Προκήρυξη της Προσέγγισης LEADER απο 10 Ομάδες Τοπικής Δράσης

Μέχρι σήμερα, ανακοινώθηκε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στον άξονα 4 του ΠΑΑ (προσέγγιση Leader) από 10 τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες ενώ αναμένονται σύντομα και οι ανακοινώσεις των υπολοίπων. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Φορέας πρόσκλησης
ΟΜΑΔΕΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Νομοί – περιοχές παρέμβασης Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων
 Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 9/11/2010
 (ΑΝΚΟ) ΚΟΖΑΝΗΣ 19/11/2010
ΑΝΓΡΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 26/11/2010
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22/10/2010
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/12/2010
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΗΛΕΙΑΣ 30/11/2010
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 5/10/2010
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 11/10/2010
ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1/11/2010
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.Η.) Α.Α.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25/10/2010

Σύνταξη Φακέλων για  έργα LEADER & ΟΠΑΑΧ

(6977 239 066)  Παπακωνσταντίνου Δημήτρης Γεωπόνος Σύμβουλος Διαχείρισης Προγραμμάτων

Αφήστε μια απάντηση