Οι Νέοι Αγρότες Θεσσαλονίκης για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-4-2010

Οι Νέοι Αγρότες Θεσσαλονίκης για  το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών,

το Μητρώο Αγροτών & τα αγροτικά επαγγέλματα

Οι Νέοι Αγρότες Θεσσαλονίκης ενημερώνουν και επιζητούν την συμπαράσταση της κοινωνίας στο θέμα της προσέλκυσης νέων στα αγροτικά επαγγέλματα (Πρόγραμμα Νέων Γεωργών, Μέτρο 112, ΠΑΑ-Α.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 2007-2013), στην νομοθετική ρύθμιση προσδιορισμού του ΑΓΡΟΤΗ και στην αναγνώριση του ρόλου των αγροτικών επαγγελμάτων στην ζωή, τον πολιτισμό & την οικονομία.

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 1. Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 από την ΕΕ μετά από υποβολή ολοκληρωμένου προγράμματος από την Ελληνική Κυβέρνηση, με δικαίωμα αναθεώρησης τον Ιουν 2010 (στο οποίο προβλέπεται κονδύλιο 305.000.000 € για προσέλκυση νέων στα αγροτικά επαγγέλματα, με χρηματοδότηση 75% από την ΕΕ και 25% από Ελληνική Κυβέρνηση. Υπάρχει πρόβλεψη ότι πρώτα θα εκταμιευθούν τα 75% της ΕΕ και όταν εξαντληθούν θα προσθέσει η Ελλ. Κυβέρνηση τα 25%).
 2. Υπεγράφη η ΚΥΑ 704/2008 (Οκτ 2008) για τους όρους διάθεσης και τα κριτήρια για τα 305.000.000 €
 3. Έγινε η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1424/27-1-2009 για υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών, με ξεκάθαρο όρο ότι θα εξετάζονται ανά μήνα, μέχρι Δεκ 2009, και θα απαντηθούν όλες μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή τους.
 4. Έγιναν πολλές διαμαρτυρίες και ερωτήσεις στην Βουλή με αίτημα, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να καλυφθεί όλη η αυξημένη ζήτηση, που οδήγησαν στο κλείσιμο του Προγράμματος τον Ιουλ 2009, με 8.500 περίπου αιτήσαντες.
 5. Με απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ (11316/3-9-2009) διατίθενται τελικά 275.000.000 € (από τα 305.000.000€) για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων του 2009.
 6. Τον Σεπ 2009 αναρτήθηκαν οι πίνακες των «εν δυνάμει δικαιούχων» στις Περιφέρειες και στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών.
 7. Σε μερικές Περιφέρειες υπέγραψαν Συμβάσεις από τον Ιουλ 2009 (Ήπειρος).
 8. Γίνονται πολλές διαβουλεύσεις, συζητήσεις, ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου ΥπΑΑΤ, δηλώσεις στην Βουλή κτλ χωρίς αποτέλσμα.
 9. Σε κάποιες Περιφέρεις παρέλαβαν οι αιτήσαντες τις συμβάσεις που έπρεπε να αποδεχθούν, πάντα με οροφή τις 40.000 €.
 10. Δελτίο Τύπου ΥπΑΑΤ 18/3/2010 ανακοινώνει την απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥπΑΑΤ να ενταχθούν όλοι οι 8.500 Νέοι Αγρότες μέσα στα 160.000.000.
 11. Υπογράφηκε από την κα ΥπΑΑΤ Απόφαση (2655/30-3-2010) για διάθεση συνολικά 155.000.000 € σε 8.500 αιτήσαντες με οροφή τα 20.000 €
 12. Δελτίο Τύπου ΥπΑΑΤ 9/4/2010 ανακοινώνει ότι υπογράφηκε από το ΥπΑΑΤ σχέδιο ΚΥΑ για 155 εκ € με νέα κριτήρια για τους ήδη αξιολογηθέντες.
 13. Πρόκειται να ζητηθεί από τις Υπηρεσίες να γίνουν νέες Συμβάσεις με οροφή τις 20.000 €
 14. Πιθανολογείται ότι η επόμενη πρόσκληση για προσέλκυση νέων στα αγρ. επαγγέλματα θα γίνει το 2017 (όχι πριν από το 2012, για τα υπόλοιπα του 2013)

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ για το Πρόγραμμα Νέων γεωργών

 1. Μετά από 15 μήνες από την Πρόσκληση (27/1/2009) δεν μπόρεσε η Δημόσια Διοίκηση να τηρήσει τον όρο που η ίδια έβαλε, για απάντηση κάθε αίτησης μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή της αίτησης.
 2. Δεν μπορεί να επανακαθορίζονται τα κριτήρια 7 μήνες μετά την τελική αξιολόγηση και την δημόσια ανάρτηση των πινάκων των συμμετεχόντων.
 3. Είναι αχαρακτήριστο να ζητάνε πίσω τις αρχικές Συμβάσεις για να τις αλλάξουν από 40.000 σε 20.000 € (με τις ανάλογες διαβαθμίσεις δηλ από 10.000 €). Μερικοί Νέοι με βάση την Σύμβαση τους, που παρουσίασαν σε Τράπεζες, πήραν δάνειο για να προχωρήσουν, και τώρα μένουν ακάλυπτοι.
 4. Οι αιτήσαντες υπαγωγή στο Πρόγραμμα παραιτήθηκαν από άλλες δουλειές, έμειναν ανασφάλιστοι (στην ποιο τεκνοποιητική περίοδο της ζωής τους), έμειναν χωρίς άλλα εισοδήματα, δανείστηκαν για να υποβάλλουν την αίτηση (διότι το ΥπΑΑΤ καθόρισε με βάση τις 40.000€ αμοιβή 1.800€ για κάθε μελετητή), δανείστηκαν για να αγοράσουν γη και για να αποκτήσουν ζωικό κεφάλαιο κλπ.

ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ (για τους Νέους Γεωργούς)

 1. Δημόσια συγνώμη από την Δημόσια Διοίκηση (Κυβέρνηση) για την προσβολή των Ελλήνων πολιτών από την μη απάντηση εντός 4μήνου.
 2. Τρόπος ικανοποίησης της βλάβης που υπέστησαν οι αιτήσαντες από την μη έγκαιρη απάντηση και την απώλεια ευκαιριών απασχόλησης, πριν το ΔΝΤ, και για μια 10ετία, καθώς και από την στέρηση εισοδήματος επί 10 τουλάχιστον μήνες, με δανεισμούς επιβίωσης.
 3. Επιδίωξη αύξησης των διαθέσιμων κονδυλίων από 305 εκ € σε 535.500.000 € στο δικαίωμα αναθεώρησης του Ιουν 2010 {8.500+(4×1700=)6.800=15.300x 535.000.000}, ώστε
 4. να τηρηθεί ο ρυθμός των 1700 Νέων Γεωργών ανά έτος, όπως προέβλεπε το αρχικά εγκριθέν ΠΑΑ 2007-13 (7 χρόνια x1.700~12.000),. Ενώ τώρα κινδυνεύουμε να μειωθεί ο αριθμός από 12.000 σε 8.500 μόνο.
 5. να διατηρηθούν τα κριτήρια στο ύψος των 40.000 (20.000-40.000~35.000€), διότι το πρόγραμμα είναι επιτυχέστερο όλων των άλλων κοινοτικών προγραμμάτων και το χρειάζεται η Ελλάδα.

Ö        Το Πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια παρουσίασε απεντάξεις 16% και πιθανολογείται από τους ελέγχους της 10ετιας μια απόρριψη 20% ακόμη

Ö        Τα ανάλογα προγράμματα του ΕΟΜΜΕΧ δίνουν 50% κλείσιμο νέων επιχειρήσεων στην 5ετία και εκτίμηση αποτυχίας 75% στην 10ετία.

