακούς νόμους.

5. Σε ειδικό άρθρο προβλέπονται τα κίνητρα με βάση τα οποία συμμετέχουν οι παραγωγοί και ο οργανώσεις τους:

 • στον αναπτυξιακό νόμο,
 • στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,
 • στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλ. Μπαλτατζής»,
 • στα ευρωπαϊκά αγροτικά προγράμματα.

Σχέδια Βελτίωσης : Εντάσσονται …οι παραγωγοί με τον καλύτερο γεωπόνο σύμβουλο.

Ξεκίνησαν τα Σχέδια Βελτίωσης : Επικοινωνήστε άμεσα μαζι μας  για να  σχεδιάσουμε την επενδυτική σας πρόταση .
(6977 239 066  Δημήτρης  Παπακωνσταντίνου )

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης την 18η Φεβρουαρίου 2011 και λήξης την 18η Απριλίου 2011.

Δεν είναι απαραίτητο το φάκελό  να τον  διαχειριστείτε  τοπικά , αυτό  μπορεί τώρα    να γίνει  και απο   Γραφεία έμπειρων Γεωπόνων Συμβούλων απο την Αθήνα . Έπιλέξτε   Γεωπόνους που θα εγγυηθούν βαθμολογία της επένδυσής  πάνω απο 45 για να γίνει αποδεκτή .

Που θα εγγυηθούν  επαρκή τεκμηρίωση της επενδυτικής πρότασης με τα λιγοτερα λάθη.

Τωρα τα Σχέδια Βελτίωσης συντάσσονται με γνώμονα την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, ο σχεδιασμός του Μέτρου 121, προβλέπει τη μείωση των απαιτούμενων υποχρεωτικών δικαιολογητικών, την απλοποίηση της σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης– φακέλου υποψηφιότητας και την αξιοποίηση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή, την αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων.

Δείτε την Προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης εδώ : Πρόσκληση Μέτρου 121

Θεσμοθέτηση του Αγροτουρισμού .Τώρα ! ΌΧι άλλο πάρτι εις βάρος των αγροτών !

Αγροτουρισμός – Τουρισμός Υπαίθρου

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ ενδιαφέρεται για την καθημερινή επιβίωση κάθε επαγγελματία αγρότη, και κυρίως εστιάζει την προσοχή της στην καταξίωση των αγροτικών επαγγελμάτων και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας όλων των αγροτικών επαγγελμάτων στο μέλλον, μεταξύ των οποίων και ο αγροτουρισμός.

Με αφορμή την προδημοσίευση της Προκήρυξης του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τον ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ κ. Β. Γιαννόπουλος επεσήμανε για πολλοστή φορά θέματα του Αγροτουρισμού.

Ο Αγροτουρισμός είναι αγροτικό επάγγελμα.

Ο Τουρισμός Υπαίθρου είναι τουριστικό επάγγελμα.

 Αγροτουρισμός είναι τουριστικές υπηρεσίες από μια αγροτική οικογένεια.

Ο Τουρισμός Υπαίθρου είναι τουριστικές υπηρεσίες από έναν επαγγελματία.

Ο Αγροτουρισμός υπάγεται και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 Ο Τουρισμός Υπαίθρου υπάγεται και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού.

 Ο αγρότης που προσφέρει Αγροτουρισμό πρέπει να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ.

Ο επαγγελματίας του Τουρισμού Υπαίθρου πρέπει να είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ.

Στα αγγλικά ο Αγροτουρισμός ορίζεται ως Agrotourism.

Στα αγγλικά ο Τουρισμός Υπαίθρου ορίζεται ως Rural Tourism.

Στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ξεκαθαρισμένο θεσμικό πλαίσιο.

Στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα ορισθεί το θεσμικό πλαίσιο.

