Ερώτημα: Για σύσταση Ομάδας Παραγωγών goji berry

Δημήτρη καλημέρα, Είμαι ο Γιώργος με τα goji berry από την Κοζάνη.
Αποφασίσαμε την άτυπη ομάδα καλλιεργητών goji που έχουμε να την οργανώσουμε σε νομική μορφή σαν Ομάδα Παραγωγών Goji Berry και εναλλακτικών βιολογικών καινοτόμων καλλιεργειών σύμφωνα με το νόμο 4015/11. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε για 2 απορίες που έχουμε:

1)Για τη δημιουργία Ο.Π. απαιτείται μόνο η προϋπόθεση της υπογραφής τουλάχιστον 20 μελών και όχι η προϋπόθεση που ισχύει για τη σύσταση συνεταιρισμού της συκέντρωσης 30000 Ευρώ σαν συνεταιριστικό κεφάλαιο εκκίνησης ή χρειάζονται και οι 2 προϋποθέσεις και για τις Ομάδες Παραγωγών; Ο νόμος 4015/11 δεν αναφέρει 30000 ευρώ για τις Ο.Π.
2) Σαν έδρα της η Ο.Π. θα έχει το Δήμο Κοζάνης αλλά σαν περιφέρεια που δραστηριοποιείται θα ήθελε να έχει εκτός της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και τις όμορες Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεν. Μακεδονίας, και Ηπείρου. Έχει σύμφωνα με το νόμο τη δυνατότητα αυτή; Δεδομένου ότι ο νόμος αναφέρει δραστηριοποίηση των Ο.Π. σε εθνικό, περιφερειακό ή περιφερειακής ενότητας επίπεδο.

Ευχαριστώ
Γιώργος Βαρδάκας
(για την ομάδα καλλιεργητών goji berry Κοζάνης)

Αφήστε μια απάντηση