Ö        Σήμερα τα προγράμματα Γυναικείας επιχειρηματικότητας δίνουν 24.000 € για 3ετή δέσμευση για μικροεπιχειρήσεις υπηρεσιών, χωρίς σοβαρές επενδύσεις, στον αστικό χώρο

Ö        Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι με «ανοικτή οροφή» και με τις απρόβλεπτες κλιματικές αλλαγές

Ö        Η 10ετής δεύσμευση είναι η μακροχρονιότερη που υπάρχει

Ö        Οι αιτήσαντες που επέλεξαν τα αγροτικά επαγγέλματα γνωρίζουν ότι για να έχουν μια στοιχειωδώς βιώσιμη εκμετάλλευση θα χρειασθεί να κάνουν επένδυση τουλάχιστον 120-150.000 €, που πιθανόν την περιέγραψαν στην αρχική αίτηση.

 1. Να γίνει πρόβλεψη για Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον με 120-150.000 € ανά νέα επένδυση.
 2. Να αποδοθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ στην εθνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη ότι

Ö              Ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης του αγρ. Τομέα είναι περίπου 5 (4,7 στην καπνοπαραγωγή, δηλαδή για κάθε θέση εργασίας που χάνεται από την καπνοπαραγωγή, χάνονται από την συνολική ελληνική απασχόληση 4,7 θέσεις εργασίας σε άσχετους με τα καπνά τομείς της ελληνικής οικονομίας),

Ö              Ο πολλαπλασιαστής στο ΑΕΠ είναι πάλι περίπου 5. Δηλαδή με 4% περίπου απευθείας ποσοστό του αγρ. τομέα στο ΑΕΠ, η τελική του συμβολή είναι 20% στο ΑΕΠ και στην οικονομία της Ελλάδος (καθ Κ. Μάττας, ΑΠΘ).

Ö              Η Σύμβαση της Καρθαγένης επιτρέπει για λόγους διατροφικής αυτάρκειας την μη τήρηση οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας. Η Ελλάδα από αγροτική χώρα, κατάντησε εισαγωγέας 3,5 δις € τροφίμων από τα 5,5 δις € που τρώμε. Σήμερα εξαρτώμεθα από τις εισαγωγές.

Ö              Ο αγροτικός τομέας είναι ο γρηγορότερος τρόπος παραγωγής εθνικού πραγματικού πλούτου για την εθνική οικονομία (Πρόεδρος Δημ, 3/3/2010).

Ö              Στον αγροτικό-πρωτογενή τομέα παράγεται ο πλούτος, αλλά οι πλούσιοι βρίσκονται στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Ö        Ο αγρότης είναι ταυτόχρονα

Ö        Προμηθευτής ποιοτικών πιστοποιημένων ασφαλών τροφίμων,

Ö        Παραγωγός πρώτων υλών για την βιομηχανία,

Ö        Παραγωγός ενέργειας (βιομάζα, φωτοβολταϊκά, ΑΠΕ),

Ö        Κατακρατητής αέριων ρύπων, στο σύγχρονο εμπόριο ρύπων,

Ö        Μεταποιητής των αγροτικών επώνυμων προϊόντων του

Ö        Παροχέας υπηρεσιών αγροτουρισμού (φιλοξενία, ξεναγήσεις) και αργοτικών εργασιών

Ö        Και κυρίως είναι ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ του περιβάλλοντος, τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού και του κοινωνικού

Ö        Ενώ, αν θέλουμε ισοτιμία και ισονομία, πρέπει να αποτιμηθεί η αξία των δωρεάν δημόσιων αγαθών που προσφέρει ο αγρότης στην κοινωνία & οικονομία

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ

Το ΤΕΕ δέχεται μέλη μόνο τους 100% μηχανικούς (ούτε τους υπομηχανικούς). Το ΓΕΩΤΕΕ δέχεται μέλη μόνο τους 100% γεωπόνους (ούτε καν τους τεχνολόγους γεωπόνους). Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος δέχεται μέλη του μόνο τους 100% ξενοδόχους (ούτε τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ούτε τα κάμπιγκ). Γιατί ο νομοθετικός ορισμός του επαγγελματία αγρότη θα έπρεπε να δεχθεί κάτι λιγότερο από 100%?

Τι σημαίνει το 35% που ακούστηκε? Γιατί όχι 20%. Ή μήπως μόνο μια «γλάστα» δίνει την ιδιότητα του αγρότη? Εάν εξυπηρετεί μονό εισπρακτικούς λόγους από την ΕΕ, δεν μπορεί να αποτελεί πολιτική θέση, αλλά διαχειριστικό εκμαυλισμό, και μια ακόμα «δημιουργική» αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών σε ψευδή βάση, που μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν στο μέλλον του αγροτικού κόσμου.

Εάν μπουν μέσα στο αγρ. εισόδημα, και θεωρηθούν αγροτικό εισόδημα, όλες οι δυνατότητες του πολυλειτουργικού αγρότη, όπως η μεταποίηση της δικιάς του παραγωγής, η εμπορία των δικών του προϊόντων (τροφίμων ή τεχνημάτων), η παροχή υπηρεσιών αγροτουρισμού (ταβέρνες, καφενεία, φιλοξενίες, ξεναγήσεις, δραστηριότητες κλπ), η παραγωγή ενέργειας, η παροχή αγροτικών υπηρεσιών κλπ, χωρίς να αλλάζει Ασφαλιστικό φορέα στις μικρές αγροτικές περιοχές (όπως καθορίζεται από τους ορισμούς αγροτικών περιοχών, με βάση την πυκνότητα κατοίκων, απασχόληση κλπ) τότε μπορεί το  ποσοστό να αγγίζει το 100%.

Μήπως τελικά πρέπει να προχωρήσουμε μαζί με όσους έχουν πραγματικά ενδιαφέροντα στον αγροτικό τομέα (και όχι μόνο εκχρηματισμένα), στην δημιουργία και ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ?

Ο επαγγελματίας αγρότης, όχι μόνο παραγωγός, Νομοθετικά πρέπει  να είναι ο 100% αγρότης.

Στα διάφορα προγράμματα θα καθορίζεται από Υπουργικές Αποφάσεις.

ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ Αγροτικών Επαγγελμάτων

Οι Νέοι Αγρότες αισθάνονται ότι υφίστανται μια αφόρητη πίεση απαξίωσης οι αξίες και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, με τα οποία επιβίωσε η αγροτική κοινωνία και το ελληνικό έθνος, με ταυτόχρονη ισχυρή προβολή από όλα τα μέσα ενημέρωσης μοντέλων και τρόπων ζωής, που με κύριο παρονομαστή το χρήμα, προσπαθούν να αποβάλλουν την κοινωνία. Επιβάλλεται να υποστηριχθούν οι αξίες και ο τρόπος ζωής των αγροτών για να μην καταρρεύσει ο αγροτικός κοινωνικός ιστός. Και αυτή η ταυτότητα, ο αγροτικός πολιτισμός οι παραδόσεις, η λαϊκή θυμοσοφία, η καλλιτεχνία, η γαστρονομία, η λατρεία, ο τρόπος ζωής και η παραγωγή φημισμένων αγροτικών προϊόντων αξίζει μεγαλύτερης προσοχής. Αυτήν την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ θα προσπαθήσει να επισημάνει το Συνέδριο «Νέοι Αγρότες & Πολιτισμός», 27-28/6/2010 στην Αρχαία Επίδαυρο

Ποιος φοβάται τον μηχανισμό στήριξης;/Tου Πασχου Mανδραβελη

Ποιος φοβάται τον μηχανισμό στήριξης;

Tου Πασχου Mανδραβελη

Οι δημοσκοπήσεις, αλλά και οι συζητήσεις σε παράθυρα και παρέες, δείχνουν ότι στην ελληνική κοινωνία κυριαρχούσαν δύο απόψεις. Η μία έλεγε ότι «τίποτε δεν μπορεί να γίνει». Η άλλη έλεγε ότι «κάτι μπορεί να γίνει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε». Είχαμε συνηθίσει να ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας και η αλλαγή –κάθε αλλαγή– εθεωρείτο επίπονη. Οχι τώρα –που πρέπει να γίνουν όλες οι μεταρρυθμίσεις μαζεμένες και σε σύντομο χρονικό διάστημα–, αλλά και προτού η χρεοκοπία χτυπήσει την πόρτα της χώρας.

