Σχέδια Βελτίωσης : Διευκρινίσεις για το ύψος προϋπολογισμού

Περιορισμοί  στο ύψος του επιλέξιμου Προϋπολογισμού των Σχεδίων Βελτίωσης  – Διευκρινίσεις

1. Συνολικός  Προϋπολογισμός : Νοείται ο Προυπολογισμός  υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου που αιτείται ο δυνητικός δικαιούχος   με την Αίτηση Ενίσχυσης .

Ο Συνολικός Προυπολογισμός μπορεί να είναι μικρότερος ,μεγαλύτερος ,ή ίσος με τον επιλέξιμο  Προϋπολογισμό .(τις επενδύσεις που εγκρίνονται )

Η Ιδιωτική Συμμετοχή υπολογίζεται  επί του Συνολικού Προυπολογισμού

ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 1. Για  ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών : 50.000

Για δυνητικούς  δικαιούχους « λοιποί Δικαιούχοι »   που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιού < 3.100

 1. 180.000 για
  α. Για Μηχανολογικό και λοιπό  εξοπλισμό  για εκτέλεση  γεωργικών εργασιών
  β. Για μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού  αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης νερού
  γ. Για έγγειες βελτιώσεις
  δ. Για πολυετείς φυτείες

  Δεν συμπεριλαμβάνονται στις 180.000  :
  α)  Ο Εξοπλισμός των Σταβλικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή ζώων .Και ο εξοπλισμός για την αποθήκευση παραγωγή μεταφορά και διανομή  των ζωοτροφών
  β ) Ο  Εξοπλισμός διαχείρισης των αποβλήτων
  γ) Ο  Εξοπλισμός που απαιτείται για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις

 2. Για Επενδύσεις  Καθετοποίησης  της παραγωγής(μεταποίηση των προιόντων που παράγει η μονάδα )
  . Μέχρι 300.000 για Εργαλεία ,μηχανήματα και εξοπλισμό καθετοποίησης
 3. Για Επενδύσεις σε ΑΠΕ  μέχρι 200.000

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος   Γεωπόνος Σύμβουλος (6977 239 066)

Αφήστε μια απάντηση