Πληρωμές ΕΑΕ με εκρεμμότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορούμε τους παραγωγούς – δικαιούχους της Ενιαίας Ενίσχυσης ότι:

Στις 10 Ιουνίου πληρώνονται οι εκκρεμότητες του 2006

Στις 17 Ιουνίου πληρώνονται οι εκκρεμότητες του 2007

Στις 25 Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές του 2008

Στις 18 Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές για τα ζαχαρότευτλα (συνδεδεμένη και ποιοτικό παρακράτημα)

A CERT: Ώθηση των Ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσική Ομοσπονδία

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διοίκησης, Προϊόντων και Προσώπων A CERT Α.Ε. ανακοινώνει την αποκλειστική στρατηγική συνεργασία με το “Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας SOEX”.

Ο SOEX είναι ο μεγαλύτερος Οργανισμός Πιστοποίησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έχει έδρα στη Μόσχα και ένα εκτενές δίκτυο 28 γραφείων και εργαστηρίων χημικών αναλύσεων και τεχνικών δοκιμών σε όλα τα σημαντικά βιομηχανικά κέντρα και λιμάνια της Ρωσικής επικράτειας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο A CERT και ο SOEX παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης τόσο στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων όσο και στη Ρωσική Ομοσπονδία στους εξής τομείς:

• Αγροτικά προϊόντα, Βιολογικά Προϊόντα, τρόφιμα και πρώτες ύλες για την παραγωγή τροφίμων, λουλούδια.
• Πρώτες ύλες για τη χημική βιομηχανία, ιατρικές προμήθειες, αρωμάτα και καλλυντικά.
• Τουριστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εστίασης, ξενοδοχεία.
• Είδη υπόδησης, γούνες και δερμάτινα είδη, ανδρικά είδη ιματισμού, αναμνηστικά, κοσμήματα και πολύτιμοι λίθοι.
• Προϊόντα αργού πετρελαίου, πετρέλαιο, λιπάσματα, προϊόντα ξυλείας και άνθρακα, μεταλλεύματα, κλπ.
• Σταθμοί παραγωγής πυρηνικής, θερμικής και υδροϋλεκτρικής ενέργειας, ειδικά εξαρτήματα για σταθμούς παραγωγής καθώς και καύσιμα για NPS.
• Προκατασκευασμένα κτίρια και μηχανημάτα δομικών έργων, βιομηχανία κατασκευής ειδών ηλεκτρονικής, ιατρικής, αυτοκινήτων και μηχανών, έπιπλα, ξυλεία, χαρτί, είδη από γυαλί, πορσελάνη, κλπ.
• Διάφορα είδη ινών, νήματα, δίχτυα, χαλιά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
• Σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, χυτοσίδηρος, βιομηχανικά φυτά και βιομηχανικά προϊόντα.
• Συστήματα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, GOST-R ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Ποιοτικό παρακράτημα στο αιγοπρόβειο γάλα

Εστάλησαν στους Δήμους και Κοινότητες για ανάρτηση ονομαστικές καταστάσεις των «καταρχήν δικαιούχων» αλλά και των «καταρχήν απορριπτομένων» παραγωγών, σχετικά με το ποιοτικό παρακράτημα στον τομέα, προβείου και αιγείου γάλακτος, σε εφαρμογή του άρθρου 69 του Ευρωπαϊκού κανονισμού 1782/2003.

Οι καταστάσεις είναι συνταγμένες κατά κοινότητα ή Δημοτικό Διαμέρισμα, με βάση την έδρα του παραγωγού όπως αυτή αναφέρεται στο αρχείο της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2008.

Αφού αναρτηθούν οι καταστάσεις στα Δημοτικά ή Κοινοτικά καταστήματα επί 7 εργάσιμες ημέρες ώστε να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και στη συνέχεια οι κτηνοτρόφοι εντός προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών, από τη λήξη της περιόδου ανάρτησης των καταστάσεων να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης τυχόν ενστάσεις, μαζί με όλα τα στοιχεία ή και παραστατικά που αποδεικνύουν το βάσιμο της ένστασης.