Ας θυμηθούμε λίγο τους τίτλους-ιερεμιάδες των εφημερίδων κάθε φορά που υπήρχαν σκέψεις (και ουχί μέτρα) για να αλλάξουν κάποια κακώς κείμενα: «Μέτρα-σοκ», «δραματικές αλλαγές», «μαχαίρι στα επιδόματα», «Ξεπουλάνε την Ολυμπιακή», «Αφήνουν στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους» κ. λπ. Ας θυμηθούμε τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της αλλαγής του ασφαλιστικού που πρότεινε ο κ. Γιαννίτσης, ή τις δημοσκοπήσεις για το μέλλον της Ολυμπιακής, που το 70% των ερωτηθέντων την ήθελαν κρατική. Ας θυμηθούμε τα επίθετα που φίλευαν όσους έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου χρεοκοπίας της χώρας. Ολοι ελπίζαμε (και δυστυχώς παροδικά οι ελπίδες μας επιβεβαιώνονταν) ότι «εντάξει, μωρέ! Στο τέλος κάτι θα βρεθεί και θα τη βολέψουμε την κατάσταση». Το πρόβλημα είναι ότι και μετά τη χρεοκοπία η συζήτηση δεν μετατέθηκε στις ρίζες του προβλήματος, το οποίο συνίσταται στο εξής απλό: παράγουμε λιγότερα απ’ όσα καταναλώνουμε. Η κουβέντα και η ελπίδα μέχρι την Παρασκευή ήταν πως πάλι κάποιο θαύμα θα γίνει, κάποιο μαγικό χέρι θα αλλάξει τις αγορές να συνεχίσουν να μας δανείζουν φθηνά, ώστε να μην αλλάξει τίποτε. Να μη μειωθεί ο δημόσιος τομέας, να μην αλλάξει το ασφαλιστικό, να μείνουν οι ΔΕΚΟ ως έχουν, να μπορούν οι χρυσοαποζημιωμένοι της Ολυμπιακής να κλείνουν τη Σταδίου, να έχουμε το πιο διογκωμένο και κρατικοδίαιτο σύστημα ΜΜΕ στον κόσμο, το ΚΚΕ να κάνει την επαναστατική του γυμναστική κλείνοντας ξενοδοχεία και απαγορεύοντας τα πλοία να αποπλεύσουν, οι λιμενεργάτες να έχουν κληρονομικό δίκαιο στις θέσεις του ΟΛΠ, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να δουλεύουν πέντε ώρες την εβδομάδα, οι επιχειρηματίες- «φίλοι» υπουργών να παίρνουν τα έργα και όλοι μαζί να γκρινιάζουμε για την κατάσταση της χώρας.

Τώρα ήρθε η στιγμή του λογαριασμού για όσα δεν κάναμε ή δεν επιτρέψαμε να γίνουν. Δεν υπάρχουν αθώοι γι’ αυτήν την κατάσταση, απλώς υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί ενοχής. Το να παίζουμε την κολοκυθιά των ενόχων μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτικό, αλλά δεν φέρνει λεφτά. Εντάξει! Είναι εκνευριστικό να κλαίνε περισσότερο εκείνοι που μας οδήγησαν εδώ, αλλά θα το αντέξουμε κι αυτό. Κυρίως, πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά μας σε εκείνους που κινδυνολογούν για τον μηχανισμό στήριξης, διότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι μας έφεραν στις αγκάλες του. Οι αλλαγές που θα μας επιβληθούν έπρεπε να γίνουν από καιρό κι έπρεπε να τις κάνουμε μόνοι μας. Τι να κάνουμε; Με ή χωρίς το ΔΝΤ δεν γίνεται να παίρνουν κάποιοι σύνταξη στα πενήντα. Δεν γίνεται η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων να δαπανά σε φάρμακα 9 δισ. ετησίως, όταν η Ισπανία των 50 εκατομμυρίων ξοδεύει μόνο δώδεκα. Θα ξεβολευτούμε. Αλλά θα είναι για το καλύτερο. Αρκεί να σηκώσουμε τα μανίκια. Να αρχίσουμε να παράγουμε. Διότι το προβλημα δεν είναι ότι καταναλώνουμε πολλά, αλλά ότι παράγουμε λιγότερα. Και αυτό δεν λύνεται αποκλείοντας ξενοδοχεία και πλοία. Λύνεται με δουλειά. Εκτός αν φοβόμαστε ότι το ΔΝΤ θα μας βάλει να δουλέψουμε…

Αναδημοσίευση απο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΑΤΕ ΒΑΝΚ: Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Βιολογική Γεωργία»

 Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Βιολογική Γεωργία»

 

Η ΑΤΕbank συμμετέχει ενεργά στην αλλαγή της ελληνικής γεωργίας και στηρίζει τους Έλληνες αγρότες που έχουν επιλέξει ή πρόκειται να επιλέξουν για τις εκμεταλλεύσεις τους, το βιολογικό τρόπο παραγωγής και τη χρήση μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον.

Το νέο ολοκληρωμένο Χρηματδοτικό Πρόγραμμα «Βιολογική Γεωργία» της ΑΤΕbank περιλαμβάνει:

ü      «Bio Ανοικτό Δάνειο ΑγροτώνBio  ΑΔΑ», με υψηλό πιστοδοτικό όριο, για να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής σε κεφάλαια κίνησης  

ü      «Bio Δάνειο για Εξοπλισμό και Εγκαταστάσεις», με ιδιαίτερα προνόμια, για την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των βιολογικών εκμεταλλεύσεων

ü      «Bio Δάνειο για την αγορά γης» 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας σε ένα από τα καταστήματα της ΑΤΕbank.

«Η αλληλεγγύη είναι θέμα αρχής»

«Η αλληλεγγύη είναι θέμα αρχής»

ΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΕΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ tetpapa@otenet.gr

Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις (αν και τις συνηθίζουν οι δημοσιογράφοι) δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Τίποτα δεν αντικαθιστά τη ζωντανή συνομιλία. Ομως ορισμένες φορές δεν υπάρχει άλλος τρόπος· έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Ευτυχώς, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής δεν ήταν απλώς μια «φωνή», αλλά κάποιος που γνωρίζω πολλά χρόνια και παρακολουθώ την πορεία του: ο Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ.

«Τι να κάνουμε;». Αυτόν τον τίτλο έχει το γοητευτικό πολιτικό δοκίμιο του Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ. Μήπως ο τίτλος θυμίζει κάτι; Καμία, μα καμία ομοιότης. Το βιβλίο μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά, από τις εκδόσεις «Κέδρος», σε μετάφραση -πιστή και με πολύ κέφι- από τη Μελίττα Γκουρτσογιάννη.

«Τι να κάνουμε;». Δοκίμιο για το μέλλον της Ευρώπης, την πολυπολιτι-σμική κοινωνία, την οικονομική κρίση. Ο Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ έρχεται στην Αθήνα και θα μιλήσει (28 Απριλίου, στο Μέγαρο) με αφετηρία τα θέματα του βιβλίου του. Αυτή ήταν η αφορμή για την τηλεφωνική συνομιλία μαζί του, από την οποία θα παραθέσω ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία.

«Η Ευρώπη» λέει ο Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ «πρέπει να δείξει αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Η αλληλεγγύη είναι θέμα αρχής – δεν είναι όμως λευκή επιταγή. Κάθε άλλο. Ασφαλώς, η ελληνική πολιτική ελίτ και η ελληνική κοινωνία έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για την κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Δεν φταίνε όμως όλοι οι Ελληνες πολίτες. Λέω όχι σε μέτρα τιμωρίας. Ήμουν πάντα εναντίον της τιμωρίας στο σχολείο, το ίδιο πιστεύω και για τις χώρες». Και συνεχίζει με φόρα. Ετσι κι αλλιώς δεν τον διακόπτω.

«Η Ελλάδα χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις. Για να μπορέσουν όμως να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι Έλληνες πρέπει να νιώθουν ότι είναι αποδεκτοί και όχι τιμωρημένοι. Πρώτα πρώτα πρέπει να αλλάξει η σχέση τους με το κράτος· ούτε μπαμπάς ούτε μπαμπούλας. Πάνω από όλα ωστόσο χρειάζεται ριζική αλλαγή του τρόπου σκέψης· αυτό είναι το πιο δύσκολο».

Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ. Συν-πρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκλέγεται ευρωβουλευτής από το 1994, δύο φορές με τους Γάλλους και δύο με τους Γερμανούς Πράσινους. Πολέμιος κάθε μορφής ολοκληρωτισμού. Οραματιστής. Υπέρμαχος μιας πολιτικά ενιαίας Ευρώπης.

Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ. Από τον Μάη του ’68 (ήταν η ηγετική φυσιογνωμία του) έως τώρα, ενοχλεί τις τακτοποιημένες ισορροπίες και τις βεβαιότητες πολλών· ιδίως στον χώρο της ευρύτερης Αριστεράς. Πολιτικός που δεν χωρά σε καλούπια. Και δεν παίζει με ταμπέλες. Ανατρέπει δεδομένα, όπως π.χ. στις τελευταίες ευρωεκλογές (Ιούνιος 2009). Ήταν επικεφαλής και εμψυχωτής τού γαλλικού ευρωψηφοδελτίου «Ευρώπη-Οικολογία», το οποίο συγκέντρωσε 16,28%. Μεγάλη νίκη με σφραγίδα «Ντάνυ», που ούτε στο πιο τρελό όνειρό τους τη φαντάζονταν οι Γάλλοι οικολόγοι.

Ο Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ αναγνωρίζει τη συμβολή που είχε ο Κορνήλιος Καστοριάδης στη διαμόρφωση της πολιτικής του σκέψης. Τον βοήθησε να ξεφύγει μια και καλή από την «κομμουνιστικο-ολοκληρωτική ιδεολογία» αλλά και να αποφύγει τους «αριστερίστικους αρχαϊσμούς». Πώς φαντάζεται την Ευρώπη, εφόσον βέβαια βγει από την τωρινή βαθιά κρίση;

«Με έναν πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλεγμένο με καθολική ψηφοφορία, δηλαδή πραγματικό πρόεδρο. Με ένα σημαντικό ποσοστό των ευρωβουλευτών να εκλέγονται από υπερεθνικές λίστες· αυτό θα σήμαινε υποχρεωτικά προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων σε όλες τις χώρες-μέλη».

Τον ρωτώ για την «εθνική οπτική» σε σχέση με την Ευρώπη.

«Είναι στάση πολύ εγωιστική. Η Ελλάδα το έχει κάνει κατά κόρον, αλλά όχι μόνον αυτή. Ολοι βάζουν τη δική τους “εθνική οπτική”, το δικό τους “εθνικό συμφέρον” πάνω από το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Το ευρωπαϊκό γενικό συμφέρον δεν είναι το άθροισμα των επί μέρους εθνικών συμφερόντων».

Επί χρόνια και μέχρι πρότινος, το όνομα του Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ συγκέντρωνε κυρίως επικριτικά σχόλια στον ελληνικό Τύπο. Τώρα, τις επικρίσεις τις διαδέχθηκαν έπαινοι και εγκώμια. Ο λόγος; Οι παρεμβάσεις του στο θέμα της ευρωπαϊκής στήριξης στην Ελλάδα. Ο Κον-Μπεντίτ, πάντως, δεν άλλαξε πολιτικές αρχές. Εμείς, απλώς, ξέρετε… τα καλά και συμφέροντα. Δείτε τι λέει ο ίδιος για αυτό.

«Ήμουν κατά του Μιλόσεβιτς, υπέρ των Βοσνίων, υπέρ της επέμβασης στο Κόσοβο κ.λπ. Το ξέρω ότι στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αυτές οι θέσεις μου δεν άρεσαν καθόλου. Δεν πειράζει. Τώρα που υποστηρίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να βοηθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρέσουν. Ετσι είναι η ζωή».

Αυτά ως πρόγευση από τον Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ. Τα υπόλοιπα και πολλά άλλα με τον ερχομό και την ομιλία του στην Αθήνα.

ΥΓ. Συμπληρώνονται αύριο έξι χρόνια (24 Απριλίου 2004) από το βροντερό «Οχι» των Ελληνοκυπρίων στο σχέδιο Ανάν. Στα μεγάλα οφέλη που έφερε το «Οχι» προστίθεται τώρα άλλο ένα: η εκλογή του εθνικιστή Ντερβίς Έρογλου.

Καταραμένο Κατύν

Τι ακριβώς πήγαινε να κάνει στη Ρωσία με το μοιραίο Τουπόλεφ ο Πολωνός πρόεδρος Λεχ Κατσίνσκι; Γιατί τον συνόδευαν δεκάδες μέλη της πολωνικής ελίτ; Το προεδρικό αεροσκάφος συνετρίβη. Ουδείς επέζησε. Η τραγωδία της Πολωνίας. Η δεύτερη τραγωδία, στο ίδιο μέρος: Κατύν.

Τα ημέτερα κανάλια, και όχι μόνον, περιορίστηκαν κυρίως σε «τεχνικές» πληροφορίες. Οτι δηλαδή προορισμός του αεροσκάφους ήταν η ρωσική πόλη Σμολένσκ. Οτι κατέπεσε κοντά στο αεροδρόμιο. Οτι η ηγεσία της Πολωνίας θα μετέβαινε από το Σμολένσκ στο παρακείμενο δάσος του Κατύν, όπου είχε γίνει… «κάποια σφαγή Πολωνών».

Στο Κατύν δεν έγινε «κάποια σφαγή Πολωνών», αλλά ένα από τα πλέον ειδεχθή μαζικά εγκλήματα στην ιστορία του 20ού αιώνα. Εκεί, πριν από 70 χρόνια, τον Απρίλιο του 1940, με εντολή του Στάλιν «μας» δολοφονήθηκαν 22.000 Πολωνοί αξιωματικοί. Ξεκλήρισμα. Οι Σοβιετικοί «φόρτωσαν» το αποτρόπαιο έγκλημα στους ναζί. Τερατώδες ψεύδος που παρέμεινε ταμπού στην Πολωνία μέχρι την πτώση του κομμουνισμού. Το 1990, ο Γκορμπατσόφ αναγνώρισε δημόσια ότι για το Κατύν ευθύνεται ο Στάλιν. Και ζήτησε επίσημα συγγνώμη από τον πολωνικό λαό. Το 1991, άνοιξαν τα Αρχεία. Όλη η αλήθεια -μέχρι τελευταίας ανατριχιαστικής λεπτομέρειας- τεκμηριωμένη.

Τρεις ημέρες μόλις πριν από την αεροπορική τραγωδία. Ο Ρώσος πρωθυπουργός Βλαντιμίρ Πούτιν (ναι, ο Πούτιν) πήγε στο Κατύν μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό και, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, γονάτισε τιμώντας τα θύματα.

Ακόμη και ο Πούτιν αναγνωρίζει ότι η σφαγή στο Κατύν είναι αδιαμφισβή-τητο σταλινικό έγκλημα. Στην Ελλάδα όμως το ΚΚΕ -δηλαδή η κυρίαρχη αριστερή κουλτούρα- διαφωνεί και βροντοφωνάζει ότι ο Στάλιν «μας» είναι αθώος. Αλλά και πέραν του ΚΚΕ υπάρχει, επίσης, ανάλογος «προβληματι-σμός». Εύγε. Εχουν περάσει 70 χρόνια και, όμως, αυτοί οι ανθρωποι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Θλιβερή εμμονή στον σταλινικό ζόφο.

Δεν μου κάνει εντύπωση. Εδώ, όχι μόνο το ΚΚΕ και η Αριστερά, αλλά σχεδόν στο σύνολό του ο πολιτικός κόσμος και τα Μέσα Ενημέρωσης δεν έχουν καταδικάσει μέχρι σήμερα τα μαζικά εγκλήματα που διέπραξαν οι «αδελφοί» Σέρβοι· μία λέξη μόνο αρκεί: Σρεμπρένιτσα.

Μικρό Αλφαβητάριο Α και Κ, όπως οι Αλβανοφάγοι και ο Κανταρέ

Με το δίκιο του, ο Ισμαήλ Κανταρέ. Ο διάσημος Αλβανός συγγραφέας ματαίωσε (ματαίωσε, δεν ανέβαλε) την προγραμματισμένη ομιλία που θα έκανε στο Μέγαρο, στις 19 Απριλίου. Στη λιτή δήλωσή του ο Κανταρέ σημειώνει ότι «…σε ένα κλίμα τέτοιο, που στερείται κάθε ίχνος πολιτισμού, η επίσκεψή μου θα ήταν άκαιρη».

