Σχέδια βελτίωσης : βαθμολογία και δικαιολογητικά τι πρέπει να ξέρω ;

Διαβάστε εδώ  τι δικαιολογητικά θα χρειαστεί να μας τοροφοδοτήσετε για να βαθμολογήσουμε το Επενδυτικό Σχέδιο σας .

Έλεγχος Δικαιολογητικών και Βαθμολογίας για Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης

1. Μέχρι σήμερα  ευνοούνται τα Σχέδια βελτίωσης με προσανατολισμό Ζωικής Παραγωγής .Η  μέγιστη βαθμολογία ανέρχεται  σε 100 βαθμοί (ενδέχεται ν  αλλάξει μετα την Ζωοοτεχνία 2011)  και Παραδεκτές Αιτήσεις Ενίσχυσης βαθμολογούνται με τουλάχιστον 40 βαθμούς (ενδέχεται κι αυτό να χαμηλώσει ) εκ των οποίων οι 15 βαθμοί να προέρχονται  απο το κριτήριο  αξιολόγησης  των Αναπτυξιακών Στόχων (κριτ.4)

Με βάση τα μέχρι σήμερα  δεδομένα  που έχουν δημοσιοποιηθέι απο το ΥΠΑΑΤ  μπορούμε να βαθμολογήσουμε τις προτάσεις σας και να σχεδιάσουμε το Φάκελό σας .

Επικοινωνήστε μαζι μας  για να δείτε ανα είστε επιλέξιμος και να προετοιμάσουμε έγκαιρα τον φάκελο .

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής υποβολής Φακέλων  18/02/2011  μέχρι 18/04/2011  .(6977 239 066)

Αφήστε μια απάντηση