Αποστάσεις Κτην.Μονάδων απο υδάτινους πόρους

Καθορίστηκαν με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ΠΕΧΩΔΕ κ.κ. Σωτήρη Χατζηγάκη και Γιώργου Σουφλιά τα όρια των περιοχών για τις υπό ίδρυση κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες σε σχέση με τους υδάτινους πόρους της κάθε περιοχής.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, στην τεχνική έκθεση που υποβάλλεται για την έκδοση της άδειας ίδρυσης πρέπει να καταγράφονται τα πηγάδια, οι γεωτρήσεις ύδρευσης, τα υδραγωγεία και οι δεξαμενές πόσιμου νερού σε απόσταση τουλάχιστον 400 μέτρων από τα όρια του λειτουργικού χώρου της υπό ίδρυση κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας.

Η ύπαρξη των ανωτέρω στοιχείων σε απόσταση µμικρότερη των 400 µμέτρων δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αρνητική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού επί της άδειας ίδρυσης, αλλά εξετάζονται οι κατά περίπτωση συνθήκες, συνεκτιμώντας τις διαθέσιμες υδρογεωλογικές πληροφορίες, τη µμορφολογία και τις υφιστάμενες κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Ο λειτουργικός χώρος κάθε μονάδες περιλαμβάνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας τον χώρο διαχείρισης των αποβλήτων αυτής. Στην περίπτωση υπό ίδρυση κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας, για την οποία δεν προβλέπεται η ύπαρξη κτιριακών εγκαταστάσεων, ως λειτουργικός χώρος νοείται ο χώρος που συνήθως χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση των εκτρεφόμενων ζώων και για διάφορες λειτουργικές ανάγκες της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένου του χώρου διαχείρισης αποβλήτων.

Mέτρα για την ασφάλεια οδηγών και άγριας πανίδας στην ΕΓΝΑΤΙΑ

Εγνατία Οδός για την ασφάλεια οδηγών & άγριας πανίδας

Η περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ, έλαβε τη γραπτή διαβεβαίωση της Εγνατίας Οδού Α.Ε, για άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων με σκοπό την ασφάλεια οδηγών και άγριας πανίδας.

Μετά από επανειλημμένες συστάσεις της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ και σχετικά υπομνήματα για την ακαταλληλότητα των προδιαγραφών του φράχτη που έχει τοποθετηθεί καθ’ όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ έλαβε γραπτή διαβεβαίωση για την άμεση έναρξη των εργασιών ενίσχυσης ή και αντικατάστασης του φράχτη καταρχήν σε ένα μήκος 15 χλμ στο τμήμα 4.1. «Παναγιά-Γρεβενά» που μόλις πρόσφατα δόθηκε στην κυκλοφορία και όπου σε πολλά σημεία υπάρχει κίνδυνος διέλευσης της άγριας πανίδας, όπως επίσης και στον κάθετο άξονα «Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή». Μάλιστα στο τμήμα αυτό στις αρχές Μαίου σημειώθηκε το πιο πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο περιστατικό με θύμα μια αρκούδα η οποία πέρασε πάνω από το φράχτη του κλειστού αυτοκινητόδρομου και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Το περιστατικό αυτό ήταν μάλιστα το τρίτο θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή σε διάστημα μικρότερο των 15 ημερών.

Η αυτοψία της ομάδας της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ είχε δείξει τότε πως η αρκούδα είχε περάσει στο οδόστρωμα περνώντας πάνω από τον προστατευτικό φράχτη της καθέτου της Εγνατίας, ο οποίος όπως τόνισε η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, αποδείχτηκε εντελώς ακατάλληλος να εμποδίσει τη διέλευση ειδών της άγριας πανίδας.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης συνεργασίας της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ με την Εγνατία Οδό Α.Ε, στο ειδικό διετές ερευνητικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού στην πανίδα, η ομάδα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ έχει επισημάνει εδώ και καιρό το ίδιο πρόβλημα ακαταλληλότητας του φράχτη και στο τμήμα «Παναγιά-Γρεβενά» της Εγνατίας οδού το οποίο εγκαινιάστηκε μόλις πρόσφατα. Στο τμήμα αυτό διαπιστώθηκε επανειλημμένα (μέσω τηλεμετρικών αλλά και οπτικών ενδείξεων) «παραβίαση» του φράχτη από αρκούδες ενώ τα ίχνη των ζώων στο οδόστρωμα υποδεικνύουν την πλήρη διάσχιση του αυτοκινητόδρομου από τα ζώα και στους δύο κλάδους.