Μέχρι σήμερα τα χρήματα που είχαν εξασφαλισθεί, με πολλούς αγώνες, από τους αγρότες για την αγροτική ανάπτυξη, υφάρπαζαν όλοι όσοι δήλωναν ότι θα κάνουν «τάχα» Αγροτουρισμό, χωρίς όμως να γίνονται αγρότες.

Έτσι διάφοροι «μη αγρότες» και στερούσαν τα χρήματα από τους αγρότες και δημιούργησαν ένα υβριδικό σχήμα, όπου μη αγρότες πήραν χρήματα για αγροτουρισμό, και ποτέ δεν ενέταξαν τις μονάδες τους στον Αγροτουρισμό, διότι απλούστατα δεν υπήρξε ποτέ μέχρι σήμερα θεσμοθέτηση του Αγροτουρισμού.

Ο Αγροτουρισμός, ως κομμάτι αγροτικών υπηρεσιών, ήταν πάντα η «κρέμα της κρέμας» των αγροτικών επαγγελμάτων και αποτέλεσε στόχο κλοπής και υπεξαίρεσης από τους επιτήδειους μη αγρότες, που εξασφάλιζαν πρόσβαση σε αυτόν, λόγω έλλειψης θεσμικού πλαισίου.

Με αυτόν τον τρόπο «έκλειναν» τις δυνατότητες επαγγελματικής επιβίωσης στους αγρότες και τους εξωθούσαν σε απλούς εργάτες γης, ενώ η σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα επιβάλει πολυαπασχόληση.

Οι Αναπτυξιακές που ήταν υπεύθυνες για την «απορρόφηση» των χρημάτων από τα προγράμματα των αγροτών, θεώρησαν, όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, ποιο εύκολο να μοιράσουν τις επιχορηγήσεις της ΕΕ σε όποιον ήταν πιο εύκολος.

Χωρίς εντατική ενημέρωση των αγροτών, χωρίς εξασφάλιση της χρηματοδότησης και υποστήριξης των αγροτών, τα χρήματα της αγροτικής ανάπτυξης τα τελευταία 20 χρόνια πήγαιναν σε όποιον ήταν πιο κοντά στις Αναπτυξιακές,

και από ότι φαίνεται αυτοί δεν ήταν οι αγρότες, παρά το ότι σε πολλές Αναπτυξιακές ήταν μέτοχοι και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Τελικά, σε μια κατάσταση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της «απάτης» προς την ΕΕ και της «συνωμοτικής πρακτικής» των αστών εναντίον των αγροτών, τα χρήματα της αγροτικής ανάπτυξης των αγροτών και της πολυαπασχόλησης των αγροτών, πήγαν σε «έξυπνους» επενδυτές, των οποίων το τελικό αντικείμενο δεν ήταν Αγροτουρισμός.

Το ονόμαζαν και το διαφήμιζαν σαν Αγροτουρισμό στα περιοδικά και στα συνέδρια, αλλά ήταν ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια ή επιπλωμένα διαμερίσματα ή ενοικιαζόμενες επαύλεις ή εστιατόρια ή ταβέρνες ή καφενεία ή εργαστήρια μεταποίησης ή ή κλπ, πάντως δεν ήταν ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, διότι απλά δεν τα λειτουργεί αγρότης ή αγρότισσα.

Ο Αγροτουρισμός είναι προσφορά τουριστικών υπηρεσιών (ξενώνας, εστιατόριο, ταβέρνα, εργαστήριο, ξεναγήσεις, εκδηλώσεις κλπ) ενώ ταυτόχρονα το κύριο εισόδημά τους είναι από την καλλιέργεια χωραφιών ή εκτροφή ζώων ή το ψάρεμα ή την δασοκομία.

Και οι Νέοι Αγρότες θέλουν ελεύθερο όλο το εύρος των αγροτικών τους επαγγελμάτων.

Το 2010 επιτέλους ξεκίνησαν τα προγράμματα της μορφής LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης-Α.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 2007-2013, αλλά δυστυχώς χωρίς το θεσμικό πλαίσιο του Αγροτουρισμού ακόμα. Φοβόμαστε ότι πάλι θα γίνει «πάρτυ» εις βάρος των αγροτών, από επιτήδειους.

