Δημόσιοι Βοσκότοποι: Κριτήρια επιλεξιμότητας

agros_2
Κριτήρια επιλεξιμότητας Βοσκοτοπων για το ΟΣΔΕσχετικά με τη κατανομή των επιλέξιμων εκτάσεων δημοσίων βοσκοτόπων σε γεωργούς που δηλώνουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση στο ΟΣΔΕ για το έτος 2014. Continue reading