Εκτός από τη διαβεβαίωση πως θα ελεγχθεί και θα αναβαθμιστεί η περίφραξη κατά μήκος όλων των τμημάτων του 4.1 και του κάθετου Άξονα τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία, η Εγνατία Οδός Α.Ε. δεσμεύτηκε για τη λήψη μέτρων «καθοδήγησης» των ζώων με την υλοποίηση φυτοτεχνικών έργων προκειμένου τα ζώα να χρησιμοποιούν τις υπόγειες διαβάσεις που είναι κατάλληλες για τη διέλευση τους, για τον έλεγχο του φωτισμού όπου η χάραξη βρίσκεται εκτός ορύγματος ή σήραγγας καθώς και για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για τους οδηγούς ώστε να ελαττώνουν ταχύτητα σε περιοχές που είναι βιότοπος της καφέ αρκούδας.

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ θεωρεί αυτή την εξέλιξη πολύ θετική, έτσι ώστε να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη κατάσταση να απαριθμούμε νεκρές αρκούδες και να θρηνούμε ανθρώπινες ζωές κατά μήκος της Εγνατίας, αλλά και για να μην ακυρωθούν οι προσπάθειες τόσων ετών για τη διατήρηση των πληθυσμών και βιοτόπων της αρκούδας στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δρ. Γιώργος Μερτζάνης/ Επιστημονικός Υπεύθυνος «Καλλιστώ», 6999-230693
Ηλιάνα Μπουσιάκη/ Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας «Καλλιστώ»
2310252530 και 6972-694147

Επιλέγω Οικολογικά : Αυγά ελευθέρας βοσκής

Επιλέξτε : αυγά ελευθέρας βοσκής αντι πτηνοτροφείου

Γιατί στα Πτηνοτροφεία οι όρνιθες :
-έχουν στη διάθεσή τους ελεύθερο χώρο όσο μια σελίδα Α4 .
– Δεν μπορούν να εκδηλώσουν τη φυσιολογική τους συμπεριφορά .
– Δεν μπορούν να ανανεώσουν και ν απλώσουν τα φτερά τους .
-Δεν μπορούν χτίσουν τη φωλιά τους .
– Αναπτύσσουν κανιβαλισμό τσιμπώντας τις άλλες κότες και για τούτο τις κόβουν το ράμφος .
– Δεν βλέπουν ποτέ φυσικό φώς ,ζούνε μόνιμα σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού για αυξημένη ωοπαραγωγή .
– Μετά από ένα χρόνο αρχίζουν να παθαίνουν αυτόματα κατάγματα ,λόγω έλλειψης άσκησης και για τούτο οδηγούνται σε σφαγή .

Στην ελευθέρα βοσκή οι Όρνιθες που γεννούν τ΄ αυγά τους :
– Ζούνε έξω σε φυσικό περιβάλλον .
– Μπορούν να χτίσουν τη φωλιά τους και να γεννήσουν φυσιολογικά .
– Τις αρέσει να σκαλίζουν και να βρίσκουν μόνες τους την τροφή τους .
– Τις αρέσει να παίζουν με το χώμα και να σκονίζονται .
– Να επικοινωνούνε με τις άλλες κότες
– Είναι ελεύθερες και ευτυχισμένες
Περισσότερα για τις Ορθές Συνθήκες Διαβίωσης των ζώων στην Ελλάδα
Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο στο :
Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων
Ζαλόγγου 13-15 ,10678 Αθήνα .
Τ/Φ. 2103840010
Κιν.6944240222
e-mail:carol12@otenet.gr
www.gawf.org.uk
www.ciwf.org
http://action.ciwf.org.uk

Σεμινάριo AGRO 2.1, AGRO 2.2, GLOBALGAP IFA V3.0

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
AGRO 2.1, AGRO 2.2, GLOBALGAP IFA V3.0

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου σεμιναρίου
ο φορέας πιστοποίησης International Quality Services iQS διοργανώνει και δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στα πρότυπα AGRO 2.1. , AGRO 2.2 και στο πρωτόκολλο GLOBALGAP IFA v3.0.