ΤΕΛΙΚΑ έγινε αυτό που τα τελευταία τέσσερα συνεχή χρόνια αναγράφεται επιμόνως, δηλαδή έγινε προδημοσίευση της προκήρυξης από το ΕΣΠΑ για τον Εναλλακτικό Τουρισμό που είναι:

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής,

Πολιτιστικός τουρισμός,

Θαλάσσιος τουρισμός,

Γαστρονομικός τουρισμός,

Τουρισμό υγείας-ευεξίας &

Τουρισμός υπαίθρου.

Επιτέλους από σήμερα δεν έχουν κάποιοι την πολιτική δικαιολογία, ότι «νομίζαμε ότι τα λεφτά για τον Αγροτουρισμό είναι για όλους, και όχι μόνο για τους αγρότες».

Η επίσημη προδημοσίευση της προκήρυξης του ΕΣΠΑ για τον Τουρισμό Υπαίθρου υπαγορεύει το φρενάρισμα της κατασπατάλησης των χρημάτων (LEADER, ΠΑΑ) των αγροτών σε οποιονδήποτε.

Όποιος θέλει να κάνει Αγροτουρισμό πρέπει να εξασφαλίζει ότι είναι, ή ότι θα γίνει, αγρότης.

Όλοι οι άλλοι ελεύθερα μπορούν να κάνουν επενδύσεις από το ΕΣΠΑ στον Τουρισμό Υπαίθρου.

Ο Τουρισμός Υπαίθρου έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του Αγροτουρισμού, μόνο που μπορεί να τον κάνει οποιοσδήποτε.

Όλοι λοιπόν οι μη αγρότες μπορούν, αν θέλουν να προσφέρουν εναλλακτική μορφή τουρισμού-Τουρισμό Υπαίθρου, να επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και να σταματήσουν να λεηλατούν-υφαρπάζουν τα χρήματα που είναι για αγρότες στο ΠΑΑ 2007-13 και ειδικότερα στο LEADER.

Άλλωστε στο LEADER I, για όσους θυμούνται, οι χρηματοδοτήσεις για τον αγροτουρισμό πήγαιναν μόνο σε αγρότες.

Ακολούθως στα LEADER II & LEADER+ «αλλοιωθήκαν» τα κριτήρια και τα χρήματα των αγροτών «γλίστρησαν» σε κάθε έναν που είχε πρόσβαση στις Αναπτυξιακές, πάντα χωρίς να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τον αγροτουρισμό, αλλά και πάντα «εν ονόματι» του Αγροτουρισμού.

Τόσο μεγάλη ήταν η ασάφεια και η σύγχυση για τον Αγροτουρισμόκαι τον Τουρισμό Υπάιθρου, που ο ΟΑΕΕ έστειλε χαρτιά οφειλής και σε αγρότες, για τις πραγματικές δικές τους αγροτουριστικές μονάδες, που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα.

Η συνεχής υφαρπαγή του αντικειμένου των αγροτικών επαγγελμάτων (μεταξύ των οποίων η μεταποίηση, η εμπορία της δικιάς τους παραγωγής, ο αγροτουρισμός, οι υπηρεσίες με τα αγροτικά τους μηχανήματα, κλπ) η/και οι αποκλεισμοί ή εκχωρήσεις, ωθούν τους αγρότες σε απεγνωσμένες κινήσεις.

Η ασφαλιστική βαλβίδα της παροχής αγροτικών υπηρεσιών όταν σφραγίζεται δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις, και σήμερα και στο μέλλον, για το οποίο και ενδιαφέρονται κυρίως και σχεδόν αποκλειστικά οι Νέοι Αγρότες, διότι θέλουν και μπορούν να έχουν μέλλον στα αγροτικά επαγγέλματα που επέλεξαν.

Ας ενημερωθούν και οι διάφορες Αναπτυξιακές Εταιρίες, που με την επικίνδυνη επιλογή τους (για να μην την χαρακτηρίσουμε δολιότητα) «κλέψανε» τα χρήματα των αγροτών και δημιούργησαν πολλά ουσιαστικά προβλήματα στην αγροτική ανάπτυξη.

Ακόμα και η ορολογία «φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση, κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά την στιγμή της υποβολής της αίτησης» δεν προστατεύει τα χρήματα, που εξασφαλίσθηκαν για τους αγρότες, από το «πάρτυ».

Αυτήν την ορολογία την βρήκαμε σε πρόγραμμα LEADER που προσπαθεί να «ξεπλύνει» τα 7.750.000,00€ Δημόσιας Δαπάνης που θα έπρεπε να πάνε όλα σε αγρότες, προσφέροντας μόνο 1.242.000,00€ για αγρότες, που είναι πάλι «νοθευμένοι».

Μερικά από τα προβλήματα που έχει αυτή η υβριδική κατηγορία των αστών που έχουν μονάδες που τις διαφημίζουν ως αγροτουριστικές, είναι ότι θέλουν να μπορούν να έχουν τις πρόνοιες που έχουν οι αγρότες, χωρίς όμως να θέλουν να γίνουν πραγματικοί αγρότες.

Η συνεχιζόμενη θεσμική ασάφεια, που είναι σήμερα μια υπαρκτή κατάσταση, θα δημιουργήσει νέες δυσκολίες στην άσκηση των αγροτικών επαγγελμάτων, πάλι εις βάρος των αγροτών, και κυρίως των νέων αγροτών στο μέλλον.

Η ΠΕΝΑ χειροκρότησε την διασάφηση σε Γνώμη της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής το 2008 του όρου Αγροτουρισμός, επεσήμανε τις δυσλειτουργίες από την υβριδική κατάσταση το 2009, και μετείχε με τον Γεν. Γραμματέα της ΠΕΝΑ κ. Λ. Πολυμενάκο και την κα Γ. Δρόσου-Παγίδα στην Ομάδα για τον Αγροτουρισμό, χωρίς μέχρι σήμερα αποτελέσματα.

Για να μην διογκώνεται συνεχώς το πρόβλημα η ΠΕΝΑ ζητά οι χρηματοδοτήσεις από το ΠΑΑ-Α.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 2007-2013 (LEADER κλπ) να πηγαίνουν μόνο σε αγρότες και οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ 2007-2013 να πηγαίνουν σε όλους τους μη αγρότες.

Ίσως τότε να μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα αν «πιάνουν τόπο» οι αναπτυξιακές προσπάθειες όλων υμών των Ευρωπαίων φορολογουμένων, αγροτών και μη αγροτών.

(Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382)

Προσεγγίζοντας εννοιολογικά τους Δημοτικούς κήπους ή αστικούς αγρούς

Προσεγγίζοντας εννοιολογικά  τους  Δημοτικούς κήπους  ή  αστικούς αγρούς .

 

Η έννοια του Δημόσιου χώρου  συναρτάται με το συλλογικό δικαίωμα των πολιτών για μια βιώσιμη πόλη  με το δικαίωμα   να είναι προσβάσιμος   για όλους τους χρήστες τη πόλης, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική συνύπαρξη και  συμβίωση   στον αστικό ιστό .

Μόνο στην Ελλάδα ο δημόσιος χώρος  προκύπτει συμπτωματικά, ως περίσσευμα από την ανοικοδόμηση, κι όχι ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Η ταυτότητά του συντίθεται από ένα  μωσαϊκό χώρων, όπως πλατείες, χώροι παραμελημένοι και αναξιοποίητοι,  που δεν ενδείκνυται   ως χώροι  συνεύρεσης  των πολιτών

η εισηγησή μου εδω

Σχέδια Βελτίωσης καπνοπαραγωγών σε 10 βήματα μέχρι 7-3-2011

Σχέδια Βελτίωσης Καπνοπαραγωγών.

 1. Είμαι επιλέξιμος  για το Μέτρο 144 « Αναδιάρθρωση  Καπνού »;

è Πρέπει  να  το δούμε    το ΑΦΜ  σας . Η Ηλεκτρονική Βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ  μετά από ηλεκτρονική διασταύρωση  των στοιχείων της Ενιαίας  θα σας κρίνει επιλέξιμο .

 1. Εστω ότι  με κρίνει επιλέξιμο  τι  επιλογές θα έχω  για να  υποβάλλω Σχέδιο Βελτίωσης ;

è   Αρχικά  υπάρχει  σειρά προτεραιότητας .Για καθέναν που παίρνει  αριθμό πρωτοκόλλου   το σύστημα αφαιρεί  από τα διαθέσιμα  9.000 Ευρω  και ότι μείνει  για  σένα..!   μέχρι να αποφασίσεις   να ενταχθείς ίσως να είναι  και αργά !
Με δεδομένο ότι δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει σύντομα  επαναπροκήρυξη των Μέτρων  πρέπει να συντομεύσεις τις αποφάσεις σου  

Εξηγούμε   τα 10 Βήματα  πριν επενδύσεις  συνοπτικά .

Βήμα 1ο . Αποφασίζεις  τι  επενδύσεις θέλεις ;

Βήμα 2ο . Επικοινωνείς με το Γραφείο μας  στο 6977 239 066  .Δεν  έχει σημασία  αν το Γραφείο  είναι στην Αθήνα . Αυτό είναι πλεονέκτημα για σένα . Μπορούμε να  υποστηρίξουμε καλύτερα την πρότασή σου. Τώρα όλα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτό που μετρά  είναι πόσο καλά καταρτισμένος και εξοικειωμένος  είναι ο Γεωπόνος  που έχει  το Γραφείο . Ξέχασε ότι σου πούνε οι « τοπικοί παράγοντες »  στη  περιοχή  σου .

Βήμα 3ο Υπογράφουμε Μια Σύμβαση ανάθεσης του   επενδυτικού έργου που μας αναθέτεις . Εδώ θα περιγράψουμε τα πάντα .Θα διαλύσουμε κάθε σου απορία  ,θα σε συμβουλέψουμε τι ακριβώς  είναι αυτό που χρειάζεσαι  και πως θα το χρηματοδοτήσουμε . Ο καπνός πέρα από τις 9.000 Ευρώ  που σου δίνει σαν πλεονέκτημα   σε  μοριοδοτεί  και μερικά σε κατοχυρώνει  καλύτερα για Σχέδια Βελτίωσης   .Μόνο  στο χρονοδιάγραμμα σε πιέζει  να τρέξεις πιο γρήγορα  τις επενδύσεις σου . Μετά την υπογραφή της Σύμβασης είσαι επίσημα Πελάτης μας   και έχεις  όλα τα προνόμια να ρωτάς και να λαμβάνεις  έγγραφα  αλλά και να μας  τροφοδοτείς  με  τα δικαιολογητικά  για να χτίσουμε τον φάκελο σου για υποβολή .

Βήμα 4. Παίρνεις μια λίστα δικαιολογητικών  και  αρχίζεις να τα συγκεντρώνεις  . Εστω ότι συμφωνήσαμε να χτίσεις σταβλικές εγκαταστάσεις ή ένα  Ξενώνα ή μια Μονάδα Βιοτεχνική   ή μια μονάδα εστίασης  ότι  θα γράψουμε στο  Επιχειρηματικό Σχέδιο  των Επενδύσεων που  θα κάνεις .
Όλα αυτά έχουν  μια διαδικασία  . Ξεκινάμε από τις αδειοδοτήσεις  που  θα απαιτηθούν και την επιλογή  τοποθεσίας .  Η  αδεια ίδρυσης και λειτουργίας    είναι μια  εξτρα  εργασία . Θέλεις να την κάνουμε εμείς σαν γραφείο;   έχει μια έξτρα χρέωση  αν συμφωνείς  την αναλαμβάνουμε και αυτή .