Ο λόγος; Τα ακραία ρατσιστικά συνθήματα που ακούστηκαν εναντίον των Αλβανών στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, όχι από κάποιους που την παρακολουθούσαν, αλλά (ακόμη χειρότερα) από τους παρελαύνοντες. Από την Ομάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος. Ονειδος. Συν-θήματα που ξεχειλίζουν νέτο σκέτο ρατσιστικό μίσος. Οι άνδρες, λοιπόν, των εν λόγω ειδικών δυνάμεων, αφού παρήλασαν πρώτα μπροστά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Σύνταγμα, μετά τη στροφή, στην οδό Πανεπιστημίου, άρχισαν με αγριοφωνάρες τα αντιαλβανικά τους «κάλαντα». Και βρέθηκε κόσμος που αντί να τους αποδοκιμάσει, τους χειροκρότησε κιόλας. Σκηνές λαμπρής εθνικής υπερηφάνειας. Για σταθείτε, όμως. Αυτά τα απίστευτης ρατσιστικής χυδαιότητας συνθήματα, οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων δεν τα επινόησαν εκείνη τη στιγμή, ούτε τους ήρθαν ουρανοκατέβατα. Τα μαθαίνουν κατά την εκπαίδευσή τους στο στρατόπεδο. Τους ντοπάρουν. Τους εκπαιδεύουν με τέτοια συνθήματα. Οι Αλβανοφάγοι λεβέντες, λοιπόν, δεν έκαναν τίποτα υπερβολικό. Αυτά που λένε στο στρατόπεδο, τα είπαν και στην παρέλαση. Όμως σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνει κάτι τέτοιο; Στην παρέλαση για την εθνική εορτή, άνδρες των ενόπλων δυνάμεων να κραυγάζουν ρατσιστικά συνθήματα εναντίον των Αλβανών που θα τα ζήλευαν και οι πιο λούμπεν παρακρατικοί. Έγιναν προσπάθειες να μεταπεισθεί ο Ισμαήλ Κανταρέ και να μην ακυρώσει την ομιλία του. Δεν άλλαξε γνώμη. Και έκανε καλά. Να ερχόταν, δηλαδή, κάνοντας πως δεν άκουσε, πως δεν έμαθε; Και να μιλούσε, τι ωραία τι καλά, για λογοτεχνία;

Δημοσιεύθηκε Σάββατο, Απριλίου 24th, 2010 στις 1:43 πμ στην κατηγορία Ευρώπη. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις όποιες απαντήσεις σε αυτήν την καταχώρηση μέσω RSS 2.0. Αφήστε μια απάντηση, ή trackback από την δική σας ιστοσελίδα

Αναδημοσίευση  απο το Blog της Μελίττας 

ΟΑΕΕ: Η τροπολογία

Σύμφωνα με την τροπολογία:

– Επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, ή κάτω των 1.000 κατοίκων στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Κορινθίας ή 3.100 κατοίκων εάν πρόκειται για νησιά, υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ, υπερβαίνει το 400πλάσιο (αντί του 500πλάσιου που ίσχυε μέχρι σήμερα) του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

– Σε περίπτωση άσκησης παράλληλα αγροτικής και επαγγελματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των συνολικών εισοδημάτων τους, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ, των τριών πρώτων ετών από την έναρξη της παράλληλης άσκησης των δύο επαγγελμάτων, προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Στην αιτιολογική έκθεση του υπουργείου εξηγεί τα εξής:

– Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3% που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος πάνω από 20KW, είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης, είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα σε όλη την επικράτεια.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 100 KW.

Πηγή : Αγρότυπος

Εγκατάσταση ΑΠΕ σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

Εγκατάσταση ΑΠΕ σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) αλλά βάσει ειδικών διατάξεων για τη μείωση της επίπτωσής τους στη ΓΓΥΠ και την διαφύλαξη του χαρακτήρα της, και με ανώτατο πλαφόν 1% επί της συνολικής έκτασης ΓΓΥΠ, σύμφωνα με όσα προβλέπει το το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το νομοσχέδιο παραπέμπεται στην αρμόδια διαρκή επιτροπή της βουλής και τα βασικά σημεία του έχουν ως εξής:
 
    – Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 και 40% για τον ηλεκτρισμό.

    – Καθορίζεται ότι η προστασία του κλίματος μέσω της προώθησης της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα.

    – Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας παραγωγής έργων ΑΠΕ. Αναβαθμίζεται ο ρόλος της ΡΑΕ και περιορίζεται η διάρκεια της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας, σε 2 μήνες (από 10-12 μήνες σήμερα). Οι μικρές εγκαταστάσεις ΑΠΕ, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και προωθούνται διεσπαρμένες εφαρμογές ΑΠΕ που αφορούν χιλιάδες μικρομεσαίους επενδυτές.

    – Συγχωνεύονται, σε μία ενιαία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), και περιορίζεται η διάρκεια της σε 8-10 μήνες (από 3 χρόνια σήμερα).

    – Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την κατασκευή ιδιωτικών δικτύων από παραγωγούς ΑΠΕ, αλλά και διασφαλίζεται η πρόσβαση τρίτων στα έργα σύνδεσης. Εκ

Posted in Χωρίς κατηγορία

Επάγγελμα γεωργός:Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ

Από την ανάγνωση των άρθρων του σχεδίου νόμου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων – Ορισμός του επαγγελματία αγρότη» προκύπτει ότι χρειάζονται αρκετές διευκρινήσεις, προσθήκες και συμπληρώσεις σε πολλές διατάξεις του, τονίζεται ως γενική παρατήρηση από την ΠΑΣΕΓΕΣ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιείται. Επίσης, διαπιστώνεται πως σε κάποια άρθρα υπάρχουν επικαλύψεις που πρέπει να απαλειφθούν.

Αναλυτικότερα, οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ επί των άρθρων του νομοσχεδίου έχουν ως εξής:

Άρθρο 1

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα, που ασκούν στην επικράτεια  αγροτική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας (φυτική, ζωική ή αλιευτική παραγωγή).

Παρατήρηση στο άρθρο 1

 Αγροτική δραστηριότητα θεωρείται επίσης η δασική παραγωγή, η διαχείριση ΑΠΕ (έως 100kw), η εκμετάλλευση αγροτοτουριστικών καταλυμάτων έως 10 δωμάτια, οι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και η συμβολή στη διατήρηση της βιοπικοιλότητας.

 Υπάρχει ασάφεια όσον αφορά στην υποχρεωτική εγγραφή, αφού δεν διευκρινίζεται τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιος δεν επιθυμεί την εγγραφή του στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 2

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου οι παρακάτω ορισμοί έχουν αντίστοιχα την εξής έννοια:

1. Επαγγελματίας Αγρότης: Θεωρείται το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

β) είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α.). Στην περίπτωση, όμως, που επαγγελματίας αγρότης ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α. αλλάξει κύριο κλάδο ασφάλισης λόγω λειτουργίας αγροτοτουριστικών μονάδων ή μονάδων διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο.

γ) ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας τους και λαμβάνει από την απασχόλησή τους αυτή το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους.

 Παρατήρηση στο άρθρο 2, παρ.γ

Προτείνεται να διαγραφεί το κριτήριο του χρόνου επαγγελματικής απασχόλησης (το 30%). Ένα τέτοιο κριτήριο θα ήταν χρήσιμο εάν μπορούσε πραγματικά να καταγραφεί, σε συνδυασμό ενδεχόμενα μαζί με άλλα αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία του χρόνου απασχόλησης.

 Ως προς την προέλευση του εισοδήματος προτείνεται να παραμείνει το 50% από αγροτικές δραστηριότητες, που έχει καταστεί πλέον ένα κοινωνικά αποδεκτό κριτήριο και μάλιστα, ως μέσος όρος της τελευταίας τριετίας.