Το σεμινάριο είναι 3ήμερο και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη 19-21/6/2009.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
– επιθεωρητές και υποψήφιους επιθεωρητές Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ)
– επιβλέποντες ΣΟΔ
– συμβούλους ΣΟΔ
– γεωπόνους και φοιτητές γεωπονίας που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
-συμβούλους επιχειρήσεων, εργαζομένους που εμπλέκονται στον πρωτογενή τομέα, οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο.

Tο πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει ανάλυση των απαιτήσεων των AGRO 2.1, AGRO 2.2, GLOBALGAP IFA V3.0 και της σχετικής νομοθεσίας, παρουσίαση των τεχνικών επιθεώρησης και πρακτική εξάσκηση επιθεώρησης μέσω ομαδικών ασκήσεων.
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 24 ώρες. Tο κόστος συμμετοχής είναι 250€ +ΦΠΑ19%. Πραγματοποιούνται εκπτώσεις σε φοιτητές, άνεργους καθώς και σε ομαδικές συμμετοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του iQS:
Τ: 2310 530252
Φ: 2310 530326
Ε: info@iqs.com.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Τσολάκη Γεωργία

«Επιχειρηματική Ηθική και Κατανάλωση»

Επιχειρηματική Ηθική

Την Παρασκευή, 8/5/2009, στην Λάρισα (ξενοδοχείο DIVANI) σε Ημερίδα που οργάνωσε η ΕΕΔΕ, αμέσως μετά την 15η Γενική Συνέλευση της ΕΕΔΕ, με θέμα «Επιχειρηματική Ηθική και Κατανάλωση» οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εξαίρετες παρουσιάσεις και πολύπλευρη προσέγγιση στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ.
Ο συντονιστής κ. Ανδρ. Γιουρμετάκης (Δημοσιογράφος) ξεκίνησε την ημερίδα αναφέροντας την απορία του οδηγού ταξί που τον έφερε στην εκδήλωση. «Υπάρχει Ηθική στις επιχειρήσεις?», είπε ο οδηγός μόλις πληροφορήθηκε το θέμα της ημερίδας. Ο εκπρόσωπος της ΕΕΔΕ κ. Μ. Κοζάνης αναφέρθηκε στο πλούσιο έργο και στις σχέσεις που ανέπτυξε η ΕΕΔΕ τον χρόνο που πέρασε, ενώ όλοι οι ομιλητές έδωσαν στοιχεία για μια ηθική ¨η δεοντολογία που πρέπει να υπάρχει από τις επιχειρήσεις, δρώντας και οι επιχειρήσεις σαν καλοί πολίτες της κοινωνίας.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Γιάννης Οικονόμου (Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης), η κα Θέκλα Παρασκευούδη (Ε.Ο.Π.), ο κ. Παναγιώτης Αγνιάδης (Γ. Γ. Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος), και ο καθ. Γιάννης Φίλος (Επ. καθηγ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου).
