Μέτρο 144 : Επιχειρηματικά Σχέδια για καπνοπαραγωγούς .

Προβλέπεται μεταβατική στήριξη  σε καπνοπαραγωγούς   για τα έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία  παρέχεται, μέσω της υποβολής τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου, στους γεωργούς που  πλήττονται από ουσιαστικές περικοπές της αξίας των άμεσων ενισχύσεων που παρέχονται δυνάμει του Καν. Continue reading

Δυνατότητα αναστολής αδειοδοτήσεων για Α.Π.Ε

Την αναστολή της διαδικασίας αδειόδοτησης  για επενδυτικά Α.Π.Ε   με απόφαση του ΥΠΕΚΑ  μετα απο εισήγηση  της Υπηρεσίας Α.Π.Ε  ,εφόσον η η συνολική ηλεκτρική ισχύς  των έργων  που έχουν υπογράψει  σύμβαση  πώλησης ηλεκτικής ενεργειας με τον αρμόδιο διαχειριστή αν υπερβούν την εγκατεστημένη ισχύ του Πίνακα Αρθρου 1  της Αρθ. Α.Υ /Φ1/οικ.19598 (ΦΕΚ .Πιν 1 . )

Με δυό λόγια αυτό σημαίνει  τέλος για τα Φωτοβολταικά  όταν η εγκατεστημένη ισχύς   αγγίξει τα 1500 MW !

Επενδύστε αγροτουριστικά

Διαβάστε  στο Πίνακα τις  Επιλέξιμες Δράσεις LEADER και επικοινωνήστε μαζί μας (6977 239 066)  για την Σύνταξη και υποβολή του φακέλου υποψήφιου επενδυτή . Σχεδόν μέχρι τον Δεκ 2010 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων . Η κάθε Ομάδα Έργου   ανάλογα με την πρόσκληση  ορίζει  και την καταληκτική ημερομηνία αλλά και πρόσθετους περιορισμούς σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές

Διαβάστε εδώ τις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ -LEADER AΞΟΝ-4.Δείτε αν η περιοχή που θα επενδύσετε ανήκει σε περιοχή LEADER ( ΑΞΟΝΑΣ 4)   

 ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-ΑΞΟΝ -3  (ΑΞΟΝΑΣ3)

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» παράταση μέχρι 20/12/2010

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

Παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2010

Ερωτήσεις -Απαντήσεις

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση:

  • Υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισµού των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτηµα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Continue reading

«Εναλλακτικός Τουρισμός». Προδημοσίευση Προγράμματος

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ II, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προδημοσίευσε το πρόγραμμα επιδότησης «Εναλλακτικός Τουρισμός».
Το πρόγραμμα αφορά επιδοτήσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον κλάδο του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια.
Στην πράξη επιλέξιμα θεωρούνται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων στον ελλαδικό χώρο με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 15.000 € έως 400.000 € και φυσικό αντικείμενο για την ανάπτυξη των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Αναμένεται η δημοσίευση της έναρξης υλοποίησης του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/news52c.pdf

Πήρε παράταση το ΟΠΑΑΧ

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας

στα Μέτρα 311-312-313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013

με νέα καταληκτική ημερομηνία την  1η Νοεμβρίου 2010,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ. 

Πηγή:  ΥΠΑΑ&Τ

5η Διεθνής έκθεση για Φωτοβολταϊκά: MEC- Παιανία.21-24/10/10

5η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια – Photovoltaic 2010. Διεθνής Έκθεση για τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Aττική (Εκθεσιακό Κέντρο MEC), 21-24 Οκτωβρίου 2010. Διοργάνωση: LeaderExpo – LeaderTech. Πληροφορίες: κα Μαρία Μπένια, info@leaderexpo.gr και κα Πέπη Κόκκαλη, leader_expo@otenet.grhttp://www.leaderexpo.gr/el

Είναι η μεγαλύτερη έκθεση για τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα που έχει πραγματικά διεθνή χαρακτήρα, αφού κάθε χρόνο συμμετέχουν εταιρίες από 15 χώρες του εξωτερικού, η πλειοψηφία των οποίων κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Κατηγορίες Εκθεμάτων:
Ηλιακή ενέργεια, Φωτοβολταϊκά, Αιολική ενέργεια, Υδροηλεκτρικά έργα, Γεωθερμία, Βιομάζα και Βιοκαύσιμα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς ΑΠΕ, Διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας, Εξοικονόμησης ενέργειας, Αυτοματισμών, μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Συστημάτων Βιομηχανικής και Κτιριακής ενέργειας, Ενεργειακών Έξυπνων κτηρίων, Ψύξης-Θέρμανσης-Κλιματισμού από ΑΠΕ, Συμπαραγωγής ενέργειας, Καινοτόμων ενεργειακών συστημάτων, κ.λ.π.

Φωτοβολταικά Στέγης :Εύκολα όπως ο ηλιακός στέγης .

Διαβάστε  εδω   τις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -ΓΙΑ Φ-Β ΣΤΕΓΗΣ.

Για πληροφορίες  γράψτε μας στη φόρμα επικοινωνίας .

Για την προέγκριση του Δανείου  μπορούμε να σας βοηθήσουμε  υπο προυποθέσεις .

Τα νέα σημεία του επενδυτικού

Διαβάστε εδω Τα νέα σημεία του Έπενδυτικού .

Απο την Εισήγηση του κ. Βαμβακά ( VK PREMIUM) στην   εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Κρατικών Ενισχύσεων .  Αθήνα . 6/10/2010

Πηγή