Η εταιρία

Η Έδρα μας

Το Γεωπονικό Γραφείο μελετών « Θησέας» δημιουργήθηκε από τη συνεργασία έμπειρων μελετητών που συνένωσαν τις δυνάμεις τους ,για τη πιο αποτελεσματική διαχείριση των έργων που υλοποιούν .

Η σύνθεση της Επιστημονικής Ομάδας.

1. Ιωαννίδου Ζωή: Γεωπόνος ΓΠΑ -Αγροτικής Οικονομίας με μεγάλη μελετητική και εκπαιδευτική εμπειρία για υπο ίδρυση και επέκταση Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις .
Υλοποίησε με επιτυχία έργα Πρασίνου , εγκατάσταση πολυετών φυτειών εναλλακτικών καλλιεργειών και αρωματικών φυτών .
Έχει συνεργαστεί με μεγάλα γραφεία και έχει εκπονήσει πλήθος Οικονομοτεχνικών μελετών για χρηματοδοτούμενα έργα του αγροτικού τομέα κατά τη προηγούμενη Προγραμματική περίοδο.
Έχει εξειδικευτεί σε έργα αστικού πρασίνου Δημόσια και Ιδιωτικά και σε Νέους Αγρότες .

2. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος : Γεωπόνος ΓΠΑ –Επιστήμης Τροφίμων . Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως μελετητής . Υπήρξε εταίρος σε μεγάλα Γραφεία Μελετών . Ίδρυσε και διαχειρίσθηκε πολλές Ομάδες Παραγωγών & γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε όλη την επαρχία με επιτυχία .
Διαθέτει εμπειρία στη σύνταξη και υποβολή φακέλων χρηματοδοτούμενων έργων στον αγροτικό τομέα .
Έχει εξειδικευτεί σε έργα HACCP , Σχέδια Βελτίωσης , έργα LEADER και σε έργα Μεταποίησης τροφίμων και στο Νέο Αναπτυξιακό .

3. Παπακωνσταντίνου Τηλέμαχος : Τεχνολόγος Τροφίμων ΑΤΕΙ .
Εξειδικεύεται στη σύνταξη σχεδίων HACCP .

Το Όραμά μας ως Γεωπονικό Γραφείο είναι η δημιουργία πλήθους νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που θα μπορούν να εγγυηθούν την διατροφική αυτάρκεια σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Με προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας .
Με οικολογικό αποτύπωμα
Με δημιουργία απασχόλησης στην ύπαιθρο
Με επιστροφή εισοδήματος στις Τοπικές Κοινότητες για μια αξιοβίωτη ζωή.

Δέσμευσή μας είναι η συνεπή και υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών που μας ανατίθενται .
Αναλαμβάνουμε με ολοκληρωμένο τρόπο την υλοποίηση μια επενδυτικής σκέψης μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος .

Η Επιστημονική Ομάδα