Ανάμεσα στις διάφορες τοποθετήσεις καταγράψαμε τις επισημάνσεις του κ. Δ. Μιχαηλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στο «ανήθικο» για την κοινωνία πανεπιστημιακό «5» των φοιτητών, στην «ανήθικη» υπεξαίρεση της θέσης των δημοσίων λειτουργών με το απαιτητό επονομαζόμενο «φακελάκι» ή «διόδια», την ανάγκη να επανακαθορισθεί η έννοια της επιχειρηματικότητας χωρίς να είναι αυστηρά προσηλωμένη στο άμεσο οικονομικό κέρδος καθ όσον έχουμε και κρατικές επιχειρήσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις και συλλογικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Επίσης τονίστηκε ότι ΗΘΙΚΗ είναι οι κανόνες για την επιβίωση μιας κοινωνίας, ενώ και η ανικανότητα της διοίκησης ή η ελαστικότητα είναι μια μορφή αδικίας ή ακόμα και ανηθικότητας. Τέλος ξανααναφέρθηκε η μη άμεση σχέση ηθικού και νόμιμου.
Το «καθαρό μέτωπο» ήταν μια τοπική ηθική, είπε ο κ. Κ. Μπλιάτσιος, που σήμερα χάθηκε ανάμεσα στα πολλά Golden Boys
Άλλωστε είναι ανήθικο ή έστω επαγγελματικά αντιδεοντολογικό να αλλάζουν ή να επανακαθορίζονται όροι συνεργασίας (με μορφή εκβιασμού) 5 εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση μιας έκθεσης από την οργανώτρια εταιρία. Πολύ δε περισσότερο είναι ανήθικο να πληροφορείσαι 3 ημέρες πριν μια ημερίδα ότι δεν σε διαθέτουν τον συμφωνηθέντα χώρο. Παλαιότερα αρκούσε το σφίξιμο των χεριών, ενώ τώρα απαιτείται συνήθως υπογραφή σύμβασης, και πολλές προβλέψεις, ενώ δεν αποφεύγονται τα «ψιλά γράμματα», που κρύβουν οδυνηρές εκπλήξεις. Η ηθική πλέον αποτιμάται σε Ευρώ!. …
Άρχισε και στην Ελλάδα η συζήτηση για την ΗΘΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με σημείο αναφοράς τα γραφεία του ΟΙΚΟΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Μεσογείων & Παπαδά 1, σταση ΜΕΤΡΟ Κατεχάκη, Τ 211 1820460, F 211 1820461, ecovision@amke.gr. Σήμερα υπάρχουν συνολικά 24 Τράπεζες στην Ευρώπη , που λειτουργούν στα πλαίσια Ηθικού Χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε 13 χώρες.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Περιβαλλοντικές στάσεις (και αποστάσεις) υποψηφίων ευρωβουλευτών

Έξι (από επτά) επικεφαλής ευρωψηφοδελτίων αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους για τα κορυφαία περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν τώρα την ΕΕ. Οι απαντήσεις των επικεφαλής σε ερωτηματολόγιο του WWF Ελλάς παρέχουν στους περιβαλλοντικά ανήσυχους πολίτες εξαιρετική πληροφορία για την περιβαλλοντική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι αυριανοί ευρωβουλευτές.

Πόσο ψηλά στα προγράμματα των κομμάτων βρίσκεται το περιβάλλον; Ποια στάση θα κρατήσουν, αν εκλεγούν, οι επικεφαλής των ευρωψηφοδελτίων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη βιοποικιλότητα, τα νερά, τα δάση και τις θάλασσες; Πώς θεωρούν ότι πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και να αξιοποιήσει τις μεγάλες ευκαιρίες για διαμόρφωση ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών πολιτικών για το περιβάλλον και την αειφορία;

