Στοχευμένη Εκπαίδευση

1. Σχέδιο Βελτίωσης

2. Οικοτεχνία τροφίμων

3. Πολυλειτουργικό αγρόκτημα

4. Εργαστήριο Φυσικών καλλυντικών

5. Επισκέψιμο Βιολογικό αγρόκτημα

6. Αμπέλι – οίνος & αποστάγματα, Μέλι , Ελαιόλαδο, Ζυμαρικά

7. Μελέτη HACCP και Αδειοδότηση Μονάδας

8. ΚοιΝΣεπ και Αγροδιατροφή .