 Τονίζεται επίσης ότι στη διαμόρφωση του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) από αγροτική δραστηριότητα δεν πρέπει να προσμετρώνται τα ακόλουθα εισοδήματα:

 ι) Οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παραστάσεως και γενικά οι περιοδικές αμοιβές ως αιρετά μέλη αυτοδιοικήσεων και αποκεντρωμένων διοικήσεων προβλεπόμενων από το σχέδιο «Καλλικράτης», σε συνδικαλιστικών φορείς, συνεταιριστικούς, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν σε εντεταλμένη υπηρεσία και για το χρόνο που συμμετέχουν σε αυτά.

 ιι) Το ενοίκιο ακινήτων.

 δ) ειδικά οι απασχολούμενοι στην – (να διαγραφεί αλιευτική παραγωγή) – στην αλιεία (θαλάσσια αλιεία και αλιεία εσωτερικών υδάτων) εγγράφονται ως αγρότες στο μητρώο εφόσον επιπρόσθετα είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας ατομικής αλιείας και άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.

2.- Κάτοχος:Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης  θεωρείται το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι:

α)  κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης.

β) μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.

3.- Αγροτική εκμετάλλευση: η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην προηγουμένη περίπτωση. Στις δραστηριότητες της αγροτικής (γεωργικής) εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται παράλληλα με την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, εν γένει τοποθέτηση μέχρι του σταδίου της χονδρικής πώλησης, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια αγροτική (γεωργική) εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική μεταποίηση τους, όπως και η καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων

Όπως είναι διατυπωμένο στο άρθρο 1. Προστασία περιβάλλοντος, βιοποικιλότητα.

 4.- Μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις θεωρούνται τα νομικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από κλάδο αγροτικής οικονομίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς.

 Παρατήρηση στην παρ.4

Δεν αποσαφηνίζεται σε ποιους άλλους τομείς αναφέρεται η συγκεκριμένη παράγραφος. Πάντως μικτή θεωρείται μία εκμετάλλευση όταν είναι φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης.

5.-Αγροτική δραστηριότητα:  Θεωρείται αγροτική δραστηριότητα κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε ένα τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της αλιευτικής παραγωγής (θαλάσσιας, εσωτερικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ), που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.

 Παρατήρηση στην παρ.5

 Ισχύει η παρατήρηση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.

 6- Αγροτικά προϊόντα: Θεωρούνται αγροτικά προϊόντα, τα προϊόντα εδάφους, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των παντός είδους εκτροφών ως και τα προερχόμενα από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα,

Άρθρο 3

1.Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για την λήψη αποφάσεων και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής.

2.Στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων εγγράφονται, ειδικότερα, όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος ως επαγγελματίες αγρότες καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των μικτών αγροτικών εκμεταλλεύσεων), τα οποία είναι αποδεδειγμένα  κάτοχοι, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, αγροτικής εκμετάλλευσης στην Επικράτεια.

3. Αν η αγροτική εκμετάλλευση ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα από κοινού (συγκυριότητα, συνεκμετάλλευση), στο Μητρώο εγγράφεται το σύνολο των συγκυρίων ή των συμμετεχόντων στην εκμετάλλευση ως φυσικά πρόσωπα αγρότες εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 6 του παρόντος. Αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 6 του παρόντος ή είναι νομικά πρόσωπα, εγγράφονται ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

Άρθρο 4

Για την ένταξη στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 συμπληρώνουν και υποβάλλουν μηχανογραφικό έντυπο αίτησης που απευθύνεται στα κατά τόπους παραρτήματα  του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Το έντυπο αυτό επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και επισύρει τις συνέπειες αυτού σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς συμπλήρωσής του. Για την εγγραφή διενεργείται διασταύρωση με τα στοιχεία του ψηφιακού υποβάθρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όσον αφορά στις δηλούμενες εκτάσεις και εκμεταλλεύσεις. Επιπρόσθετα, η παράλειψη ή η ανακριβής συμπλήρωση και υποβολή αυτού επιφέρει έκπτωση από όλα τα ευεργετήματα, που προβλέπουν τα μέτρα γενικής στήριξης που παρέχουν στους αγρότες ή τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ειδικές διατάξεις.

Η αναλυτική παράθεση των ειδικών αυτών ευεργετημάτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εκπρόθεσμη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης αίρει τις συνέπειες αλλά μόνο για το μέλλον, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, οπότε επιτρέπεται η άρση των συνεπειών αυτών και για το παρελθόν, εφόσον από την φύση τους και γενικά από τις περιστάσεις είναι δυνατή μια τέτοια ρύθμιση.

Άρθρο 5

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα εκδοθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου θα καθοριστεί το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που θα περιέχει το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, η διαδικασία και οι προθεσμίες για τη συμπλήρωση, υποβολή και έλεγχο του εντύπου της αίτησης, τα όργανα και η διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο όταν απωλεσθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος ως και τα όργανα και η διαδικασία επίλυσης των τυχόν αμφισβητήσεων που θα προκύψουν, η διαδικασία έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Παρατήρηση στο άρθρο 5

Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικά θέματα, όπως για παράδειγμα η διαδικασία, η προθεσμία για τη συμπλήρωση, η υποβολή και ο έλεγχος του εντύπου της αίτησης, η διαγραφή, τα ειδικά ευεργετήματα και παρά πολλά άλλα παρεμφερή θέματα που ρυθμίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις και όχι με τις διατάξεις του Ν/Σ. Για τη πληρότητα του Νομοσχεδίου αυτά θα έπρεπε να αποτελούν μέρος των διατάξεών του (το ίδιο συμβαίνει σε πολλά άρθρα του Νομοσχεδίου).

Άρθρο 6

Η λειτουργία (επικαιροποίηση, ένταξη, μεταβολή, διαγραφή κ.λ.π. πρέπει να γίνεται τακτικά, σε ετήσια βάση) (ενημέρωση) του παραπάνω Μητρώου ανατίθεται στα κατά τόπους παραρτήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ενημέρωση του Μητρώου μπορεί να ανατεθεί σε άλλο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου.

Η υποβολή της αίτησης και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται στην έδρα του παραρτήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στο οποίο ο επαγγελματίας αγρότης έχει την αγροτική του εκμετάλλευση. Οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επαγγελματίες αγρότες υποβάλουν την αίτηση εγγραφής και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται στο Παράρτημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε  που βρίσκεται στον τόπο που υποβάλουν τη Φορολογική τους Δήλωση. Τα νομικά πρόσωπα κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων υποβάλουν αίτηση και η εγγραφή γίνεται στο Παράρτημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε που βρίσκεται στον τόπο της έδρας τους.

Παρατήρηση στο άρθρο 6

Πολύ σημαντικό το ζήτημα της τακτικής ενημέρωσης και επικαιροποίησης του Μητρώου, που πρέπει να προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Ν/Σ, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμίζεται με Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 7

Πηγές για την ενημέρωση του Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι και οι παρακάτω:

α) το ΟΣΔΕ

β) η αίτηση για την ενιαία ενίσχυση

γ) κάθε άλλη πηγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που τηρεί και ενημερώνει μητρώα ( Ε.Λ.Γ.Α., Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου κλπ)

δ) άλλοι δημόσιοι φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, Ε.Σ.Υ.Ε., Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας, και Ναυτιλίας κλπ).

Άρθρο 8

Όλα τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που υποβάλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, συγκεντρώνονται στην Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή το συγκεντρωτικό Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθοριστεί άλλος φορέας ή αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου. Ο αρμόδιος φορέας ή υπηρεσία για τη συγκέντρωση διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου θα μεριμνά για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του Μητρώου με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 9

Με τη δημοσίευση του Νόμου αυτού οι βάσεις δεδομένων του υπάρχοντος Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 1 του Ν. 2332/95 και η βάση δεδομένων του Συστήματος Υποστήριξης της Λήψης Αποφάσεων Σχεδιασμού Διαρθρωτικών μέτρων Αγροτικής Πολιτικής, ενοποιούνται σε μια ενιαία βάση δεδομένων, που στο εξής θα ονομάζεται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Η βάση αυτή θα περιλαμβάνει τόσο αλφαριθμητικές όσο και χαρτογραφικές πληροφορίες.

