Στοχευμένη Εκπαίδευση

1. Νέος Γεωργός
2. Ο δικός μου Βιολογικός λαχανόκηπος
3. LEADER και Αγροτουρισμός
4. Δενδροκομία : μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα- ακρόδρυα.
5. Βιολογικές Καλλιέργειες
6. Αμπέλι – οίνος & αποστάγματα
7. HACCP – Ετοιμαστείτε για μια Επιθεώρηση
8. ΚοιΝΣεπ και Αγροδιατροφή .