Στις ερωτήσεις αυτές κλήθηκαν να απαντήσουν οι επικεφαλής των ευρωψηφοδελτίων Μαριέττα Γιαννάκου (ΝΔ), Γιώργος Παπακωνσταντίνου (ΠΑΣΟΚ), Αθανάσιος Παφίλης (ΚΚΕ), Νίκος Χουντής (ΣΥΡΙΖΑ), Νίκη Τζαβέλλα (ΛΑΟΣ), Μιχάλης Τρεμόπουλος (Οικολόγοι Πράσινοι) και Στέφανος Μάνος (Δράση). Μέσα από επτά θεματικές ενότητες και 33 συνολικά ερωτήσεις, αποτυπώνεται το περιβαλλοντικό στίγμα των ανθρώπων που αύριο θα κληθούν να υπερασπιστούν μια σειρά από κρισιμότατα περιβαλλοντικά ζητήματα. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν όλοι οι υποψήφιοι, άλλοι πιο ειδικά, άλλοι με περισσότερες γενικότητες, με εξαίρεση την κ. Μαριέττα Γιαννάκου, που δεν έστειλε τις δικές της απαντήσεις.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε για την Ευρωβουλή, οι εργασίες της οποίας την περίοδο 2009-2014 θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ή μη αντιμετώπιση μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Με αυτήν την πρωτοβουλία, το WWF Ελλάς δίνει στους ψηφοφόρους ένα σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης των προθέσεων των υποψηφίων για κορυφαία περιβαλλοντικά ζητήματα» σχολιάζει ο Δημήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του WWF Ελλάς.

Το WWF Ελλάς έχει αποφασίσει να μην σχολιάσει τα ευρήματα του ερωτηματολογίου, αφήνοντας τους πολίτες να αξιολογήσουν αβίαστα τη στάση των πολιτικών. Κατά την άποψη της περιβαλλοντικής οργάνωσης, η επιλογή κόμματος αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα και καθήκον του κάθε πολίτη προσωπικά.

«Καλούμε τους πολίτες, πριν αποφασίσουν για την ψήφο τους, να αφιερώσουν δεκαπέντε λεπτά για να διαβάσουν με προσοχή τις απαντήσεις των υποψηφίων. Η περιβαλλοντική κινητοποίηση που συνεχώς εντείνεται πρέπει να συνεχιστεί στις κάλπες και μετά από αυτές. Σε αυτές τις ευρωεκλογές το WWF Ελλάς καλεί τους συμπολίτες μας να βαδίσουν στον δρόμο προς την κάλπη, θέτοντας το περιβάλλον ως σημαντικό κριτήριο ψήφου» καταλήγει ο Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος εκστρατειών του WWF Ελλάς.

Οι απαντήσεις των έξι επικεφαλής ευρωψηφοδελτίων δίδονται συνημμένα. Στην ιστοσελίδα του WWF Ελλάς www.wwf.gr, μπορούν να βρεθούν χωριστά οι απαντήσεις κάθε επικεφαλής.

Δείτε αναλυτικά τις απαντήσεις των επικεφαλής των ευρωψηφοδελτίων στο ερωτηματολόγιο του WWF Ελλάς.
ΠΑΣΟΚ
ΚΚΕ
ΣΥΡΙΖΑ
ΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΔΡΑΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες:
Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής WWF Ελλάς, 210 3314893, d.karavellas@wwf.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής, WWF Ελλάς, a.plitharas@wwf.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

εδω περισσότερα

Η πολιτική ζωή μετά τις 7 Ιουνίου δεν θα είναι καθόλου ίδια.

Η πολιτική ζωή μετά τις 7 Ιουνίου δεν θα είναι καθόλου ίδια, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου των Οικολόγων Πράσινων, Μιχάλης Τρεμόπουλος, ο οποίος αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχονται τις τελευταίες ημέρες, έκανε λόγο για εμπόρους του πατριωτισμού που προσπαθούν να τους συκοφαντήσουν.
Δίνοντας το στίγμα των Οικολόγων Πράσινων, είπε ότι αυτό που επιδιώκουν είναι η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στη χώρα μας, προσθέτοντας ότι ο ΛΑΟΣ και τα κόμματα της Αριστεράς και όλοι όσοι προσπαθούν να τους κάνουν κοντύτερους, πρέπει να αντιληφθούν τη νέα κατάσταση που δημιουργείται.

Αυτό που θα συμβεί μετά το θετικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όπως είπε, είναι να συγκροτηθεί επιτέλους και στην Ελλάδα ένας αξιόπιστος, εναλλακτικός, πράσινος πολιτικός πόλος.

Αναφορικά με το θέμα των συνεργασιών μελλοντικά, είπε ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν μπορεί να είναι το δεκανίκι καμίας εξουσίας, είτε κεντρικής είτε τοπικής.