Σχέδια Βελτίωσης : Εντάσσονται …οι παραγωγοί με τον καλύτερο γεωπόνο σύμβουλο.

Ξεκίνησαν τα Σχέδια Βελτίωσης : Επικοινωνήστε άμεσα μαζι μας  για να  σχεδιάσουμε την επενδυτική σας πρόταση .
(6977 239 066  Δημήτρης  Παπακωνσταντίνου )

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης την 18η Φεβρουαρίου 2011 και λήξης την 18η Απριλίου 2011.

Δεν είναι απαραίτητο το φάκελό  να τον  διαχειριστείτε  τοπικά , αυτό  μπορεί τώρα    να γίνει  και απο   Γραφεία έμπειρων Γεωπόνων Συμβούλων απο την Αθήνα . Έπιλέξτε   Γεωπόνους που θα εγγυηθούν βαθμολογία της επένδυσής  πάνω απο 45 για να γίνει αποδεκτή .

Που θα εγγυηθούν  επαρκή τεκμηρίωση της επενδυτικής πρότασης με τα λιγοτερα λάθη.

Τωρα τα Σχέδια Βελτίωσης συντάσσονται με γνώμονα την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, ο σχεδιασμός του Μέτρου 121, προβλέπει τη μείωση των απαιτούμενων υποχρεωτικών δικαιολογητικών, την απλοποίηση της σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης– φακέλου υποψηφιότητας και την αξιοποίηση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή, την αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων.

Δείτε την Προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης εδώ : Πρόσκληση Μέτρου 121

Αφήστε μια απάντηση