Η εταιρία

Η Έδρα μας

ΙΣΙΔΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική δημιουργήθηκε από έμπειρους γεωπόνους για την αποτελεσματική διαχείριση των έργων .

Η σύνθεση της Ομάδας .

1. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος : 57 ετών Γεωπόνος ΓΠΑ –Επιστήμης Τροφίμων . Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως μελετητής . Υπήρξε εταίρος σε μεγάλα Γραφεία Μελετών . Ίδρυσε και διαχειρίσθηκε Ομάδες Παραγωγών, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, Οικοτεχνικές Μονάδες τροφίμων και επισκέψιμα αγροκτήματα αγροτουρισμού .
Διαθέτει εμπειρία στη σύνταξη και υλοποίηση Επενδυτικών προτάσεων στα αγροτικά .
Έχει εξειδικευτεί στα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 22000/ HACCP , Σχέδια Βελτίωσης , έργα LEADER και σε προτάσεις Μεταποίησης μεγάλων έργων .
Υποστηρίζει τεχνικά την ίδρυση νέων Μονάδων Οικοτεχνίας και Πολυλειτουργικών αγροκτημάτων απο την αδειοδότηση μέχρι το τελικό προϊόν με ολοκληρωμένες υπηρεσίες .
Εκπαιδευτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Μητρώο ΕΟΠΠΕΠ,ΕΦΕΤ, ΛΑΕΚ,ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Νέοι Γεωργοί ) , ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας )

2. Ιωαννίδου Ζωή: Γεωπόνος ΓΠΑ -Αγροτικής Οικονομίας με μεγάλη μελετητική και εκπαιδευτική εμπειρία για υπο ίδρυση και επέκταση Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις .
Υλοποίησε με επιτυχία έργα Πρασίνου , εγκατάσταση πολυετών φυτειών εναλλακτικών καλλιεργειών και αρωματικών φυτών .
Έχει συνεργαστεί με μεγάλα γραφεία και έχει εκπονήσει πλήθος Οικονομοτεχνικών μελετών για χρηματοδοτούμενα έργα του αγροτικού τομέα κατά τη προηγούμενη Προγραμματική περίοδο.
Έχει εξειδικευτεί στα έργα αστικού πρασίνου Δημόσια και Ιδιωτικά και σε Νέους Αγρότες .

3. Παπακωνσταντίνου Τηλέμαχος 24 ετών : Τεχνολόγος Τροφίμων ΑΤΕΙ .
Εξειδικεύεται στη σύνταξη Μελετών HACCP, στην αδειοδότηση Μονάδων/Γνωστοποίηση -Διαγράμματα Ροής -Αναλύσεις Τροφίμων .

4. Καρασαχινίδου Χρύσα : Διοικητική Υπάλληλος υποστήριξης έργων (εξωτερικές εργασίες )

5. Καλλιανιώτου Αναστασία: Εθελόντρια /Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας .

Όραμά μας η δημιουργία πλήθους νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων-οικοτεχνιών- Μονάδων αγροτουρισμού που θα είναι σε θέση να εγγυηθούν την δημιουργία απασχόλησης και την επιστροφής αξιοπρεπούς εισοδήματος

Δέσμευσή μας Η συνεπής και υπεύθυνη εκτέλεση των έργων που μας ανατίθενται .

Επικοινωνία
Σκρά & Αριστείδου 235,
17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Τ. 2103457184
Τ. 6977 239 066
E-mail: ecogrev@gmail.com