ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: τι να προσέξω!

Το κρισιμότερο στάδιο που το υποτιμούνε  όλοι  και παραγωγοί και προμηθευτές είναι η έκδοση των παραστατικών  για τις  προτεινόμενες πενδυτικές δαπάνες .

Είτε εκδίδονται με ελλιπή ή ανεπαρκή στοιχεία και αφού η δαπάνη είναι αδύνατον να αξιολογηθεί  έιτε καθυστερεί την αξιολόγηση έιτε απορρίπτεται .

Δείτε εδω την οδηγία έκδοσης  Επενδυτικών δαπανών .ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Προσοχή ! Οι δαπάνες για παρελκόμενα επεξεργασίας εδάφους : να μη ξεπερνούν τις 40.000 Ευρώ .

Ο Μηχανολογικός και ο λοιπός εξοπλισμός΄- οι δαπάνες  αρδευτικών συστημάτων  εξοικονόμησης ύδατος – οι δαπάνες  των εγγείων βελτιώσεων – οι δαπάνες  έγκατάστασης των πολυετών φυτειών  -επι συνόλω να μη ξεπερνούν τις 180.000 Ευρώ !

Η πατάτα  κατατάσσεται στις δαπάνες σταγδην των λαχανικων υπάιθρου με ρεαλιστικό κόστος 266 ε/στρ .

Καλή επιτυχια

για τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη  στα δύσκολα ( όπως μονάδες κτηνοτροφίας και θερμοκήπια )

οι νεαροί συνάδελφοι και οι αγρότες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας

(6977 239 066) Δημητρης

Για τις υπέυθυνες δηλώσεις  που θα απαιτηθούν   για υπογραφή απο τον  παραγωγό δείτε εδω :

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση