Βιβλίο: «Υπό το μηδέν. Τέσσερα σχόλια για την κρίση»

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 8.30 μ.μ., IANOS (Σταδίου 24, Αθήνα)
Οι συγγραφείς του Υπό το μηδέν συζητούν για την Κρίση.Υπό το μηδέν. Τέσσερα σχόλια για την κρίση.
Τους τελευταίους μήνες όλη η Ελλάδα, και όχι μόνον, μιλάει για την κρίση χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει ποιο είναι το πρόσωπο αυτής της κρίσης. Η χώρα βουλιάζει στα χρέη της και φτωχαίνει μέρα με την ημέρα και οι υπερχρεωμένοι Continue reading

Δημιουργείστε τον δικό σας αμπελώνα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ  ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ .

Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα Γραφεία Γεωργίας των κατά τόπους νομαρχιών οι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση δικαιώματος φύτευσης αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά: Continue reading

geodata.gov.gr: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς περιορισμούς, σε γεωχωρικά δεδομένα μέσω της εθνικής πύλης γεωχωρικών πληροφοριών geodata.gov.gr, που συμπλήρωσε πρόσφατα δυο μήνες λειτουργίας, έχοντας δεχθεί πάνω από 65.000 επισκέπτες, από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για έναν δικτυακό τόπο, όπου συγκεντρώνονται για πρώτη φορά και διατίθενται ελεύθερα σε όλους τα γεωχωρικά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης από τους πολίτες, την ενεργή τους συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ανάπτυξη νέων, έξυπνων εφαρμογών και υπηρεσιών. Continue reading

Αμειψισπορά : Διευκρινίσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής

Με αφορμή ερωτήματα των γεωργών σε σχέση με την εφαρμογή της αμειψισποράς στο πλαίσιο της πολλαπλής Συμμόρφωσης, το ΥΠΑΑΤ ανακοινώνει τα εξής:

Με βάση τον κανονισμό 73/2009, και την ΚΥΑ 262385/2010, και με σκοπό τη διατήρηση της αειφορίας των γεωργικών εδαφών, προβλέπεται η εφαρμογή αμειψισποράς στις αρόσιμες εκτάσεις. Σύμφωνα με τη διάταξη, υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι εφαρμογής και μία περίπτωση πλήρους απαλλαγής για τους γεωργούς της χώρας:

Ασωπός : Ευπρόσβλητη σε νιτρορύπανση ζώνη

Την ολοκλήρωση της θεσμικής θωράκισης της περιοχής του Ασωπού και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου επιδιώκει η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ με θέμα τον προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Continue reading

ΕΝΑΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΤΕΜΠΜΕ για επενδύσεις στην αλιεία .

Με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων που θα ενταχθούν για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007−2013, δημιουργήθηκε «ενάλιο ταμείο». Πρόκειται για χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα διαμέσου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) η οποία συστάθηκε με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών. Continue reading