Η ενημέρωση αυτού θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου Μητρώα επιμέρους κλάδων ή καλλιεργειών, εφόσον δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρηση τους από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις ανάγκες εφαρμογής αυτών, μπορούν να εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και να διέπονται στο εξής από τις διατάξεις τους παρόντος με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 10

Το άρθρο 1 του Ν. 2332/95 (Α΄ 181/95) καταργείται, πλην της παραγράφου 12 και των σχετικών εκδοθέντων σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Άρθρο 11

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του

Ερώτημα για κτηνοτροφικά απόβλητα της Ευαγγελίας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:*

*-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων*

*-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής*

*-Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης*

*Θέμα: Επιβάρυνση της Παμβώτιδας από απόβλητα πτηνοτροφείων*

Η επιβαρυμένη από συμβατικούς ρύπους λίμνη Παμβώτιδα βρίσκεται στα πρόθυρα
οικολογικής καταστροφής τον τελευταίο καιρό λόγω ανεξέλεγκτης απόθεσης
ζωικών αποβλήτων από πτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής. Τελευταίο
κρούσμα της ρύπανσης είναι το Δ.Δ. Αμπελιάς του Δήμου Μπιζανίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, από τη λειτουργία των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων
παράγονται στερεά και ημιστερεά απόβλητα τα οποία προκαλούν δυσμενή
επιβάρυνση στο περιβάλλον, αφού εναποτίθενται σε πρόχειρα διαμορφωμένους
λάκκους σε χωράφια, δίπλα σε δρόμους και κανάλια πολύ κοντά στις όχθες της
λίμνης.

Να σημειώσουμε ότι στο Νομό Ιωαννίνων λειτουργούν περίπου
*850*πτηνοτροφικές μονάδας από τις οποίες οι
*560** *ανήκουν στο δυναμικό του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού <<Πίνδος>>, ο
οποίος και διαθέτει μονάδα επεξεργασίας και αδρανοποίησης των ζωικών
αποβλήτων.

Επειδή η διαχείριση των αποβλήτων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης πρέπει να
εξασφαλίζει τη μείωση της ρύπανσης των νερών από νιτρικά, σύμφωνα με την
Οδηγία 91/676/ΕΟΚ περί <<προστ%C

Posted in Χωρίς κατηγορία

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΕ ΖΩΑ

 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΕ ΖΩΑ

Ουσιαστικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι

               «Κανένας σκοπός δεν είναι τόσο υψηλός που να δικαιολογεί τόσο χαμερπείς μεθόδους»

                                                                     (ο Albert Einstein, για τα πειράματα σε ζώα)

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των πειραμάτων σε ζώα, 24 Απριλίου 2010, οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ τονίζουν την επικαιρότητα του αγώνα για κατάργηση της χρήσης πειραματόζωων.

 • 12 εκατ. ζώα εκτιμάται ότι βασανίζονται και σκοτώνονται κάθε χρόνο στα ευρωπαϊκά εργαστήρια.
 • Περίπου 1 εκατομμύριο ζώα χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα στην Ελλάδα το 2005, τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν επίσημα στοιχεία από εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ιατρικά ινστιτούτα και φαρμακευτικές εταιρίες που χρησιμοποιούν σπονδυλωτά για πειράματα.

Τα ζώα αυτά ήταν κυρίως ψάρια, αλλά και τρωκτικά, κουνέλια, σκύλοι, γουρούνια, πρόβατα, όρνιθες και αμφίβια που χρησιμοποιήθηκαν για ιατρικά, οδοντιατρικά, κτηνιατρικά προϊόντα και εξοπλισμό καθώς και για έρευνα βιολογικών χαρακτηριστικών.

Πριν από 23 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 86/609/ΕΟΚ για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα. Η Οδηγία αυτή δεν υπήρξε αποτελεσματική, γιατί ουσιαστικά απέτυχε να αποτρέψει την κακομεταχείριση, ενώ δεν προωθούσε ούτε επιστημονικές μεθόδους έρευνας χωρίς χρήση ζώων. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος, εξέφρασε τη πρόθεσή της για ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη προστασία των πειραματόζωων και για την προώθηση, διάδοση και τελειοποίηση των επιστημονικών μεθόδων έρευνας χωρίς ζώα.

Πρόσφατα, η Επιτροπή δήλωσε την πρόθεσή της για αναθεώρηση της Οδηγίας ώστε να ενσωματωθούν οι τελευταίες γνώσεις από τις σύγχρονες τεχνικές στον τομέα των πειραμάτων σε ζώα και τις εναλλακτικές μεθόδους έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη και τους ηθικούς προβληματισμούς για τη χρήση ζώων σε πειράματα. Μετά από αρκετές διαβουλεύσεις στα όργανα της ΕΕ, οι τελικές προτάσεις θα συζητηθούν τον ερχόμενο μήνα και θα τεθούν προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αναθεώρηση αυτή αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία από το 1986 για βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με τα πειράματα σε ζώα.

Για άλλη μια φορά, όμως, οι προσδοκίες δεν ανταποκρίθηκαν στην πραγματικότητα καθώς τα μέτρα που προτείνονται δεν είναι ικανά να εξασφαλίσουν διαφάνεια σε αυτό τον τομέα. Οι αρχικές προτάσεις που είχαν διατυπωθεί από την Επιτροπή αφορούσαν σημαντικές βελτιώσεις προς την κατεύθυνση της σταδιακής απομάκρυνσης από τη χρήση ζώων σε πειράματα, αλλά τροποποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μετά τις έντονες πιέσεις των πανίσχυρων φαρμακευτικών βιομηχανιών και ερευνητικών κέντρων. Όμως υπάρχει κίνδυνος η αναθεωρημένη Οδηγία να είναι τελικά χειρότερη από αυτή που αντικαθιστά, καθώς σχεδιάζεται να περιλαμβάνει απαράδεκτες διατάξεις όπως:

 • Οι ερευνητές θα μπορούν να προκαλέσουν σφοδρό και παρατεταμένο πόνο στα ζώα και να χρησιμοποιήσουν επανειλημμένα το ίδιο ζώο σε επίπονα πειράματα.
 • Οι ερευνητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν πρωτεύοντα θηλαστικά για οποιοδήποτε σκοπό, όχι μόνο για ασθένειες που απειλούν την ανθρώπινη ζωή, όπως είχε προτείνει η Επιτροπή.
 • Δεν θα υπάρχει κανένα κίνητρο να σταματήσει η αιχμαλωσία πρωτευόντων θηλαστικών από τη φύση, για αναπαραγωγή με σκοπό την τροφοδότηση της έρευνας με πειραματόζωα.
 • Οι ερευνητές θα επιτρέπεται ουσιαστικά να καθορίσουν ποια πειράματα χρειάζονται την άδεια της κυβέρνησης, αποφασίζοντας οι ίδιοι πώς να ταξινομήσουν το επίπεδο πόνου που θα υποστούν τα ζώα.
 • Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ερευνητές δεν θα χρειάζεται να λογοδοτούν αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των πειραμάτων – είτε από την πλευρά της ευζωίας των ζώων είτε από επιστημονική άποψη.
 • Δεν προτείνεται κανένα σχέδιο που θα οδηγήσει στην απαγόρευση της χρήσης ζώων, κάτι που πολιτικοί και επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αποτελεί επιθυμητό στόχο..
 • Σημαντικές πτυχές της οδηγίας μένουν ασαφείς, με μεγάλα περιθώρια στην ερμηνεία αμφιλεγόμενων σημείων, με κίνδυνο η μελλοντική νομοθεσία να μην εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλη την ΕΕ.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τα αποτελέσματα της αναθεωρημένης οδηγίας για τα ζώα στα εργαστήρια και καλούν την Επιτροπή Γεωργίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσουν ότι η αναθεωρημένη οδηγία θα μεταφέρει τη βούληση των ευρωπαίων πολιτών για ουσιαστική προστασία των πειραματόζωων και για την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων έρευνας χωρίς ζώα.

