ΕΛΓΑ : προκήρυξη 45 θέσεων

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου αρχίζει να «τρέχει» η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στον ΕΛΓΑ σχετικά με την κάλυψη των 45 θέσεων μόνιμου προσωπικού. Η προθεσμία εκπνέει την Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Η πρόσληψη θα γίνει με το σύστημα μοριοδότησης και η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: 6 θέσεις Διοικητικών- Οικονομικών ΠΕ, 2 θέσεις Μετεωρολόγων ΠΕ, 1 θέση στατιστικών ΠΕ, 4 θέσεις Κτηνιάτρων ΠΕ, 8 θέσεις Διοικητικών- Λογιστικών ΤΕ, 9 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας ΤΕ, 1 θέση Τεχνολόγων Εφαρμογών ΤΕ, 5 θέσεις Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ, 5 θέσεις Προσωπικού Η/Υ ΔΕ, 4 θέσεις Επιμελητών ΥΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ θα πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1988 και για την κατηγορία ΥΕ έως και το έτος 1989.

Η αίτηση απευθύνεται στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και υποβάλλεται στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού, στη διεύθυνση: Μεσογείων 45, Τ.Θ. 14103, Τ.Κ. 115 10 Αθήνα, τηλ. 210-7490.479 και 210-7490.579, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ανδρέας

Αφήστε μια απάντηση