Μπορεί  να χρειαστεί  άδεια για γεώτρηση  και άδεια χρήσης νερού  ομοίως  και αυτή την αναλαμβάνουμε έξτρα  αν  θέλεις .

Θα βάλεις και Φωτοβολταϊκά για τις ανάγκες της Μονάδας σου . Αυτό θα χρειαστεί μια τεχνική έκθεση υπολογισμού των αναγκών της Μονάδας σου από έναν Μηχανικό  και αυτή μπορούμε να την αναλάβουμε αν θέλεις …..

Ετσι  σιγά –σιγά  χτίζουμε το έργο   προσδιορίζοντας τι θα χρειαστούμε .

Βασικά  αν θέλεις  και τυροκομείο   για τις ανάγκες της μονάδας σου  έστω 500  κιλά γάλα  ανα ημέρα . Ξεκινάμε ανάποδα  . θεωρούμε ότι η μονάδα λειτουργεί  και  σχεδιάζουμε  από το τέλος προς τα πίσω  από το Σύστημα  ISO 22000/ HACCP  και  καταγράφουμε τις απαιτήσεις του συστήματος  από την λίστα επιθεώρησης  του ΕΦΕΤ   και της άδειας λειτουργίας  και ότι μπορεί να αναλάβει το Γραφείο μας στα προτείνει  και αν εσυ συμφωνείς   τα περιλαμβάνουμε   σε Συμφωνητικό ανάθεσης εργασιών  .

Κάπως έτσι αφού συναποφασίσουμε  τις εργασίες μας και το χρονοδιάγραμα  εργασιών   ξεκινάμε .

Για τις προμετρήσεις μηχανικού αν δεν έχεις δικό σου συνεργαζόμαστε με πολλά Γραφεία  μηχανικών και μπορούμε  αν θες να συστήσουμε   οικονομικά και καλά

Βήμα 5ο .  Για τις προσφορές    είμαστε σε  συνεχή επικοινωνία . Κάποιες-   όσες μπορούμε τις  συγκεντρώνουμε  σαν γραφείο από  την Αθήνα  .Κυρίως τις προσφορές μηχανολογικού εξοπλισμού .Τις λοιπές τοπικά .

Τηρείται  το χρονοδιάγραμμα των εργασιών  χωρίς παρεκκλίσεις .

Βήμα 6ο . Σύνταξη και υποβολή του φακέλου .

Βήμα 7ο Υποστήριξη  – Έγκριση και υπογραφή αποδοχής

Βήμα 8ο .Υλοποίηση . Εκτιμώ ότι είναι το πιο δύσκολο στάδιο  .Ένα τιμολόγιο λάθος  να  παραλάβεις  μπορεί  να μπλοκάρει εργασίες πληρωμής και παράδοσης του έργου. Για τούτο η επίβλεψη των εργασιών   γίνεται  σχολαστικά από το γραφείο για να εισπράξεις στο ακέραιο τις ενισχύσεις .

Βήμα 9ο . Πρώτη αίτηση πληρωμής του έργου .

Βήμα 10ο . Ολοκλήρωση του έργου – παράδοση και εκταμίευση του υπόλοιπου της ενίσχυσης  με βάση  τις επιλέξιμες δαπάνες .

Το Γραφείο μας  εύχεται  Καλή επιτυχία  και  προσδοκά να γίνεις η ζωντανή  διαφήμιση στην περιοχή σου  και να μας συστήσεις και σε τρίτους .

Δεν σταματάμε εδώ . Συνεχίζουμε την επαφή.   Για τα παραγόμενα προιόντα  των μονάδων ,  για τα οποία μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα τους,  αφού εμείς την σχεδιάσαμε και την υλοποιήσαμε  , επεξεργαζόμαστε    μια εμπορική   δικτύωση και    σε λίγο θα είμαστε σε θέση να μιλάμε και για    τοποθέτηση στην αγορά  της Αθήνας  ή του εξωτερικού .