Καλούμε τους ευρωβουλευτές να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους όλα τα παραπάνω και να μην επιλέξουν τη συνέχιση μίας βάναυσης πρακτικής. Εναλλακτικές μέθοδοι όπως νεκροτομές, κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες σε ανθρώπους, δοκιμές σε σωλήνα, καλλιέργειες οργάνων, ιστών και κυττάρων, μοντέλα και προσομοιωτές έχουν αποδειχθεί περισσότερο ακριβείς και χρήσιμες και παρέχουν έγκυρες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας εξελιγμένη τεχνολογία με εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου.

 Ο τελικός στόχος πρέπει να είναι η ολοκληρωτική αντικατάσταση της χρήσης ζώων σε πειράματα.

Θεματική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Ζώων – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Για περισσότερες πληροφορίες: Όλγα Κήκου 6972004963

(1)  Το 2006, 42.000 ευρωπαίοι πολίτες έδωσαν τον τρίτο ψηλότερο δείκτη ενδιαφέροντος για τη νομοθεσία για τα πειραματόζωα συγκριτικά με πλήθος άλλων ερωτήσεων μεγάλης ευρωπαϊκής εμβέλειας, γεγονός που δείχνει μια βαθειά αλλαγή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την επιστημονική έρευνα αλλά και την αξία της ζωής των ζώων.

(2)  Υπολογίζεται ότι 92% των φαρμάκων τα οποία έχουν δοκιμαστεί σε ζώα κρίνονται ακατάλληλα για ανθρώπινη χρήση και αποσύρονται.

phg;h

Ζητώ συγγνώμη /του Αντώνη Τριφύλλη

Ζητώ συγγνώμη /του Αντώνη Τριφύλλη

Τα εγγόνια μας και τα παιδιά μας θα ζήσουν μέρες δύσκολες. Λάθη και παραλείψεις των προηγούμενων γενεών θα τα ταλαιπωρήσουν για χρόνια. Αισθάνομαι την ανάγκη να τους ζητήσω συγγνώμη. Πριν από αυτό να εξηγήσω γιατί ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν ζητώ συγγνώμη, όχι για να με συγχωρήσουν, αλλά για να κατανοήσουν και να αποφύγουν τα λάθη της γενιάς μου.

Ζητώ συγγνώμη, γιατί δικαιολόγησα πότε τη μία και πότε την άλλη πλευρά στην ανοησία και στο έγκλημα του Εμφυλίου, που διέπραξαν οι δικοί μας γονείς. Μόνοι εμείς στην Ευρώπη, φανατισμένοι και ιδεοληπτικοί, πήραμε τα όπλα και σφαχτήκαμε μεταξύ μας. Δεν αντιληφθήκαμε την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε από τους ισχυρούς και παίξαμε το παιχνίδι της επιθυμίας.

Ζητώ συγγνώμη, γιατί αν και οι νικητές του Εμφυλίου ήσαν στην πλευρά της δημοκρατικής εξέλιξης της κοινωνίας, παρέδωσαν την πραγματική εξουσία σε ανθρώπους μικρόνοες, εγκληματικούς και εξίσου αντιδημοκρατικούς με την άλλη πλευρά.

Ζητώ συγγνώμη, γιατί μέσα από τις ενοχές για τα ανομήματα των νικητών του Εμφυλίου παραδώσαμε την ιδεολογία της δημοκρατίας στην ανάγκη κατευνασμού των ενοχών μας, ενστερνιζόμενοι τα χειρότερα στοιχεία της ιδεολογίας των ηττημένων. Κρατισμό, ανορθολογισμό και περιφρόνηση της διαχείρισης των κοινών. Μια κακοφορμισμένη δημοκρατία εγκαταστάθηκε στη χώρα. Που οδήγησε στη χούντα.

Ζητώ συγγνώμη, γιατί ανεχθήκαμε τη χούντα τόσα χρόνια και ό,τι πιο αντιαισθητικό, παράλογο και χαζό αναδύθηκε στην εξουσία μαζί της, που οδήγησε στην τραγωδία του ελληνισμού το καλοκαίρι του ΄74. Ζητώ συγγνώμη, γιατί στη μεταπολίτευση, και πάλι μέσα από τις ενοχές και την ιδεοληψία μας, διαλύσαμε την εκπαίδευση, χλευάσαμε τη γνώση, επιβάλαμε την αναξιοκρατία και ανεχθήκαμε στο όνομα της δημοκρατίας κάθε λογής ανομία.

Ζητώ συγγνώμη, γιατί για να συντηρήσουμε το καθεστώς που περιέγραψα δανειστήκαμε αλόγιστα. Οχι για να εκσυγχρονίσουμε τη χώρα, αλλά για να «τακτοποιήσουμε» τους δικούς μας, να αυτοϊκανοποιηθούμε με τις αντιλήψεις περί περιούσιου λαού, να χλευάσουμε την παραγωγική εργασία, να ενστερνισθούμε την άποψη ότι ο «αέρας» είναι που παράγει πλούτο, και να παραστήσουμε τους έξυπνους, την ώρα που άλλες χώρες έφτυναν αίμα για να προχωρήσουν και να προοδεύσουν.

Ζητώ συγγνώμη, γιατί μια σωστή μας πράξη, την ένταξή μας στην τότε ΕΟΚ, την «αξιοποιήσαμε» όχι για να διορθώσουμε τα προηγούμενα λάθη μας, αλλά για να τα κατοχυρώσουμε και να τα επεκτείνουμε και σε όσους τομείς είχαν μείνει αλώβητοι.

Ζητώ συγγνώμη, γιατί μπήκαμε στην ΟΝΕ με χαρά και ελπίδα, χωρίς να υπολογίσουμε την αδυναμία μας να διαχειριστούμε τα δημόσια και τα ιδιωτικά πράγματα με σωφροσύνη και διορατικότητα, στρατηγικό σχεδιασμό και σύμπνοια, ώστε μια ευλογία να μην εξελιχθεί σε εφιάλτη.

Ζητώ συγγνώμη, γιατί δεν επιβάλαμε στα Πανεπιστήμια την προδικτατορική άποψη των ηττημένων «πρώτοι στα μαθήματα, πρώτοι στον αγώνα», και επιτρέψαμε την επικράτηση της άποψης «δίκιο είναι η επιθυμία του φοιτητή για εύκολη απόκτηση πτυχίου». Και επιτρέψαμε στην ηγεσία των ΑΕΙ να ανεχθεί την ανομία των καταλήψεων, την παρανομία της δημιουργίας φυτωρίου εγκληματικών σχημάτων και την απουσία των φοιτητών από τις παραδόσεις και την ακαδημαϊκή ζωή. Και κυρίως τη λογική της ήσσονος προσπάθειας.

Ζητώ συγγνώμη που ανεχθήκαμε λογής πολιτικών να διαχειρίζονται τα δανεικά και τα χρήματα του φορολογουμένου για προσωπική ή κομματική προβολή, για σπατάλη σε έργα και «έργα» βιτρίνας και για καταστρατήγηση των προϋπολογισμών στο Κράτος, στις ΔΕΚΟ και στους Δήμους.

Ζητώ, τέλος, συγγνώμη, γιατί με τη συμπεριφορά, την πράξη και τον λόγο μας δώσαμε την πεποίθηση ότι τα πράγματα είναι εύκολα, τα δικαιούστε όλα έτοιμα και ότι όποιος μοχθεί είναι απόβλητος. Ετσι, τώρα που η ψευδαίσθηση τελείωσε, είστε απροετοίμαστοι. Και έτσι θα υποφέρετε διπλά. Και τώρα που τελειώνει το όνειρο και θα βρεθείτε γυμνοί στην αδυσώπητη πραγματικότητα, δεν έχουμε και πάλι καμία πρόταση να κάνουμε για το πώς να σταθείτε όρθιοι και δυνατοί για να τα ξαναφτιάξετε όλα από την αρχή, όχι για σας, αλλά για τα παιδιά σας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο «συγγνώμη».

Οσο για εμάς, τώρα που αποχωρούμε με τα γνωστά «ταρατατζούμ», « δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα».

Αναδημοσίευση απο ΤΑ ΝΕΑ

Πηγή : http://antonios-pressinfo.blogspot.com/2010/04/blog-post_9038.html