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης  -Γεωπόνος Σύμβουλος Κοινοτικών Επιδοτήσεων

(6977 239 066)

Στο κανονικό καθεστώς οι αγρότες παραγωγοί ΑΠΕ και με οικοδομική άδεια τα Φ/Β

«Προκειμένου ο ΔΕΣΜΗΕ να υπογράψει σύμβαση αγοροπωλησίας χρειάζεται από την εφορία σχετικές βεβαιώσεις.»  Ο αγρότης  παραγωγός ΑΠΕ  προκειμένου να   υπογράψει σύμβαση αγοραπωλησίας   πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς  ΦΠΑ  .Δηλαδή να αποκτήσει βιβλία   στην εφορία  . Ας μην λαικίζουν στο σημείο αυτό  οι συνάδλφοι agroBlogers   .¨Όλοι οι αγρότες  που συμμετέχουν σε Προγράμματα σ υατό το καθεσ΄τως εντασσονται  και εκδίδουν  Τιμολόγια Πώλησης  ..αλλά και έχουν επιστροφή ΦΠΑ  για τις αγορές τους . π.χ απο την αγορά Τρακτέρ  ,Μηχανολογικού εξοπλισμού κά . Όσοι δεν θα αποκτήσουν Βιβλία  αρχές του έτους δεν θα έχουν επιστροφή ΦΠΑ ¨η πιο σωστά  δεν μπορούν να υπογράψουν με ΔΕΣΜΗΕ την Σύμβαση   για διάθεσης της επιπλέον ενεργειας  που θα παράγουν . Ας μην διαμαρτύρονται  λοιπόν .

Το ανησυχητικό είναι ότι η συντεχνία των Μηχανικών επέβαλε την έκδοση οικοδομικής άδειας για τις Βάσεις στήριξης των φωτοβολταικών  ,που με το Νόμο3851 της κ. Μπιρμπίλη  δεν ήταν προαπαιτούμενο .

Αυτό είναι μια υποχώρηση  !  στις Fast Track διαδικασίες  που έφερε η κ.Μπιρπίλη για να προωθήσει τις ΑΠΕ . Τώρα  φάινεται τ ότι ο λόμπι των μηχανικών  επέβαλε  τους όρους του   στην ΥΠΕΚΑ .

Στις 16 Δεκεμβρίου εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία: «Βάσει του άρθρου 2, παρ. 4 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ Α’168), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2, παρ. 6 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ Α’201), δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας πάσης φύσεως δομικές κατασκευές, π.χ. η θεμελίωση των πύργων ανεμογεννητριών, καθώς και των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών στοιχείων, όπου αυτή απαιτείται». Ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΑγροΤύπου όσον αφορά τα φ/β δεν θα απαιτείται τελικά κάποια ιδιαίτερη οικοδομική άδεια, εκτός από ότι προβλέπει ο νόμος 3851. Αυτό θα επιτευχθεί σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες με την έκδοση διόρθωσης από το ΥΠΕΚΑ, η οποία ήδη έχει καθυστερήσει.
Ποιο είναι όμως το πρόβλημα; Ενώ ο νόμος 3851, δηλαδή ο νόμος για τη διευκόλυνση των επενδύσεων ΑΠΕ που έφερε η Τίνα Μπιρμπίλη και ψηφίστηκε τον Ιούνιο από τη Βουλή, ανέφερε ρητά ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας και απλώς απαιτείται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, τώρα, με την «παρατήρηση» της ερμηνευτικής εγκυκλίου, ο ίδιος ο νόμος ανατρέπεται. Τι σημαίνει η υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας για τη θεμελίωση των πύργων ανεμογεννητριών, και των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών; Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υποψήφιοι επενδυτές ξαναμπαίνουν στα «σαγόνια» της πολεοδομίας.

Πηγή: ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